A

A

A

Бүлэг: 1979

Засгийн газрын 2023 оны 3 дугаар

сарын 29ий өдрийн 115 дугаар

тогтоолын 1 дүгээр хавсралт

 

 

 

ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН ТЭРГҮҮЛЭХ МЭРГЭЖЛИЙН ЧИГЛЭЛ

 

 

 

Индекс

Хөтөлбөрийн нэр

Боловсролын түвшин                         

 

Диплом

 

 

Бакалавр

 

 

Магистр

 

 

Доктор

 

1.

061304

Мэдээллийн технологи

+

+

+

+

2.

071405

Программ хангамжийн инженерчлэл

 

+

+

+

3.

072404

Ашигт малтмалын баяжуулалтын технологи

+

+

+

+

4.

071501

Механик инженерчлэл

+

+

+

+

5.

073204

Барилгын инженерчлэл

+

+

+

+

6.

073210

Авто замын инженерчлэл

 

+

+

+

7.

071309

Цахилгааны инженер

+

+

+

+

8.

072302

Арьсны боловсруулалтын технологи

+

+

+

+

9.

081108

Газар тариалангийн аж ахуй

 

+

+

 

10.

081115

Хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийн инженер

 

+

 

 

11.

081101

Мал аж ахуй

+

+

+

+

12.

072401

Уул уурхайн ашиглалтын технологи

+

+

+

+

13.

071105

Газрын тосны боловсруулалтын технологи

 

+

+

+

14.

071301

Сэргээгдэх эрчим хүч

+

+

+

+

15.

071310

Цахилгаан хангамж

+

+

+

 

16.

071401

Электроникийн инженерчлэл

+

 +

+

+

17.

071402

Үйлдвэрлэлийн автоматжуулалт

+

+

+

 

18.

073209

Барилгын материалын үйлдвэрлэлийн технологи

 

+

+

+

19.

071104

Нүүрсний боловсруулалтын технологи

 

+

+

+

20.

071502

Металлурги, металлын технологи

+

+

+

+

21.

071101

Химийн инженерчлэл

+

+

+

+

22.

072408

Хийн инженерчлэл

 

+

+

+

23.

081104

Мал амьтны гаралтай түүхий эд судлал

 

+

+

+

24.

078812

Ухаалаг технологи

 

+

+

 

 

 

25.

061202

Кибер аюулгүй байдал

+

+

+

 

26.

053204

Геологи

 

+

+

+

27.

091401

Био-анагаах ухаан

 

+

+

+

28.

078810

Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн ашиглалт

+

+

+

 

29.

071201

Хүрээлэн буй орчны инженерчлэл

+

+

+

+

30.

072103

Хүнсний чанар, аюулгүй байдал

+

+

+

 

31.

081102

Мал зүй

 

+

+

+

32.

081109

Агрономи

+

+

+

+

33.

078808

Усны нөөц, усжуулалт

 

+

+

+

34.

071202

Бэлчээр хамгаалал, нөхөн сэргээлт

+

+

+

 

 

 

35.

072406

Газрын тосны инженерчлэл

+

+

+

+

36.

084101

Мал эмнэл зүй

+

+

+

+

37.

061902

Хиймэл оюун ухаан

 

+

+

 

38.

054201

Статистик

 

+

+

 

39.

061204

Өгөгдлийн ухаан

+

+

+

 

40.

082101

Ойн аж ахуй

+

+

+

 

41.

073201

Усан хангамж, ус цэвэрлэгээ

 

+

+

+

42.

071205

Хаягдал боловсруулах технологи

 

+

+

 

43.

081113

Ургамал хамгаалал, хорио цээр, хяналт, үнэлгээ

 

+

+

 

44.

103205

Онцгой байдал-гамшиг судлал

 

+

+

+

45.

053212

Уур амьсгал судлал

 

 

+

 

46.

061301

Компьютерын ухаан

+

+

+

+

47.

078804

Био-инженерчлэл

+

+

+

+

48.

051202

Биотехнологи

 

+

+

+

49.

078801

Нано шинжлэх ухаан, инженерчлэл

+

+

+

+

50.

072201

Материал судлал, инженерчлэл

+

+

+

+

51.

073208

Барилгын бүтээц эдлэлийн технологи

 

 

+

+

52.

071410

Сансрын холбооны инженерчлэл

 

+

+

 

53.

071408

Утасгүй холбооны инженерчлэл

+

+

+

+

54.

054101

Математик

 

+

+

+

55.

053301

Физик

 

+

+

+

56.

051101

Биологи

 

+

+

+

57.

053101

Хими

 

+

+

+

58.

053203

Газар зүй

 

+

+

+

59.

103901

Аюулгүй байдал судлал

 

+

+

+

60.

103105

Батлан хамгаалах

+

+

+

+

61.

103106

Цэргийн шинжлэх ухаан

 

+

+

+

62.

053303

Хэрэглээний физик

 

+

+

 

63.

081103

Тэжээл, бэлчээр судлал

 

+

+

 

64.

103911

Боомтын аюулгүй байдал

 

 

+

 

65.

041308

Логистик менежмент

 

+

+

 

66.

081111

Селекци, үрийн аж ахуй

 

 

+

+

67.

081114

Ургамлын нөөц био үйлдвэрлэл 

 

 

+

 

68.

081112

Хөрс судлал, агрохими

 

+

+

+

69.

073107

Хот ба бүс нутгийн төлөвлөлт

 

+

+

 

 

 

70.

073207

Усны барилга, байгууламж

 

+

+

+

71.

053201

Геодези

 

+

+

+

72.

104106

Төмөр замын барилга, зам, замын аж ахуй

 

+

 

 

73.

103101

Хуурай замын цэргийн сургалт

+

+

+

 

74.

103102

Агаарын цэргийн сургалт

+

+

+

 

75.

103103

Кибер аюулгүй байдлын цэргийн сургалт

+

+

+

 

76.

103104

Барилга-инженерийн цэргийн сургалт

+

+

+

 

77.

088802

Уламжлалт анагаах ухааны эмийн ургамал судлал

 

+

+

 

78.

084104

Мал эмнэлгийн эм судлал

 

 

+

+

79.

071606

Авионик

 

+

+

 

 

 

80.

071605

Нисэх техникийн механик

+

+

+

+

81.

073104

Архитектур

+

+

+

+

82.

072301

Хувцас үйлдвэрлэлийн технологи, загвар зохион бүтээлт

+

+

+

+

83.

104102

Тээврийн үйлчилгээ

 

 

+

 

 

 

 

 

 

----o0o----