A

A

A

Бүлэг: 1979

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2022 оны 04 сарын 29 өдөр

Төрийн ордон, Улаанбаатар хот

МОНГОЛ УЛСЫН 2022 ОНЫ ТӨСВИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

1 дүгээр зүйл.Монгол Улсын 2022 оны төсвийн тухай хуулийн дараах зүйл, хэсгийг доор дурдсанаар өөрчлөн найруулсугай:

Хэвлэх

1/3 дугаар зүйл:

"3 дугаар зүйл.Монгол Улсын төсөвт 2022 оны төсвийн жилд төсвийн ерөнхийлөн захирагч, түүний харьяа болон бусад байгууллага доор дурдсан орлого төвлөрүүлнэ:

Хэвлэх

Д/д

Төсвийн ерөнхийлөн захирагч

Дүн

/сая төгрөгөөр/

1

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн Тамгын газрын дарга

Харьяа төсөвт байгууллагын өөрийн орлого

185.0

185.0

2

Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн дарга

120.0

Харьяа төсөвт байгууллагын өөрийн орлого

120.0

3

Санхүүгийн зохицуулах хорооны дарга

2,709.1

Харьяа төсөвт байгууллагын өөрийн орлого

2,709.1

4

Монгол Улсын Ерөнхий сайд

Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар

46,342.3

45,500.0

Харьяа төсөвт байгууллагын өөрийн орлого

842.3

5

Монгол Улсын Шадар сайд

13,405.5

Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар

2,000.0

Харьяа төсөвт байгууллагын өөрийн орлого

11,405.5

6

Монгол Улсын сайд, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дарга

175.0

Харьяа төсөвт байгууллагын өөрийн орлого

175.0

7

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд

419.2

Харьяа төсөвт байгууллагын өөрийн орлого

419.2

8

Гадаад харилцааны сайд

10,500.0

Дипломат төлөөлөгчийн газрууд

10,500.0

9

Сангийн сайд

9,040,415.0

Татварын ерөнхий газар

4,468,940.1

үүнээс: Төсвийн тогтворжуулалтын санд

751,713.6

Гаалийн ерөнхий газар

4,098,540.0

Сангийн яам

170,178.4

Гадаад тусламжийн орлогоос санхүүжих

298,519.4

Харьяа төсөвт байгууллагын өөрийн орлого

4,237.1

10

Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд

52,335.0

Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар

23,800.0

Цагдаагийн ерөнхий газар

5,000.0

Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас улсын эмнэлэгт олгох санхүүжилтийн орлого                           

Харьяа төсөвт байгууллагын өөрийн орлого

1,344.4

22,190.6

11

Батлан хамгаалахын сайд

39,671.9

Харьяа төсөвт байгууллагын өөрийн орлого

39,671.9

12

Боловсрол, шинжлэх ухааны сайд

5,631.7

Харьяа төсөвт байгууллагын өөрийн орлого

5,631.7

13

Зам, тээврийн хөгжлийн сайд

175,230.0

Иргэний нисэхийн ерөнхий газар

150,000.0

Зам, тээврийн хөгжлийн яам

230.0

Харьяа төсөвт байгууллагын өөрийн орлого

25,000.0

14

Барилга, хот байгуулалтын сайд

2.300.0

Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газар

2.100.0

Харьяа төсөвт байгууллагын өөрийн орлого

200.0

15

Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайд

293,702.0

Ашигт малтмал, газрын тосны газар

291,997.0

Харьяа төсөвт байгууллагын өөрийн орлого

1,705.0

16

Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайд

63,305.5

Харьяа төсөвт байгууллагын өөрийн орлого

63,305.5

17

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд

54,630.0

Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газар

Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас улсын эмнэлэгт олгох санхүүжилтийн орлого             

Харьяа төсөвт байгууллагын өөрийн орлого

605.6

798.4

53,226.0

18

Эрүүл мэндийн сайд

Харьяа төсөвт байгууллагын өөрийн орлого

4,867.2

4,867.2

19

Эдийн засаг, хөгжлийн сайд

Замын-Үүд чөлөөт бүсийн Захирагчийн ажлын алба

Харьяа төсөвт байгууллагын өөрийн орлого

6,970.5

5,576.0

1,394.5

20

Цахим хөгжил, харилцаа холбооны сайд

Харьяа төсөвт байгууллагын өөрийн орлого

7,982.6

7,982.6

"

2/6 дугаар зүйлийн 6.1 дэх хэсэг:

"6.1.Монгол Улсын төсвөөс 2022 оны төсвийн жилд төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн зарцуулах зардал доор дурдсан хэмжээтэй байна:

Д/д

Төсвийн ерөнхийлөн захирагч

Дүн

/сая төгрөгөөр/

1

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн Тамгын газрын дарга

19,745.2

Урсгал зардал

19,032.5

Хөрөнгийн зардал

712.7

2

Монгол Улсын Их Хурлын дарга

62,880.1

Урсгал зардал

60,765.6

Хөрөнгийн зардал

2,114.5

3

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцийн дарга

2,922.2

Урсгал зардал

2,922.2

4

Улсын дээд шүүхийн Ерөнхий шүүгч

9,972.4

Урсгал зардал

9,228.6

Хөрөнгийн зардал

743.8

5

Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн дарга

79,196.7

Урсгал зардал

75,196.7

Хөрөнгийн зардал

4,000.0

6

Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын дарга

2,739.9

Урсгал зардал

2,597.9

Хөрөнгийн зардал

142.0

7

Улсын ерөнхий прокурор

60,621.2

Урсгал зардал

54,401.7

Хөрөнгийн зардал

6,219.5

8

Монгол Улсын Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга

9,514.6

Урсгал зардал

9,514.6

9

Монгол Улсын Ерөнхий аудитор

25,068.3

Урсгал зардал

23,542.2

Хөрөнгийн зардал

1,526.1

10

Авлигатай тэмцэх газрын дарга

33,376.4

Урсгал зардал

Хөрөнгийн зардал

32,333.4

1,043.0

11

Санхүүгийн зохицуулах хорооны дарга

7,494.4

Урсгал зардал

7,379.9

Хөрөнгийн зардал

114.5

12

Төрийн албаны зөвлөлийн дарга

2,407.9

Урсгал зардал

2,407.9

13

Үндэсний статистикийн хорооны дарга

16,163.4

Урсгал зардал

Хөрөнгийн зардал

14,005.2

2,158.2

14

Сонгуулийн ерөнхий хорооны дарга

7,139.3

Урсгал зардал

7,139.3

15

Цагаатгах ажлыг удирдан зохион байгуулах улсын комиссын дарга

15,322.3

Урсгал зардал

15,322.3

16

Монгол Улсын Ерөнхий сайд

253,783.8

Урсгал зардал

179,989.0

Хөрөнгийн зардал

73,794.7

17

Монгол Улсын Шадар сайд

195,641.2

Урсгал зардал

169,913.6

Хөрөнгийн зардал

25,727.6

18

Монгол Улсын сайд, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дарга

58,388.2

Урсгал зардал

36,618.0

Хөрөнгийн зардал

21,770.2

19

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд

128,367.0

Урсгал зардал

110,592.4

Хөрөнгийн зардал

17,774.6

20

Гадаад харилцааны сайд

114,782.7

Урсгал зардал

106,382.7

Хөрөнгийн зардал

8,400.0

21

Сангийн сайд

3,385,366.1

Урсгал зардал

үүнээс: Зээлийн хүүгийн төлбөрт

Хөрөнгийн зардал

Гадаад зээл, тусламжаас санхүүжих зардал

1,701,893.7

909,075.3

77,353.2

1,606,119.2

22

Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд

683,552.5

Урсгал зардал

620,806.4

Хөрөнгийн зардал

62,746.1

23

Зам, тээврийн хөгжлийн сайд

306,929.0

Урсгал зардал

14,038.4

Хөрөнгийн зардал

292,890.6

24

Батлан хамгаалахын сайд

286,241.5

Урсгал зардал

273,784.2

Хөрөнгийн зардал

12,457.4

25

Боловсрол, шинжлэх ухааны сайд

2,321,249.2

Урсгал зардал

1,964,275.3

Хөрөнгийн зардал

356,973.8

26

Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайд

41,204.6

Урсгал зардал

12,103.2

Хөрөнгийн зардал

29,101.4

27

Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайд

264,581.8

Урсгал зардал

223,274.0

Хөрөнгийн зардал

41,307.8

28

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд

1,608,991.1

Урсгал зардал

1,580,163.2

Хөрөнгийн зардал

28,827.9

29

Эрүүл мэндийн сайд

976,248.6

Урсгал зардал

903,349.7

Хөрөнгийн зардал

72,898.9

30

Эрчим хүчний сайд

143,387.8

Урсгал зардал

62,474.2

Хөрөнгийн зардал

80,913.6

31

Барилга, хот байгуулалтын сайд

244,279.9

Урсгал зардал

21,009.5

Хөрөнгийн зардал

223,270.4

32

Соёлын сайд

189,625.1

Урсгал зардал

115,199.3

Хөрөнгийн зардал

74,425.8

33

Эдийн засаг, хөгжлийн сайд

Урсгал зардал

Хөрөнгийн зардал

312,167.0

8,367.0

303,800.0

34

Цахим хөгжил, харилцаа холбооны сайд

Урсгал зардал

Хөрөнгийн зардал

36,453.7

30,068.9

6,384.8

35

Шүүхийн сахилгын хорооны дарга

Урсгал зардал

Хөрөнгийн зардал

3,529.0

2,529.0

1,000.0

"

3/14-16 дугаар зүйл:

"14 дүгээр зүйл.2022 оны төсвийн жилд орон нутгийн төсөвт доор дурдсан хэмжээтэй санхүүгийн дэмжлэг олгоно:

Хэвлэх

Д/д

Аймаг

Олгох санхүүгийн дэмжлэгийн хэмжээ

/сая төгрөгөөр/

1

Архангай

15,390.5

2

Баян-Өлгий

8,776.3

3

Баянхонгор

17,678.0

4

Булган

5,751.2

5

Говь-Алтай

15,103.7

6

Дундговь

11,936.1

7

Завхан

14,834.7

8

Өвөрхангай

18,581.1

9

Сүхбаатар

6,690.8

10

Төв

9,202.6

11

Увс

14,755.3

12

Ховд

6,890.4

13

Хөвсгөл

21,748.7

14

Хэнтий

11,865.4

15

Говьсүмбэр

1,376.5

Нийт дүн

180,581.3

15 дугаар зүйл.2022 оны төсвийн жилд орон нутгийн төсвөөс улсын төсөвт доор дурдсан хэмжээтэй орлого төвлөрүүлнэ:

Хэвлэх

Д/д

Аймаг, хот

Төвлөрүүлэх орлогын хэмжээ

/сая төгрөгөөр/

1

Дорноговь

4,617.3

2

Дорнод

5,798.6

3

Өмнөговь

264,709.6

4

Сэлэнгэ

3,150.1

5

Дархан-Уул

1,777.6

6

Улаанбаатар

167,928.7

7

Орхон

91,010.6

Нийт дүн

538,992.4

16 дугаар зүйл.2022 оны төсвийн жилд Орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сан болон улсын төсвөөс Орон нутгийн хөгжлийн санд олгох орлогын шилжүүлэг, Орон нутгийн хөгжлийн сангаас санхүүжих урсгал зарлага доор дурдсан хэмжээтэй байна:

Хэвлэх

Д/д

Аймаг, хот

Шилжүүлгийн хэмжээ

/сая төгрөгөөр/

1

Архангай

6,815.9

үүнээс: Урсгал зарлага санхүүжүүлэх

780.2

2

Баян-Өлгий

6,414.3

үүнээс: Урсгал зарлага санхүүжүүлэх

404.9

3

Баянхонгор

10,140.5

үүнээс: Урсгал зарлага санхүүжүүлэх

532.9

4

Булган

6,066.6

үүнээс: Урсгал зарлага санхүүжүүлэх

535.2

5

Говь-Алтай

10,142.7

үүнээс: Урсгал зарлага санхүүжүүлэх

411.3

6

Дорноговь

17,382.5

үүнээс: Урсгал зарлага санхүүжүүлэх

300.0

7

Дорнод

14,952.2

үүнээс: Урсгал зарлага санхүүжүүлэх

515.7

8

Дундговь

7,875.3

үүнээс: Урсгал зарлага санхүүжүүлэх

208.8

9

Завхан

7,184.6

үүнээс: Урсгал зарлага санхүүжүүлэх

414.2

10

Өвөрхангай

7,785.1

үүнээс: Урсгал зарлага санхүүжүүлэх

521.1

11

Өмнөговь

18,861.4

үүнээс: Урсгал зарлага санхүүжүүлэх

343.1

12

Сүхбаатар

12,058.7

үүнээс: Урсгал зарлага санхүүжүүлэх

481.1

13

Сэлэнгэ

12,119.5

үүнээс: Урсгал зарлага санхүүжүүлэх

560.1

14

Төв

12,524.3

үүнээс: Урсгал зарлага санхүүжүүлэх

592.9

15

Увс

7,211.0

үүнээс: Урсгал зарлага санхүүжүүлэх

435.4

16

Ховд

10,794.5

үүнээс: Урсгал зарлага санхүүжүүлэх

496.6

17

Хөвсгөл

8,823.0

үүнээс: Урсгал зарлага санхүүжүүлэх

921.5

18

Хэнтий

7,856.3

үүнээс: Урсгал зарлага санхүүжүүлэх

579.6

19

Дархан-Уул

8,467.2

үүнээс: Урсгал зарлага санхүүжүүлэх

1,053.5

20

Улаанбаатар

26,048.1

үүнээс: Урсгал зарлага санхүүжүүлэх

176.5

21

Орхон

9,915.5

үүнээс: Урсгал зарлага санхүүжүүлэх

288.8

22

Говьсүмбэр

3,205.1

үүнээс: Урсгал зарлага санхүүжүүлэх

67.1

Нийт дүн

232,644.3

"

2 дугаар зүйл.Монгол Улсын 2022 оны төсвийн тухай хуулийн 2 дугаар хавсралтаар баталсан "Монгол Улсын төсвийн хөрөнгөөр 2022 онд санхүүжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн жагсаалт"-ыг энэ хуулийн 1 дүгээр хавсралтаар өөрчлөн найруулсугай.

Хэвлэх

3 дугаар зүйл.Монгол Улсын 2022 оны төсвийн тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн "9,406,608.4" гэснийг "9,218,176.2" гэж, 7 дугаар зүйлийн "11,786,996.3" гэснийг "11,599,233.6" гэж, 8 дугаар зүйлийн "1,894,634.2" гэснийг "1,393,755.5" гэж, 10 дугаар зүйлийн "643,389.3" гэснийг "751,713.6" гэж, 11 дүгээр зүйлийн "3,099,602.1" гэснийг "1,545,894.4" гэж тус тус өөрчилсүгэй.

Хэвлэх

4 дүгээр зүйл.Энэ хуулийг 2022 оны 04 дүгээр сарын 29-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.

Хэвлэх

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА Г.ЗАНДАНШАТАР