Хэвлэх DOC Татаж авах
Байнгын хорооны даргыг  сонгох тухай

МОНГОЛ  УЛСЫН  ИХ  ХУРЛЫН ТОГТООЛ

 

2012 оны 08 сарын 01 өдөр                         Дугаар  05                          Төрийн ордон, Улаанбаатар хот

 

 

Байнгын хорооны даргыг

сонгох тухай

 

Монгол Улсын Их Хурлын тухай хуулийн 22 дугаар зүйлийн 22.3, 22.4 дэх   хэсэг, Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.1, 15.2 дахь хэсэг, санал хураалтын дүнг үндэслэн Монгол    Улсын Их Хурлаас ТОГТООХ нь:

 

            1.Төрийн байгуулалтын байнгын хорооны даргаар Улсын Их Хурлын гишүүн Агипарын Бакейг сонгосугай.

 

2.Энэ тогтоолыг 2012 оны 8 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдсүгэй.

 

 

 

 

 

 

                        МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                              З.ЭНХБОЛД