A

A

A

Бүлэг: 1979

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

2012 оны 12 дугаар сарын 1-ний өдөр

Дугаар 146

Улаанбаатар хот

ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ЦАХИМ МЭДЭЭЛЛИЙН САНГ "ҮНДЭСНИЙ ДАТА ТӨВ" УТҮГ-Т ШИЛЖҮҮЛЭН БАЙРШУУЛАХ ТУХАЙ

Улсын бүртгэлийн ерөнхий хуулийн 12.8-д заасныг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:

1. Төрийн байгууллагын цахим мэдээллийн сангийн аюулгүй байдал, найдвартай ажиллагааг хангах, мэдээлэл солилцох, төрөөс иргэдэд үйлчилгээ үзүүлэхтэй холбогдсон мэдээллийг шуурхай, нэг цэгээс үзүүлэх нөхцөлийг бүрдүүлэх зорилгоор төрийн байгууллагуудад байршиж байгаа цахим бүртгэл, мэдээллийн санг "Үндэсний дата төв" УТҮГ-т шилжүүлэн байршуулсугай.

2. Төрийн байгууллагуудад байршиж байгаа цахим бүртгэл, мэдээллийн санг "Үндэсний дата төв" УТҮГ-т шилжүүлэх ажлыг тодорхой хуваарь, журам гарган зохион байгуулж хэрэгжүүлэх арга хэмжээ авахыг Мэдээллийн технологи, шуудан, харилцаа холбооны газрын даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Ц.Жадамбаа, Тагнуулын ерөнхий газрын дарга Д.Гэрэл нарт даалгасугай.

3. Тухайн төрийн байгууллагад байршиж байгаа цахим бүртгэл, мэдээллийн санг "Үндэсний дата төв" УТҮГ-т шилжүүлэх бэлтгэл ажлыг ханган уг мэдээллийн санг шилжүүлэх, баяжуулах, ашиглах талаар тус газартай зохих журмын дагуу гэрээ байгуулан хамтран ажиллахыг сайд, Засгийн газрын агентлагийн дарга, аймаг, нийслэлийн Засаг дарга нарт үүрэг болгосугай.

Монгол Улсын Ерөнхий сайд Н.АЛТАНХУЯГ

Монгол Улсын сайд, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дарга Ч.САЙХАНБИЛЭГ