A

A

A

Хариуцагч байгууллага

Гадаад харилцааны яам

Нийтэлсэн огноо

2022-03-24 22:40:58

Төслийн төлөв

Сунгах хүсэлт гаргасан

  • 0
  • 0
  • 444

Журам батлах тухай

САНАЛ АВЧ ДУУСАХ ХУГАЦАА: 2022-05-23

Танилцуулга:

Татварын алба татвар төлөгчийн татварын хууль тогтоомжоор хүлээсэн үүргийн хэрэгжилтэд Татварын ерөнхий хуулийн 41 дүгээр зүйлд заасны дагуу хяналт хийх үйл ажиллагааг зохион байгуулах, хууль тогтоомжийн биелэлтийг хангуулах, татвар төлөгчид хууль тогтоомжыг тайлбарлан таниулах, цаашид үүсэж болзошгүй эрсдэлийг бууруулахад энэ журмын зорилго оршино.

    Журмын төсөл татаж авах