A

A

A

  • Нүүр
  • Сайдын тушаал
  • ЗААВАР БАТЛАХ ТУХАЙ /Өлсгөлөн зарласан үед эмнэлгийн үйлчилгээ үзүүлэх заавар/, /ХЗДХС-ын 2008 оны 151-р тушаалаар хүчингүй болсон/
Бүлэг: 1979

/ХЗДХС-ын 2008 оны 151-р тушаалаар хүчингүй болсон/

MОНГОЛ УЛСЫН ЭРҮҮЛ МЭНД, НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН САЙД,
ХУУЛЬ ЗҮЙН САЙДЫН ХАМТАРСАН ТУШААЛ

ЗААВАР БАТЛАХ ТУХАЙ
/Өлсгөлөн зарласан үед эмнэлгийн үйлчилгээ үзүүлэх заавар/

1999 оны 2 дугаар сарын 01-ний өдөр

Дугаар А 26/10

Улаанбаатар хот

ТУШААХ нь:

Өлсгөлөн зарласан үед эмнэлгийн үйлчилгээ үзүүлэх зааврыг хавсралтын ёсоор баталсугай.

ЭРҮҮЛ МЭНД, НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН САЙД С.СОНИН

ХУУЛЬ ЗҮЙН САЙД