A

A

A

Бүлэг: 1979

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

2022 оны 10 дугаар сарын 5-ны өдөр

Дугаар 362

Улаанбаатар хот

ГАДААД ВАЛЮТЫН УЛСЫН НӨӨЦИЙГ НЭМЭГДҮҮЛЭХ ЧИГЛЭЛЭЭР АВАХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ

Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.5, 8.7 дахь хэсэг, 30 дугаар зүйлийн 30.1 дэх хэсгийг тус тус үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:

1. Гааль, татварын автомат бүрдүүлэлтийн систем бий болгох, гаалийн хяналтыг сайжруулах чиглэлээр дараахь арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэхийг Сангийн сайд Б.Жавхлан, Гаалийн ерөнхий газар (Б.Асралт), Татварын ерөнхий газар (Б.Заяабал)-т даалгасугай:

1.1. Ашигт малтмалыг олборлох, боловсруулах, тээвэрлэх зэрэг бүх дамжлагуудад цахим төлбөрийн баримт үйлдэх, уг үйл ажиллагаатай холбогдох бүх гэрээг татварын нэгдсэн системд бүртгэж бүтээгдэхүүний гарал үүслийг тодорхойлох тогтолцоог 2022 оны 4 дүгээр улиралд багтаан бий болгох;

1.2. Ашигт малтмалын экспортын үйл ажиллагааг 2023 оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс энэ тогтоолын 1.1-д заасан тогтолцоогоор явуулах, цахим системд бүртгэгдээгүй тохиолдолд экспортод гаргахгүй байх арга хэмжээ авах;

1.3. Гаалийн автомат бүрдүүлэлтийн систем, ухаалаг гарцын байгууламж, нүүрсний шинжилгээний лабораторийг Шивээхүрэн боомтод 2022 онд, Гашуунсухайт, Замын-Үүд боомтод 2023 оны 3 дугаар улиралд, Ханги, Булган, Бичигт боомтод 2024 оны 2 дугаар улиралд тус тус багтаан ашиглалтад оруулах, лабораторийн шинжилгээг хил дээр түргэн шуурхай гүйцэтгэж, шинжилгээний дүгнэлтийг гаалийн бүрдүүлэлтэд автоматаар бүртгэж ажиллах.

2. Дор дурдсан арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэхийг ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч болон экспортлох эрх бүхий төрийн өмчит, төрийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээдийн гүйцэтгэх удирдлагыг томилох эрх бүхий этгээд, Төлөөлөн удирдах зөвлөл, хувьцаа эзэмшигчийн эрхийг хэрэгжүүлэгч этгээд, гүйцэтгэх удирдлагад тус тус даалгаж, орон нутгийн өмч давамгайлсан эрх бүхий этгээдэд зөвлөсүгэй.

2.1. Засгийн газрын шийдвэргүйгээр төлбөрийг ашигт малтмал, түүхий эдээр төлөх нөхцөлтэй /off-take/ бүх төрлийн шинэ гэрээ байгуулахыг зогсоох;

2.2. Төлбөрийг ашигт малтмал, түүхий эдээр төлөх нөхцөлтэй /off-take/ болон төлбөрийг урьдчилан авч ашигласан гэрээний дагуу, эсхүл төлбөр нь нэн даруй хийгдэх ашигт малтмалын экспортыг валютын бодит орох урсгалыг нэмэгдүүлэхээр оновчтой зохион байгуулах;

2.3. Ашигт малтмалын борлуулалт, хөрөнгө оруулалт, худалдан авалттай холбоотой албаны болон байгууллагын нууцад хамааралтай гэрээ, түүний хэрэгжилтийн талаарх мэдээллийг 2022 оны 11 дүгээр сард багтаан нууцаас гаргаж, ил тод болгох арга хэмжээ авах, цаашид нууц гэрээ байгуулахгүй байх.

3. Хүчин төгөлдөр гэрээ, хэлцлүүдийн хүрээнд экспорт, тээвэрлэлтийн үйл ажиллагааг оновчтой зохион байгуулах замаар 2022 оны 4 дүгээр улиралд багтаан "Эрдэнэс Тавантолгой" ХК 500.0 сая ам.доллар, "Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ 300.0 сая ам.доллар, "Монголросцветмет" ТӨҮГ 20.0 сая ам.доллар, "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ТӨҮГ 15.0 сая ам.доллароос багагүй орлогыг тус тус төвлөрүүлэх арга хэмжээ авахыг Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар (Б.Цэнгэл), "Эрдэнэс Монгол" ХХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл (Б.Энх-Амгалан), "Эрдэнэс Тавантолгой" ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл (Д.Батбаатар), "Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ (Г.Ёндон), "Монголросцветмет" ХХК (Б.Мөнхбат), "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ТӨХК (А.Ариунболд)-нд тус тус үүрэг болгосугай.

4. "Оюутолгой" ХХК, "Энержи Ресурс" ХХК, "Монголын алт" ХХК, "МоЭнко" ХХК зэрэг ашигт малтмал олборлолтын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нарын экспортын үйл ажиллагаатай холбоотой гадаад валютын орох урсгалыг нэмэгдүүлж, валютын улсын нөөцийг нэмэгдүүлэх чиглэлээр хамтран ажиллахыг Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайд Ж.Ганбаатар, Сангийн сайд Б.Жавхлан нарт даалгасугай.

5. Ашигт малтмал олборлох тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч хуулийн этгээд ашигт малтмалыг уурхайн ам нөхцөлөөр борлуулах шинэ гэрээ байгуулахыг зогсоож, хилийн үнээр худалдан борлуулах, байнгын ачаа тээврийн хил нэвтрэх C төрлийн зорчих зөвшөөрлийг олгох эрхийг олборлолтын үйл ажиллагаа эрхлэх аж ахуйн нэгжүүдэд шилжүүлэх арга хэмжээ авахыг Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайд Ж.Ганбаатар, Зам, тээврийн хөгжлийн сайд С.Бямбацогт нарт даалгасугай.

6. Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт гүйцэтгэж байгаа ашигт малтмалын олборлолт, боловсруулалт, тээвэрлэлт зэрэг бүхий л үйл ажиллагааны төлбөрийг үндэсний мөнгөн тэмдэгтээр гүйцэтгэх, үргэлжлэн хэрэгжиж буй гэрээг 2022 онд багтаан шинэчлэх арга хэмжээ авахыг ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч болон экспортлох эрх бүхий аж ахуйн нэгжийн удирдлагуудад үүрэг болгож, "Төлбөр тооцоог үндэсний мөнгөн тэмдэгтээр гүйцэтгэх тухай" хуулийн хэрэгжилтийг хангах талаар Монголбанк болон Санхүүгийн зохицуулах хороотой хамтран ажиллаж зохих арга хэмжээ авахыг Сангийн сайд Б.Жавхлан, Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайд Ж.Ганбаатар нарт даалгасугай.

7. Ашигт малтмалыг нээлттэй дуудлага худалдаагаар борлуулах уул уурхайн биржийн тогтолцооны нэгдсэн цахим системийг бий болгох эрх зүйн үндсийг бүрдүүлсний үндсэн дээр 2023 оны 1 дүгээр улиралд багтаан нэвтрүүлэх арга хэмжээ авахыг Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайд Ж.Ганбаатарт даалгасугай.

8. Ашигт малтмалын экспортын хэмжээ, валютын бодит орлогыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр төмөр замын тээврийг оновчтой зохион байгуулах арга хэмжээ авахыг Зам, тээврийн хөгжлийн сайд С.Бямбацогт, "Улаанбаатар төмөр зам" ХНН (Х.Хэрлэн)-т даалгасугай.

9. Хилийн боомтоор ашигт малтмал тээвэрлэх, экспортлох үйл ажиллагааг оновчтой зохион байгуулах, коронавируст халдварт /КОВИД-19/ цар тахлын эсрэг халдвар хамгааллын дэглэмийг сахиулах, хилийн боомтын үйл ажиллагаа саатаж, экспорт буурах эрсдэл үүсэхээс сэргийлэх, энэ тогтоолын хэрэгжилтийг хангахад боомтын үйл ажиллагааг чиглүүлж ажиллахыг Монгол Улсын Шадар сайд С.Амарсайхан, Монгол Улсын сайд, Боомтын сэргэлтийн Үндэсний хорооны даргын үүрэг хариуцагч Д.Амарбаясгалан, Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд Х.Нямбаатар, Хил хамгаалах ерөнхий газар (Х.Лхагвасүрэн), Хилийн боомтын захиргаа (Ш.Лхачинжав)-нд даалгасугай.

10. Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч, экспортлогчийн үйл ажиллагаа, борлуулалт, худалдан авалтын хэлцлийн нөхцөл нь татварын хууль тогтоомж болон Эдийн засгийн хамтын ажиллагаа, хөгжлийн байгууллагаас гаргасан "Үнэ шилжилтийн зөвлөмж"-д заасан бодит үнэ тодорхойлох зарчмын дагуу хийгдэж байгаа эсэхэд холбогдох хууль тогтоомжийн хүрээнд хяналт тавьж ажиллахыг Сангийн сайд Б.Жавхлан, Татварын ерөнхий газар (Б.Заяабал)-т даалгасугай.

11. Энэ тогтоолоор өгөгдсөн үүрэг даалгаврын биелэлт, хэрэгжилтийн явц, тайлан, мэдээг 7 хоног тутам Эдийн засаг, хөгжлийн яаманд хүргүүлж ажиллахыг холбогдох байгууллага, албан тушаалтанд даалгасугай.

12. Тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллах, тогтоолын хэрэгжилтийг хангалтгүй биелүүлсэн албан тушаалтанд холбогдох хууль тогтоомжид заасны дагуу арга хэмжээ авахыг Эдийн засаг, хөгжлийн сайд Ч.Хүрэлбаатар, Монгол Улсын сайд, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дарга Д.Амарбаясгалан нарт тус тус даалгасугай.

Монгол Улсын Ерөнхий сайд Л.ОЮУН-ЭРДЭНЭ

Эдийн засаг, хөгжлийн сайд Ч.ХҮРЭЛБААТАР