Хэвлэх DOC Татаж авах
МОНГОЛ УЛСЫН 2009 ОНЫ ТӨСВИЙН ТУХАЙ

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2008 оны 11 дүгээр сарын 27-ны өдөр
Улаанбаатар хот

МОНГОЛ УЛСЫН 2009 ОНЫ ТӨСВИЙН ТУХАЙ


НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ
Нийтлэг үндэслэл

1 дүгээр зүйл. Хуулийн зорилт

1.1.Энэ хуулийн зорилт нь Монгол Улсын төсөвт 2009 оны төсвийн жилд төвлөрүүлэх орлого, зарлагын хэмжээ, орлого төвлөрүүлэх байгууллага, орон нутгийн төсөвт олгох санхүүгийн дэмжлэг, орон нутгийн төсвөөс татан төвлөрүүлэх орлогын хэмжээг тогтоох, төсвийн ерөнхийлөн захирагчдад төсөв зарцуулах эрх олгохтой холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.

Хэвлэх

2 дугаар зүйл. Монгол Улсын 2009 оны төсвийн тухай хууль тогтоомж

2.1.Монгол Улсын 2009 оны төсвийн тухай хууль тогтоомж нь Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн тухай хууль, Төсвийн байгууллагын удирдлага, санхүүжилтийн тухай хууль, энэ хууль, эдгээртэй нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийн бусад актаас бүрдэнэ.

Хэвлэх


ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ
Монгол Улсын 2009 оны төсвийн орлого, зарлага

3 дугаар зүйл. Монгол Улсын төсөвт 2009 оны төсвийн жилд төвлөрүүлэх төсвийн орлогын доод  хэмжээг 1,621,336.5 сая төгрөгөөр баталсугай. /Энэ зүйлд 2009 оны 3 дугаар сарын 13-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

4 дүгээр зүйл. Монгол Улсын төсвөөс 2009 оны төсвийн жилд зарцуулах төсвийн зарлагын дээд хэмжээг 1,854,741.1 сая төгрөгөөр баталсугай.

5 дугаар зүйл. Монгол Улсын төсөвт 2009 оны төсвийн жилд төсвийн ерөнхийлөн захирагч, түүний харьяа байгууллага, бусад байгууллагын төвлөрүүлэх орлогын дүнг дор дурдсанаар баталсугай:   

д/д Төсвийн ерөнхийлөн захирагч Дүн /сая төгрөгөөр/
1. Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн Тамгын газрын дарга 28.4
  харьяалагдах төсөвт байгууллагуудын өөрийн орлого 28.4
2. Монгол Улсын Их Хурлын дарга 100.0
  харьяалагдах төсөвт байгууллагуудын өөрийн орлого 100.0
3. Монгол Улсын Ерөнхий сайд 115,580.2
  Төрийн өмчийн хороо 108,190.9
  Бүх нийтийн үйлчилгээний үүргийн сан 6,300.0
  харьяалагдах төсөвт байгууллагуудын өөрийн орлого 1,089.3
4. Монгол Улсын Тэргүүн Шадар сайд 9,020.2
  Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар 6,881.9
  Стандартчилал, хэмжил зүйн газар 1,004.3
  Оюуны өмчийн газар     334.0
  харьяалагдах төсөвт байгууллагуудын өөрийн орлого 800.0
5. Монгол Улсын Шадар сайд 8,999.4
  Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар 2,844.3
  Хүүхдийн төлөө газар 148.3
  Онцгой байдлын ерөнхий газар 19.8
  харьяалагдах төсөвт байгууллагуудын өөрийн орлого 5,987.0
6. Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дарга 1,185.1
  харьяалагдах төсөвт байгууллагуудын өөрийн орлого 1,185.1
7.

   

Гадаад харилцааны сайд 23,280.9
  Гадаадын хөрөнгө оруулалтын  газар 9.0
  Дипломат төлөөлөгчийн газрууд 18,159.8
  Дипломат байгууллагын үйлчилгээ, аж ахуйн газар 2,845.6
  харьяалагдах төсөвт байгууллагуудын өөрийн орлого 2,266.6
8. Сангийн сайд 1,226,136.5
  Татварын ерөнхий газар 508,614.6
  Гаалийн ерөнхий газар 692,180.2
  Сангийн яам 20,341.7
9. Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд 7,271.9
  Архивын ерөнхий газар 71.0
  Гадаадын иргэн, харьяатын асуудал эрхлэх газар 1,973.6
  Цагдаагийн ерөнхий газар     590.2
  Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар 40.0
  Нийгмийн даатгалын сангаас улсын эмнэлгүүдэд олгох санхүүжилтийн орлого 1,241.0
  харьяалагдах төсөвт байгууллагуудын өөрийн орлого 3,356.1
10. Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд 5,214.9
  Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам 3,914.4
  Цаг уур, орчны шинжилгээний газар 36.2
  Усны газар 363.9
  Богдхан-Уулын хамгаалалтын захиргаа 80.0
  Хан-Хэнтийн хамгаалалтын захиргаа 45.0
  харьяалагдах төсөвт байгууллагуудын өөрийн орлого 775.3
11. Батлан хамгаалахын сайд 2,488.7
  Нийгмийн даатгалын сангаас улсын эмнэлгүүдэд олгох санхүүжилтийн орлого 1,284.2
  харьяалагдах төсөвт байгууллагуудын өөрийн орлого 1,204.5
12. Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайд 8,340.3
  харьяалагдах төсөвт байгууллагуудын өөрийн орлого 8,340.3
13. Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн сайд 24,206.5
  Нийгмийн даатгалын сангаас улсын эмнэлгүүдэд олгох санхүүжилтийн орлого 17.9
  харьяалагдах төсөвт байгууллагуудын өөрийн орлого 23,705.8
  Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар 482.9
14. Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайд 22,240.2
  харьяалагдах төсөвт байгууллагуудын өөрийн орлого   22,240.2
15. Эрүүл мэндийн сайд 48,896.6
  Биеийн тамир, спортын газар   100.0
  Эрүүл мэндийн газар     263.1
  Нийгмийн даатгалын сангаас улсын эмнэлгүүдэд олгох санхүүжилтийн орлого 43,675.5
  харьяалагдах төсөвт байгууллагуудын өөрийн орлого 4,858.0
16. Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга 0.1
  харьяалагдах төсөвт байгууллагуудын өөрийн орлого 0.1
17.

   

Зам, тээвэр, барилга, хот байгуулалтын сайд 37,133.9
  Иргэний нисэхийн ерөнхий газар 30,025.8
  Авто замын газар     569.6
  Төмөр замын газар     640.3
  Газрын харилцаа, барилга, геодези, зураг зүйн газар 2,691.3
  Улаанбаатар төмөр зам 806.8
  Монголын төмөр зам төрийн өмчит хувьцаат компани 428.0
  Автотээврийн газар 908.1
  харьяалагдах төсөвт байгууллагуудын өөрийн орлого 1,063.9
18. Эрдэс баялаг, эрчим хүчний сайд 48,752.0
  Газрын тосны газар 27,371.4
  Ашигт малтмалын газар 19,708.1
  Эрчим хүчний газар     1,166.0
  харьяалагдах төсөвт байгууллагуудын өөрийн орлого 506.4
19. Санхүүгийн зохицуулах хорооны дарга 766.9
/Дээрх 5 дугаар зүйлийг 2009 оны 3 дугаар сарын 13-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

Хэвлэх

6 дугаар зүйл. Монгол Улсын төсвөөс 2009 оны төсвийн жилд төсвийн ерөнхийлөн захирагч нарт дор дурдсан төсөв зарцуулах эрхийг олгосугай:

д/д Төсвийн ерөнхийлөн захирагч Дүн /сая төгрөгөөр/
1. Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн Тамгын газрын дарга 1,452.1
2. Монгол Улсын Их Хурлын дарга 9,624.9
3. Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцийн дарга 1,173.0
4. Улсын дээд шүүхийн Ерөнхий шүүгч 701.2
5. Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн дарга 9,118.1
6. Улсын ерөнхий прокурор 5,754.2
7. Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга 508.8
8. Монгол Улсын Ерөнхий сайд 19,530.8
9. Монгол Улсын Тэргүүн Шадар сайд 19,546.0
10. Монгол Улсын Шадар сайд 64,065.1
11. Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дарга 6,861.6
12. Гадаад харилцааны сайд 26,175.9
13. Сангийн сайд 251,073.4
14. Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд 89,657.6
15. Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд 21,814.3
16. Батлан хамгаалахын сайд 54,109.8
17. Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайд 442,005.0
18. Зам, тээвэр, барилга, хот байгуулалтын сайд 116,608.5
19. Эрдэс баялаг, эрчим хүчний сайд 44,492.5
20. Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн сайд 342,769.3
21. Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайд 87,670.1
22. Эрүүл мэндийн сайд 206,828.9
23. Төрийн албаны зөвлөлийн дарга 311.0
24. Сонгуулийн ерөнхий хорооны дарга 4,157.8
25. Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын дарга 179.9
26. Монгол Улсын ерөнхий аудитор 518.1
27. Санхүүгийн зохицуулах хорооны дарга 911.1
28. Үндэсний статистикийн хорооны дарга 3,431.0
29. Цагаатгах ажлыг удирдан зохион байгуулах улсын комиссын дарга 517.9
30. Олон нийтийн радио, телевизийн ерөнхий захирал 6,999.3
31. Авлигатай тэмцэх газрын дарга 2,837.2
32. Орон нутгийн засаг, захиргаа 13,351.3
/Дээрх 6 дугаар зүйлийг 2009 оны 3 дугаар сарын 13-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

Хэвлэх

7 дугаар зүйл. Монгол Улсын төсвөөс 2009 оны төсвийн жилд улсын төсвийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх хөрөнгө оруулалт, их засварын зардлын хэмжээг  241,752.9 сая төгрөгөөр, гадаад эх үүсвэрээр санхүүжүүлэх авто замын байгууламжийн хөрөнгө оруулалтын хэмжээг 32,029.5 сая төгрөгөөр тус тус баталсугай.ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ
Орон нутгийн төсөвт олгох санхүүгийн дэмжлэг, орон нутгийн төсвөөс татан төвлөрүүлэх орлого

8 дугаар зүйл. Монгол Улсын төсвөөс 2009 оны төсвийн жилд орон нутгийн төсөвт олгох санхүүгийн дэмжлэгийн хэмжээг дор дурдсанаар баталсугай:

д/д Аймаг Олгох санхүүгийн дэмжлэгийн хэмжээ /сая төгрөгөөр/
1. Архангай 938.5
2. Баян-Өлгий   1,089.3
3. Баянхонгор   1,354.4
4. Говь-Алтай   1,117.1
5. Дундговь   983.4
6. Завхан   1,624.4
7. Өвөрхангай   1,503.8
8. Увс   1,837.1
9. Ховд   1,108.1
10. Хөвсгөл   1,878.8
11. Говь-Сүмбэр   119.0
Нийт дүн 13,554.1
/Дээрх 8 дугаар зүйлийг 2009 оны 3 дугаар сарын 13-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

9 дүгээр зүйл. Орон нутгийн төсвөөс улсын төсөвт татан төвлөрүүлэх орлогын хэмжээг дор дурдсанаар баталсугай:

д/д Аймаг Татан төвлөрүүлэх орлогын хэмжээ       /сая төгрөгөөр/
1. Булган   945.7
2. Дорноговь   3,779.9
3. Дорнод   1,162.5
4. Өмнөговь   10,552.0
5. Сүхбаатар   899.1
6. Сэлэнгэ   6,240.1
7. Төв   3,216.4
8. Хэнтий   470.8
9. Дархан-Уул   2,889.2
10. Улаанбаатар   62,751.2
11. Орхон   26,226.2
Нийт дүн 119,133.1
/Дээрх 9 дүгээр зүйлийг 2009 оны 3 дугаар сарын 13-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

Хэвлэх


ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ
Бусад зүйл

10 дугаар зүйл. “Улсын төсвийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн жагсаалт”-ыг 1 дүгээр хавсралтаар, “Улсын төсвийн 2009 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөнөөс хойшлуулах хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн жагсаалт”-ыг  2 дугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.

11 дүгээр зүйл. Энэ хуулийг 2009 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.


МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                             Д.ДЭМБЭРЭЛ


/Энэ хавсралтыг 2009 оны 3 дугаар сарын 13-ны өдрийн хуулиар шинэчлэн баталсан/

                                           

Монгол Улсын 2009 оны төсвийн тухай хуулийн 1 дүгээр хавсралт

УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭ, БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН ЖАГСААЛТ

/Төсвийн ерөнхийлөн захирагчаар, сая төг/

Төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн нэр, хүчин чадал, байршил Хэрэгжүү-лэх хугацаа  Төсөвт өртөг 2009 оны санхүүжилт
I МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА   180 180
I.1 Хөрөнгө оруулалт: Орон сууцны дэмжлэг 2009 30 30
I.2 Тоног төхөөрөмж 2009 150 150
II ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРООНЫ ДАРГА   500 500
II.1 Тоног төхөөрөмж: Хүн амын тооллого хийхэд шаардагдах тоног төхөөрөмж 2009 500 500
III МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙ АУДИТОР   10 10
III.1 Тоног төхөөрөмж 2009 10 10
IY ҮНДСЭН ХУУЛИЙН ЦЭЦИЙН ДАРГА   1,400.00 930
IY.1 Хөрөнгө оруулалт: Үндсэн хуулийн цэцийн ордон барих 2008-2009 1,400.00 930
Y МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙ САЙД   4,734.30 4,198.30
Y.1 Тагнуулын ерөнхий газар   2,000.00 1,564.00
Y.1.1 Хөрөнгө оруулалт:   586 150
Y.1.1.1 Тагнуулын хэлтсийн барилга  /Завхан/ 2008-2009 280 50
Y.1.1.2 Тагнуулын хэлтсийн барилга /Дархан-Уул/ 2008-2009 306 100
Y.1.2 Тоног төхөөрөмж:   1,414.00 1,414.00
Y.1.2.1 Тагнуулын ерөнхий газрын тусгай архивын нягтруулсан шүүгээ 2009 64 64
Y.1.2.2 Төрийн холбооны тоног төхөөрөмж 2009 250 250
Y.1.2.3 Тусгай зориулалтын тоног төхөөрөмж 2009 1,100.00 1,100.00
Y.2 Мэдээлэл, шуудан, харилцаа холбоо, технологийн газар   2,474.30 2,374.30
Y.2.1 Хөрөнгө оруулалт:   2,474.30 2,374.30
Y.2.1.1 Засгийн газрын мэдээллийн нэгдсэн төв байгуулах /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг/ 2008-2009 822.5 722.5
Y.2.1.2 Сумдад хөдөлгөөнт холбооны үйлчилгээг хүргэхтэй холбогдуулан нарны үүсгүүр, цэнэг хураагуур суурилуулах /Бүх нийтийн үйлчилгээний үүргийн сан/ 2009 1,651.80 1,651.80
Y.3 Мэдээллийн "МОНЦАМЭ" агентлаг   10 10
Y.3.1 Тоног төхөөрөмж 2009 10 10
Y.4 Цөмийн энергийн газар   250 250
Y.4.1 Тоног төхөөрөмж: Лабораторийн тоног төхөөрөмж 2009 250 250
YI МОНГОЛ УЛСЫН ТЭРГҮҮН ШАДАР САЙД   12,053.90 11,973.90
YI.1 Чөлөөт бүс   553.9 473.9
YI.1.1 Хөрөнгө оруулалт:   553.9 473.9
YI.1.1.1 "Алтанбулаг" худалдааны чөлөөт бүсийн цооногийн өрөмдлөг, гүнийн насос угсралт /Сэлэнгэ, Алтанбулаг/ 2008-2009 388.9 308.9
YI.1.1.2 "Чойр" эдийн засгийн чөлөөт бүсийн төлөөлөгчийн конторын байр 2008-2009 165 165
YI.2 Үйлдвэрлэлийг дэмжих хөрөнгө оруулалт 2009 11,500.00 11,500.00
YII МОНГОЛ УЛСЫН ШАДАР САЙД   20,503.30 18,442.80
YII.1 Олон улсын хүүхдийн "Найрамдал" төв   1,229.50 300
YII.1.1 Хөрөнгө оруулалт:  Олон улсын хүүхдийн "Найрамдал" төвийн соёл, спортын цогцолбор /Улаанбаатар/ 2007-2010 1,229.50 300
YII.2 Хүүхдийн төлөө газар   664 167
YII.2.1 Хөрөнгө оруулалт:   Хүүхэд, залуучуудын ордны барилга, шугам сүлжээ  /Ховд / 2008-2009 654 157
YII.2.2 Тоног төхөөрөмж 2009 10 10
YII.3 Хүүхэд асран хүмүүжүүлэх төв   23 23
YII.3.1 Тоног төхөөрөмж 2009 23 23
YII.4 Онцгой байдлын ерөнхий газар   1,487.40 1,103.40
YII.4.1 Хөрөнгө оруулалт:   1,087.40 703.4
YII.4.1.1 Гал унтраах 14 дүгээр анги, депогийн барилга, 4 машины гараж /Улаанбаатар/ 2008-2009 258 104
YII.4.1.2 Галын депогийн барилга, 5 машины гараж  /Дархан-Уул, Шарын гол/ 2008-2009 258 158
YII.4.1.3 Галын депогийн барилга, 4 машины гараж  /Дундговь/ 2007-2009 571.4 441.4
YII.4.2 Тоног төхөөрөмж:  Галын болон аврах ангийн техник хэрэгсэл 2009 400 400
YII.5 Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар   599.4 349.4
YII.5.1 Хөрөнгө оруулалт: Аймгийн мэргэжлийн хяналтын газрын албан конторын барилга /Увс/ 2008-2009 499.4 249.4
YII.5.2 Тоног төхөөрөмж: Лабораторийн багаж, тоног төхөөрөмж 2009 100 100
YII.6 Бүсчилсэн хөгжлийг дэмжих хөрөнгө оруулалт 2009 16,500.00 16,500.00
YIII ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХЭРЭГ ЭРХЛЭХ ГАЗРЫН ДАРГА   4,636.50 1,589.00
YIII.1 Хөрөнгө оруулалт:   4,436.50 1,389.00
YIII.1.1 Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын барилгын дуусгал /Завхан/ 2007-2008 1,579.30 279
YIII.1.2 Сумын Засаг даргын Тамгын газрын барилга /Хөвсгөл, Шинэ-Идэр/ 2007-2009 188.2 30
YIII.1.3 Төрийн ёслол хүндэтгэлийн өргөө цогцолбор /Улаанбаатар/ 2009 900 900
YIII.1.4 Хуримын ордны барилга /Өвөрхангай,  Арвайхээр/ 2008-2009 380 180
YIII.2 Тоног төхөөрөмж 2009 200 200
IX ГАДААД ХАРИЛЦААНЫ САЙД   4,542.60 2,993.00
IX.1 Хөрөнгө оруулалт:  БНКазУлсын Астана дахь ЭСЯ-ны байр 2008-2009 4,192.60 2,643.00
IX.2 Тоног төхөөрөмж:   350 350
IX.2.1 Гадаад улс дахь дипломат төлөөлөгчийн газрын автомашин 2009 250 250
IX.2.2 Гадаад улс дахь дипломат төлөөлөгчийн газрын тоног төхөөрөмж 2009 100 100
X САНГИЙН САЙД   50,793.60 16,350.00
X.1 Сангийн яам   39,760.00 8,310.00
X.1.1 Хөрөнгө оруулалт:   39,760.00 8,310.00
X.1.1.1 Төрийн сан, мэдээллийн төвийн өргөтгөлийн барилга /Улаанбаатар/ 2007-2010 4,200.00 1,000.00
X.1.1.2 Улаанбаатар төмөр замд түрээслүүлэх 3 ш зүтгүүр худалдан авах 2008-2009 15,500.00 3,500.00
X.1.1.3 Засгийн газрын санхүүгийн удирдлагын мэдээллийн системийн сүлжээний өргөтгөл 2009 540 540
X.1.1.4 Шинээр эхлэх барилга байгууламжийн зураг төсөв, техник, эдийн засгийн үндэслэлийг боловсруулах, төсөл, арга хэмжээний бэлтгэл хангах 2009 3,270.00 3,270.00
X.2 Татварын ерөнхий газар   780.2 290
X.2.1 Хөрөнгө оруулалт:     630.2 140
X.2.1.1 Татварын хэлтсийн барилга /Архангай/ 2008-2009 295.1 50
X.2.1.2 Татварын хэлтсийн барилга /Говь-Алтай/ 2008-2009 335.1 90
X.2.2 Тоног төхөөрөмж 2009 150 150
X.3 Гаалийн ерөнхий газар   10,253.40 7,750.00
X.3.1 Хөрөнгө оруулалт:     4,953.40 2,450.00
X.3.1.1 Гаалийн нэг цэгийн үйлчилгээний төвийн барилга /Улаанбаатар/ 2008-2010 3,000.00 2,000.00
X.3.1.2 Боомтуудын цахилгаан хангамж 2007-2009 386.8 100
X.3.1.3 Боомтуудын усан хангамж 2007-2009 207 100
X.3.1.4 Нохойн албыг бэхжүүлэх 2007-2009 150 50
X.3.1.5 Боомтын холбоожуулалт /Гаалийн цахим нэг цонхны үйлчилгээ/ 2007-2010 669.6 150
X.3.1.6 Гаалийн албаны мэдээллийн автоматжуулсан системийг бэхжүүлэх 2007-2009 540 50
X.3.2 Тоног төхөөрөмж 2009 5,300.00 5,300.00
XI ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД ХЭРГИЙН САЙД   19,286.10 7,370.50
XI.1 Цагдаагийн ерөнхий газар   9,803.10 3,953.10
XI.1.1 Хөрөнгө оруулалт:   7,660.00 1,810.00
XI.1.1.1 Цагдаагийн ерөнхий газрын тусгай хэлтсүүдийн контор /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/ 2007-2010 1,600.00 150
XI.1.1.2 Цагдаагийн ерөнхий газрын архивын барилга /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/ 2007-2010 1,000.00 150
XI.1.1.3 Дүүргийн замын цагдаагийн тасгийн барилга /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/ 2007-2010 710 340
XI.1.1.4 Цагдаагийн хэлтсийн барилга /Өвөрхангай, Хархорин/ 2007-2010 850 250
XI.1.1.5 Цагдаагийн автобаазын гараж, 200 машин /Улаанбаатар/ 2007-2010 1,800.00 660
XI.1.1.6 Цагдаа, дотоодын цэргийн сургалтын нэгдсэн төв /полигон/ /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг/ 2007-2010 1,700.00 260
XI.1.2 Тоног төхөөрөмж:   2,143.10 2,143.10
XI.1.2.1 Тусгай зориулалтын зэвсэг,техник хэрэгсэл 2009 500 500
XI.1.2.2 Нэг бүрийн хамгаалах тусгай хэрэгсэл 2009 300 300
XI.1.2.3 Тусгай зориулалтын тоног төхөөрөмж 2009 1,343.10 1,343.10
XI.2 Хил хамгаалах ерөнхий газар   1,295.00 924.4
XI.2.1 Тоног төхөөрөмж:   1,295.00 924.4
XI.2.1.1 Цэрэг тээврийн автомашины парк шинэчлэлт 2008-2009 1,235.00 864.4
XI.2.1.2 Тусгай зориулалтын тоног төхөөрөмж 2009 60 60
XI.3 Шүүхийн шинжилгээний үндэсний төв   100 100
XI.3.1 Тоног төхөөрөмж 2009 100 100
XI.4 Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар   6,966.00 1,666.00
XI.4.1 Хөрөнгө оруулалт:     6,850.00 1,550.00
XI.4.1.1 Цагдан хорих байр /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/ 2007-2010 6,800.00 1,500.00
XI.4.1.2 Хоригдлыг ажлын байраар хангах 2009 30 30
XI.4.1.3 Хөрс хуулалтын ажил 2009 20 20
XI.4.2 Тоног төхөөрөмж:   116 116
XI.4.2.1 Фургон автомашин 2009 50 50
XI.4.2.2 Эмнэлгийн багаж, тоног төхөөрөмж, шинжилгээний аппарат 2009 50 50
XI.4.2.3 Тусгай зориулалтын тоног төхөөрөмж 2009 16 16
XI.5 Гадаадын иргэн, харьяатын асуудал эрхлэх газар   1,022.00 627
XI.5.1 Хөрөнгө оруулалт: Гадаадын иргэн, харьяатын асуудал эрхлэх газрын барилга /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг дүүрэг/ 2008-2009 1,022.00 627
XI.6 Төрийн тусгай албан хаагчдын нэгдсэн эмнэлэг   100 100
XI.6.1 Тоног төхөөрөмж: Эмнэлгийн лабораторийн тоног төхөөрөмж 2009 100 100
XII ЭРДЭС БАЯЛАГ, ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ САЙД   103,427.70 18,190.00
XII.1 Цахилгаан дамжуулах шугам, дэд станц   74,588.60 8,924.60
XII.1.1 Ховд аймгийн Дуут-Баян-Өлгий аймгийн Булган сумын 15 кВ-ын 109 км ЦДАШ, 0,4/15 кВ-ын 1х0,25 мВа, 15/0,4 кВ-ын 2х 0.16 мВа-ын дэд станц /Баян-Өлгий/ 2008-2009 1,420.00 1,120.00
XII.1.2 БНХАУ-ын Такашикен боомт-Булган сумын 35 кВ-ын 50 км ЦДАШ, 35/10 кВ-ын 1х0.16,1х0.25 мВа-ын дэд станц /Ховд/ 2008-2010 1,300.00 620
XII.1.3 Нарийнсухайт-Ноён сумын 35 кВ-ын 86.1 км ЦДАШ, 35/15 кВ-ын 1х063 МВА, 15/0.4 кВ-ын  дэд станц, Ноён-Сэврэйн 15 кВ-ын 51.1 км ЦДАШ, 15/0.4 2х0.1 мВа-ын дэд станц /Өмнөговь/ 2008-2010 1,800.00 500
XII.1.4 Хайлааст дэд станцаас Яргайт дэд станц хүртэл 35 кВ-ын 2 хэлхээт 9 км цахилгаан дамжуулах шугам /Улаанбаатар/ 2009 930.6 930.6
XII.1.5 Эмээлтэд 2х1.6 мВа чадалтай 35/10 кВ-ын дэд станц, 4 км цахилгаан дамжуулах шугам, 10/0.4 кВ-ын шугам, АТП /Улаанбаатар/ 2009 2,877.60 2,877.60
XII.1.6 Ил хуваарилах байгууламж 220/110/35 кВ-ын "Улаанбаатар"  дэд станцын өргөтгөл /Улаанбаатар/ 2009 480.6 480.6
XII.1.7 Цагааннуур-Ногооннуур  35 кВ-ын 48 км ЦДАШ, 35/10 кВ-ын  1х0.16, 1х0.25  мВа-ын дэд станц /Баян-Өлгий/ 2008-2009 1,541.50 24.6
XII.1.8 Цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын дагуух малчдын аж ахуйг байнгын цахилгаанаар хангах /Дундговь/ 2008-2009 80 13.8
XII.1.9 Баяндун-Баян-Уул сумын 35 кВ-ын 62 км ЦДАШ, 35/10 кВ-ын дэд станц 1х1.0 мВа, 10/0.4 кВ-ын 1х0.16 мВа  /Дорнод/ 2008-2009 2,100.00 53.4
XII.1.10 Толбо-Дэлүүн сумын 15 кВ-ын 80 км ЦДАШ, 1х0,1, 1х,016 МВа-ын дэд станц /Баян-Өлгий/ 2007-2009 930 2.8
XII.1.11 Тэшиг сумын 35 кВ-ын ЦДАШ 10 км, 1х0.16 мВа-ын дэд станц /Булган/ 2007-2009 118 9.1
XII.1.12 Бөмбөгөр-Баацагаан сумын 15кВ-ын 80км ЦДАШ, 1х0,1, 1х0,16 дэд станц /Баянхонгор/ 2007-2009 930 3.3
XII.1.13 Баянхонгор-Бөмбөгөр сумын 35 кВ-ын 83 км ЦДАШ, дэд станц, 2х1.0, 2х0.25  /Баянхонгор/ 2007-2009 2,200.00 184.1
XII.1.14 Есөнбулаг-Бигэр сумын 35 кВ-ын 108 км ЦДАШ, дэд станц. 1х0,25  1х0,4 мВа /Говь-Алтай/ 2007-2009 2,494.00 9.2
XII.1.15 Шарга-Дарви сумын 35кВ-ын 100км ЦДАШ,1х0,4, 1х0,16, 1х0,1 мВа-ын дэд станц /Говь-Алтай/ 2007-2009 2,200.00 200
XII.1.16 Тайшир-Жаргалан сумын 35 кВ-ын 56 км ЦДАШ, 1х016, 1х01 мВа-ын дэд станц /Говь-Алтай/ 2007-2009 1,493.00 182
XII.1.17 Есөнбулаг-Халиун сумын 15кВ-ын 87км ЦДАШ, 1х0,1, 1х0,25 мВа-ын дэд станц /Говь-Алтай/ 2007-2009 1,000.00 7.1
XII.1.18 Тайширын УЦС-Гуулингийн 35 кВ-ын 65 км ЦДАШ, 1х0,4, 1х0,1, 1х0,25 мВа-ын дэд станц /Говь-Алтай/ 2007-2009 1,600.00 17.2
XII.1.19 Тайширын УЦС-Улиастайн 110 кВ-ын 135 км ЦДАШ, дэд станц, 2х6,3 мВа /Завхан/ 2007-2009 3,895.70 87.1
XII.1.20 Тэлмэн-Идэр сумын 10 кВ-ын 50 км ЦДАШ, 1х0,1, 1х0,25 мВа-ын дэд станц /Завхан/ 2007-2009 600 26.9
XII.1.21 Цагаанчулуут-Отгон сумын 15 кВ-ын 85 км ЦДАШ, 1х0,1, 1х0,25 мВа-ын дэд станц /Завхан/ 2007-2009 980 40.1
XII.1.22 Нөмрөг-Түдэвтэй сумын 35 кВ-ын 45 км ЦДАШ, 1х1, 1х0,1, 1х0,25 мВа-ын дэд станц /Завхан/ 2007-2009 1,100.00 14
XII.1.23 Улиастай-Тэлмэн сумын 110кВ-ын 124 км ЦДАШ, 1х2, 1х0,1, 1х0,16 мВа дэд станц /Завхан/ 2007-2009 4,986.40 148
XII.1.24 Арцсуурь боомт-Тэс сумын 10 кВ-ын 36 км ЦДАШ, 1х0,1, 1х0,16 мВа-ын дэд станц /Завхан/                                                                                         2007-2009 400 12
XII.1.25 Цагаанчулуутын 110/15 кВ-ын дэд станц, 1х1,0 мВа /Завхан/ 2007-2009 750.4 75.1
XII.1.26 Алдархаан-Эрдэнэхайрхан 35 кВ-ын 100 км ЦДАШ, 1х1 1х0,1, 1х0,16 мВа-ын дэд станц /Завхан/ 2007-2009 2,100.00 22.1
XII.1.27 Улиастай-Яруу сумын 35 кВ-ын 60 км ЦДАШ, 1х1,0 1х0,16 мВа-ын дэд станц /Завхан/ 2007-2009 1,330.00 15
XII.1.28 Манхан-Мөст сумын 15 кВ-ын 104 км ЦДАШ,  дэд станц  /Ховд/ 2007-2009 1,270.00 120
XII.1.29 Хяргас-Баруунтуруун сумын 35 кВ-ын 50 км ЦДАШ, 1х1, 1х0,1, 1х160 мВа-ын дэд станц /Увс/ 2007-2009 1,200.00 22.7
XII.1.30 Хяргас-Зүүнговь сумын 10 кВ-ын 27 км ЦДАШ, 1х0,1, 1х0,16 мВа-ын дэд станц /Увс/ 2007-2009 350 9.9
XII.1.31 Дөргөний УЦС-Завхан сумын 15 кВ-ын 60 км ЦДАШ,  дэд станц, 1х025,1х 0.1 мВа /Увс/ 2007-2009 680 5.7
XII.1.32 Алаг-Эрдэнэ-Улаан Уул-Ренчинлхүмбэ-Цагааннуурын 35/15/10 кВ-ын 160/75/48 км ЦДАШ, дэд станц /Хөвсгөл/ 2007-2009 6,405.00 153.6
XII.1.33 Түдэвтэй-Асгат-Баянтэс сумын 15 кВ-ын 105 км цахилгааны шугам, дэд станц /Завхан/ 2007-2009 400 50
XII.1.34 Есөнбулаг-Шарга сумын  35 кВ-ын 79 км ЦДАШ, дэд станц, 1х1,0 мВа  /Говь-Алтай/ 2007-2009 1,118.80 68.9
XII.1.35 Хайлаастын гэр хорооллын дэд станц 110/35/10 кВ, 2х16,0 мВа /Улаанбаатар/ 2007-2009 2,450.00 272.3
XII.1.36 Бөмбөгөр-Заг сумын 35 кВ-ын 115 км ЦДАШ, 35/10 кВ-ын 2х0.16 мВа-ын дэд станц /Баянхонгор/ 2007-2009 2,671.00 82.7
XII.1.37 Жаргалан-Баян-Уул сумын 15 кВ-ын 71 км ЦДАШ, 15/04 кВ-ын 1х0.16, 1х0.1 мВа-ын дэд станц /Говь-Алтай/ 2007-2009 949 51.4
XII.1.38 Бигэр-Чандмань сумын 35 кВ-ын 82 км ЦДАШ, 35/10 кВ-ын 1х0.630 мВа, 10/04 кВ-ын 1х0.16, 1х0.1 мВа-ын дэд станц /Говь-Алтай/ 2007-2009 1,994.00 23.2
XII.1.39 Дарви-Тонхил сумын 10 кВ-ын 30 км ЦДАШ, 10/04 кВ-ын 1х0.16, 1х0.1 мВа-ын дэд станц /Говь-Алтай/ 2007-2009 450 3.4
XII.1.40 Чандмань-Эрдэнэ сумын 10 кВ-ын 40 км ЦДАШ, 10/04 кВ-ын 1х0.16, 1х0.1 мВа-ын дэд станц /Говь-Алтай/ 2007-2009 534 9
XII.1.41 Асгат-Баянхайрхан сумын 10 кВ-ын 30 км 10/04 кВ-ын 1х0.16, 1х0.1 мВа ЦДАШ, дэд станц /Завхан/ 2007-2009 450 38.6
XII.1.42 Тэлмэн-Тосонцэнгэл сумын 35 кВ-ын 55 км ЦДАШ, 35/10 кВ-ын 2х0.1 мВа-ын дэд станц /Завхан/ 2007-2009 1,580.00 172.9
XII.1.43 Түдэвтэй-Цэцэн-Уул сумын 35 кВ-ын 59 км ЦДАШ, 35/15 кВ-ын 1х0.800 мВа, 15/0.4 кВ-ын 2х0.16 мВа-ын дэд станц /Завхан/ 2007-2009 2,001.00 10.2
XII.1.44 Мардай-Баяндун сумын 35 кВ-ын 90 км ЦДАШ, Мардайн 35/15 кВ-ын 1х0.630 мВа, мөн Баяндун сумын 15/04 кВ-ын 2х0.25 мВа-ын дэд станц /Дорнод/ 2007-2009 2,100.00 2.6
XII.1.45 БНХАУ-ын зүүн хатавч боомт-Эрдэнэцагаан сумын 35 кВ-ын 78 км ЦДАШ, 35/10 кВ-ын 1х0.8 мВа, 10/0.4 кВ-ын 2х0.25 мВа-ын дэд станц /Сүхбаатар/ 2007-2009 1,921.00 64.4
XII.1.46 Дундговь Хулд-Цогт-Овоо сумын 15 кВ-ын 93 км ЦДАШ, 15/0.4 кВ-ын 2х0.16 мВа-ын  дэд станц /Өмнөговь/ 2007-2009 1,217.00 10
XII.1.47 Улаанхус сум-Согоогийн хоорондын 22 км 10 кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугам татах /Баян-Өлгий/ 2007-2009 280 19.2
XII.1.48 Улаанбаатар хотын төвд 35/06 кВ-ын дэд станц, газар доогуурх кабель 2007-2009 1,600.00 34.4
XII.1.49 Шарга-Төгрөг сумын 15 кВ-ын 61 км ЦДАШ, 15/0.4 кВ-ын 2х0.16 мВа-ын дэд станц.  /Говь-Алтай/ 2007-2009 1,330.00 23.8
XII.2 Дулааны цахилгаан станц, дулааны шугам:   19,006.20 8,865.40
XII.2.1 Дарханы дулааны цахилгаан станцын 2 зуухны шинэчлэлт /Дархан-Уул/ 2009 1,213.20 1,213.20
XII.2.2 Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станцын 2 зуухны шинэчлэлт /Орхон/ 2009 1,102.50 1,102.50
XII.2.3 Дулааны станцын зуухны шинэчлэлт /Улаанбаатар, Багануур дүүрэг/  2009 450 450
XII.2.4 Дулааны станцын зуухны утаа сорогч, үнс зайлуулах системийн шинэчлэлт /Улаанбаатар, Налайх дүүрэг/  2009 374 374
XII.2.5 Дулааны 7В магистралийн 950м*2,  500мм-ийн шугамыг 700 мм болгон өргөтгөж шинэчлэх /Улаанбаатар/ 2009 1,521.00 1,521.00
XII.2.6 Дулааны 7И магистралийн 837 м*2, 400 мм-ийн шугамыг 500 мм болгон өргөтгөж шинэчлэх /Улаанбаатар/ 2009 1,095.50 1,095.50
XII.2.7 Дулааны станцтай аймгуудын дулааны шугам сүлжээг шинэчлэх  /Төв, Хөвсгөл, Ховд/ 2009 1,950.00 1,950.00
XII.2.8 ХБНГУ-ын зээлийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх Дарханы дулааны цахилгаан станцын техникийн шинэчлэлтийн Монголын талын хөрөнгө 2009-2011 3,000.00 1,000.00
XII.2.9 Дарханы дулааны цахилгаан станцаас Дархан хот хүртэлх дулааны магистраль шугамын шинэчлэлт /Дархан-Уул/ 2007-2009 6,500.00 60.2
XII.2.10 Дулааны цахилгаан станцын 7, 8, 11 дүгээр зуухны засвар, шинэчлэлт /Улаанбаатар, Багануур дүүрэг/ 2008-2009 410 37.2
XII.2.11 Бэрх тосгоны дулааны станцын КЕ-10/14 маркийн 3 зуухны шинэчлэлт /Хэнтий/ 2008-2009 1,390.00 61.8
XII.3 Гадаадын зээлээр хэрэгжүүлэх төслийн дотоодын эх үүсвэр:   7,942.90 340
XII.3.1 Дэлхийн банкны зээлээр хэрэгжүүлэх "Цахилгаан шугам сүлжээний алдагдал бууруулах" төслийн Монголын талын хөрөнгө 2001-2009 7,319.30 200
XII.3.2 ХБНГУ-ын зээлээр хэрэгжүүлэх  "Эрчим хүчний хөтөлбөр-1" төслийн  Монголын талын хөрөнгө 2004-2009 623.6 140
XII.4 Түлш   50 50
XII.4.1 Тоног төхөөрөмж: Уулын аврах албаны аврах тоног төхөөрөмж 2009 50 50
XII.5 Сэргээгдэх эрчим хүч   1,840.00 10
XII.5.1 Нар-Салхи хосолсон эх үүсвэр, 150 кВт, /Баянхонгор, Баян-Өндөр/ 2007-2009 920 5
XII.5.2 Нар-Салхи хосолсон эх үүсвэр, 150 кВт, /Баянхонгор,  Шинэжинст/ 2007-2009 920 5
XIII ЗАМ, ТЭЭВЭР, БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН САЙД   305,792.40 72,695.30
XIII.1 Авто зам:   226,233.10 45,786.00
XIII.1.1 Гадаадын зээлээр хэрэгжүүлэх төслийн дотоодын эх үүсвэр:   41,057.60 8,968.20
XIII.1.1.1 АХБ-ны зээлээр хэрэгжүүлэх "Бүс нутгийн авто зам хөгжүүлэх төсөл"-ийн Сайншанд-Замын-Үүд чиглэлийн /131.2/31.79 км/ хатуу хучилттай зам 2006-2009 3,360.70 1,670.40
XIII.1.1.2 АХБ-ны зээлээр хэрэгжүүлэх "Бүс нутгийн авто зам хөгжүүлэх төсөл"-ийн Сайншанд-Замын-Үүд чиглэлийн 62 км хатуу хучилттай зам 2007-2009 1,560.00 813.9
XIII.1.1.3 БНСУ-ын зээлээр хэрэгжүүлэх "Бүс нутгийн авто зам хөгжүүлэх төсөл"-ийн Чойр-Сайншанд чиглэлийн 176.4 км хатуу хучилттай зам 2007-2010 8,270.30 3,000.00
XIII.1.1.4 Япон Улсын буцалтгүй тусламжаар хэрэгжүүлэх Багануур-Хэрлэнгийн гүүр, Мөрөн сум-Өндөрхаан чиглэлийн 58.5 км хатуу хучилттай зам 2005-2009 1,674.20 542
XIII.1.1.5 Кувейтийн сангийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх Эрдэнэт-Булган-Уньт чиглэлийн  хатуу хучилттай зам 2004-2009 6,100.00 1,145.90
XIII.1.1.6 Германы Сэргээн Босголт банкны зээлээр хэрэгжүүлж буй "Бүс нутгийн тээврийн дэд бүтцийг хөгжүүлэх төсөл"-ийн 61 км хайрган зам 2006-2008 800 105.1
XIII.1.1.7 АХБ-ны буцалтгүй тусламжаар  хэрэгжүүлэх "Баруун бүс-Алтайн зам хөгжүүлэх төсөл"-ийн  хатуу хучилтай зам 2009-2012 19,292.40 1,690.90
XIII.1.2 Авто замын сүлжээний засвар, арчлалт, үйлдвэрлэлийн бааз, техник, технологийн шинэчлэлт 2009 9,202.30 9,202.30
XIII.1.3 Авто зам:   141,618.00 27,246.20
XIII.1.3.1 Ховдын Булган-Үенч-Ховд чиглэлийн 60 км хатуу хучилттай авто зам. Үүнээс: 2007-2010 10,649.00 2,971.10
              -40 км хатуу хучилттай авто зам 2007-2009 6,800.00 1,471.10
              -20 км хатуу хучилттай авто зам 2008-2010 3,849.00 1,500.00
XIII.1.3.2 Улаангом-Тээлийн 15 км хатуу хучилттай авто зам 2008-2009 3,000.00 2,500.00
XIII.1.3.3 Халзанбүргэдэй /Тариат/-Солонготын даваа чиглэлийн 100 км хатуу хучилттай авто зам 2008-2010 20,000.00 1,000.00
XIII.1.3.4 Хархорин-Цэцэрлэгийн 46.8 км хайрган замыг хатуу хучилттай болгох 2008-2010 6,566.00 1,500.00
XIII.1.3.5 Өлгий-Цагааннуурын 40 км хатуу хучилттай авто зам 2009-2011 13,320.00 1,000.00
XIII.1.3.6 Баянхонгор-Арвайхээрийн 27 км хатуу хучилттай авто зам 2008-2010 5,500.00 2,450.00
XIII.1.3.7 Баянхонгор-Нарийнтээлийн 50 км хатуу хучилттай авто зам 2008-2010 9,516.50 1,950.00
XIII.1.3.8 Өндөрхаан-Сүмбэрийн 50 км хатуу хучилттай авто зам 2008-2010 10,000.00 1,000.00
XIII.1.3.9 Мөрөн-Хатгалын чиглэлийн 98.8 км хатуу хучилттай авто зам 2008-2010 20,400.00 1,000.00
XIII.1.3.10 Хануйн голын төмөр бетон гүүр-Халзанбүргэдэй чиглэлийн 65.3 км хатуу хучилттай авто зам /Катарын тусламж/ 2008-2010 11,680.00 5,424.90
XIII.1.3.11 Аймаг, хотын төвийн доторхи авто замын засвар, шинэчлэлт /Дархан-Уул, Орхон, Увс, Ховд, Баян-Өлгий/ 2009 6,260.00 6,260.00
XIII.1.3.11 Аймаг, нийслэл, орон нутгийн авто замын сүлжээний өргөтгөл, шинэчлэлт /Хөвсгөл/ 2008-2009 301.6 166.4
XIII.1.3.12 Аймгийн төвүүдийн авто замын шинэчлэлт, 18 аймаг 2008-2009 340 23.8
XIII.1.4 Өөрийн хөрөнгөөр гүйцэтгэн дараа төлөгдөх нөхцөлтэйгээр барих авто замын барилга байгууламж:   34,355.20 369.3
XIII.1.4.1 Улаанбаатар-Эрдэнэсантын 168.2 км хатуу хучилттай авто зам 2007-2009 34,355.20 369.3
XIII.2 Гүүр:   70 44.8
XIII.2.1 Ховд голын модон гүүрийн барилгын ажлын дуусгал /Баян-Өлгий, Цэнгэл/ 2008-2009 70 44.8
XIII.3 Иргэний нисэхийн ерөнхий газар   50,444.20 9,770.50
XIII.3.1 Хөрөнгө оруулалт:   31,534.00 9,535.00
XIII.3.1.1 Хиймэл дагуулын холбооны систем 2008-2009 988.2 488.2
XIII.3.1.2 Нисэх буудлын онгоц хөөрөх, буух хатуу хучилттай зурвас, үерийн далан /Баян-Өлгий/ 2008-2010 11,715.50 4,200.00
XIII.3.1.3 Нисэх буудлын онгоц хөөрөх, буух хатуу хучилттай зурвас, үерийн далан /Завхан/ 2008-2010 8,651.50 4,500.00
XIII.3.1.4 Онгоц зогсох хоолой /Улаанбаатар, "Чингис хаан" Олон улсын нисэх буудал/ 2008-2009 990.6 346.8
XIII.3.2 Тоног төхөөрөмж: Бодит ажиглалтын систем, /радиолокатор 3ш, VОR/DME 4ш/ 2008-2009 18,910.20 235.5
XIII.4 Барилга, хот байгуулалт   20,777.10 8,903.50
XIII.4.1 Хөрөнгө оруулалт:   20,777.10 8,903.50
XIII.4.1.1 Баянголын амны орон сууцны хорооллыг дулааны эх  үүсвэртэй холбох инженерийн шугам сүлжээ, III ээлж /Улаанбаатар/ 2008-2009 3,211.90 2,434.90
XIII.4.1.2 Шинээр баригдах 14 дүгээр хорооллын 6 дугаар хэсгийн дулаан, цэвэр, бохир усны шугам, өргөлтийн насосны станц /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/ 2008-2010 6,052.00 2,000.00
XIII.4.1.3 Дулааны 1 "б" магистраль ил шугамыг далд сувагт тавих /Улаанбаатар/   2008-2009 3,500.00 553
XIII.4.1.4 Дулааны 12Б магистраль шугамын өргөтгөл, шинэчлэлт 2009-2010 4,055.90 1,800.00
XIII.4.1.5 Аймгийн төвүүдийн орон сууцны инженерийн шугам сүлжээ 2009 1,215.60 1,215.60
XIII.4.1.6 АХБ-ны хөнгөлөлттэй зээлээр хэрэгжиж буй "Хот байгуулалтын салбар"-ын төслийн дотоод эх үүсвэр 2009-2011 2,741.70 900
XIII.5 Тээвэр   8,268.00 8,190.50
XIII.5.1 Хөрөнгө оруулалт:   8,268.00 8,190.50
XIII.5.1.1 Нийслэлийн нийтийн тээврийн парк шинэчлэлт /Их багтаамжтай автобус, 400 ш/ 2009 8,068.00 8,068.00
XIII.5.1.2  "Зорчигч үйлчилгээний төв" автовокзалын барилга      /Дархан, 3 дугаар хороолол/ 2008-2009 200 122.5
XIY ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЙД   35,190.60 21,729.20
XIY.1 Хөрөнгө оруулалт:   26,384.60 12,923.20
XIY.1.1 Арьсны өвчин судлалын төвийн барилгын өргөтгөл /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг/ 2008-2009 820.5 720.5
XIY.1.2 Эмнэлгийн барилга, 50 ор /Баянхонгор/ 2008-2009 1,205.60 1,135.60
XIY.1.3 Уламжлалт анагаах ухааны төвийн барилга, 20 ор /Говь-Алтай/ 2008-2009 499.2 469.2
XIY.1.4 Төрөх эмнэлгийн барилга, 50 ор /Ховд, Жаргалант/ 2008-2009 950 820
XIY.1.5 Халдвартын эмнэлгийн барилга, 30 ор /Архангай/ 2008-2009 600 250
XIY.1.6 Халдвартын эмнэлгийн барилга, 30 ор  /Төв/ 2008-2009 600 400
XIY.1.7 Эмнэлгийн барилга, 10 ор /Баянхонгор, Гурванбулаг/ 2008-2009 395 175
XIY.1.8 Эмнэлгийн барилга, 10 ор /Булган, Сайхан/ 2008-2009 342.7 52.7
XIY.1.9 Эмнэлгийн барилга, 10 ор /Завхан, Цагаанхайрхан/ 2008-2009 417 217
XIY.1.10 Эмнэлгийн барилгын өргөтгөл /Өмнөговь, Манлай/ 2008-2009 173.8 23.8
XIY.1.11 Эмнэлгийн барилгын өргөтгөл /Өмнөговь, Булган/ 2008-2009 220 70
XIY.1.12 Эмнэлгийн барилга, 10 ор /Сүхбаатар, Түвшинширээ/ 2008-2009 274.4 174.4
XIY.1.13 Эмнэлгийн барилга, 10 ор /Сүхбаатар, Сүхбаатар/ 2008-2009 293.8 193.8
XIY.1.14 Эмнэлгийн барилга, 10 ор /Увс, Завхан/ 2008-2009 440.6 270.6
XIY.1.15 Эмнэлгийн барилга, 10 ор /Увс, Давст/ 2008-2009 414.8 244.8
XIY.1.16 Эмнэлгийн барилга, 15 ор /Хөвсгөл, Төмөрбулаг/ 2007-2009 380 180
XIY.1.17 Байгалийн голомтот халдварт өвчнийг судлах төвийн барилга /Завхан/ 2007-2009 196 96
XIY.1.18 Эмнэлгийн хог хаягдлын устгалын цэг байгуулах /Улаанбаатар/ 2008-2009 450 300
XIY.1.19 Сум дундын эмнэлгийн барилга, 20 ор /Булган, Хишиг-Өндөр/ 2008-2009 328.2 308.2
XIY.1.20 Нийслэлийн түргэн тусламжийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх, шуурхай байдлыг хангах хөрөнгө оруулалт 2008-2009 1,400.00 1,400.00
XIY.1.21 Усан спортын сургалтын төвийн барилга /Ховд,  Жаргалант/ 2008-2009 750 630
XIY.1.22 Спорт цогцолбор, 600 суудал /Баян-Өлгий/ 2008-2009 1,736.60 1,336.60
XIY.1.23 Спорт цогцолбор, 600 суудал /Төв/ 2008-2009 1,600.00 1,100.00
XIY.1.24 Спортын ордон, 600 суудал /Увс/ 2005-2009 1,686.00 240
XIY.1.25 Олимпийн хотхоны гадна инженерийн шугам сүлжээ, зам, талбай тохижилт, автомашины зогсоол /Улаанбаатар/ 2008-2010 7,000.00 1,200.00
XIY.1.26 АХБ-ны зээлийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх "Эрүүл мэндийн салбарын хөгжил-2” хөтөлбөрийн Монголын талын хөрөнгө 2006-2009 1,150.00 105
XIY.1.27 АХБ-ны буцалтгүй тусламжаар хэрэгжүүлэх "Эрүүл мэндийн салбарын хөгжил-3” хөтөлбөрийн Монголын талын хөрөнгө 2009-2013 2,060.40 810
XIY.2 Их засвар:   5,806.00 5,806.00
XIY.2.1 БНХАУ-ын буцалтгүй тусламжаар хэрэгжүүлэх "Амны хөндийн эрүүл мэнд" хөтөлбөрийн хүрээнд бүсийн 8 тулгуур төв, нийслэлийн 9 дүүргийн шүдний кабинетийн засвар 2009 450 450
  ЭМЯ-ны харьяа клиникийн нэгдсэн ба төрөлжсөн эмнэлгүүдийн барилгын их засвар. Үүнээс:   2,150.00 2,150.00
XIY.2.2 Улсын клиникийн  төв эмнэлгийн засвар /Улаанбаатар/ 2009 300 300
XIY.2.3 Улсын клиникийн 2 дугаар эмнэлгийн засвар /Улаанбаатар/ 2009 250 250
XIY.2.4 Улсын клиникийн 3 дугаар эмнэлгийн засвар /Улаанбаатар/ 2009 150 150
XIY.2.5 ЭНЭШТ-ийн барилга, сантехникийн засвар /Улаанбаатар/ 2009 350 350
XIY.2.6 ХӨСҮТ-ийн барилга, сантехник, дээврийн засвар /Улаанбаатар/ 2009 300 300
XIY.2.7 Эрүүл мэндийн үндэсний төвийн засвар /Улаанбаатар/ 2009 50 50
XIY.2.8 Цусны төвийн барилгын засвар /Улаанбаатар/ 2009 54 54
XIY.2.9 Нялхсын клиник сувиллын барилгын засвар /Улаанбаатар/ 2009 50 50
XIY.2.10 Эрүүл мэндийн үндэсний төвийн хичээлийн 2 дугаар байрны засвар /Улаанбаатар/ 2009 200 200
XIY.2.11 Байгалийн голомтот халдварт өвчний төвийн барилгын засвар /Улаанбаатар/ 2009 146 146
XIY.2.12 Гэнэтийн хүчин зүйлийн дагуу хийх засвар 2009 300 300
  Нийслэлийн эрүүл мэндийн байгууллагуудын барилгын их засвар. Үүнээс:   1,000.00 1,000.00
XIY.2.13 ЭМН-ийн амбулатори №2-ын барилга, сантехник, цахилгааны иж бүрэн засвар /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/ 2009 100 100
XIY.2.14 ЭМН-ийн поликлиникийн засвар /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/ 2009 120 120
XIY.2.15 Амбулатори №1-ийн дээврийн засвар /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/ 2009 100 100
XIY.2.16 Амбулатори №2-ын барилгын  засвар /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/ 2009 100 100
XIY.2.17 Наркологийн эмнэлгийн барилга сантехник, цахилгааны хэсэгчилсэн засвар /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/ 2009 80 80
XIY.2.18 Амбулатори №1-ийн барилга, дотор сантехник, цахилгааны  засвар /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг/ 2009 50 50
XIY.2.19 Амбулатори №2-ийн барилга, дотор сантехник, цахилгааны  засвар /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг/ 2009 40 40
XIY.2.20 ЭМН-ийн төрөх тасгийн барилгын хэсэгчилсэн их засвар /Улаанбаатар, Налайх дүүрэг/ 2009 100 100
XIY.2.21 Амбулатори, хүүхэд, халдвартын тасгийн барилга, дотор сантехник, гадна шугам сүлжээ /Улаанбаатар, Налайх дүүрэг/ 2009 110 110
XIY.2.22 Хонхор тосгоны эмнэлгийн барилга сантехник, цахилгаан, дээвэр /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/ 2009 25 25
XIY.2.23 Гачуурт тосгоны эмнэлгийн барилга сантехник, цахилгаан, дээвэр, /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/ 2009 25 25
XIY.2.24 Гэнэтийн хүчин зүйлийн дагуу хийх засвар 2009 150 150
  Аймаг, сумдын эмнэлгийн барилгын их засвар. Үүнээс:   1,706.00 1,706.00
XIY.2.25 Эмнэлгийн барилгын засвар /Архангай, Ихтамир/ 2009 15 15
XIY.2.26 Эмнэлгийн барилгын засвар /Архангай, Өлзийт/ 2009 15 15
XIY.2.27 Эрүүл мэндийн газрын барилгын засвар /Архангай/ 2009 15 15
XIY.2.28 Эмнэлгийн барилгын засвар /Баянхонгор, Галуут/ 2009 30 30
XIY.2.29 Сүрьеэгийн эмнэлгийн барилгын засвар /Баянхонгор, Баянхонгор сум/ 2009 30 30
XIY.2.30 Аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн засвар /Баян-Өлгий, Өлгий/ 2009 50 50
XIY.2.31 Байгалийн голомтот халдварт өвчинтэй тэмцэх газрын засвар /Баян-Өлгий/ 2009 50 50
XIY.2.32 Аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн барилгын засвар / Булган/ 2009 100 100
XIY.2.33 Эмнэлгийн барилгын засвар /Говь-Алтай, Жаргалан/ 2009 15 15
XIY.2.34 Байгалийн голомтот халдварт өвчнийг судлах төвийн лаборатори, худгийн засвар /Говь-Алтай/ 2009 30 30
XIY.2.35 Аймгийн  нэгдсэн эмнэлгийн засвар /Говьсүмбэр/ 2009 30 30
XIY.2.36 Эмнэлгийн барилгын засвар /Говьсүмбэр, Шивээговь/ 2009 10 10
XIY.2.37 Эрүүл мэндийн газрын барилгын засвар /Дархан-Уул/ 2009 50 50
XIY.2.38 Аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн хүүхэд, төрөх тасгийн   засвар /Дархан-Уул/ 2009 60 60
XIY.2.39 Нэгдсэн эмнэлгийн сантехник, лифтны засвар /Дорноговь/ 2009 200 200
XIY.2.40 Халдвартын эмнэлгийн засвар  /Дорнод/ 2009 50 50
XIY.2.41 Эмнэлгийн барилгын дээврийн засвар /Дорнод, Баянтүмэн/ 2009 20 20
XIY.2.42 Эмнэлгийн барилгын  засвар  /Дорнод, Хөлөнбуйр/ 2009 30 30
XIY.2.43 Байгалийн голомтот халдварт өвчинтэй тэмцэх төвийн засвар /Дундговь/ 2009 15 15
XIY.2.44 Эрүүл мэндийн газрын засвар  /Дундговь/ 2009 20 20
XIY.2.45 Эмнэлгийн барилгын засвар /Дундговь, Адаацаг/ 2009 15 15
XIY.2.46 Эмнэлгийн барилгын засвар  /Завхан, Алдархаан/ 2009 40 40
XIY.2.47 Отгонтэнгэр рашаан сувиллын барилгын засвар  /Завхан/ 2009 10 10
XIY.2.48 Эмнэлгийн барилгын засвар /Завхан, Эрдэнэхайрхан/ 2009 20 20
XIY.2.49 Аймгийн нэгдсэн эмнэлгийг гүний худагт холбох /Орхон/ 2009 170 170
XIY.2.50 Эмнэлгийн барилгын засвар  /Өвөрхангай, Баян-Өндөр/ 2009 16 16
XIY.2.51 Бүсийн эмчилгээ, оношилгооны төвийн эмгэг судлалын барилгын засвар /Өвөрхангай, Арвайхээр/ 2009 50 50
XIY.2.52 Байгалийн голомтот халдварт өвчинтэй тэмцэх төвийн засвар /Өмнөговь/ 2009 70 70
XIY.2.53 Эмнэлгийн барилгын засвар /Сүхбаатар, Наран/ 2009 50 50
XIY.2.54 Эмнэлгийн барилгын засвар /Сэлэнгэ, Мандал/ 2009 70 70
XIY.2.55 Сумын нэгдсэн эмнэлгийн барилгын засвар /Хэнтий, Бор-Өндөр/ 2009 70 70
XIY.2.56 Нэгдсэн эмнэлгийн Сэтгэцийн эмнэлгийн засвар /Хөвсгөл/ 2009 65 65
XIY.2.57 Сумын эмнэлгийн дотор сантехник, барилгын засвар /Хөвсгөл, Арбулаг/ 2009 30 30
XIY.2.58 Эмнэлгийн барилгын засвар /Ховд, Дөргөн/ 2009 30 30
XIY.2.59 “Буянт” өрхийн эмнэлгийн засвар /Ховд/ 2009 10 10
XIY.2.60 Эмнэлгийн барилгын засвар /Ховд, Ховд/ 2009 30 30
XIY.2.61 Сумын хүн эмнэлгийн барилгын засвар /Төв, Жаргалант/ 2009 22 22
XIY.2.62 Аймгийн нэгдсэн эмнэлгийг 2 дахь эх үүсвэрээр хангах  /Төв, Зуунмод/ 2009 13 13
XIY.2.63 Нэгдсэн эмнэлгийн гаражийн  засвар /Төв, Зуун мод/ 2009 20 20
XIY.2.64 Эмнэлгийн барилгын засвар /Увс, Тэс/ 2009 40 40
XIY.2.65 Эмнэлгийн барилгын засвар /Увс, Хяргас/ 2009 30 30
  Спортын байгууллагын барилгын их засвар. Үүнээс:   500 500
XIY.2.66 Спорт хорооны барилгын засвар /Дорноговь/ 2009 45 45
XIY.2.67 Спорт хорооны барилгын засвар /Баянхонгор/ 2009 100 100
XIY.2.68 Спорт хорооны барилгын засвар /Багануур/ 2009 50 50
XIY.2.69 Спортын заалны засвар /Дундговь/ 2009 20 20
XIY.2.70 Спорт, соёлын өргөөний засвар /Хөвсгөл/ 2009 35 35
XIY.2.71 Спорт хорооны засвар /Говь-Алтай/ 2009 100 100
XIY.2.72 Батлан хамгаалахад туслах нийгэмлэгийн буудлагын төв клубын засвар /Улаанбаатар/ 2009 100 100
XIY.2.73 Спортын заалны засвар /Өмнөговь/ 2009 50 50
XIY.3 Тоног төхөөрөмж 2009 3,000.00 3,000.00
XY БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ САЙД   98,065.70 44,916.10
XY.1 Боловсрол   76,615.70 33,608.40
XY.1.1 Хөрөнгө оруулалт:   69,313.70 26,306.40
XY.1.1.1 Сургууль, 640 суудал, спортын заал,  /Увс, Улаангом/ 2006-2009 1,552.20 336.2
XY.1.1.2 "Дэлхийн зөн" ОУБ-ын тусламжийн Монголын талын хөрөнгө 2006-2009 5,000.00 800
XY.1.1.3 Япон Улсын Засгийн газрын тусламжаар "Сургуулийн барилгын өргөтгөл-3" төслийн Монголын талын хөрөнгө 2006-2009 1,500.00 500
XY.1.1.4 Их Британийн Хүүхдийг ивээх сан, Европын холбооны санхүүжилтээр хэрэгжиж буй “Сургуулийн өмнөх болон бага боловсролын чанарыг сайжруулах нь” төслийн дотоод эх үүсвэр 2007-2009 750 100
XY.1.1.5 Сургуулийн барилгын өргөтгөл, 6 анги /Булган, Баян-Агт/ 2008-2009 318.4 78.4
XY.1.1.6 Сургуулийн барилгын өргөтгөл, 6 анги, спортын заалны барилга, 18x15м  /Баян-Өлгий, Сагсай/ 2008-2009 811.8 571.8
XY.1.1.7 Сургуулийн барилгын өргөтгөл, 320 суудал, спортын заал 12x24 /Архангай, Тариат/ 2008-2009 695.7 445.7
XY.1.1.8 Сургуулийн барилга, 320 суудал, спортын заалны шинэчлэл 12x24 /Баянхонгор, Галуут/ 2008-2009 726.6 526.6
XY.1.1.9 Сургуулийн барилга, 320 суудал /Сүхбаатар, Дарьганга/ 2008-2009 923.3 673.3
XY.1.1.10 Сургуулийн барилга, 320 суудал /Сүхбаатар, Түвшинширээ/ 2008-2009 849 599
XY.1.1.11 Сургуулийн барилгын өргөтгөл /Хөвсгөл, Арбулаг/ 2008-2009 280 210
XY.1.1.12 Сургуулийн шинэчлэл, 5 анги  /Өвөрхангай, Сант/ 2008-2009 300 170
XY.1.1.13 Сургуулийн шинэчлэл  /Өвөрхангай, Өлзийт/ 2008-2009 150 20
XY.1.1.14 Сургуулийн барилга, 320 суудал /Хөвсгөл, Хатгал/ 2008-2009 696.9 496.9
XY.1.1.15 Сургуулийн барилга, 320 суудал /Хөвсгөл, Цэцэрлэг/ 2008-2009 669.2 469.2
XY.1.1.16 Бага сургуулийн барилга, 320 суудал /Ховд, Жаргалант/ 2008-2010 871 560
XY.1.1.17 Сургуулийн барилгын өргөтгөл, 6 анги, спортын заал,  /Баян-Өлгий, Алтай/ 2008-2009 355 105
XY.1.1.18 Сургуулийн барилга, 920 суудал /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 1-4 дүгээр хороо/ 2008-2010 2,239.10 268.3
XY.1.1.19 Тэмүүжин цогцолбор сургуулийн өргөтгөл, 6 анги, спортын заал, 24x18 кв.м  /Хэнтий, Өндөрхаан/ 2008-2009 794.3 694.3
XY.1.1.20 Сургуулийн барилга, 520 суудал /Ховд, Мөст/ 2008-2010 1,428.60 700
XY.1.1.21 Сургуулийн барилга, 928 суудал /Хөвсгөл, Мөрөн/ 2008-2010 2,500.00 500
XY.1.1.22 Сургуулийн барилга, 640 суудал /Дорнод, Хэрлэн/ 2008-2010 1,463.20 640
XY.1.1.23 Сургуулийн барилгын өргөтгөл, спортын заал /Булган, Дашинчилэн/ 2008-2010 639.7 500
XY.1.1.24 Сургуулийн барилга, 320 суудал /Завхан, Их-Уул/ 2008-2009 713.5 250
XY.1.1.25 Сургуулийн барилга, 640 суудал /Завхан, Тосонцэнгэл/ 2008-2010 1,450.00 251.4
XY.1.1.26 Сургуулийн дотуур байрны өргөтгөл, 100 ор /Хөвсгөл,  Ренчинлхүмбэ/ 2008-2009 441.2 441.2
XY.1.1.27 Сургуулийн дотуур байр /Увс, Өлгий/ 2008-2009 354.3 104.3
XY.1.1.28 Сургуулийн болон дотуур байрны өргөтгөл /Завхан, Шилүүстэй/ 2008-2009 271.9 121.9
XY.1.1.29 Сургуулийн өргөтгөл, 6 анги, дотуур байрны өргөтгөл /Хэнтий, Бор-Өндөр/ 2008-2009 729.8 479.8
XY.1.1.30 Сургуулийн дуусгал /Сүхбаатар, Халзан/ 2008-2009 232.2 148
XY.1.1.31 Сургуулийн дотуур байрны барилга, 80 ор /Өмнөговь, Баян-Овоо/ 2008-2009 490.2 390.2
XY.1.1.32 Сургуулийн дотуур байрны барилга, 80 ор /Өмнөговь, Ханхонгор/ 2008-2009 497.3 397.3
XY.1.1.33 Сургуулийн дотуур байрны барилга, 75 ор /Архангай, Өлзийт/ 2008-2009 434.4 284.4
XY.1.1.34 Сургуулийн дотуур байрны өргөтгөл, 100 ор /Хөвсгөл, Алаг-Эрдэнэ/ 2008-2009 504.5 414.5
XY.1.1.35 Сургуулийн дотуур байрны барилгын дуусгал /Хөвсгөл, Баянзүрх/ 2008-2009 298.8 238.8
XY.1.1.36 Сургуулийн дотуур байрны барилга, 100 ор /Увс, Зүүнговь/ 2008-2009 517.4 517.4
XY.1.1.37 Сургуулийн дотуур байрны барилга /Дорноговь, Өргөн/ 2008-2009 311.7 111.7
XY.1.1.38 Мэргэжлийн сургалттай сургуулийн дотуур байрны барилга, 120 ор /Төв, Эрдэнэ/ 2008-2009 572.7 472.7
XY.1.1.39 Сургуулийн спортын заалны барилгын дуусгал /Завхан, Эрдэнэхайрхан/ 2008-2009 163 113
XY.1.1.40 Сургуулийн барилга, 960 суудал /Дорноговь, Сайншанд/ 2008-2009 230 144
XY.1.1.41 Сургуулийн өргөтгөл, 2 анги, спортын заалны барилга, 12x24м,  /Дорнод, Хэрлэн/ 2008-2009 315.9 115.9
XY.1.1.42 Спортын заалны барилга /Сэлэнгэ, Ерөө/ 2008-2009 276.3 206.3
XY.1.1.43 Спортын заалны барилга, 12x24м, / Архангай, Өгийнуур/ 2008-2009 236.3 199.3
XY.1.1.44 Спортын заалны барилга, /Баянхонгор, Өлзийт/ 2008-2009 300 200
XY.1.1.45 Тосгоны 4 дүгээр сургуулийн спортын заалны барилга  /Дархан-Уул/ 2008-2009 260 160
XY.1.1.46 Сургуулийн өргөтгөл, спортын заалны барилга, "Монгени" сургууль /Улаанбаатар/ 2008-2009 629 479
XY.1.1.47 Спортын заал, дотуур байрны барилга, 240 ор  /Өмнөговь, Даланзадгад/ 2008-2010 1,285.20 500
XY.1.1.48 Сургуулийн барилга, 640 суудал /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 9 дүгээр хороо/ 2007-2009 1,100.00 24.5
XY.1.1.49 Сургуулийн барилга, 200 суудал, сургуулийн спортын заал, 12х24м  /Хэнтий, Жаргалтхаан/ 2007-2009 400 82.1
XY.1.1.50 Сургуулийн барилга, 920 суудал /Хэнтий, Өндөрхаан/ 2007-2009 1,632.90 38
XY.1.1.51 Сургуулийн спортын заал, 2 дугаар сургууль /Говьсүмбэр/ 2007-2009 233 80.5
XY.1.1.52 Сургуулийн спортын заал /Увс, Түргэн/ 2007-2009 150 46.6
XY.1.1.53 Сургуулийн спортын заал, 3 дугаар сургууль /Дорноговь/ 2007-2009 191 39.6
XY.1.1.54 Спортын заал, "Дэвшил" сургууль /Завхан, Улиастай/ 2007-2009 220 70.3
XY.1.1.55 Сургуулийн өргөтгөл, спортын заал /Төв, Батсүмбэр/ 2007-2009 385 99.2
XY.1.1.56 Коллежийн барилгын шинэчлэл /Увс, Улаангом/ 2007-2009 730 30
XY.1.1.57 Цэцэрлэгийн барилга, 50 ор /Архангай, Батцэнгэл/ 2007-2009 140 10
XY.1.1.58 Хүүхдийн цэцэрлэг-яслийн цогцолбор, 100 ор /Говьсүмбэр, Сүмбэр/ 2007-2009 223 6
XY.1.1.59 Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Ховд, Дарви/ 2008-2009 271 221
XY.1.1.60 Цэцэрлэгийн барилга, 60 ор /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 12-16 дугаар хороо/ 2007-2009 307.4 31.3
XY.1.1.61 Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Улаанбаатар,  Баянзүрх дүүрэг, 5 дугаар хороо/ 2007-2009 320.9 25
XY.1.1.62 Цэцэрлэгийн барилга, 60 ор /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 12 дугаар хороо/ 2007-2009 322.8 202
XY.1.1.63 Цэцэрлэгийн барилга, 50 ор /Говь-Алтай, Чандмань/ 2008-2009 276.5 156.5
XY.1.1.64 Цэцэрлэгийн барилга,100 ор /Төв, Батсүмбэр/ 2008-2009 461.4 361.4
XY.1.1.65 Цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл /Увс, Тариалан/ 2008-2009 105.1 7.6
XY.1.1.66 Цэцэрлэгийн барилга /Хөвсгөл, Мөрөн, 9 дүгээр баг/ 2008-2009 500 440
XY.1.1.67 Цэцэрлэгийн барилга, 75 ор  /Өвөрхангай, Бүрд / 2008-2009 333.4 183.4
XY.1.1.68 Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор  /Хэнтий, Баянмөнх/  2008-2009 350 325
XY.1.1.69 Цэцэрлэгийн барилга, 75 ор /Хэнтий, Баян-Овоо/ 2008-2009 350 200
XY.1.1.70 6 дугаар цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилга /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/ 2008-2009 360 285
XY.1.1.71 Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор  /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 6 дугаар хороо/    2008-2009 323.1 48.1
XY.1.1.72 21 дүгээр цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 16 дугаар хороо/ 2008-2009 150 105
XY.1.1.73 Цэцэрлэгийн барилга, 50 ор  /Өмнөговь, Булган/ 2007-2009 260.5 130.5
XY.1.1.74 Цэцэрлэгийн барилга, 60 ор /Өмнөговь, Ноён/ 2008-2010 395.9 100
XY.1.1.75 Цэцэрлэгийн барилга, 90 ор  /Өмнөговь, Номгон/ 2008-2009 377.1 277.1
XY.1.1.76 Цэцэрлэгийн барилга, 75 ор  /Өмнөговь, Хүрмэн/ 2008-2010 396.2 100
XY.1.1.77 Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор  /Архангай, Эрдэнэбулган, 5 дугаар баг/ 2008-2009 280.8 100.8
XY.1.1.78 Цэцэрлэгийн барилгын дуусгал /Улаанбаатар, Налайх дүүрэг, 2 дугаар хороо, Багануур дүүрэг, 4 дүгээр хороо/ 2008-2010 453.1 229.5
XY.1.1.79 Цэцэрлэгийн барилга, 50 ор /Архангай, Цэцэрлэг/ 2008-2009 262.9 42.9
XY.1.1.80 Цэцэрлэгийн барилга, 140 ор /Дорнод, Цагаан-Овоо/ 2008-2009 551 375
XY.1.1.81 Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Завхан, Улиастай сум, Жаргалант баг/ 2008-2009 550.9 450.9
XY.1.1.82 Цэцэрлэгийн барилга, 120 ор /Орхон, Баян-Өндөр сум, Шанд баг / 2008-2009 598.2 450.2
XY.1.1.83 2 дугаар цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Өвөрхангай, Хужирт/ 2008-2009 386.1 236.1
XY.1.1.84 Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Өмнөговь, Мандал-Овоо/ 2008-2009 346.4 196.4
XY.1.1.85 Цэцэрлэгийн барилга, 75 ор /Сэлэнгэ, Хушаат/ 2008-2009 300 200
XY.1.1.86 Цэцэрлэгийн барилга, 75 ор /Төв, Мөнгөнморьт/ 2008-2009 342.8 142.8
XY.1.1.87 8 дугаар цэцэрлэгийн өргөтгөл, 100 ор /Ховд, Жаргалант/ 2008-2009 331.3 181.3
XY.1.1.88 Цэцэрлэгийн барилга /Хөвсгөл, Рашаант/ 2008-2009 314.8 194.8
XY.1.1.89 Цэцэрлэгийн барилга /Увс, Түргэн/ 2008-2009 383.5 133.5
XY.1.1.90 Цэцэрлэгийн барилга /Увс, Наранбулаг/ 2008-2009 341.2 91.2
XY.1.1.91 Цэцэрлэгийн барилга /Увс, Цагаанхайрхан/ 2008-2009 365.4 115.4
XY.1.1.92 2 дугаар цэцэрлэгийн Б корпусын барилгын өргөтгөл /Хөвсгөл, Мөрөн/ 2008-2009 130 50
XY.1.1.93 Хөгжим бүжгийн коллежийн хичээлийн байрны барилгын өргөтгөл /Улаанбаатар/ 2008-2010 4,035.20 300
XY.1.1.94 Мэргэжлийн сургалт, үйлдвэрлэлийн төвийн барилга  /Хэнтий, Өндөрхаан/ 2008-2010 2,500.00 266.3
XY.1.1.95  Мэргэжлийн сургалт, үйлдвэрлэлийн төвийн дотуур байр, 100 ор /Булган, Булган/ 2008-2009 494.6 344.6
XY.1.1.96 МУБИС-ийн сургалт, үйлдвэрлэлийн төв, сургуулийн шинэчлэл  /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг/ 2007-2010 1,285.60 300
XY.1.1.97 Багшийн коллежийн барилга  /Архангай/ 2008-2010 2,800.00 500
XY.1.1.98 Боловсрол, соёлын газрын барилга  /Төв/ 2008-2009 463.2 163.2
XY.1.1.99 Сургуулийн барилга, 320 суудал /Завхан, Түдэвтэй/ 2009-2010 890.9 270
XY.1.1.100 Сургуулийн барилга, 960 суудал /Хэнтий, Биндэр/ 2009-2010 1,530.00 270
XY.1.1.101 Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн цэцэрлэг,150 ор /Улаанбаатар/ 2009-2010 1,080.00 270
XY.1.2 Их засвар:   6,064.60 6,064.60
XY.1.2.1 Мэргэжлийн сургалт, үйлдвэрлэлийн төвүүдийг дэмжих хөрөнгө оруулалт /Барилгуудын их засвар/ 2009 1,000.00 1,000.00
XY.1.2.2 Аймгийн боловсрол, соёлын газрын барилгын их засвар /Говьсүмбэр/ 2009 25 25
XY.1.2.3 ХААИС-ийн Мал эмнэлэг, биотехнологи, Эдийн засаг, бизнес, Экологи, технологи хөгжлийн, Инженерийн, Газар тариалангийн машин механизм, технологийн сургуулийн хичээлийн байрны барилгын, оюутны 3, 4 дүгээр байрны барилгын дээврийн их засвар /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг/ 2009 350 350
XY.1.2.4 ХААИС-ийн Ховд аймаг дахь Алтайн бүсийн салбар сургуулийн оюутны дотуур байрны барилгын их засвар 2009 129.6 129.6
XY.1.2.5 ЕБС-иудын хичээлийн байрны засвар 2009 3,000.00 3,000.00
XY.1.2.6 ЕБС-иудын дотуур байрны засвар 2009 1,000.00 1,000.00
XY.1.2.7 ЕБС-иудын спортын заалны засвар 2009 160 160
XY.1.2.8 Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагуудын их засвар 2009 400 400
XY.1.3. Тоног төхөөрөмж:   1,237.40 1,237.40
XY.1.3.1 ЕБС-иудын хичээлийн байрны тоног төхөөрөмж 2009 1,000.00 1,000.00
XY.1.3.2 ЕБС-иудын дотуур байрны тоног төхөөрөмж 2009 112.4 112.4
XY.1.3.3 ЕБС-иудын спортын заалны тоног төхөөрөмж 2009 25 25
XY.1.3.4 Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагуудын тоног төхөөрөмж 2009 100 100
XY.2 Соёл   19,250.60 9,772.30
XY.2.1 Хөрөнгө оруулалт:   18,550.60 9,072.30
XY.2.1.1 Соёлын төвийн барилга /Увс, Өндөрхангай/ 2008-2010 693.7 325
XY.2.1.2 Соёлын төвийн барилга /Увс, Баруунтуруун/ 2008-2010 602.8 325
XY.2.1.3 Соёл амралтын хүрээлэн /Төв, Лүн/ 2008-2009 500 350
XY.2.1.4 Соёлын өвийн шинэчлэл /Хэнтий, Өмнөдэлгэр, Балданбэрээвэн/ 2008-2010 675.2 425.2
XY.2.1.5 Соёлын төвийн барилга, 250 суудал /Төв, Заамар/ 2008-2009 523.5 223.5
XY.2.1.6 Богд хааны ордон музейн сан хөмрөгийн барилга /Улаанбаатар/ 2008-2009 500 500
XY.2.1.7 Соёлын төвийн өргөтгөл,  250 суудал  /Увс, Өлгий/ 2008-2009 376.7 276.7
XY.2.1.8 Түүх, дурсгал, соёлын өвийг дэмжих хөрөнгө оруулалт 2008-2010 2,500.00 1,000.00
XY.2.1.9 Соёлын төвийн барилга, 250 суудал  /Баянхонгор, Баян-Өндөр/ 2008-2009 138.5 88.5
XY.2.1.10 Соёлын төвийн барилга  /Говь-Алтай, Дарви/ 2008-2009 296.5 146.5
XY.2.1.11 Соёлын төвийн барилга /Өмнөговь, Цогт-Овоо/ 2008-2009 486 338
XY.2.1.12 Соёл, спортын төвийн барилга /Өмнөговь, Мандал-Овоо/ 2008-2009 393.8 293.8
XY.2.1.13 Соёлын төвийн барилгын дуусгал /Хэнтий, Баян-Овоо/ 2008-2009 116.9 56.9
XY.2.1.14 Соёлын төвийн барилга /Архангай, Хотонт, Өндөрсант/ 2008-2009 39.9 39.9
XY.2.1.15 Соёлын төвийн барилга  /Хөвсгөл, Улаан-Уул/ 2008-2009 500 500
XY.2.1.16 Спортын заал, 12x24м, соёлын төвийн барилга, 200 суудал /Төв,  Баян/ 2007-2009 425 75
XY.2.1.17 Соёлын төвийн барилга, 200 суудал /Төв, Алтанбулаг/ 2008-2009 227.4 77.4
XY.2.1.18 Соёлын төвийн барилга, 250 суудал  /Ховд, Зэрэг/ 2008-2009 340 240
XY.2.1.19 Соёлын төвийн барилга, 250 суудал  /Ховд, Алтай/ 2008-2009 389.5 289.5
XY.2.1.20 Соёлын төвийн барилга, 250 суудал /Ховд, Эрдэнэбүрэн/ 2008-2009 350 290
XY.2.1.21 Хөөмийн ордон-Соёлын төвийн барилга, 250 суудал  /Ховд, Чандмань/ 2008-2009 350 290
XY.2.1.22 Номын өргөөний барилгын дуусгал  /Баянхонгор/ 2007-2009 1,098.20 275.2
XY.2.1.23 Хөгжимт драмын "Саран хөхөө" театрын барилга  /Дорноговь/ 2008-2009 988.2 693.2
XY.2.1.24 "Алтай" чуулгын байр /Говь-Алтай/ 2008-2009 1,850.00 850
XY.2.1.25 Театр,  концертын заал /Дорнод/ 2008-2010 3,030.80 700
XY.2.1.26 Аймгийн музейн барилгын шинэчлэл /Хөвсгөл, Мөрөн/ 2007-2009 424 211
XY.2.1.27 Соёлын төвийн шинэ барилга /Баянхонгор, Баянбулаг/ 2008-2009 224 84
XY.2.1.28 Соёл, спортын төв /Хэнтий, Дэлгэрхаан/ 2007-2009 224 88
XY.2.1.29 Соёлын төвийн барилга, 250 суудал /Өвөрхангай, Зүүнбаян-Улаан/ 2007-2009 286 20
XY.2.2 Аймгуудын соёлын төвийн барилгын их засвар 2009 200 200
XY.2.3 Тоног төхөөрөмж 2009 500 500
XY.3 Шинжлэх ухаан   2,199.40 1,535.40
XY.3.1 Хөрөнгө оруулалт:  Уламжлалт анагаах ухааны корпорацийн уламжлалт эмийн үйлдвэрийн барилга /Улаанбаатар/ 2008-2010 1,164.00 500
XY.3.2 Их засвар:   335.4 335.4
XY.3.2.1 Шинжлэх ухааны салбарын барилгын их засвар 2009 300 300
XY.3.2.2 Газар хөдлөлийн станцын барилгын их засвар /Архангай/ 2009 25.4 25.4
XY.3.2.3  Газар хөдлөлийн станцын барилгын их засвар /Хөвсгөл/ 2009 10 10
XY.3.3 Тоног төхөөрөмж:  Шинжлэх ухааны салбарын байгууллагуудын тоног төхөөрөмж 2009 700 700
XYI БАТЛАН ХАМГААЛАХЫН САЙД   3,923.80 2,024.90
XYI.1 Хөрөнгө оруулалт:  Цэргийн албан хаагчдын 126 айлын орон сууцны барилга, ЗХ-ний 089 дүгээр анги /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/ 2008-2009 2,898.90 1,000.00
XYI.2 Тоног төхөөрөмж:   1,024.90 1,024.90
XYI.2.1 Терроризмын эсрэг ажиллагаанд оролцох бүлгийн зэвсэг, хэрэгсэл 2009 128 128
XYI.2.2 Энхийг сахиулах болон бусад ажиллагаанд оролцох бүрэлдэхүүнийг техник хэрэгсэл, агсамжаар хангах 2009 800 800
XYI.2.3 Тусгай зориулалтын тоног төхөөрөмж 2009 96.9 96.9
XYII ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ, ХӨНГӨН ҮЙЛДВЭРИЙН САЙД   705.6 605.6
XYII.1 Хөрөнгө оруулалт:   705.6 605.6
XYII.1.1 Аймгийн ХХААГ-н барилга /Баянхонгор/ 2008-2009 234 134
XYII.1.2 Чацаргана тариалах, чацаргана боловсруулах үйлдвэр байгуулах /Хөвсгөл, Баянзүрх, Улаан-Уул, Ренчинлхүмбэ, Цагааннуур, Ханх, Хатгал, Алаг-Эрдэнэ, Мөрөн/ 2008-2009 471.6 471.6
XYIII БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН САЙД   4,287.00 2,577.00
XYIII.1 Хөрөнгө оруулалт: Усны хайгуул судалгаа 2007-2009 1,910.00 200
XYIII.2 Тоног төхөөрөмж:   2,377.00 2,377.00
XYIII.2.1 Байгаль орчны албадын материаллаг бааз, техник хэрэгсэл 2009 200 200
XYIII.2.2 Үүлэнд зориудаар нөлөөлж бороо оруулах радар, дагалдах хэрэгсэл 2009 2,177.00 2,177.00
XIX НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ, ХӨДӨЛМӨРИЙН САЙД   949.9 386
XIX.1 Хөрөнгө оруулалт:   899.9 336
XIX.1.1 Хараагүй хүмүүсийн хөдөлмөр сургалтын үйлдвэрийн барилгын засвар, өргөтгөл  /Улаанбаатар/ 2008-2009 300 36.1
XIX.1.2 Хөдөлмөр халамж, үйлчилгээний хэлтсийн нэг цэгийн үйлчилгээ бүхий конторын барилгын засвар, шинэчлэлт /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг/ 2008-2009 300 120
XIX.1.3 Ахмадын өргөө, 30 ор /Ховд/ 2008-2009 299.9 179.9
XIX.2 Тоног төхөөрөмж: НХХЯам болон төв, орон нутгийн байгууллагуудын тоног төхөөрөмж. 2009 50 50
XX ШҮҮХИЙН ЕРӨНХИЙ ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА   821 321
XX.1 Хөрөнгө оруулалт: Дүүргийн шүүхийн барилга /Улаанбаатар, Чингэлтэй/ 2008-2009 821 321
XXI УЛСЫН ЕРӨНХИЙ ПРОКУРОР   35 35
XXI.1 Тоног төхөөрөмж 2009 35 35
XXII АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН ДАРГА   384 384
XXII.1 Тоног төхөөрөмж: Тусгай зориулалтын тоног төхөөрөмж 2009 384 384
XXIII НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА   44,234.80 13,351.30
XXIII.1 Хөрөнгө оруулалт:   44,234.80 13,351.30
XXIII.1.1 Бохир усны Туул-1 коллектор, 34.9 км /Улаанбаатар/ 2007-2009 11,600.00 6,545.10
XXIII.1.2 Үйлдвэрийн районы цэвэр, бохир усны шугам сүлжээ /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг/ 2008-2009 912 91.2
XXIII.1.3 Баруун 4 зам-зүүн 4 замын шинэчлэлт, гүүрийн хамт 3.6 км /Улаанбаатар/ 2009 3,052.80 3,052.80
XXIII.1.4 Баруун 4 замаас 10 дугаар хорооллын уулзвар хүртэлх авто замын өргөтгөл шинэчлэлт 1.6 км /Улаанбаатар/ 2009-2010 2,781.00 1,765.40
XXIII.1.5 Энхтайваны өргөн чөлөөнд "Ионсей" эмнэлэгийн урд замд явган хүний нүхэн гарц байгуулах /Улаанбаатар/ 2009 684 684
XXIII.1.6 Замын цагдаагийн газрын конторын барилгын гадна, доторхи цахилгааны шинэчлэлт /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг/ 2009 77 77
XXIII.1.7 62 дугаар цэцэрлэг, 27 айлын орон сууцны гадна дулаан, ус хангамж, ариутгал татуургын шугам /Улаанбаатар,Баянзүрх дүүрэг, 10 дугаар хороо/ 2009 88.2 88.2
XXIII.1.8 Гэр хорооллын халуун усны барилга /Улаанбаатар/ 2008-2009 588.6 156
XXIII.1.9 Буянт-Ухаа орон сууцны хороолол, 7 дугаар хорооллын инженерийн шугам сүлжээг шинээр байгуулах /Улаанбаатар/ 2008-2009 2,000.00 156
XXIII.1.10 Ногоон зоорийн орчмын орон сууцны хорооллын инженерийн шугам сүлжээг шинээр байгуулах /Улаанбаатар/ 2008-2009 2,000.00 191
XXIII.1.11 Улаанбаатар хотын агаарын бохирдлыг бууруулах төсөл арга хэмжээг хэрэгжүүлэх 2008-2009 1,328.20 476.2
XXIII.1.12 Замын цагдаагийн урд хэсгийн зам гүүрийн шинэчлэлт 2008-2009 200 68.4
  НИЙТ ДҮН   716,457.90 241,752.90
 

/Энэ хавсралтыг 2009 оны 3 дугаар сарын 13-ны өдрийн хуулиар шинэчлэн баталсан/                                            

Монгол Улсын 2009 оны төсвийн тухай хуулийн 2 дугаар хавсралт

УЛСЫН ТӨСВИЙН 2009 ОНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНӨӨС ХОЙШЛУУЛАХ ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭ, БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН ЖАГСААЛТ

/Төсвийн ерөнхийлөн захирагчаар, сая төг/

Төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн нэр, хүчин чадал, байршил Төсөвт өртөг Хойшлуулах хөрөнгийн дүн  
I МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА 127.5 127.5  
I.1 Хөрөнгө оруулалт: Орон сууцны дэмжлэг 127.5 127.5  
II МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙ САЙД 4,183.40 4,183.40  
II.1 Мэдээлэл, шуудан, харилцаа, холбоо, технологийн газар 4,183.40 4,183.40  
II.1.1 Хөрөнгө оруулалт: 20 сумыг шилэн кабельд холбох    /Бүх нийтийн үйлчилгээний үүргийн сан/ 4,183.40 4,183.40  
III МОНГОЛ УЛСЫН ТЭРГҮҮН ШАДАР САЙД 1,266.80 1,266.80  
III.1 Чөлөөт бүс 1,266.80 1,266.80  
III.1.1 "Алтанбулаг" худалдааны чөлөөт бүсийн доторх усан хангамжийн шугам хоолой, 9 км /Сэлэнгэ, Алтанбулаг/ 1,046.70 1,046.70  
III.1.2 "Цагааннуур" худалдааны чөлөөт бүсийн доторх гэрэлтүүлэг /Баян-Өлгий/ 45 45  
III.1.3 "Алтанбулаг" худалдааны чөлөөт бүсийн хилийн хяналтын шалган нэвтрүүлэх байр, объектууд /Сэлэнгэ, Алтанбулаг/ 175.1 175.1  
IY ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХЭРЭГ ЭРХЛЭХ ГАЗРЫН ДАРГА 1,600.00 500  
IY.1 Хөрөнгө оруулалт: Аймгийн ЗДТГ-ын барилга /Дорнод/ 1,600.00 500  
Y САНГИЙН САЙД 2,250.00 2,250.00  
Y.1 Гаалийн ерөнхий газар 2,250.00 2,250.00  
Y.1.1 Ачааны терминалын зам талбай, агуулахын өргөтгөл /Дорноговь, Замын Үүд/ 2,250.00 2,250.00  
YI ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД ХЭРГИЙН САЙД 16,161.50 1,531.50  
YI.1 Цагдаагийн ерөнхий газар 7,530.00 1,000.00  
YI.1.1 Хөрөнгө оруулалт: Орон нутгийн сумдын төлөөлөгчийн байр             7,530.00 1,000.00  
YI.2 Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар 31.5 31.5  
YI.2.1 Цэвэр бохир усыг төвийн сүлжээнд холбох угсралтын ажил, 401 дүгээр анги /Улаанбаатар/ 31.5 31.5  
YI.3 Үндэсний архивын газар 8,600.00 500  
YI.3.1 Хөрөнгө оруулалт: Конторын барилга  /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг/ 8,600.00 500  
YII ЭРДЭС БАЯЛАГ, ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ САЙД 37,088.70 26,732.00  
YII.1 Цахилгаан дамжуулах шугам, дэд станц 9,915.80 8,029.20  
YII.1.1 Тавантолгой-Даланзадгад сумын 110 кВ-ын 98 км ЦДАШ, 35/10 кВ-ын 1х0.8 мВа-ын дэд станц /Өмнөговь/ 5,000.00 4,800.00  
YII.1.2 Баруун Урт-Халзан сумын 35 кВ-ын цахилгаан дамжуулах шугамын дамжуулагч утсыг АС-95 маркийн утас болгон шинэчлэх /Сүхбаатар/ 415.8 415.8  
YII.1.3 Гэр хорооллын айл өрхийг цахилгаан эрчим хүчээр хангах, хүчдэлийг сайжруулах /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан, Хан-Уул, Баянзүрх дүүрэг/ 2,700.00 1,013.40  
YII.1.4 Сумдын 0.4 кВ-ын цахилгаан дамжуулах шугамын шинэчлэлт 1,800.00 1,800.00  
YII.2 Дулааны цахилгаан станц, дулааны шугам 22,942.90 14,472.80  
YII.2.1 "ДЦС-II" ТӨХК-ийг түшиглэн  "Дулааны аргаар боловсруулсан утаагүй шахмал түлш болон хийгээр эрчим хүч үйлдвэрлэх цогцолбор" байгуулах, /Улаанбаатар/ 10,600.00 10,100.00  
YII.2.2 Дулааны станцтай аймгуудын дулааны шугам сүлжээг шинэчлэх /Сэлэнгэ, Дархан-Уул, Увс, Сүхбаатар/ 3,450.00 1,500.00  
YII.2.3 Дулааны станц  /Сүхбаатар/ 5,400.00 1,800.00  
YII.2.4 Дулаан хангамжийн системийг хаалттай системд  шилжүүлэх /Улаанбаатар,Багануур дүүрэг/ 3,492.90 1,072.80  
YII.3 Гадаадын зээлээр хэрэгжүүлэх төслийн дотоодын эх үүсвэр: 4,230.00 4,230.00  
YII.3.1 "100000 нарны гэр хөтөлбөр"-ийн Монголын талын хөрөнгө 4,230.00 4,230.00  
YIII ЗАМ, ТЭЭВЭР, БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН САЙД 106,369.70 22,385.80  
YIII.1 Авто зам 50,355.20 3,871.10  
YIII.1.1 Цэцүүх-Тосонцэнгэл чиглэлийн 80 км хатуу хучилттай авто зам 16,000.00 500  
YIII.1.2 Улаанбаатар-Эрдэнэсантын 168.2 км хатуу хучилттай авто зам 34,355.20 3,371.10  
YIII.2 Гүүр 6,245.00 1,800.00  
YIII.2.1 Идэрийн голын 120 у/м төмөр бетон гүүр /Хөвсгөл, Жаргалант/ 2,445.00 900  
YIII.2.2 Сэлэнгэ мөрний Цацын булангийн 253 у/м төмөр бетон гүүр  /Хөвсгөл, Рашаант/ 3,800.00 900  
YIII.3 Барилга, хот байгуулалт 43,128.10 10,073.30  
YIII.3.1 Бүсийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө 364 245  
YIII.3.2 Бүсүүдийн хөгжлийн төсөл 250 250  
YIII.3.3 Баянголын амны орон сууцны хорооллыг дулааны эх  үүсвэртэй холбох инженерийн шугам сүлжээ, IY ээлж /Улаанбаатар/ 32,472.00 3,950.00  
YIII.3.4 Нийтийн зориулалттай байшингийн цахилгаан шатны шинэчлэлт, 60 ш /Улаанбаатар/ 1,560.00 1,350.00  
YIII.3.5 Эрдэнэт хотын 11  дүгээр хорооллын инженерийн шугам сүлжээ /Орхон/ 2,040.00 1,000.00  
YIII.3.6 Үерийн хамгаалалтын далан, II ээлж  /Дархан-Уул, Дархан/ 1,300.00 832  
YIII.3.7 Орон сууцны  компаниудын харьяанд байгаа хорооллын  доторхи   гадна дулаан,  усан хангамж, ариутгах  татуургын  шугам сүлжээний өргөтгөл, шинэчлэлт /Улаанбаатар/ 1,435.80 540  
YIII.3.8 Засгийн газрын бондын хөрөнгөөр баригдах орон сууцны инженерийн шугам сүлжээ /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг/ 3,600.00 1,800.00  
YIII.3.9 3, 4 дүгээр хорооллын 31-ийн III коллекторын ф500-ийн бохир усны шугамын өргөтгөл, шинэчлэлт /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/ 106.3 106.3  
YIII.4 Тээвэр 6,641.40 6,641.40  
YIII.4.1 Цахилгаан тээврийн хэрэгсэл угсарч үйлдвэрлэх, 50 ш 6,300.00 6,300.00  
YIII.4.2 Тээврийн хэрэгсэл ачиж зөөвөрлөх автомашин, 8 ш 341.4 341.4  
IX ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЙД 20,841.60 4,633.70  
IX.1 Хавдар судлалын төвийн өргөтгөлийн барилга /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/ 3,500.00 900  
IX.2 Эрүүл мэндийн төвийн барилга, амбулатор, 100 ор /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/ 3,950.00 960  
IX.3 Спортын ордон, 450 суудал  /Сүхбаатар, Баруун-Урт/ 1,600.00 800  
IX.4 Улсын клиникийн нэгдсэн 3 дугаар эмнэлгийн өргөтгөл /Улаанбаатар/ 2,527.90 1,080.00  
IX.5 Уламжлалт анагаах ухааны төв, 20 ор  /Хэнтий/ 443.7 443.7  
IX.6 Улсын клиникийн нэгдсэн 1 дүгээр эмнэлгийн өргөтгөл /Улаанбаатар/ 2,520.00 180  
IX.7 Төрөх эмнэлгийн барилга, 300 ор /Улаанбаатар/ 6,300.00 270  
X БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ САЙД 12,171.40 9,877.30  
X.1 Боловсрол 9,251.80 7,414.70  
X.1.1 Сургуулийн барилга, 320 суудал /Хөвсгөл, Галт/ 725.7 725.7  
X.1.2 Хөгжмийн сургалттай ерөнхий боловсролын сургуулийн өргөтгөл /Завхан/ 989 989  
X.1.3 "Хангай" цогцолбор сургуулийн хичээлийн байрны өргөтгөл, 320 суудал  /Улаанбаатар, Багахангай/ 460.3 460.3  
X.1.4 Сургуулийн дотуур байрны барилга, 120 ор  /Өмнөговь, Баяндалай/ 621.4 521.4  
X.1.5 Сургуулийн дотуур байрны барилга, 100 ор /Увс, Тэс/ 532.3 532.3  
 
X.1.6 Сургуулийн дотуур байрны барилга, 150 ор, /Архангай, Хотонт/                                                      350 350  
X.1.7 Спортын заалны барилга, 12x18м, /Дорнод, Булган/ 232.3 192.3  
X.1.8 Спортын заалны барилга, 24х18 м /Ховд, Мөнххайрхан/ 660 660  
X.1.9 Спортын заалны барилга, 12х18 м /Хөвсгөл, Рашаант/ 398.2 398.2  
X.1.10 Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 14 дүгээр хороо/ 480.8 480.8  
X.1.11 Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 18 дугаар хороо/ 318 318  
X.1.12 Цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилга, 100 ор /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 12 дугаар хороо/ 318 318  
X.1.13 Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор  /Завхан, Улиастай сумын Чигэстэй баг/ 559.7 459.7  
X.1.14 Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 17 дугаар хороо/ 250 250  
X.1.15 Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 4/7/ дугаар хороо/ 318 318  
X.1.16 Сургуулийн барилга, 640 суудал /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг/ 1,530.00 261  
X.1.17 Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор  /Хэнтий, Дадал/ 508.1 180  
X.2 Соёл 2,012.60 2,012.60  
X.2.1 Соёлын төвийн барилга, 250 суудал /Баянхонгор, Бууцагаан/ 460 460  
X.2.2 Соёлын төвийн барилга, 250 суудал  /Баянхонгор, Баянцагаан/ 600 600  
X.2.3 Соёл, спортын төвийн барилга /Өмнөговь, Сэврэй/ 452.6 452.6  
X.2.4 Соёлын төвийн барилга, 120 суудал /Архангай, Цахир/ 500 500  
X.3 Шинжлэх ухаан 907 450  
X.3.1 Хөрөнгө оруулалт:  Сансар судлалын музей планетарийн барилга /Улаанбаатар/ 907 450  
XI БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН САЙД 2,850.00 1,050.00  
XI.1 Хөрөнгө оруулалт: Хог хаягдлын төвлөрсөн цэг байгуулах. /Баянхонгор, Говь-Алтай, Дорноговь, Өмнөговь, Сүхбаатар, Сэлэнгэ, Хэнтий/  2,850.00 1,050.00  
XII УЛСЫН ЕРӨНХИЙ ПРОКУРОР 270 270  
XII.1 Хөрөнгө оруулалт: Орон сууцны дэмжлэг, 10 аймгийн 10 прокурорт орон сууц олгох. 270 270  
XIII НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА 10,841.10 10,841.10  
XIII.1.1 Их тойруугийн замын өргөтгөл 3.8 км /баруун 4 зам- Баянбүрд-100 айл-Сэлбийн гүүр/ 4,024.80 4,024.80  
XIII.1.2 Сүхбаатарын гудамжны авто замын өргөтгөл шинэчлэлт, 2 км /Улаанбаатар/ 1,819.80 1,819.80  
XIII.1.3 Нарны замын баруун зүүн хэсгийн өргөтгөл, 3.6 км /10 дугаар хорооллын өмнөх замын уулзвараас урагш ТЗ-ын вокзал, Нарантуул төв захын урдаас Чулуун-Овоотын уулзвар хүртэлх хэсэг/ /Улаанбаатар/ 2,250.00 2,250.00  
XIII.1.4 Нарангийн энгэрийн хогийн цэг хүртэлх авто зам, гэрэлтүүлэг, 1.2 км /Улаанбаатар/ 814.5 814.5  
XIII.1.5 Нийтийн зориулалттай орон сууцны барилгын дээврийн шинэчлэлт /Улаанбаатар/ 900 900  
XIII.1.6 Гэр хорооллын халуун усны барилга /Улаанбаатар/ 1,032.00 1,032.00  
XIY ХӨДӨӨ, ОРОН НУТАГ 14,400.00 14,400.00  
XIY.1 Улаанбаатар 5,400.00 5,400.00  
XIY.2 Архангай 450 450  
XIY.3 Баян-Өлгий 495 495  
XIY.4 Баянхонгор 450 450  
XIY.5 Булган 405 405  
XIY.6 Говь-Алтай 405 405  
XIY.7 Говьсүмбэр 225 225  
XIY.8 Дархан-Уул 450 450  
XIY.9 Дорнод 450 450  
XIY.10 Дорноговь 405 405  
XIY.11 Дундговь 360 360  
XIY.12 Завхан 450 450  
XIY.13 Өвөрхангай 495 495  
XIY.14 Өмнөговь 360 360  
XIY.15 Сүхбаатар 405 405  
XIY.16 Сэлэнгэ 495 495  
XIY.17 Төв 450 450  
XIY.18 Увс 450 450  
XIY.19 Ховд 450 450  
XIY.20 Хөвсгөл 495 495  
XIY.21 Хэнтий 405 405  
XIY.22 Орхон 450 450  
  Дүн 230,421.70 100,049.10  
 

Монгол Улсын 2009 оны төсвийн тухай хуулийн хавсралт

УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР САНХҮҮЖҮҮЛЭХ

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭ,

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН ЖАГСААЛТ


          /Төсвийн ерөнхийлөн захирагчаар, сая төг/  
Төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн нэр, хүчин чадал, байршил Хэрэгжүүлэх хугацаа  Төсөвт өртөг 2009 онд санхүүжүүлэх
I МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ЕРӨНХИЙ НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА                                                                           1,157.5               1,157.5
I.1 Хөрөнгө оруулалт: Орон сууцны дэмжлэг 2009                 157.5                  157.5
I.2 Тоног төхөөрөмж 2009             1,000.0               1,000.0
II YНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРООНЫ ДАРГА                                                                               738.5                  738.5
II.1 Тоног төхөөрөмж:                   738.5                  738.5
II.1.1 Хүн амын тооллого хийхэд шаардагдах тоног төхөөрөмж 2009                 500.0                  500.0
II.1.2 Аймаг, хотын статистикийн албадын тоног төхөөрөмж 2009                 198.5                  198.5
II.1.3 Аймгийн статистикийн албадын тээврийн хэрэгсэл 2009                   40.0                    40.0
III ХYНИЙ ЭРХИЙН YНДЭСНИЙ КОМИССЫН ДАРГА                                                                                 20.0                    20.0
III.1 Тоног төхөөрөмж 2009                   20.0                    20.0
IY МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙ АУДИТОР                     20.0                    20.0
IY.1 Тоног төхөөрөмж 2009                   20.0                    20.0
Y ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА                                                                                 12.5                    12.5
Y.1 Тоног төхөөрөмж:  Шалгалтын тестийн төхөөрөмж 2009                   12.5                    12.5
YI СОНГУУЛИЙН ЕРӨНХИЙ ХОРООНЫ ДАРГА                                                                                 20.0                    20.0
YI.1 Тоног төхөөрөмж 2009                   20.0                    20.0
YII YНДСЭН ХУУЛИЙН ЦЭЦИЙН ДАРГА                                                                           1,480.0               1,010.0
YII.1 Хөрөнгө оруулалт: Yндсэн хуулийн цэцийн ордон  2008-2009             1,400.0                  930.0
YII.2 Тоног төхөөрөмж 2009                   80.0                    80.0
YIII МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙ САЙД             10,621.5            10,085.5
YIII.1 Тагнуулын ерөнхий газар               2,750.0               2,314.0
YIII.1.1 Хөрөнгө оруулалт:                   586.0                  150.0
YIII.1.1.1 Тагнуулын хэлтсийн барилга  /Завхан/ 2008-2009                 280.0                    50.0
YIII.1.1.2 Тагнуулын хэлтсийн барилга /Дархан-Уул/ 2008-2009                 306.0                  100.0
YIII.1.2 Тоног төхөөрөмж:               2,164.0               2,164.0
YIII.1.2.1 Тагнуулын ерөнхий газрын тусгай архивын нягтруулсан шүүгээ 2009                   64.0                    64.0
YIII.1.2.2 Төрийн холбооны тоног төхөөрөмж 2009             1,000.0               1,000.0
YIII.1.2.3 Тусгай зориулалтын тоног төхөөрөмж 2009             1,100.0               1,100.0
YIII.2 Төрийн тусгай хамгаалалтын газар                   413.8                  413.8
YIII.2.1 Тоног төхөөрөмж:                   413.8                  413.8
YIII.2.1.1 Радио холбооны тоног төхөөрөмж 2009                 240.9                  240.9
YIII.2.1.2 Сургалтын төвийн тоног төхөөрөмж 2009                 122.9                  122.9
YIII.2.1.3 Хүнсний аюулгүй байдлын лабораторийн тоног төхөөрөмж 2009                   50.0                    50.0
YIII.3 Мэдээлэл, харилцаа, холбоо, технологийн газар               6,657.7               6,557.7
YIII.3.1 Хөрөнгө оруулалт:             6,657.70            6,557.70
YIII.3.1.1 Засгийн газрын мэдээллийн нэгдсэн төв байгуулах /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг/ 2008-2009                 822.5                  722.5
YIII.3.1.2 20 сумыг шилэн кабельд холбох    /Бүх нийтийн үйлчилгээний үүргийн сан/ 2009             4,183.4               4,183.4
YIII.3.1.3 Сумдад хөдөлгөөнт холбооны үйлчилгээг хүргэхтэй холбогдуулан нарны үүсгүүр, цэнэг хураагуур суурилуулах /Бүх нийтийн үйлчилгээний үүргийн сан/ 2009             1,651.8               1,651.8
YIII.4 Мэдээллийн "МОНЦАМЭ" агентлаг                     50.0                    50.0
YIII.4.1 Тоног төхөөрөмж 2009                   50.0                    50.0
YIII.5 Цөмийн энергийн комисс                   750.0                  750.0
YIII.5.1 Тоног төхөөрөмж: Лабораторийн тоног төхөөрөмж 2009                 750.0                  750.0
IX МОНГОЛ УЛСЫН ТЭРГYYН ШАДАР САЙД             13,491.1            13,411.1
IX.1 Чөлөөт бүс               1,820.7               1,740.7
IX.1.1 Хөрөнгө оруулалт:               1,820.7               1,740.7
IX.1.1.1 "Алтанбулаг" худалдааны чөлөөт бүсийн цооногийн өрөмдлөг, гүнийн насос угсралт /Сэлэнгэ, Алтанбулаг/ 2008-2009                 388.9                  308.9
IX.1.1.2 "Чойр" эдийн засгийн чөлөөт бүсийн төлөөлөгчийн конторын байр 2008-2009                 165.0                  165.0
IX.1.1.3 "Алтанбулаг" худалдааны чөлөөт бүсийн доторх усан хангамжийн шугам хоолой, 9 км /Сэлэнгэ, Алтанбулаг/ 2009             1,046.7               1,046.7
IX.1.1.4 "Цагааннуур" худалдааны чөлөөт бүсийн доторх гэрэлтүүлэг /Баян-Өлгий/ 2009                   45.0                    45.0
IX.1.1.5 "Алтанбулаг" худалдааны чөлөөт бүсийн хилийн хяналтын шалган нэвтрүүлэх байр, объектууд /Сэлэнгэ, Алтанбулаг/ 2009                 175.1                  175.1
IX.2 Стандартчилал, хэмжил зүйн үндэсний төв                   170.4                  170.4
IX.2.1 Тоног төхөөрөмж:                   170.4                  170.4
IX.2.1.1 Байгаль орчны хэмжил зүйн багаж, тоног төхөөрөмж 2009                   24.0                    24.0
IX.2.1.2 Багц туухай 2009                   30.0                    30.0
IX.2.1.3 Зөөврийн электрон жин 2009                   46.4                    46.4
IX.2.1.4 Усны химийн шинжилгээний багаж, тоног төхөөрөмж 2009                   70.0                    70.0
IX.3 Yйлдвэрлэлийг дэмжих хөрөнгө оруулалт 2009           11,500.0            11,500.0
X МОНГОЛ УЛСЫН ШАДАР САЙД             21,053.3            19,892.8
X.1 Олон улсын хүүхдийн "Найрамдал" төв               1,229.5               1,200.0
X.1.1 Хөрөнгө оруулалт: Олон Улсын хүүхдийн "Найрамдал" төвийн соёл, спортын цогцолбор /Улаанбаатар/ 2007-2009             1,229.5               1,200.0
X.2 Хүүхдийн төлөө үндэсний төв                   704.0                  207.0
X.2.1 Хөрөнгө оруулалт: Хүүхэд, залуучуудын ордны барилга, шугам сүлжээ  /Ховд / 2008-2009                 654.0                  157.0
X.2.2 Тоног төхөөрөмж 2009                   50.0                    50.0
X.3 Хүүхэд асран хүмүүжүүлэх төв                     33.0                    33.0
X.3.1 Тоног төхөөрөмж 2009                   33.0                    33.0
X.4 Онцгой байдлын ерөнхий газар               1,687.4               1,303.4
X.4.1 Хөрөнгө оруулалт:               1,087.4                  703.4
X.4.1.1 Гал унтраах 14-р анги депогийн барилга, 4 машины гараж /Улаанбаатар/ 2008-2009                 258.0                  104.0
X.4.1.2 Галын депогийн барилга, 5 машины гараж  /Дархан-Уул, Шарын гол/ 2008-2009                 258.0                  158.0
X.4.1.3 Галын депогийн барилга, 4 машины гараж  /Дундговь/ 2007-2009                 571.4                  441.4
X.4.2 Тоног төхөөрөмж:  Галын болон аврах ангийн техник хэрэгсэл 2009                 600.0                  600.0
X.5 Улсын мэргэжлийн хяналтын газар                   899.4                  649.4
X.5.1 Хөрөнгө оруулалт: Аймгийн мэргэжлийн хяналтын газрын албан конторын барилга /Увс/ 2008-2009                 499.4                  249.4
X.5.2 Тоног төхөөрөмж: Лабораторийн багаж, тоног төхөөрөмж 2009                 400.0                  400.0
X.6 Бүсчилсэн хөгжлийг дэмжих хөрөнгө оруулалт 2009           16,500.0            16,500.0
XI ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХЭРЭГ ЭРХЛЭХ ГАЗРЫН ДАРГА                                                                           4,847.5               2,089.0
XI.1 Хөрөнгө оруулалт:               4,647.5               1,889.0
XI.1.1 Аймгийн ЗДТГ-ын барилгын дуусгал /Завхан/ 2007-2008             1,579.3                  279.0
XI.1.2 Аймгийн ЗДТГ-ын барилга /Дорнод/ 2008-2009             1,600.0                  500.0
XI.1.3 Сумын ЗДТГ-ын барилга /Хөвсгөл, Шинэ-Идэр/ 2007-2009                 188.2                    30.0
XI.1.4 Хуримын ордны барилга /Өвөрхангай,  Арвайхээр/ 2008-2009                 380.0                  180.0
XI.1.5 Төрийн ёслол хүндэтгэлийн өргөө цогцолбор /Улаанбаатар/ 2009                 900.0                  900.0
XI.2 Тоног төхөөрөмж:  ЕТГ, YАБЗ, ЗГХЭГ-ын тоног төхөөрөмж, тавилга 2009                 200.0                  200.0
XII ГАДААД ХАРИЛЦААНЫ САЙД               4,992.6               3,443.0
XII.1 Хөрөнгө оруулалт: БНКазУлсын Астана дахь ЭСЯ-ны байр 2008-2009             4,192.6               2,643.0
XII.2 Тоног төхөөрөмж:                   800.0                  800.0
XII.2.1 Гадаадад суугаа ДТГ-ын автомашин 2009                 500.0                  500.0
XII.2.2 Гадаадад суугаа ДТГ-уудын тоног төхөөрөмж 2009                 200.0                  200.0
XII.2.3 ГХЯ-ны тоног төхөөрөмж 2009                 100.0                  100.0
XIII САНГИЙН САЙД             47,935.8            30,442.2
XIII.1 Сангийн яам             34,552.2            20,052.2
XIII.1.1 Хөрөнгө оруулалт:             33,852.2            19,352.2
XIII.1.1.1 Төрийн сан, мэдээллийн төвийн өргөтгөлийн барилга /Улаанбаатар/ 2007-2009             4,200.0               1,700.0
XIII.1.1.2 Барилга, байгууламжийн үнийн зөрүү /2008 оны/ 2008-2009             6,000.0               6,000.0
XIII.1.1.3 Улаанбаатар төмөр замд түрээслүүлэх зүтгүүр, 3 ш 2008-2009           15,500.0               3,500.0
XIII.1.1.4 Засгийн газрын санхүүгийн удирдлагын мэдээллийн системийн сүлжээний өргөтгөл 2009                 540.0                  540.0
XIII.1.1.5 Шинээр эхлэх барилга байгууламжийн зураг төсөв, техник, эдийн засгийн үндэслэл боловсруулах 2009             7,612.2               7,612.2
XIII.1.2 Тоног төхөөрөмж 2009                 700.0                  700.0
XIII.2 Yндэсний татварын ерөнхий газар                   780.2                  290.0
XIII.2.1 Хөрөнгө оруулалт:                     630.2                  140.0
XIII.2.1.1 Татварын хэлтсийн барилга /Архангай/ 2008-2009                 295.1                    50.0
XIII.2.1.2 Татварын хэлтсийн барилга /Говь-Алтай/ 2008-2009                 335.1                    90.0
XIII.2.2 Тоног төхөөрөмж 2009                 150.0                  150.0
XIII.3 Улсын гаалийн ерөнхий газар             12,603.4            10,100.0
XIII.3.1 Хөрөнгө оруулалт:                 7,303.4               4,800.0
XIII.3.1.1 Гаалийн нэг цэгийн үйлчилгээний төвийн барилга /Улаанбаатар/ 2008-2010             3,000.0               2,000.0
XIII.3.1.2 Боомтуудын цахилгаан хангамж 2007-2009                 486.8                  200.0
XIII.3.1.3 Боомтуудын усан хангамж 2007-2009                 207.0                  100.0
XIII.3.1.4 Нохойн албыг бэхжүүлэх 2007-2009                 150.0                    50.0
XIII.3.1.5 Боомтын холбоожуулалт /Гаалийн цахим нэг цонхны үйлчилгээ/ 2007-2010                 669.6                  150.0
XIII.3.1.6 Гаалийн албаны мэдээллийн автоматжуулсан системийг бэхжүүлэх 2007-2009                 540.0                    50.0
XIII.3.1.7 Ачааны терминалын зам талбай, агуулахын өргөтгөл /Дорноговь, Замын-Yүд/ 2009             2,250.0               2,250.0
XIII.3.2 Тоног төхөөрөмж 2009             5,300.0               5,300.0
XIY ХУУЛЬ ЗYЙ, ДОТООД ХЭРГИЙН САЙД             35,175.6               9,795.6
XIY.1 Цагдаагийн ерөнхий газар             17,333.1               4,953.1
XIY.1.1 Хөрөнгө оруулалт:             15,190.0               2,810.0
XIY.1.1.1 ЦЕГ-ын тусгай хэлтсүүдийн конторын барилга /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/ 2007-2010             1,600.0                  150.0
XIY.1.1.2 ЦЕГ-ын архивын барилга /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/ 2007-2010             1,000.0                  150.0
XIY.1.1.3 Дүүргийн замын цагдаагийн тасгийн барилга /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/ 2008-2010                 710.0                  340.0
XIY.1.1.4 Цагдаагийн хэлтсийн барилга /Өвөрхангай, Хархорин/ 2008-2010                 850.0                  250.0
XIY.1.1.5 Цагдаагийн авто баазын гараж, 200 машин /Улаанбаатар/ 2008-2010             1,800.0                  660.0
XIY.1.1.6 Цагдаа, дотоодын цэргийн сургалтын нэгдсэн төв /полигон/ /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг/ 2008-2010             1,700.0                  260.0
XIY.1.1.7 Орон нутгийн сумдын төлөөлөгчийн байр                2007-2010             7,530.0               1,000.0
XIY.1.2 Тоног төхөөрөмж:               2,143.1               2,143.1
XIY.1.2.1 Тусгай зориулалтын зэвсэг, техник, хэрэгсэл 2009                 500.0                  500.0
XIY.1.2.2 Нэг бүрийн хамгаалах тусгай хэрэгсэл 2009                 300.0                  300.0
XIY.1.2.3 Тусгай зориулалтын тоног төхөөрөмж 2009             1,343.1               1,343.1
XIY.2 Хил хамгаалах ерөнхий газар                   510.0                  510.0
XIY.2.1 Тоног төхөөрөмж:                   510.0                  510.0
XIY.2.1.1 Сансрын холбооны ВИСАТ системийн газрын төв станц   2009                 450.0                  450.0
XIY.2.1.2 Тусгай зориулалтын тоног төхөөрөмж 2009                   60.0                    60.0
XIY.3 Шүүхийн шинжилгээний үндэсний төв                   100.0                  100.0
XIY.3.1 Тоног төхөөрөмж 2009                 100.0                  100.0
XIY.4 Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар               7,290.5               2,990.5
XIY.4.1 Хөрөнгө оруулалт:                 6,984.5               2,684.5
XIY.4.1.1 Цагдан хорих байр /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/ 2007-2010             6,800.0               2,500.0
XIY.4.1.2 Цэвэр бохир усыг төвийн сүлжээнд холбох угсралтын ажил, 401-р анги /Улаанбаатар/ 2009                   31.5                    31.5
XIY.4.1.3 Хоригдлыг ажлын байраар хангах 2009                   90.0                    90.0
XIY.4.1.4 Хөрс хуулалтын ажил 2009                   63.0                    63.0
XIY.4.2 Тоног төхөөрөмж:                   306.0                  306.0
XIY.4.2.1 Бохирын машин 2009                   40.0                    40.0
XIY.4.2.2 Фургон автомашин 2009                 100.0                  100.0
XIY.4.2.3 Хүнд даацын автомашин 2009                   50.0                    50.0
XIY.4.2.4 Эмнэлгийн багаж тоног төхөөрөмж, шинжилгээний аппарат 2009                 100.0                  100.0
XIY.4.2.5 Тусгай зориулалтын тоног төхөөрөмж 2009                   16.0                    16.0
XIY.5 Yндэсний архивын газар               8,700.0                  600.0
XIY.5.1 Хөрөнгө оруулалт: Конторын барилга  /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг/ 2008-2011             8,600.0                  500.0
XIY.5.2 Тоног төхөөрөмж 2009                 100.0                  100.0
XIY.6 Гадаадын иргэн, харьяатын асуудал эрхлэх алба               1,022.0                  422.0
XIY.6.1 Хөрөнгө оруулалт: ГИХАЭА-ны барилга /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг/ 2008-2009             1,022.0                  422.0
XIY.7 Төрийн тусгай албан хаагчдын нэгдсэн эмнэлэг                   200.0                  200.0
XIY.7.1 Тоног төхөөрөмж: Эмнэлгийн лабораторийн тоног төхөөрөмж 2009                 200.0                  200.0
XIY.8 Хууль зүй, дотоод хэргийн яам                     20.0                    20.0
XIY.8.1 Тоног төхөөрөмж 2009                   20.0                    20.0
XY ЭРДЭС БАЯЛАГ, ЭРЧИМ ХYЧНИЙ САЙД           245,198.6            44,161.2
XY.1 Цахилгаан дамжуулах шугам, дэд станц             19,324.6            15,748.0
XY.1.1 БНХАУ-ын Такашикен боомт-Булган сумын 35 кВ-ын 50 км ЦДАШ, 35/10 кВ-ын 1х0.16, 1х0.25 мВа, дэд станц /Ховд/ 2008-2009             1,300.0 1,210.0
XY.1.2 Тавантолгой-Даланзадгад сумын 110 кВ-ын 98 км ЦДАШ, 35/10 кВ-ын 1х0.8 мВа-ын дэд станц /Өмнөговь/ 2008-2009             5,000.0               4,800.0
XY.1.3 Ховд аймгийн Дуут-Баян-Өлгий аймгийн Булган сумын 15 кВ-ын 109 км ЦДАШ, 0,4/15 кВ-ын 1х0,25 мВа, 15/0,4 кВ-ын 2х 0,16 мВа-ын дэд станц /Баян-Өлгий/ 2008-2009             1,420.0               1,120.0
XY.1.4 Нарийнсухайт-Ноён сумын 35 кВ-ын 86.1 км ЦДАШ, 35/15 кВ-ын 1х063 МВА, 15/0.4 кВ-ын  дэд станц, Ноён-Сэврэйн 15 кВ-ын 51.1 км ЦДАШ, 15/0.4 2х0.1 мВа-ын дэд станц /Өмнөговь/ 2008-2010             1,800.0                  500.0
XY.1.5 "Хайлааст" дэд станцаас "Яргайт" дэд станц хүртэл 35 кВ-ын 2 хэлхээт 9 км цахилгаан дамжуулах шугам /Улаанбаатар/ 2009 930.6 930.6
XY.1.6 Эмээлтэд 2х1.6 мВа чадалтай 35/10 кВ-ын дэд станц, 4 км цахилгаан дамжуулах шугам, 10/0.4 кВ-ын шугам, АТП /Улаанбаатар/ 2009 3,477.6 3,477.6
XY.1.7 Ил хуваарилах байгууламж 220/110/35 кВ-ын "Улаанбаатар"  дэд станцын өргөтгөл /Улаанбаатар/ 2009                 480.6                  480.6
XY.1.8 Баруун Урт-Халзан сумын 35 кВ-ын цахилгаан дамжуулах шугамын дамжуулагч утсыг АС-95 маркийн утас болгон шинэчлэх /Сүхбаатар/ 2009 415.8 415.8
XY.1.9 Гэр хорооллын айл өрхийг цахилгаан эрчим хүчээр хангах, хүчдэлийг сайжруулах /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан, Хан-Уул, Баянзүрх дүүрэг/ 2009-2010             2,700.0               1,013.4
XY.1.10 Сумдын 0.4 кВ-ын цахилгаан дамжуулах шугамын шинэчлэлт 2009             1,800.0               1,800.0
XY.2 Дулааны цахилгаан станц, дулааны шугам   31,699.1 23,179.0
XY.2.1 "ДЦС-II" ТӨХК-ийг түшиглэн  "Дулааны аргаар боловсруулсан утаагүй шахмал түлш болон хийгээр эрчим хүч үйлдвэрлэх цогцолбор" байгуулах, /Улаанбаатар/ 2008-2009           10,600.0            10,100.0
XY.2.2 Дарханы дулааны цахилгаан станцын 2 зуухны шинэчлэлт /Дархан-Уул/ 2009 1,213.2 1,213.2
XY.2.3 Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станцын 2 зуухны шинэчлэлт /Орхон/ 2009 1,102.5 1,102.5
XY.2.4 Дулааны станцын зуухны шинэчлэлт /Улаанбаатар, Багануур/  2009 450.0 450.0
XY.2.5 Дулааны станцын зуухны утаа сорогч, үнс зайлуулах системийн шинэчлэлт /Улаанбаатар, Налайх/  2009 374.0 374.0
XY.2.6 Дулааны 7В магистралийн 950м*2,  500мм-ийн шугамыг 700 мм болгон өргөтгөж шинэчлэх /Улаанбаатар/ 2009             1,521.0               1,521.0
XY.2.7 Дулааны 7И магистрал 837м*2, 400 мм-ийн шугамыг 500 мм болгон өргөтгөж шинэчлэх /Улаанбаатар/ 2009 1,095.5 1,095.5
XY.2.8 Дулааны станцтай аймгуудын дулааны шугам сүлжээг шинэчлэх /Төв, Сэлэнгэ, Дархан-Уул, Увс, Сүхбаатар, Хөвсгөл, Ховд/ 2009 3,450.0 3,450.0
XY.2.9 Дулааны станц  /Сүхбаатар/ 2009-2010             5,400.0               1,800.0
XY.2.10 ХБНГУ-ын зээлийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх Дарханы дулааны цахилгаан станцын техникийн шинэчлэлтийн Монголын талын хөрөнгө 2009-2011 3,000.0 1,000.0
XY.2.11 Дулаан хангамжийн системийг хаалттай системд  шилжүүлэх /Улаанбаатар, Багануур/ 2009-2010             3,492.9               1,072.8
XY.3 Гадаадын зээлийн дотоодын эх үүсвэр:   12,172.9 5,094.2
XY.3.1 Дэлхийн банкны зээлээр хэрэгжүүлэх "Цахилгаан шугам сүлжээний алдагдал бууруулах" төслийн Монголын талын хөрөнгө 2001-2009 7,319.3 724.2
XY.3.2 ХБНГУ-ын зээлээр хэрэгжүүлэх  "Эрчим хүчний хөтөлбөр-1" төслийн  Монголын талын хөрөнгө 2004-2009 623.6 140.0
XY.3.3 "100000 нарны гэр хөтөлбөр"-ийн Монголын талын хөрөнгө 2009 4,230.0 4,230.0
XY.4 Түлш   90.0 90.0
XY.4.1 Тоног төхөөрөмж: Уулын аврах албаны аврах тоног төхөөрөмж 2009 90.0 90.0
XY.5 Эрдэс баялаг   50.0 50.0
XY.5.1 Тоног төхөөрөмж: Шингэн түлш шилжүүлэн ачих байгууламжийн элс зайлуулах экскаватор /Дорноговь, Замын-Yүд/ 2009 50.0 50.0
XY.6 Өөрийн хөрөнгөөр гүйцэтгэн дараа төлөгдөх нөхцөлтэйгээр барих эрчим хүчний барилга байгууламж           181,862.0                         -  
XY.6.1 Дундговь аймгийн Мандалговь-Өмнөговь аймгийн Тавантолгой-Оюутолгойн 2 хэлхээтэй 220 кВ-ын 429 км ЦДАШ, дэд станц 2008-2010         165,000.0                  -  
XY.6.2 Өвөрхангай аймгийн Баруунбаян-Улаан-Богдын 15 кВ-ын 80 км ЦДАШ, дэд станц 2008-2009             1,500.0                  -  
XY.6.3 Ховд аймгийн Дарви-Говь-Алтай аймгийн Хөхморьтын 15 кВ-ын 90 км ЦДАШ, дэд станц 2008-2009             1,284.0                  -  
XY.6.4 Говь-Алтай аймгийн Цогт-Бигэрийн 15 кВ-ын 77 км ЦДАШ, дэд станц 2008-2009             1,115.0                  -  
XY.6.5 Баянхонгор аймгийн Бууцагаан-Хүрээмаралын 15 кВ-ын 43 км ЦДАШ, дэд станц 2008-2009                 653.0                  -  
XY.6.6 Баянхонгор аймгийн Хүрээмарал-Баянбулагийн 15 кВ-ын 52 км ЦДАШ, дэд станц 2008-2009                 770.0                  -  
XY.6.7 Дорнод аймгийн Мардай-Чулуунхороотын 35 кВ-ын 160 км ЦДАШ, дэд станц 2008-2009             3,740.0                  -  
XY.6.8 Улаанбаатар хотод 8.7 км-т кабелийн суваг шинээр барьж, 6-35 кВ-ын 45 км кабель шугамыг сувагт оруулах 2008-2009             7,800.0                  -  
XYI ЗАМ, ТЭЭВЭР, БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН САЙД           591,581.2          128,558.8
XYI.1 Авто зам           416,490.2            49,466.9
XYI.1.1 Гадаадын зээлээр хэрэгжих төслийн дотоод эх үүсвэр             40,257.6               8,968.2
XYI.1.1.1 АХБ-ны зээлээр хэрэгжүүлэх "Бүс нутгийн авто зам хөгжүүлэх төсөл"-ийн Сайншанд-Замын Yүд чиглэлийн /131.2/31.79 км/ хатуу хучилттай зам 2006-2009             3,360.7               1,670.4
XYI.1.1.2 АХБ-ны зээлээр хэрэгжүүлэх "Бүс нутгийн авто зам хөгжүүлэх төсөл"-ийн Сайншанд-Замын Yүд чиглэлийн 62 км хатуу хучилттай зам 2007-2009             1,560.0                  813.9
XYI.1.1.3 БНСУ-ын зээлээр хэрэгжүүлэх "Бүс нутгийн авто зам хөгжүүлэх төсөл"-ийн Чойр-Сайншанд чиглэлийн 176.4 км хатуу хучилттай зам 2007-2010             8,270.3               3,000.0
XYI.1.1.4 Япон Улсын буцалтгүй тусламжаар хэрэгжүүлэх Багануур-Хэрлэнгийн гүүр, Мөрөн сум-Өндөрхаан чиглэлийн 58.5 км хатуу хучилттай зам 2005-2009             1,674.2                  542.0
XYI.1.1.5 Кувейтийн сангийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх Эрдэнэт-Булган-Уньт чиглэлийн  хатуу хучилттай зам 2004-2009             6,100.0               1,145.9
XYI.1.1.6 АХБ-ны буцалтгүй тусламжаар  хэрэгжүүлэх "Баруун бүс-Алтайн зам хөгжүүлэх төсөл"-ийн  хатуу хучилттай зам 2009-2012           19,292.4               1,796.0
XYI.1.2 Авто замын сүлжээний засвар, арчлалт, үйлдвэрлэлийн бааз, техник, технологийн шинэчлэлт 2009             9,202.3               9,202.3
XYI.1.3 Авто зам           132,891.5            27,556.0
XYI.1.3.1 Ховдын Булган-Yенч-Ховд чиглэлийн 60 км хатуу хучилттай авто зам. Yүнээс: 2007-2010           10,649.0               2,971.1
              -40 км хатуу хучилттай авто зам 2007-2009             6,800.0               1,471.1
              -20 км хатуу хучилттай авто зам 2008-2010             3,849.0               1,500.0
XYI.1.3.2 Улаангом-Тээлийн 15 км хатуу хучилттай авто зам 2008-2009             3,000.0               2,500.0
XYI.1.3.3 Цэцүүх-Тосонцэнгэл чиглэлийн 80 км хатуу хучилттай авто зам 2008-2010           16,000.0                  500.0
XYI.1.3.4 Халзанбүргэдэй /Тариат/-Солонготын даваа чиглэлийн 100 км хатуу хучилттай зам 2008-2010           20,000.0               1,000.0
XYI.1.3.5 Өлгий-Цагаануурын 40 км хатуу хучилттай авто зам 2009-2011           13,320.0               1,000.0
XYI.1.3.6 Аймаг, хотын төвийн доторхи авто замын засвар, шинэчлэлт /Дархан-Уул, Орхон, Увс, Ховд, Баян-Өлгий/ 2009             6,260.0               6,260.0
XYI.1.3.7 Хархорин-Цэцэрлэгийн 46.8 км хайрган замыг хатуу хучилттай болгох 2008-2010             6,566.0               1,500.0
XYI.1.3.8 Баянхонгор-Арвайхээрийн 27 км хатуу хучилттай авто зам 2008-2010             5,500.0               2,450.0
XYI.1.3.9 Баянхонгор-Нарийнтээлийн 50 км хатуу хучилттай авто зам 2008-2010             9,516.5               1,950.0
XYI.1.3.10 Өндөрхаан-Сүмбэрийн 50 км хатуу хучилттай авто зам 2008-2010           10,000.0               1,000.0
XYI.1.3.11 Мөрөн-Хатгалын чиглэлийн 98.8 км хатуу хучилттай авто зам 2008-2010           20,400.0               1,000.0
XYI.1.3.12 Хануйн голын төмөр бетон гүүр-Халзанбүргэдэй чиглэлийн 65 км хатуу хучилттай зам /Катарын тусламж/ 2008-2010           11,680.0               5,424.9
XYI.1.4 Өөрийн хөрөнгөөр гүйцэтгэн дараа төлөгдөх нөхцөлтэйгээр барих авто замын барилга байгууламж           234,138.8               3,740.4
XYI.1.4.1 УБ-Эрдэнэсантын 168.2 км хатуу хучилттай авто зам 2007-2008           34,355.2               3,740.4
XYI.1.4.2 Яармагийн гүүр-Баянзүрхийн товчоо чиглэлийн 17 км транзит зам 2009-2011           22,000.0                         -  
XYI.1.4.3 Өндөрхаан-Сүмбэр чиглэлийн 100 км хатуу хучилттай авто зам 2010-2012           20,000.0                         -  
XYI.1.4.4 Арвайхээр-Баянхонгор чиглэлийн 107 км хатуу хучилттай зам 2009-2010           23,540.0                         -  
XYI.1.4.5 УБ-Мандалговь чиглэлийн 100 км хатуу хучилттай зам 2009-2010           22,000.0                         -  
XYI.1.4.6 Мандалговь-Даланзадгад чиглэлийн 100 км хатуу хучилттай авто зам 2009-2010           23,343.6                         -  
XYI.1.4.7 Даланзадгад-Тавантолгой-Оюутолгой чиглэлийн 251 км хатуу хучилттай зам 2008-2011           73,900.0                         -  
XYI.1.4.8 Саппорогийн аюулгүйн тойргийн 2 түвшний огтлолцол /Улаанбаатар/ 2008-2009           15,000.0                         -  
XYI.2 Гүүр               6,245.0               1,800.0
XYI.2.1 Идэрийн голын 120 у/м төмөр бетон гүүр /Хөвсгөл, Жаргалант/ 2008-2010             2,445.0                  900.0
XYI.2.2 Сэлэнгэ мөрний Цацын булангийн 253 у/м төмөр бетон гүүр  /Хөвсгөл, Рашаант/ 2008-2010             3,800.0                  900.0
XYI.3 Иргэний нисэхийн ерөнхий газар             66,149.4            18,923.7
XYI.3.1 Хөрөнгө оруулалт:             47,239.2            18,688.2
XYI.3.1.1 Нисэх буудлын онгоц хөөрч, буух хатуу хучилттай зурвасын хүчитгэлийн ажил, гэрлэн тэмдэгт /Улаанбаатар, "Чингис хаан" Олон улсын нисэх буудал/ 2008-2011             7,000.0               1,500.0
XYI.3.1.2 Хиймэл дагуулын холбооны систем 2008-2009                 988.2                  488.2
XYI.3.1.3 Нисэх буудлын онгоц хөөрч, буух хатуу хучилттай зурвас, үерийн далан /Говь-Алтай/ 2008-2010             7,385.3               3,800.0
XYI.3.1.4 Нисэх буудлын онгоц хөөрч, буух хатуу хучилттай зурвас, үерийн далан /Увс/ 2008-2010           11,498.7               4,200.0
XYI.3.1.5 Нисэх буудлын онгоц хөөрч, буух хатуу хучилттай зурвас, үерийн далан /Баян-Өлгий/ 2008-2010           11,715.5               4,200.0
XYI.3.1.6 Нисэх буудлын онгоц хөөрч, буух хатуу хучилттай зурвас, үерийн далан /Завхан/ 2008-2010             8,651.5               4,500.0
XҮI.3.2 Тоног төхөөрөмж: Бодит ажиглалтын систем, /радиолокатор 3ш, VОR/DME 4ш/ 2008-2009           18,910.2                  235.5
XYI.4 Барилга, хот байгуулалт             64,355.2            20,026.8
XYI.4.1 Хөрөнгө оруулалт             64,355.2            20,026.8
XYI.4.1.1 Баянголын амны орон сууцны хорооллыг дулааны эх  үүсвэртэй холбох инженерийн шугам сүлжээ, III ээлж /Улаанбаатар/ 2008-2009             3,211.9               2,434.9
XYI.4.1.2 Шинээр баригдах 14-р хорооллын 6-р хэсгийн дулаан, цэвэр, бохир усны шугам, өргөлтийн насосны станц /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/ 2008-2010             6,052.0               2,000.0
XYI.4.1.3 Бүсийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө 2008-2009                 364.0                  245.0
XYI.4.1.4 Бүсүүдийн хөгжлийн төсөл 2008-2009                 250.0                  250.0
XYI.4.1.5 Дулааны 1 "б" магистрал ил шугамыг далд сувагт тавих /Улаанбаатар/   2008-2009             3,500.0                  553.0
XYI.4.1.6 Баянголын амны орон сууцны хорооллыг дулааны эх  үүсвэртэй холбох инженерийн шугам сүлжээ, IY ээлж /Улаанбаатар/ 2007-2009           32,472.0               3,950.0
XYI.4.1.7 Нийтийн зориулалттай байшингийн цахилгаан шатны шинэчлэлт, 60 ш /Улаанбаатар/ 2007-2009             1,560.0               1,350.0
XYI.4.1.8 Эрдэнэт хотын 11-р хорооллын инженерийн шугам сүлжээ /Орхон/ 2008-2009             2,040.0               1,000.0
XYI.4.1.9 Yерийн хамгаалалтын далан, II ээлж  /Дархан-Уул, Дархан/ 2008-2009             1,300.0                  832.0
XYI.4.1.10 Дулааны 12 "б" магистраль шугамын өргөтгөл, шинэчлэлт 2009-2010             4,055.9               1,800.0
XYI.4.1.11 Орон нутгийн хотуудын НАА-н сайжруулах тусгай зориулалтын машин механизм, барилгын материалын лабораторын тоног төхөөрөмж 2009                 450.0                  450.0
XYI.4.1.12 Орон сууцны  компаниудын харьяанд байгаа хорооллын  доторхи   гадна, дулаан,  усан хангамж, ариутгах  татуургын   шугам сүлжээний өргөтгөл, шинэчлэлт /Улаанбаатар/ 2009-2011             1,435.8                  540.0
XYI.4.1.13 Засгийн газрын бондын хөрөнгөөр баригдах орон сууцны инженерийн шугам сүлжээ /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг/ 2009-2010             3,600.0               1,800.0
XYI.4.1.14 Аймгийн төвүүдийн орон сууцны инженерийн шугам сүлжээ 2009             1,215.6               1,215.6
XYI.4.1.15 3,4-р хорооллын 31-ийн III коллекторын ф500-ийн бохир усны шугамын өргөтгөл, шинэчлэлт /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/ 2009                 106.3                  106.3
XYI.4.1.16 АХБ-ны хөнгөлөлттэй зээлээр хэрэгжиж буй "Хот байгуулалтын салбар"-ын төслийн дотоод эх үүсвэр 2009-2011             2,741.7               1,500.0
XYI.5 Тээвэр             38,341.4            38,341.4
XYI.5.1 Нийслэлийн нийтийн тээврийн парк шинэчлэлт. Yүнээс:             38,341.4            38,341.4
XYI.5.1.1       Их багтаамжтай автобус, 400 ш 2009           31,700.0            31,700.0
XYI.5.1.2       Цахилгаан тээврийн хэрэгсэл угсарч үйлдвэрлэх, 50 ш 2009             6,300.0               6,300.0
XYI.5.1.3       Тээврийн хэрэгсэл ачиж зөөвөрлөх автомашин, 8 ш 2009                 341.4                  341.4
XYII ЭРYYЛ МЭНДИЙН САЙД             56,983.2            27,097.9
XYII.1 Хөрөнгө оруулалт:             46,177.2            16,291.9
XYII.1.1 Хавдар судлалын төвийн өргөтгөлийн барилга /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/ 2008-2010             3,500.0                  900.0
XYII.1.2 Арьсны өвчин судлалын төвийн барилгын өргөтгөл /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг/ 2008-2009                 820.5                  720.5
XYII.1.3 Эрүүл мэндийн төвийн барилга, амбулатор, 100 ор /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/ 2007-2010             3,950.0                  960.0
XYII.1.4 Эмнэлгийн барилга, 50 ор /Баянхонгор/ 2008-2009             1,205.6               1,135.6
XYII.1.5 Уламжлалт анагаах ухааны төвийн барилга, 20 ор /Говь-Алтай/ 2008-2009                 499.2                  469.2
XYII.1.6 Төрөх эмнэлгийн барилга, 50 ор /Ховд, Жаргалант/ 2008-2009                 950.0                  820.0
XYII.1.7 Халдвартын эмнэлгийн барилга, 30 ор /Архангай/ 2008-2009                 600.0                  250.0
XYII.1.8 Халдвартын эмнэлгийн барилга, 30 ор  /Төв/ 2008-2009                 600.0                  400.0
XYII.1.9 Эмнэлгийн барилга, 10 ор /Баянхонгор, Гурванбулаг/ 2008-2009                 395.0                  175.0
XYII.1.10 Эмнэлгийн барилга, 10 ор /Булган, Сайхан/ 2008-2009                 342.7                    52.7
XYII.1.11 Эмнэлгийн барилга, 10 ор /Завхан, Цагаанхайрхан/ 2008-2009                 417.0                  217.0
XYII.1.12 Эмнэлгийн барилгын өргөтгөл /Өмнөговь, Манлай/ 2008-2009                 173.8                    23.8
XYII.1.13 Эмнэлгийн барилгын өргөтгөл /Өмнөговь, Булган/ 2008-2009                 220.0                    70.0
XYII.1.14 Эмнэлгийн барилга, 10 ор /Сүхбаатар, Түвшинширээ/ 2008-2009                 274.4                  174.4
XYII.1.15 Эмнэлгийн барилга, 10 ор /Сүхбаатар, Сүхбаатар/ 2008-2009                 293.8                  193.8
XYII.1.16 Эмнэлгийн барилга, 10 ор /Увс, Завхан/ 2008-2009                 440.6                  270.6
XYII.1.17 Эмнэлгийн барилга, 10 ор /Увс, Давст/ 2008-2009                 414.8                  244.8
XYII.1.18 Эмнэлгийн барилга, 15 ор /Хөвсгөл, Төмөрбулаг/ 2007-2009                 380.0                  180.0
XYII.1.19 Байгалийн голомтот халдварт өвчнийг судлах төвийн барилга /Завхан/ 2007-2009                 196.0                    96.0
XYII.1.20 Эмнэлгийн хог хаягдлын устгалын цэг байгуулах /Улаанбаатар/ 2008-2009                 450.0                  300.0
XYII.1.21 Сум дундын эмнэлгийн барилга, 20 ор /Булган, Хишиг-Өндөр/ 2008-2009                 328.2                  308.2
XYII.1.22 Усан спортын сургалтын төвийн барилга /Ховд,  Жаргалант/ 2008-2009                 750.0                  630.0
XYII.1.23 Спортын ордон, 450 суудал  /Сүхбаатар, Баруун-Урт/ 2008-2010             1,600.0                  800.0
XYII.1.24 Спорт цогцолбор, 600 суудал /Баян-Өлгий/ 2008-2009             1,736.6               1,336.6
XYII.1.25 Спорт цогцолбор, 600 суудал /Төв/ 2008-2009             1,600.0               1,100.0
XYII.1.26 Спортын ордон, 600 суудал /Увс/ 2005-2009             1,686.0                  240.0
XYII.1.27 Олимпийн хотхоны гадна инженерийн шугам сүлжээ, зам, талбай тохижилт, автомашины зогсоол /Улаанбаатар/ 2008-2010             7,000.0               1,200.0
XYII.1.28 АХБ-ны зээлийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх "Эрүүл мэндийн салбарын хөгжил"-2 хөтөлбөрийн Монголын талын хөрөнгө 2006-2009             1,150.0                    15.0
XYII.1.29 АХБ-ны буцалтгүй тусламжаар хэрэгжүүлэх "Эрүүл мэндийн салбарын хөгжил"-3 хөтөлбөрийн Монголын талын хөрөнгө 2009-2013             2,060.4                  900.0
XYII.1.30 Улсын клиникийн нэгдсэн 3-р эмнэлгийн өргөтгөл /Улаанбаатар/ 2009-2010             2,527.9               1,080.0
XYII.1.31 Уламжлалт анагаах ухааны төв, 20 ор  /Хэнтий/ 2009                 443.7                  443.7
XYII.1.32 Улсын клиникийн нэгдсэн 1-р эмнэлгийн өргөтгөл /Улаанбаатар/ 2009-2010             2,520.0                  180.0
XYII.1.33 Төрөх эмнэлгийн барилга, 300 ор /Улаанбаатар/ 2009-2010             6,300.0                  270.0
XYII.1.34 Эмнэлгийн барилга, 10 ор /Ховд, Зэрэг/ 2009-2010                 351.0                  135.0
XYII.2 Их засвар:               5,806.0               5,806.0
XYII.2.1 БНХАУ-ын буцалтгүй тусламжаар хэрэгжүүлэх / "Амны хөндийн эрүүл мэнд" хөтөлбөрийн хүрээнд/ бүсийн 8 тулгуур төв, нийслэлийн 9 дүүргийн шүдний кабинетийн засвар 2009                 450.0                  450.0
  ЭМЯ-ны харьяа клиникийн нэгдсэн ба төрөлжсөн эмнэлгүүдийн барилгын их засвар. Yүнээс:               2,150.0              2,150.0
XYII.2.2 Улсын клиникийн  төв эмнэлгийн засвар /Улаанбаатар/ 2009                 300.0                  300.0
XYII.2.3 Улсын клиникийн 2-р эмнэлгийн засвар /Улаанбаатар/ 2009                 250.0                  250.0
XYII.2.4 Улсын клиникийн 3-р эмнэлгийн засвар /Улаанбаатар/ 2009                 150.0                  150.0
XYII.2.5 ЭНЭШТ-ийн барилга, сантехникийн засвар /Улаанбаатар/ 2009                 350.0                  350.0
XYII.2.6 ХӨСYТ-ийн барилга, сантехник, дээврийн засвар /Улаанбаатар/ 2009                 300.0                  300.0
XYII.2.7 Эрүүл мэндийн үндэсний төвийн засвар /Улаанбаатар/ 2009                   50.0                    50.0
XYII.2.8 Цусны төвийн барилгын засвар /Улаанбаатар/ 2009                   54.0                    54.0
XYII.2.9 Нялхсын клиник сувиллын барилгын засвар /Улаанбаатар/ 2009                   50.0                    50.0
XYII.2.10 Эрүүл мэндийн үндэсний төвийн хичээлийн 2 дугаар байрны засвар /Улаанбаатар/ 2009                 200.0                  200.0
XYII.2.11 Байгалийн голомтот халдварт өвчний төвийн барилгын засвар /Улаанбаатар/ 2009                 146.0                  146.0
XYII.2.12 Гэнэтийн хүчин зүйлийн дагуу хийх засвар 2009                 300.0                  300.0
  Нийслэлийн эрүүл мэндийн байгууллагуудын барилгын их засвар. Yүнээс:               1,000.0              1,000.0
XYII.2.13 ЭМН-ийн амбулатори №2-ийн барилга сантехник, цахилгааны иж бүрэн засвар /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/ 2009                 100.0                  100.0
XYII.2.14 ЭМН-ийн поликлиникийн засвар / Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/ 2009                 120.0                  120.0
XYII.2.15 Амбулатори №1-ийн дээврийн засвар / Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/ 2009                 100.0                  100.0
XYII.2.16 Амбулатори №2-ийн барилгын  засвар / Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/ 2009                 100.0                  100.0
XYII.2.17 Наркологийн эмнэлгийн барилга сантехник, цахилгааны хэсэгчилсэн засвар / Улаанбаатар,  Баянгол дүүрэг/ 2009                   80.0                    80.0
XYII.2.18 Амбулатори №1-ийн барилга, дотор сантехник, цахилгааны  засвар / Улаанбаатар,  Сонгинохайрхан дүүрэг/ 2009                   50.0                    50.0
XYII.2.19 Амбулатори №2-ийн барилга, дотор сантехник, цахилгааны  засвар / Улаанбаатар,  Сонгинохайрхан дүүрэг/ 2009                   40.0                    40.0
XYII.2.20 ЭМН-ийн төрөх тасгийн барилгын хэсэгчилсэн их засвар / Улаанбаатар, Налайх/ 2009                 100.0                  100.0
XYII.2.21 Амбулатори, хүүхэд, халдвартын тасгийн барилга, дотор сантехник, гадна шугам сүлжээ / Улаанбаатар, Налайх/ 2009                 110.0                  110.0
XYII.2.22 Хонхор тосгоны эмнэлгийн барилга сантехник, цахилгаан, дээвэр / Улаанбаатар,  Баянзүрх дүүрэг/ 2009                   25.0                    25.0
XYII.2.23 Гачуурт тосгоны эмнэлгийн барилга сантехник, цахилгаан, дээвэр, / Улаанбаатар,  Баянзүрх дүүрэг/ 2009                   25.0                    25.0
XYII.2.24 Гэнэтийн хүчин зүйлийн дагуу хийх засвар. 2009                 150.0                  150.0
  Аймаг, сумдын эмнэлгийн барилгын их засвар. Yүнээс:               1,706.0              1,706.0
XYII.2.25 Эмнэлгийн барилгын засвар /Архангай, Ихтамир/ 2009                   15.0                    15.0
XYII.2.26 Эмнэлгийн барилгын засвар /Архангай, Өлзийт/ 2009                   15.0                    15.0
XYII.2.27 Эрүүл мэндийн газрын барилгын засвар /Архангай/ 2009                   15.0                    15.0
XYII.2.28 Эмнэлгийн барилгын засвар /Баянхонгор, Галуут/ 2009                   30.0                    30.0
XYII.2.29 Сүрьеэгийн эмнэлгийн барилгын засвар /Баянхонгор, Баянхонгор сум/ 2009                   30.0                    30.0
XYII.2.30 Аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн засвар /Баян-Өлгий, Өлгий/ 2009                   50.0                    50.0
XYII.2.31 Байгалийн голомтот халдварт өвчинтэй тэмцэх газрын засвар /Баян-Өлгий/ 2009                   50.0                    50.0
XYII.2.32 Аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн барилгын засвар / Булган/ 2009                 100.0                  100.0
XYII.2.33 Сумын эмнэлгийн барилгын засвар /Говь-Алтай, Жаргалан/ 2009                   15.0                    15.0
XYII.2.34 Байгалийн голомтот халдварт өвчнийг судлах төвийн лаборатори, худгийн засвар /Говь-Алтай/ 2009                   30.0                    30.0
XYII.2.35 Аймгийн  нэгдсэн эмнэлгийн засвар /Говьсүмбэр/ 2009                   30.0                    30.0
XYII.2.36 Сумын эмнэлгийн барилгын засвар /Говьсүмбэр, Шивээговь/ 2009                   10.0                    10.0
XYII.2.37 Эрүүл мэндийн газрын барилгын засвар /Дархан-Уул/ 2009                   50.0                    50.0
XYII.2.38 Аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн хүүхэд, төрөх тасгийн   засвар /Дархан-Уул/ 2009                   60.0                    60.0
XYII.2.39 Нэгдсэн эмнэлгийн сантехник, лифтны засвар /Дорноговь/ 2009                 200.0                  200.0
XYII.2.40 Халдвартын эмнэлгийн засвар  /Дорнод/ 2009                   50.0                    50.0
XYII.2.41 Эмнэлгийн барилгын дээврийн засвар /Дорнод, Баянтүмэн/ 2009                   20.0                    20.0
XYII.2.42 Эмнэлгийн барилгын  засвар  /Дорнод, Хөлөнбуйр/ 2009                   30.0                    30.0
XYII.2.43 Байгалийн голомтот халдварт өвчинтэй тэмцэх төвийн засвар /Дундговь/ 2009                   15.0                    15.0
XYII.2.44 Эрүүл мэндийн газрын засвар  /Дундговь/ 2009                   20.0                    20.0
XYII.2.45 Сумын эмнэлгийн засвар /Дундговь, Адаацаг/ 2009                   15.0                    15.0
XYII.2.46 Эмнэлгийн барилгын засвар  /Завхан, Алдархаан/ 2009                   40.0                    40.0
XYII.2.47 "Отгонтэнгэр" рашаан сувилалын барилгын засвар  /Завхан/ 2009                   10.0                    10.0
XYII.2.48 Сумын эмнэлгийн барилгын засвар /Завхан, Завханмандал/ 2009                   20.0                    20.0
XYII.2.49 Аймгийн нэгдсэн эмнэлгийг гүний худагт холбох /Орхон / 2009                 170.0                  170.0
XYII.2.50 Сумын эмнэлгийн барилгын засвар  /Өвөрхангай, Баян-Өндөр/ 2009                   16.0                    16.0
XYII.2.51 Бүсийн эмчилгээ, оношилгооны төвийн эмгэг судлалын барилгын засвар /Өвөрхангай, Арвайхээр/ 2009                   50.0                    50.0
XYII.2.52 Байгалийн голомтот халдварт өвчинтэй тэмцэх төвийн засвар /Өмнөговь/ 2009                   70.0                    70.0
XYII.2.53 Сумын эмнэлгийн барилгын засвар /Сүхбаатар, Наран/ 2009                   50.0                    50.0
XYII.2.54 Сумын эмнэлгийн барилгын засвар /Сэлэнгэ, Мандал/ 2009                   70.0                    70.0
XYII.2.55 Сумын нэгдсэн эмнэлгийн барилгын засвар /Хэнтий, Бор-Өндөр/ 2009                   70.0                    70.0
XYII.2.56 Нэгдсэн эмнэлгийн Сэтгэцийн эмнэлгийн засвар /Хөвсгөл/ 2009                   65.0                    65.0
XYII.2.57 Сумын эмнэлгийн дотор сантехник, барилгын засвар /Хөвсгөл, Арбулаг/ 2009                   30.0                    30.0
XYII.2.58 Сумын эмнэлгийн барилгын засвар /Ховд, Дөргөн/ 2009                   30.0                    30.0
XYII.2.59 Буянт өрхийн эмнэлгийн засвар /Ховд/ 2009                   10.0                    10.0
XYII.2.60 Сумын эмнэлгийн засвар /Ховд, Ховд/ 2009                   30.0                    30.0
XYII.2.61 Сумын эмнэлгийн барилгын засвар /Төв, Жаргалант/ 2009                   22.0                    22.0
XYII.2.62 Аймгийн нэгдсэн эмнэлгийг цахилгааны 2 дахь эх үүсвэрээр хангах  /Төв, Зуунмод/ 2009                   13.0                    13.0
XYII.2.63 Нэгдсэн эмнэлгийн гаражийн  засвар /Төв, Зуун мод/ 2009                   20.0                    20.0
XYII.2.64 Эмнэлгийн барилгын засвар /Увс, Тэс/ 2009                   40.0                    40.0
XYII.2.65 Эмнэлгийн барилгын засвар /Увс, Хяргас/ 2009                   30.0                    30.0
  Спортын байгууллагын барилгын их засвар. Yүнээс:                  500.0                 500.0
XYII.2.66 Спорт хорооны барилгын засвар /Дорноговь/ 2009                   45.0                    45.0
XYII.2.67 Спорт хорооны барилгын засвар /Баянхонгор/ 2009                 100.0                  100.0
XYII.2.68 Спорт хорооны барилгын засвар /Багануур/ 2009                   50.0                    50.0
XYII.2.69 Спорт заалны засвар /Дундговь/ 2009                   20.0                    20.0
XYII.2.70 Спорт, соёлын өргөөний засвар /Хөвсгөл/ 2009                   35.0                    35.0
XYII.2.71 Спорт хорооны засвар /Говь-Алтай/ 2009                 100.0                  100.0
XYII.2.72 Батлан хамгаалахад туслах нийгэмлэгийн буудлагын төв клубын засвар /УБ/ 2009                 100.0                  100.0
XYII.2.73 Спорт заалны засвар /Өмнөговь/ 2009                   50.0                    50.0
XYII.3 Тоног төхөөрөмж 2009             5,000.0               5,000.0
XYIII БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ САЙД           103,822.4            56,380.6
XYIII.1 Боловсрол             79,962.8            41,448.3
XYIII.1.1 Хөрөнгө оруулалт:             72,440.8            33,926.3
XYIII.1.1.1 Сургуулийн барилга, 640 суудал, спорт заал  /Увс, Улаангом/ 2006-2009             1,552.2                  336.2
XYIII.1.1.2 "Дэлхийн зөн" ОУБ-ын тусламжийн Монголын талын хөрөнгө 2006-2009             5,000.0                  500.0
XYIII.1.1.3 Япон улсын ЗГ-ын тусламжаар "Сургуулийн барилгын өргөтгөл-3" төслийн Монголын талын хөрөнгө 2006-2009             1,500.0                  500.0
XYIII.1.1.4 Их Британийн Хүүхдийг ивээх сан, Европын холбооны санхүүжилтээр хэрэгжиж буй “Сургуулийн өмнөх болон бага боловсролын чанарыг сайжруулах нь” төслийн дотоод эх үүсвэр 2007-2009                 750.0                  100.0
XYIII.1.1.5 Сургуулийн барилгын өргөтгөл, 6 анги /Булган, Баян-Агт/ 2008-2009                 318.4                    78.4
XYIII.1.1.6 Сургуулийн барилгын өргөтгөл, 6 анги, спорт заалны барилга, 18x15м  /Баян-Өлгий, Сагсай/ 2008-2009                 811.8                  571.8
XYIII.1.1.7 Сургуулийн барилгын өргөтгөл, 320 суудал, спортын заал 12x24 /Архангай, Тариат/ 2008-2009                 695.7                  445.7
XYIII.1.1.8 Сургуулийн барилга, 320 суудал, спортын заалны шинэчлэл 12x24 /Баянхонгор, Галуут/ 2008-2009                 726.6                  526.6
XYIII.1.1.9 Сургуулийн барилга, 320 суудал /Сүхбаатар, Дарьганга/ 2008-2009                 923.3                  673.3
XYIII.1.1.10 Сургуулийн барилга, 320 суудал /Сүхбаатар, Түвшинширээ/ 2008-2009                 849.0                  599.0
XYIII.1.1.11 Сургуулийн барилгын өргөтгөл /Хөвсгөл, Арбулаг/ 2008-2009                 280.0                  210.0
XYIII.1.1.12 Сургуулийн барилгын шинэчлэлт, 5 анги  /Өвөрхангай, Сант/ 2008-2009                 300.0                  170.0
XYIII.1.1.13 Сургуулийн барилгын шинэчлэлт  /Өвөрхангай, Өлзийт/ 2008-2009                 150.0                    20.0
XYIII.1.1.14 Сургуулийн барилга, 320 суудал /Хөвсгөл, Хатгал/ 2008-2009                 696.9                  496.9
XYIII.1.1.15 Сургуулийн барилга, 320 суудал /Хөвсгөл, Цэцэрлэг/ 2008-2009                 669.2                  469.2
XYIII.1.1.16 Сургуулийн барилга, 320 суудал /Хөвсгөл, Галт/ 2008-2009                 725.7                  725.7
XYIII.1.1.17 Бага сургуулийн барилга, 320 суудал /Ховд, Жаргалант/ 2008-2010                 871.0                  560.0
XYIII.1.1.18 Сургуулийн барилгын өргөтгөл, 6 анги, спорт заал  /Баян-Өлгий, Алтай/ 2008-2009                 355.0                  105.0
XYIII.1.1.19 Сургуулийн барилга, 920 суудал /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 1-4-р хороо/ 2008-2010             2,239.1                  268.3
XYIII.1.1.20 Сургуулийн барилга, 320 суудал /Завхан, Их-Уул/ 2008-2009                 713.5                  713.5
XYIII.1.1.21 Тэмүүжин цогцолбор сургуулийн өргөтгөл, 6 анги, спортын заал 24x18. кв.м  /Хэнтий, Өндөрхаан/ 2008-2009                 794.3                  694.3
XYIII.1.1.22 Сургуулийн барилга, 520 суудал /Ховд, Мөст/ 2008-2010             1,428.6                  700.0
XYIII.1.1.23 Сургуулийн барилга, 928 суудал /Хөвсгөл, Мөрөн/ 2008-2010             2,500.0                  500.0
XYIII.1.1.24 Сургуулийн барилга, 640 суудал /Дорнод, Хэрлэн/ 2008-2010             1,463.2                  640.0
XYIII.1.1.25 Хөгжмийн сургалттай ерөнхий боловсролын сургуулийн өргөтгөл, 320 суудал  /Завхан/ 2008-2009                 989.0                  989.0
XYIII.1.1.26 "Хангай" цогцолбор сургуулийн хичээлийн байрны өргөтгөл, 320 суудал  /Улаанбаатар, Багахангай/ 2008-2009                 460.3                  460.3
XYIII.1.1.27 Сургуулийн барилгын өргөтгөл, 320 суудал, спорт заал, 15х30 м /Булган, Дашинчилэн/ 2008-2009                 639.7                  589.7
XYIII.1.1.28 Сургуулийн дотуур байр, 80 ор  /Увс, Өлгий/ 2008-2009                 354.3                  104.3
XYIII.1.1.29 Сургуулийн болон дотуур байрны өргөтгөл, 75 ор  /Завхан, Шилүүстэй/ 2008-2009                 271.9                  121.9
XYIII.1.1.30 Сургуулийн өргөтгөл, 6 анги, дотуур байрны өргөтгөл /Хэнтий, Бор-Өндөр/ 2008-2009                 729.8                  479.8
XYIII.1.1.31 Сургуулийн барилгын дуусгал, 320 суудал /Сүхбаатар, Халзан/ 2008-2009                 232.2                  148.0
XYIII.1.1.32 Сургуулийн дотуур байрны барилга, 80 ор /Өмнөговь, Баян-Овоо/ 2008-2009                 490.2                  390.2
XYIII.1.1.33 Сургуулийн дотуур байрны барилга, 80 ор /Өмнөговь, Ханхонгор/ 2008-2009                 497.3                  397.3
XYIII.1.1.34 Сургуулийн дотуур байрны барилга, 120 ор  /Өмнөговь, Баяндалай/ 2008-2009                 621.4                  521.4
XYIII.1.1.35 Сургуулийн дотуур байрны барилга, 75 ор /Архангай, Өлзийт/ 2008-2009                 434.4                  284.4
XYIII.1.1.36 Сургуулийн дотуур байрны өргөтгөл, 100 ор /Хөвсгөл, Алаг-Эрдэнэ/ 2008-2009                 504.5                  414.5
XYIII.1.1.37 Сургуулийн дотуур байрны барилгын дуусгал /Хөвсгөл, Баянзүрх/ 2008-2009                 298.8                  238.8
XYIII.1.1.38 Сургуулийн дотуур байрны өргөтгөл, 100 ор /Хөвсгөл,  Ренчинлхүмбэ/ 2008-2009                 550.0                  500.0
XYIII.1.1.39 Сургуулийн дотуур байрны барилга, 100 ор /Увс, Тэс/ 2008-2009                 532.3                  532.3
XYIII.1.1.40 Сургуулийн дотуур байрны барилга, 100 ор /Увс, Зүүнговь/ 2008-2009                 517.4                  517.4
XYIII.1.1.41 Сургуулийн дотуур байрны барилга, 75 ор  /Дорноговь, Өргөн/ 2008-2009                 311.7                  111.7
XYIII.1.1.42 Мэргэжлийн сургалттай сургуулийн дотуур байрны барилга, 120 ор /Төв, Эрдэнэ/ 2008-2009                 572.7                  472.7
XYIII.1.1.43 Сургуулийн дотуур байрны барилга, 150 ор /Архангай, Хотонт/                                                       2008-2009                 350.0                  350.0
XYIII.1.1.44 Сургуулийн спорт заалны барилгын дуусгал /Завхан, Эрдэнэхайрхан/ 2008-2009                 163.0                  113.0
XYIII.1.1.45 Сургуулийн барилга, 960 суудал /Дорноговь, Сайншанд/ 2008-2009                 230.0                  144.0
XYIII.1.1.46 Сургуулийн өргөтгөл, 2 анги, спорт заалны барилга, 12x24м,  /Дорнод, Хэрлэн/ 2008-2009                 315.9                  115.9
XYIII.1.1.47 Спорт заалны барилга /Сэлэнгэ, Ерөө/ 2008-2009                 276.3                  206.3
XYIII.1.1.48 Спорт заалны барилга, 12x24м / Архангай, Өгийнуур/ 2008-2009                 236.3                  199.3
XYIII.1.1.49 Спорт заалны барилга, 12x18м /Дорнод, Булган/ 2008-2009                 232.3                  192.3
XYIII.1.1.50 Спорт заалны барилга /Баянхонгор, Өлзийт/ 2008-2009                 300.0                  200.0
XYIII.1.1.51 Тосгоны 4 дүгээр сургуулийн спорт заалны барилга  /Дархан-Уул/ 2008-2009                 260.0                  160.0
XYIII.1.1.52 Сургуулийн өргөтгөл, спорт заалны барилга, "Монгени" сургууль, 240 суудал  /Улаанбаатар/ 2008-2009                 629.0                  479.0
XYIII.1.1.53 Спорт заалны барилга 24х18 м /Ховд, Мөнххайрхан/ 2008-2009                 660.0                  660.0
XYIII.1.1.54 Спорт заалны барилга 12х18 м /Хөвсгөл, Рашаант/ 2008-2009                 398.2                  398.2
XYIII.1.1.55 Спорт заал, дотуур байрны барилга, 240 ор  /Өмнөговь, Даланзадгад/ 2008-2010             1,285.2                  500.0
XYIII.1.1.56 Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Ховд, Дарви/ 2008-2009                 271.0                  271.0
XYIII.1.1.57 Цэцэрлэгийн барилга, 60 ор /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүргийн 12-16-р хороо/ 2007-2009                 307.4                    31.3
XYIII.1.1.58 Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүргийн 5-р хороо/ 2007-2009                 320.9                    25.0
XYIII.1.1.59 Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүргийн 14-р хороо/ 2007-2009                 480.8                  480.8
XYIII.1.1.60 Цэцэрлэгийн барилга, 60 ор /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүргийн 12-р хороо/ 2007-2009                 322.8                  202.0
XYIII.1.1.61 Цэцэрлэгийн барилга, 50 ор /Говь-Алтай, Чандмань/ 2008-2009                 276.5                  156.5
XYIII.1.1.62 Цэцэрлэгийн барилга,100 ор /Төв, Батсүмбэр/ 2008-2009                 461.4                  361.4
XYIII.1.1.63 Цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл, 25 ор /Увс, Тариалан/ 2008-2009                 105.1                       7.6
XYIII.1.1.64 Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Хөвсгөл, Мөрөн, 9-р баг/ 2008-2009                 500.0                  440.0
XYIII.1.1.65 Цэцэрлэгийн барилга, 75 ор  / Өвөрхангай, Бүрд / 2008-2009                 333.4                  183.4
XYIII.1.1.66 Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор  /Хэнтий, Баянмөнх/  2008-2009                 350.0                  325.0
XYIII.1.1.67 Цэцэрлэгийн барилга, 75 ор /Хэнтий, Баян-Овоо/ 2008-2009                 350.0                  200.0
XYIII.1.1.68 6-р цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилга, 80 ор /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/ 2008-2009                 360.0                  285.0
XYIII.1.1.69 Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор  /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 6-р хороо/    2008-2009                 323.1                    48.1
XYIII.1.1.70 Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 18-р хороо/ 2008-2009                 318.0                  318.0
XYIII.1.1.71 21-р цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл, 50 ор /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 16-р хороо/ 2008-2009                 150.0                  105.0
XYIII.1.1.72 Цэцэрлэгийн барилга, 50 ор  /Өмнөговь, Булган/ 2007-2009                 260.5                  130.5
XYIII.1.1.73 Цэцэрлэгийн барилга, 60 ор /Өмнөговь, Ноён/ 2008-2010                 395.9                  100.0
XYIII.1.1.74 Цэцэрлэгийн барилга, 90 ор  /Өмнөговь, Номгон/ 2008-2009                 377.1                  277.1
XYIII.1.1.75 Цэцэрлэгийн барилга, 75 ор  /Өмнөговь, Хүрмэн/ 2008-2010                 396.2                  100.0
XYIII.1.1.76 Цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилга, 100 ор /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 12-р хороо/ 2008-2009                 318.0                  318.0
XYIII.1.1.77 Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор  /Архангай, Эрдэнэбулган, 5-р баг/ 2008-2009                 280.8                  100.8
XYIII.1.1.78 Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Завхан, Тосонцэнгэл/ 2008-2009                 551.4                  551.4
XYIII.1.1.79 Цэцэрлэгийн барилгын дуусгал, 75 ор /Улаанбаатар, Налайх, 2-р хороо, Багануур, 4-р хороо/ 2008-2010                 453.1                  229.5
XYIII.1.1.80 Цэцэрлэгийн барилга, 50 ор /Архангай, Цэцэрлэг/ 2008-2009                 262.9                    42.9
XYIII.1.1.81 Цэцэрлэгийн барилга, 140 ор /Дорнод, Цагаан-Овоо/ 2008-2009                 551.0                  375.0
XYIII.1.1.82 Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Завхан, Улиастай, Жаргалант баг/ 2008-2009                 550.9                  450.9
XYIII.1.1.83 Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор  /Завхан, Улиастай, Чигэстэй баг/ 2008-2009                 559.7                  459.7
XYIII.1.1.84 Цэцэрлэгийн барилга, 120 ор /Орхон, Баян-Өндөр, Шанд баг / 2008-2009                 598.2                  450.2
XYIII.1.1.85 2-р цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Өвөрхангай, Хужирт/ 2008-2009                 386.1                  236.1
XYIII.1.1.86 Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Өмнөговь, Мандал-Овоо/ 2008-2009                 346.4                  196.4
XYIII.1.1.87 Цэцэрлэгийн барилга, 75 ор /Сэлэнгэ, Хушаат/ 2008-2009                 300.0                  200.0
XYIII.1.1.88 Цэцэрлэгийн барилга, 75 ор /Төв, Мөнгөнморьт/ 2008-2009                 342.8                  142.8
XYIII.1.1.89 8-р цэцэрлэгийн өргөтгөл, 100 ор /Ховд, Жаргалант/ 2008-2009                 331.3                  181.3
XYIII.1.1.90 Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Хөвсгөл, Рашаант/ 2008-2009                 314.8                  194.8
XYIII.1.1.91 Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Увс, Түргэн/ 2008-2009                 383.5                  133.5
XYIII.1.1.92 Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Увс, Наранбулаг/ 2008-2009                 341.2                    91.2
XYIII.1.1.93 Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Увс, Цагаанхайрхан/ 2008-2009                 365.4                  115.4
XYIII.1.1.94 2-р цэцэрлэгийн Б корпусын барилгын өргөтгөл, 80 ор /Хөвсгөл, Мөрөн/ 2008-2009                 130.0                    50.0
XYIII.1.1.95 Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 17-р хороо/ 2008-2009                 250.0                  250.0
XYIII.1.1.96 Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 4, 7-р хороо,/ 2008-2009                 318.0                  318.0
XYIII.1.1.97 Хөгжим бүжгийн коллежийн хичээлийн байрны барилгын өргөтгөл, 440 суудал  /Улаанбаатар/ 2008-2010             4,035.2                  300.0
XYIII.1.1.98 Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн барилга, 920 суудал  /Хэнтий, Өндөрхаан/ 2008-2010             2,500.0                  266.3
XYIII.1.1.99  Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн дотуур байр, 100 ор /Булган, Булган сум/ 2008-2009                 494.6                  344.6
XYIII.1.1.100 МУБИС-ийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв, сургуулийн шинэчлэл, 640 суудал  /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг/ 2007-2010             1,285.6                  300.0
XYIII.1.1.101 Багшийн коллежийн барилга, 960 суудал  /Архангай/ 2008-2010             2,800.0                  500.0
XYIII.1.1.102 Боловсрол, соёлын газрын барилга  /Төв/ 2008-2009                 463.2                  163.2
XYIII.1.1.103 Хүүхэд залуучуудын хөгжлийн төвийн барилга /Дундговь/ 2008-2009                   70.0                    70.0
XYIII.1.1.104 Сургуулийн барилга, 320 суудал /Завхан, Түдэвтэй/ 2009-2010                 890.9                  270.0
XYIII.1.1.105 Сургуулийн барилга, 960 суудал /Хэнтий, Биндэр/ 2009-2010             1,530.0                  270.0
XYIII.1.1.106 Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн цэцэрлэг,150 ор /Улаанбаатар/ 2009-2010             1,080.0                  270.0
XYIII.1.1.107 Сургуулийн барилга, 640 суудал /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг/ 2009-2010             1,530.0                  261.0
XYIII.1.1.108 Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор  /Хэнтий, Дадал/ 2009-2010                 508.1                  180.0
XYIII.1.2 Их засвар:               6,064.6               6,064.6
XYIII.1.2.1 Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвүүдийг дэмжих хөрөнгө оруулалт /Барилгуудын их засвар/ 2009             1,000.0               1,000.0
XYIII.1.2.2 Аймгийн боловсрол, соёлын газрын барилгын их засвар /Говьсүмбэр/ 2009                   25.0                    25.0
XYIII.1.2.3 ХААИС-ийн Мал эмнэлэг, биотехнологи, Эдийн засаг, бизнес, Экологи, технологи хөгжлийн, Инженерийн, Газар тариалангийн машин механизм, технологийн сургуулийн хичээлийн байрны барилгын, оюутны 3,4 дүгээр байрны барилгын дээврийн их засвар /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг/ 2009                 350.0                  350.0
XYIII.1.2.4 ХААИС-ийн Ховд аймаг дахь Алтайн бүсийн салбар сургуулийн оюутны дотуур байрны барилгын их засвар 2009                 129.6                  129.6
XYIII.1.2.5 Боловсролын байгууллагуудын хичээлийн байрны засвар 2009             3,000.0               3,000.0
XYIII.1.2.6 Боловсролын байгууллагуудын дотуур байрны засвар 2009             1,000.0               1,000.0
XYIII.1.2.7 Боловсролын байгууллагуудын спорт заалны засвар 2009                 160.0                  160.0
XYIII.1.2.8 Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагуудын их засвар 2009                 400.0                  400.0
XYIII.1.3. Тоног төхөөрөмж:               1,457.4               1,457.4
XYIII.1.3.1 Боловсролын байгууллагуудын хичээлийн байрны тоног төхөөрөмж 2009             1,000.0               1,000.0
XYIII.1.3.2 Боловсролын байгууллагуудын дотуур байрны тоног төхөөрөмж 2009                 112.4                  112.4
XYIII.1.3.3 Боловсролын байгууллагуудын спорт заалны тоног төхөөрөмж 2009                   25.0                    25.0
XYIII.1.3.4 Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагуудын тоног төхөөрөмж 2009                 100.0                  100.0
XYIII.1.3.5 Их дээд сургуулийн тоног төхөөрөмж 2009                 220.0                  220.0
XYIII.2 Соёл             20,753.2            12,946.9
XYIII.2.1 Хөрөнгө оруулалт:             20,053.2            12,246.9
XYIII.2.1.1 Соёлын төвийн барилга, 250 суудал /Баянхонгор, Бууцагаан/ 2008-2009                 460.0                  460.0
XYIII.2.1.2 Соёлын төвийн барилга, 245 суудал /Увс, Өндөрхангай/ 2008-2010                 693.7                  325.0
XYIII.2.1.3 Соёлын төвийн барилга, 245 суудал /Увс, Баруунтуруун/ 2008-2010                 602.8                  325.0
XYIII.2.1.4 Соёл, амралтын хүрээлэн /Төв, Лүн/ 2008-2009                 500.0                  350.0
XYIII.2.1.5 Соёлын өвийн шинэчлэл /Хэнтий, Өмнөдэлгэр, Балданбэрээвэн/ 2008-2010                 675.2                  425.2
XYIII.2.1.6 Соёлын төвийн барилга, 250 суудал /Төв, Заамар/ 2008-2009                 523.5                  223.5
XYIII.2.1.7 Богд хааны ордон музейн сан хөмрөгийн барилга /Улаанбаатар/ 2008-2009                 500.0                  500.0
XYIII.2.1.8 Соёлын төвийн өргөтгөл,  250 суудал  /Увс, Өлгий/ 2008-2009                 376.7                  276.7
XYIII.2.1.9 Түүх, дурсгал, соёлын өвийг дэмжих хөрөнгө оруулалт 2008-2009             2,500.0               2,000.0
XYIII.2.1.10 Соёлын төвийн барилга, 250 суудал  /Баянхонгор, Баян-Өндөр/ 2008-2009                 138.5                    88.5
XYIII.2.1.11 Соёлын төвийн барилга, 250 суудал  /Баянхонгор, Баянцагаан/ 2008-2009                 600.0                  600.0
XYIII.2.1.12 Соёлын төвийн барилга, 250 суудал  /Говь-Алтай, Дарви/ 2008-2009                 296.5                  146.5
XYIII.2.1.13 Соёлын төвийн барилга, 250 суудал /Өмнөговь, Цогт-Овоо/ 2008-2009                 486.0                  338.0
XYIII.2.1.14 Соёл, спортын төвийн барилга, 250 суудал /Өмнөговь, Сэврэй/ 2008-2009                 452.6                  452.6
XYIII.2.1.15 Соёл, спортын төвийн барилга, 250 суудал /Өмнөговь, Мандал-Овоо/ 2008-2009                 393.8                  293.8
XYIII.2.1.16 Соёлын төвийн барилгын дуусгал  /Хэнтий, Баян-Овоо/ 2008-2009                 116.9                    56.9
XYIII.2.1.17 Соёлын төвийн барилга, 120 суудал /Архангай, Цахир/ 2008-2009                 500.0                  500.0
XYIII.2.1.18 Соёлын төвийн барилга, 80 суудал /Архангай, Хотонт, Өндөрсант/ 2008-2009                   39.9                    39.9
XYIII.2.1.19 Соёлын төвийн барилга  /Хөвсгөл, Чандмань-Өндөр/ 2008-2009                 500.0                  500.0
XYIII.2.1.20 Спорт заал, 12x24м, соёлын төвийн барилга, 200 суудал /Төв,  Баян/ 2007-2009                 425.0                    75.0
XYIII.2.1.21 Соёлын төвийн барилга, 200 суудал /Төв, Алтанбулаг/ 2008-2009                 227.4                    77.4
XYIII.2.1.22 Соёлын төвийн барилга, 250 суудал  /Ховд, Зэрэг/ 2008-2009                 340.0                  240.0
XYIII.2.1.23 Соёлын төвийн барилга, 250 суудал  /Ховд, Алтай/ 2008-2009                 389.5                  289.5
XYIII.2.1.24 Соёлын төвийн барилга, 250 суудал /Ховд, Эрдэнэбүрэн/ 2008-2009                 350.0                  290.0
XYIII.2.1.25 Хөөмийн ордон-Соёлын төвийн барилга, 250 суудал  /Ховд, Чандмань/ 2008-2009                 350.0                  290.0
XYIII.2.1.26 Номын өргөөний барилгын дуусгал, 100 суудал  /Баянхонгор/ 2007-2009             1,098.2                  275.2
XYIII.2.1.27 Хөгжимт драмын "Саран хөхөө" театрын барилга  /Дорноговь/ 2008-2009                 988.2                  693.2
XYIII.2.1.28 "Алтай" чуулгын байр, 550 суудал  /Говь-Алтай/ 2008-2009             1,850.0                  850.0
XYIII.2.1.29 Театр,  концертын заал, 500 суудал  /Дорнод/ 2008-2010             3,030.8                  970.0
XYIII.2.1.30 Аймгийн музейн барилгын шинэчлэлт /Хөвсгөл, Мөрөн/ 2007-2009                 424.0                  211.0
XYIII.2.1.31 Соёлын төвийн барилга, 250 суудал /Баянхонгор, Баянбулаг/ 2008-2009                 224.0                    84.0
XYIII.2.2 Аймгуудын соёлын төвийн барилгын их засвар 2009                 200.0                  200.0
XYIII.2.3 Тоног төхөөрөмж 2009                 500.0                  500.0
XYIII.3 Шинжлэх ухаан               3,106.4               1,985.4
XYIII.3.1 Хөрөнгө оруулалт:               2,071.0                  950.0
XYIII.3.1.1 Уламжлалт анагаах ухааны корпорацийн уламжлалт эмийн үйлдвэрийн барилга /Улаанбаатар/ 2008-2010             1,164.0                  500.0
XYIII.3.1.2 Сансар судлалын музей планетарийн барилга, /Улаанбаатар/ 2008-2010                 907.0                  450.0
XYIII.3.2 Их засвар:                   335.4                  335.4
XYIII.3.2.1 Шинжлэх ухааны салбарын барилгын их засвар 2009                 300.0                  300.0
XYIII.3.2.2 Газар хөдлөлийн станцын барилгын их засвар /Архангай/ 2009                   25.4                    25.4
XYIII.3.2.3  Газар хөдлөлийн станцын барилгын их засвар /Хөвсгөл/ 2009                   10.0                    10.0
XYIII.3.3 Тоног төхөөрөмж:  Шинжлэх ухааны салбарын байгууллагуудын тоног төхөөрөмж 2009                 700.0                  700.0
XIX БАТЛАН ХАМГААЛАХЫН САЙД               4,265.8               2,366.9
XIX.1 Хөрөнгө оруулалт:  Цэргийн албан хаагчдын 126 айлын орон сууцны барилга, ЗХ-ний 089-р анги /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/ 2008-2009             2,898.9               1,000.0
XIX.2 Тоног төхөөрөмж:               1,366.9               1,366.9
XIX.2.1 Терроризмын эсрэг ажиллагаанд оролцох бүлгийн зэвсэг, хэрэгсэл 2009                 128.0                  128.0
XIX.2.2 Галт хэрэглэл, шүхэр, түүний дагалдах хэрэгсэл 2009                 200.0                  200.0
XIX.2.3 "Дохиолол" теле хяналтын систем 2009                   40.0                    40.0
XIX.2.4 Зэвсэгт хүчний хөдөөгийн ангиудын дизель станц, трансформатор 2009                   64.0                    64.0
XIX.2.5 Хүчний трансформатор ТМ-400/6 кВа, 1ш, 400/10 кВа, 3ш 2009                   38.0                    38.0
XIX.2.6 Энхийг сахиулах болон бусад ажиллагаанд оролцох бүрэлдэхүүнийг техник хэрэгсэл, агсамжаар хангах 2009                 800.0                  800.0
XIX.2.7 Тусгай зориулалтын тоног төхөөрөмж 2009                   96.9                    96.9
XX ХYНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ, ХӨНГӨН YЙЛДВЭРИЙН САЙД             16,005.6            15,905.6
XX.1 Хөрөнгө оруулалт:             16,005.6            15,905.6
XX.1.1 Аймгийн ХХААГ-н барилга /Баянхонгор/ 2008-2009                 234.0                  134.0
XX.1.2 Чацаргана тариалах, чацаргана боловсруулах үйлдвэр байгуулах /Хөвсгөл, Баянзүрх, Улаан-Уул, Ренчинлхүмбэ, Цагааннуур, Ханх, Хатгал, Алаг-Эрдэнэ, Мөрөн/ 2008-2009                 471.6                  471.6
XX.1.3 "Атрын 3 дахь аян" газар тариалангийн үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалт 2009           15,300.0            15,300.0
XXI БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН САЙД               6,535.0               3,025.0
XXI.1 Хөрөнгө оруулалт:               4,760.0               1,250.0
XXI.1.1 Усны хайгуул судалгаа 2007-2009             1,910.0                  200.0
XXI.1.2 Хог хаягдлын төвлөрсөн цэг байгуулах /Баянхонгор, Говь-Алтай, Дорноговь, Өмнөговь, Сүхбаатар, Сэлэнгэ, Хэнтий/  2008-20      10             2,850.0               1,050.0
XXI.2 Тоног төхөөрөмж:               1,775.0               1,775.0
XXI.2.1 Байгаль орчны албадын материаллаг бааз, техник хэрэгсэл 2009                 200.0                  200.0
XXI.2.2 Yүлэнд зориудаар нөлөөлж бороо оруулах радар, дагалдах хэрэгсэл. 2009                 500.0                  500.0
XXI.2.3 Хүрээлэн буй орчны хяналт, шинжилгээний тоног төхөөрөмж 2009                 500.0                  500.0
XXI.2.4 Байгаль орчны лабораторийн тоног төхөөрөмж 2009                 575.0                  575.0
XXII НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ, ХӨДӨЛМӨРИЙН САЙД                   999.9                  436.0
XXII.1 Хөрөнгө оруулалт:                   899.9                  336.0
XXII.1.1 Хараагүй хүмүүсийн хөдөлмөр сургалтын үйлдвэрийн барилгын засвар, өргөтгөл  /Улаанбаатар/ 2008-2009                 300.0                    36.1
XXII.1.2 Хөдөлмөр халамж, үйлчилгээний хэлтсийн нэг цэгийн үйлчилгээ бүхий конторын барилгын засвар, шинэчлэлт /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг/ 2008-2009                 300.0                  120.0
XXII.1.3 Ахмадын өргөө, 30 ор /Ховд/ 2008-2009                 299.9                  179.9
XXII.2 Тоног төхөөрөмж: НХХЯ болон төв, орон нутгийн байгууллагуудын тоног төхөөрөмж. 2009                 100.0                  100.0
XXIII ШYYХИЙН ЕРӨНХИЙ ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА                                                                               821.0                  321.0
XXIII.1 Хөрөнгө оруулалт: Дүүргийн шүүхийн барилга /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/ 2008-2009                 821.0                  321.0
XXIY УЛСЫН ДЭЭД ШYYХИЙН ЕРӨНХИЙ ШYYГЧ                     50.0                    50.0
XXIY.1 Тоног төхөөрөмж 2009                   50.0                    50.0
XXY УЛСЫН ЕРӨНХИЙ ПРОКУРОР                   405.0                  405.0
XXY.1 Хөрөнгө оруулалт: Орон сууцны дэмжлэг, 10 аймгийн 10 прокурорт орон сууц олгох. 2009                 270.0                  270.0
XXY.2 Тоног төхөөрөмж 2009                 135.0                  135.0
XXYI АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН ДАРГА                                                                               384.0                  384.0
XXYI.1 Тоног төхөөрөмж: Тусгай зориулалтын тоног төхөөрөмж 2009                 384.0                  384.0
XXYII НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА                                                                         30,582.1            23,511.6
XXYII.1 Хөрөнгө оруулалт:             30,582.1            23,511.6
XXYII.1.1 Бохир усны "Туул-1" коллектор, 34.9 км /Улаанбаатар/ 2007-2009           11,600.0               6,545.1
XXYII.1.2 Yйлдвэрийн районы цэвэр, бохир усны шугам сүлжээ /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг/ 2008-2009             1,302.0                  302.0
XXYII.1.3 Баруун 4 зам-Зүүн 4 замын шинэчлэлт, гүүрийн хамт 3.6 км /Улаанбаатар/ 2009             3,052.8               3,052.8
XXYII.1.4 Баруун 4 замаас 10-р хорооллын уулзвар хүртэлх авто замын өргөтгөл шинэчлэлт 1.6 км /Улаанбаатар/ 2009-2010             2,781.0               1,765.4
XXYII.1.5 Их тойруугийн замын өргөтгөл 3.8 км /Баруун 4 зам- Баянбүрд-100 айл-Сэлбийн гүүр/ 2009             4,024.8               4,024.8
XXYII.1.6 Сүхбаатарын гудамжны авто замын өргөтгөл шинэчлэлт, 2 км /Улаанбаатар/ 2009             1,819.8               1,819.8
XXYII.1.7 Нарны замын баруун зүүн хэсгийн өргөтгөл, 3.6 км /10-р хорооллын өмнөх замын уулзвараас урагш төмөр замын вокзал, Нарантуул төв захын урдаас Чулуун-Овоотын уулзвар хүртэлх хэсэг/ /Улаанбаатар/ 2009             2,250.0               2,250.0
XXYII.1.8 Энхтайвны өргөн чөлөөнд "Ионсей" эмнэлгийн урд замд явган хүний нүхэн гарц байгуулах /Улаанбаатар/ 2009                 684.0                  684.0
XXYII.1.9 Нарангийн энгэрийн хогийн цэг хүртэлх авто зам, гэрэлтүүлэг, 1.2 км /Улаанбаатар/ 2009                 814.5                  814.5
XXYII.1.10 Замын цагдаагийн газрын конторын барилгын гадна, доторх цахилгааны шинэчлэлт /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг/ 2009                   77.0                    77.0
XXYII.1.11 62-р цэцэрлэг, 27 айлын орон сууцны гадна дулаан, ус хангамж, ариутгал татуургын шугам /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 10-р хороо/ 2009                   88.2                    88.2
XXYII.1.12 Нийтийн зориулалттай орон сууцны барилгын дээврийн шинэчлэлт /Улаанбаатар/ 2009                 900.0                  900.0
XXYII.1.13 Гэр хорооллын халуун усны барилга /Улаанбаатар/ 2009             1,188.0               1,188.0
XXYIII ХӨДӨӨ, ОРОН НУТАГ             14,400.0            14,400.0
XXYIII.1 Улаанбаатар 2009             5,400.0               5,400.0
XXYIII.2 Архангай 2009                 450.0                  450.0
XXYIII.3 Баян-Өлгий 2009                 495.0                  495.0
XXYIII.4 Баянхонгор 2009                 450.0                  450.0
XXYIII.5 Булган 2009                 405.0                  405.0
XXYIII.6 Говь-Алтай 2009                 405.0                  405.0
XXYIII.7 Говьсүмбэр 2009                 225.0                  225.0
XXYIII.8 Дархан-Уул 2009                 450.0                  450.0
XXYIII.9 Дорнод 2009                 450.0                  450.0
XXYIII.10 Дорноговь 2009                 405.0                  405.0
XXYIII.11 Дундговь 2009                 360.0                  360.0
XXYIII.12 Завхан 2009                 450.0                  450.0
XXYIII.13 Өвөрхангай 2009                 495.0                  495.0
XXYIII.14 Өмнөговь 2009                 360.0                  360.0
XXYIII.15 Сүхбаатар 2009                 405.0                  405.0
XXYIII.16 Сэлэнгэ 2009                 495.0                  495.0
XXYIII.17 Төв 2009                 450.0                  450.0
XXYIII.18 Увс 2009                 450.0                  450.0
XXYIII.19 Ховд 2009                 450.0                  450.0
XXYIII.20 Хөвсгөл 2009                 495.0                  495.0
XXYIII.21 Хэнтий 2009                 405.0                  405.0
XXYIII.22 Орхон 2009                 450.0                  450.0
  НИЙТ ДYН       1,213,599.8          409,141.3