A

A

A

  • Нүүр
  • Засгийн газрын тогтоол
  • ЖАГСААЛТ БАТЛАХ ТУХАЙ /Монгол Улсад ашиглахыг хориглосон химийн хорт болон аюултай бодисын жагсаалт, Монгол Улсад ашиглахыг хязгаарласан
Бүлэг: 1979

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

2007 оны 4 дүгээр сарын 11-ний өдөр

Дугаар 95

Улаанбаатар хот

ЖАГСААЛТ БАТЛАХ ТУХАЙ /Монгол Улсад ашиглахыг хориглосон химийн хорт болон аюултай бодисын жагсаалт, Монгол Улсад ашиглахыг хязгаарласан химийн хорт болон аюултай бодисын жагсаалт/

(1,2-р хавсралтад 2011-06-08-ны 176-р тогтоолоор өөрчлөлт орсон)

Химийн хорт болон аюултай бодисын тухай хуулийн 6.4-т заасныг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:

1. Монгол Улсад ашиглахыг хориглосон химийн хорт болон аюултай бодисын жагсаалтыг 1 дүгээр хавсралт, Монгол Улсад ашиглахыг хязгаарласан химийн хорт болон аюултай бодисын жагсаалтыг 2 дугаар хавсралт ёсоор тус тус баталсугай.

(Энэ тогтоолын 1 дүгээр хавсралтад Засгийн газрын 2010 оны 192 дугаар тогтоол, Засгийн газрын 2011 оны 176 дугаар тогтоол, Засгийн газрын 2024 оны 87 дугаар тогтоолоор тус тус нэмэлт, өөрчлөлт орсон. 2 дугаар хавсралтад Засгийн газрын 2011 оны 17 дугаар тогтоолоор нэмэлт, өөрчлөлт орсон)

2. Монгол Улсад ашиглахыг хориглосон буюу хязгаарласан химийн хорт болон аюултай бодист хяналт тавих талаар холбогдох арга хэмжээ авч ажиллахыг Байгаль орчны сайд И.Эрдэнэбаатар, Монгол Улсын сайд У.Хүрэлсүх, Улсын гаалийн ерөнхий газрын дарга (Б.БАТТӨМӨР) нарт үүрэг болгосугай.

Монгол Улсын Ерөнхий сайд М.ЭНХБОЛД Байгаль орчны сайд И.ЭРДЭНЭБААТАР

/ЗГ-ын 2012-12-1-ний 145-р тогтоолоор 1, 2-р хавсралтад өөрчлөлт орсон/