Бүлэг: 1979
МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ЗАРЛИГ
1999 оны 5 дугаар сарын 7-ны өдөр
Улаанбаатар хот
Дугаар 71
"МОНГОЛ УЛСЫН ЦОЛ ХҮРТЭЭХ, ОДОН, МЕДАЛИАР ШАГНАХ ЖУРАМ"-ЫГ БАТЛАХ ТУХАЙ
1. "Монгол Улсын цол хүртээх, одон, медалиар шагнах журам"-ыг хавсралтын ёсоор баталсугай.
МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧ Н.БАГАБАНДИ

МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ЗАРЛИГ


1999 оны 5 дугаар сарын 7-ны өдөр                                                                        Дугаар 71                                                                                              Улаанбаатар хот

 

 

"МОНГОЛ УЛСЫН ЦОЛ ХҮРТЭЭХ, ОДОН, МЕДАЛИАР ШАГНАХ ЖУРАМ"-ЫГ БАТЛАХ ТУХАЙ

 

1. "Монгол Улсын цол хүртээх, одон, медалиар шагнах журам"-ыг хавсралтын ёсоор баталсугай.

 

 

 

                                                                     МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧ                                  Н.БАГАБАНДИ