Хэвлэх DOC Татаж авах
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Тэсэрч дэлбэрэх бодис/

ЦАГДААГИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР,

МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН

ДАРГА НАРЫН ХАМТАРСАН ТУШААЛ

 

 

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

 

 

 

2015 оны 05 сарын 11-ний өдөр                                                                       Дугаар А/32/231                                                                     Улаанбаатар хот

 

 

                  Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийн эргэлтэд хяналт тавих тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1, 14.7 дахь хэсгийг үндэслэн ТУШААХ нь:

                

                1.“Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийн тээвэрлэлтийн үед мөрдөх аюулгүй ажиллагааны журам”-ыг хавсралтаар баталсугай.

             

                 2.Энэхүү журмыг хэрэгжүүлж ажиллахыг Цагдаагийн ерөнхий газрын Тэргүүн дэд дарга /цагдаагийн хурандаа Ц.Батсүх/, Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын Дэд дарга /Б.Эрдэнэбилэгт/ нарт тус тус даалгасугай.

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦАГДААГИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН

 ДАРГА, ТЭРГҮҮН КОМИССАР

 

                                        Р.ЧИНГИС

МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ЕРӨНХИЙ

ГАЗРЫН ДАРГА

 

Ш.РАДНААСЭД