A

A

A

Бүлэг: 1979

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2003 оны 10 дугаар сарын 09-ний өдөр

Улаанбаатар хот

ГААЛИЙН АЛБАН ТАТВАРААС ЧӨЛӨӨЛӨХ ТУХАЙ

1 дүгээр зүйл. Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Шуудан, цахилгаан холбооны газрын хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжиж байгаа "Булган-Мөрөнгийн хооронд агаарын шилэн кабелийн дамжуулах сүлжээ байгуулах" төслийн хүрээнд импортоор нийлүүлэгдэх материал, тоног төхөөрөмжийг гаалийн албан татвараас чөлөөлсүгэй.

Хэвлэх

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА С.ТӨМӨР-ОЧИР