Хэвлэх DOC Татаж авах
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ/ Гадаадад оршин суугаа /оршин байгаа/ төлбөр авагчид төлбөрийн мөнгийг шийдвэр гүйцэтгэх албаны данснаас банкаар дамжу

Улсын нэгдсэн бүртгэлийн 2003 оны 6 дугаар

сарын 18-ны өдрийн 2098 дугаарт бүртгэв.

 

 

МОНГОЛ УЛСЫН

ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД ХЭРГИЙН

САЙД, МОНГОЛ БАНКНЫ ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН

ХАМТАРСАН ТУШААЛ ТУШААЛ

 

2002 оны 11 дүгээр                                                                                                                                                                                                                                             Улаанбаатар

сарын 18-ны өдөр                                                                                                         Дугаар 263/557                                                                                                                    хот

 

 

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

 

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн 73 дугаар зүйлийн 3 дахь заалтыг үндэслэн ТУШААХ нь:

1.“Гадаадад оршин суугаа /оршин байгаа/ төлбөр авагчид төлбөрийн мөнгийг шийдвэр гүйцэтгэх албаны данснаас банкаар дамжуулан гадаад төлбөр тооцооны журмаар олгох, шилжүүлэх журам”-ыг хавсралтаар баталсугай.

2.Энэ журмыг мөрдөн ажиллаж, гүйцэтгэлд нь хяналт тавьж ажиллахыг Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын дарга, хурандаа Ж.Чойжанцан, Монгол банкны Хяналт шалгалтын газрын захирал Л.Чимгээ нарт даалгасугай.

 

 

 

                                                                                  ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД

                                                                                  ХЭРГИЙН САЙД                                        Ц.НЯМДОРЖ

 

                                                                                  МОНГОЛ БАНКНЫ

                                                                                  ЕРӨНХИЙЛӨГЧ                                         О.ЧУЛУУНБАТ