A

A

A

Бүлэг: 1979

МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ЗАРЛИГ

2006 оны 1 дүгээр сарын 20-ны өдөр

Дугаар 10

Улаанбаатар хот

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

/Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн орон тооны бус зөвлөхүүдийн ажиллах журам/

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн орон тооны бус зөвлөхүүдийн ажиллах журмыг хавсралтын ёсоор баталсугай.

МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧ Н.ЭНХБАЯР