Хэвлэх DOC Татаж авах
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Гэрч, хохирогчийг аюулгүй газарт түр байрлуулах аюулгүй  байдлын хамгаалалтын арга хэмжээг хэрэглэх/

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ ЗҮЙН САЙДЫН ТУШААЛ
2014 оны 7 дугаар сарын 2-ны өдөр                                       Дугаар А/114                         Улаанбаатар хот