Бүлэг: 1979
МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ
2008 оны 12 сарын 31 өдөр
Төрийн ордон, Улаанбаатар хот
ХЭЛЭЛЦЭЭР СОЁРХОН БАТЛАХ ТУХАЙ
1 дүгээр зүйл. Монгол Улсын Засгийн газар, Дэлхийн банкны Олон улсын хөгжлийн ассоциацийн хооронд байгуулсан "Хууль зүйн салбарын үйлчилгээг боловсронгуй болгох төсөл"-ийн санхүүжилтийн хэлэлцээрийг Засгийн газрын өргөн мэдүүлснээр соёрхон баталсугай.
Хэвлэх
МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА Д.ДЭМБЭРЭЛ

МОНГОЛ  УЛСЫН  ХУУЛЬ

 

2008 оны 12 сарын 31 өдөр                                                                                                                                                                                        Төрийн ордон, Улаанбаатар хот

 

 

 

ХЭЛЭЛЦЭЭР СОЁРХОН БАТЛАХ ТУХАЙ

 

 

1 дүгээр зүйл. Монгол Улсын Засгийн газар, Дэлхийн банкны Олон улсын хөгжлийн ассоциацийн хооронд байгуулсан “Хууль зүйн салбарын үйлчилгээг боловсронгуй болгох төсөл”-ийн санхүүжилтийн хэлэлцээрийг Засгийн газрын өргөн мэдүүлснээр соёрхон баталсугай.

 

 

 

 

 

 

           

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                          Д.ДЭМБЭРЭЛ