Хэвлэх DOC Татаж авах

Монгол Улсын 2007 оны төсвийн тухай

хуулийн хоёрдугаар хавсралт
 
“МОНГОЛ УЛСЫГ ХӨГЖҮҮЛЭХ САН”-ГИЙН ХӨРӨНГӨӨР 2007 ОНД САНХҮҮЖҮҮЛЭХ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖ, ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ
                                                                                                                                   
                                                                                                                             /Төсвийн ерөнхийлөн захирагчаар, сая.төг/
Төсвийн ерөнхийлөн захирагч
Төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн нэр, хүчин чадал, байршил
Хэрэгжүүлэх хугацаа
Төсөвт өртөг
2007 онд хийх санхүүжилт
1
2
3
4
5
I.МОНГОЛ
  УЛСЫН ИХ
  ХУРЛЫН
  ТАМГЫН
  ГАЗРЫН
  ЕРӨНХИЙ
  НАРИЙН  
 
 
 
 
I.1.Тоног төхөөрөмж
 
 
 
 
2007
 
 
 
280.0
 
 
 
280.0
  БИЧГИЙН  
 ДАРГА
Нийт дүн
 
280.0
280.0
II.МОНГОЛ
   УЛСЫН
   ЕРӨНХИЙ
   САЙД
   /Мэдээлэл,  
   харилцаа,
   холбоо,
 
 
II.1.Баруун ба баруун хойд чиглэлийн шилэн кабелийн сүлжээ байгуулах
      
 
 
2006-2007
 
 
9,400.0
 
 
 
4,700.0
  технологийн
  газар
Нийт дүн
 
9,400.0
4,700.0
III.ХҮНИЙ
    ЭРХИЙН
    ҮНДЭСНИЙ
    КОМИССЫН
 
III.1.Тоног төхөөрөмж
 
2007
 
36.5
 
36.5
    ДАРГА
Нийт дүн
 
36.5
36.5
IV.ТӨРИЙН
    АЛБАНЫ
    ЗӨВЛӨЛИЙН
IV.1.Орон сууц худалдан авахад дэмжлэг
       үзүүлэх
2007
58.0
58.0
    ДАРГА
Нийт дүн
 
58.0
58.0
V.САНХҮҮГИЙН
   ЗОХИЦУУЛАХ 
    ХОРООНЫ
V.1.Орон сууц худалдан авахад дэмжлэг
      үзүүлэх
2007
30.0
30.0
    ДАРГА
Нийт дүн
 
30.0
30.0
VI.АВЛИГАТАЙ
    ТЭМЦЭХ
    ГАЗРЫН
 
VI.1.Тоног төхөөрөмж
 
2007
 
80.0
 
80.0
    ДАРГА
Нийт дүн
 
80.0
80.0
VII.ҮНДЭСНИЙ
     ЕРӨНХИЙ
VII.1.Тоног төхөөрөмж
2007
17.3
17.3
     АУДИТОР
Нийт дүн
 
17.3
17.3
VIII.1.ХУУЛЬ ЗҮЙ,
         ДОТООД
VIII.1.Хөрөнгө оруулалт: Цагдаагийн
         кобан барих, 12 ш
2007
300.0
300.0
         ХЭРГИЙН
         САЙД    
         /Цагдаагийн
VIII.2.Тоног төхөөрөмж: Автомашины парк
         шинэчлэлтэд -600.0 сая. Малын
         хулгайтай тэмцэхэд -100.0 сая төгрөг
 
2007
 
700.0
 
700.0
        ерөнхий газар/
Нийт дүн
 
1,000.0
1,000.0
 
IX.1.Эрчим хүч
 
87,553.7
78,897.2
 
IX.1.1.
Тайширын УЦС-Улиастайн 110 кВ-ын 135 км ЦДАШ,  2х6.3 мВа дэд станц /Завхан/
2004-2007
3,895.7
1,385.7
IX.ТҮЛШ, ЭРЧИМ
    ХҮЧНИЙ САЙД 
IX.1.2.
Дөргөний УЦС-Мянгад сумын 110 кВ-ын 72.4 км ЦДАШ, 2х10 мВа  дэд станц /Ховд/
2005-2007
2,320.0
1,305.5
 
IX.1.3.
Улаангом-Малчин-Хяргас сумын 110 кВ-ын 134 км ЦДАШ, 35 кВ-ын 52 км ЦДАШ, дэд станц /Увс/
2006-2007
5,194.0
4,844.0
 
IX.1.4.
Тосонцэнгэл сумын 110/10 кВ-ын 1х1 мВа дэд станц /Хөвсгөл/
2006-2007
590.0
540.0
 
IX.1.5.
Чойбалсан-Сэргэлэн сумын 35 кв-ын 64 км, ЦДАШ, 1х1 мВа дэд станц /Дорнод/
2006-2007
1,010.0
710.0
 
IX.1.6.
Биндэр-Батширээт сумын 15 кВ-ын 49 км, ЦДАШ, 1х0.1, 1х0.06 мВа дэд станц /Хэнтий/
2006-2007
550.0
340.0
 
IX.1.7.
Толбо-Дэлүүн сумын 15 кВ-ын 80 км ЦДАШ, 1х0.1, 1х0.16 мВа дэд станц /Баян-Өлгий/
2007
930.0
930.0
 
IX.1.8.
Өлгий-Толбо сумын 35 кВ-ын 85 км ЦДАШ, 1х1.0, 2х0.16 мВа дэд станц /Баян-Өлгий/
2007
1,810.0
1,810.0
 
IX.1.9.
Бөмбөгөр-Баацагаан сумын 15 кВ-ын 80 км ЦДАШ, 1х0.1, 1х0.16 дэд станц /Баянхонгор/
2007
930.0
930.0
 
IX.1.10.
Баянлиг-Баянговь 10 кВ-ын 45 км ЦДАШ, 1х0.1, 1х0.16 мВа дэд станц /Баянхонгор/
2007
560.0
560.0
 
IX.1.11.
Баруунбаян-Улаан-Баянлиг сумын 35 кВ-ын 110 км ЦДАШ, 1х1.0, 1х0.16, 1х0.1 мВа дэд станц /Баянхонгор/
2007
2,350.0
2,350.0
 
IX.1.12.
Баруунбаян-Улаан-Богд сумын 15 кВ-ын 90 км ЦДАШ, 1х0.1, 1х0.16 мВа дэд станц /Баянхонгор/
2007
1,040.0
1,040.0
 
IX.1.13.
Баян-Овоо—Галуут сумын 15 кВ-ын 84 км ЦДАШ, 1х0.16, 1х0.1 мВа дэд станц /Баянхонгор/
2007
970.0
970.0
 
IX.1.14.
Богд-Жинст сумын 15 кВ-ын 32 км ЦДАШ, 1х0.16, 1х0.1, мВа дэд станц /Баянхонгор/
2007
430.0
430.0
 
IX.1.15.
Есөнбулаг-Бигэр сумын З5 кВ-ын 108 км ЦДАШ, 1х0.25, 1х0.4 мВа дэд станц /Говь-Алтай/
2007
2,494.0
2,494.0
 
IX.1.16.
Шарга-Дарви сумын 35 кВ-ын 100 км ЦДАШ, 1х0.4, 1х0.16, 1х0.1, мВа дэд станц /Говь-Алтай/
2007
2,200.0
2,200.0
 
IX.1.17.
Тайшир-Жаргалан сумын 35 кВ-ын 56 км ЦДАШ, 1х0.16, 1х0.1 мВа дэд станц /Говь-Алтай/
2007-2008
1,100.0
638.0
 
IX.1.18.
Есөнбулаг-Халиун сумын 15 кВ-ын 87 км ЦДАШ, 1х0.1, 1х0.25 мВа дэд станц /Говь-Алтай/
2007
1,000.0
1,000.0
 
IX.1.19.
Тайширын УЦС-Гуулингийн 35 кВ-ын 65 км ЦДАШ, 1х0.4, 1х0.1, 1х0.25 мВа дэд станц /Говь-Алтай/
2007
1,600.0
1,600.0
 
IX.1.20.
Зүүнбаян-Хөвсгөл сумын 104 км 15 кВ-ын ЦДАШ,  1х0.1, 1х0.25 мВа дэд станц /Дорноговь/
2007
1,200.0
1,200.0
 
IX.1.21.
БНХАУ-ын хил Сүмбэр 10 кВ-ын 10 км ЦДАШ, 1х0.1, 1х0.25 мВа дэд станц /Дорнод/
2007
160.0
160.0
 
IX.1.22.
Булган-Хөлөнбуйр 15 кВ-ын 75 км ЦДАШ, 1х0.1, 1х0.25 мВа дэд станц /Дорнод/
2007
880.0
880.0
 
IX.1.23.
Сэргэлэн—Цагаан-Овоо сумын 35 кВ-ын 71 км ЦДАШ, 1х0.4, 1х0.1, 1х0.25 мВа дэд станц /Дорнод/
2007
1,560.0
1,560.0
 
IX.1.24.
Тэлмэн-Идэр сумын 10 кВ-ын 50 км ЦДАШ, 1х0.1, 1х0.25 мВа дэд станц /Завхан/
2007
600.0
600.0
 
IX.1.25.
Тэлмэн-Нөмрөг 35 кВ-ын 89 км ЦДАШ, 1х0.4, 1х0.1, 1х0.25 мВа дэд станц /Завхан/
 
2007
1,900.0
1,900.0
 
IX.1.26.
Цагаанчулуут-Отгон сумын 15 кВ-ын 85 км ЦДАШ, 1х0.1, 1х0.25 мВа дэд станц /Завхан /
2007
980.0
980.0
 
IX.1.27.
Нөмрөг-Түдэвтэй сумын 35 кВ-ын 45 км ЦДАШ, 1х1, 1х0.1, 1х0.25 мВа дэд станц /Завхан/
2007
1,100.0
1,100.0
 
IX.1.28.
Улиастай-Тэлмэн сумын 110 кВ-ын 124 км ЦДАШ, 1х2, 1х0.1, 1х0.16 мВа дэд станц /Завхан/
 
2007
5,000.0
5,000.0
 
IX.1.29.
Арцсуурь боомт-Тэс сумын 10 кВ-ын 36 км ЦДАШ, 1х0.1, 1х0.16 мВа дэд станц /Завхан/
2007
400.0
400.0
 
IX.1.30.
Алдархаан-Цагаанхайрхан сумын 10 кВ-ын 30 км ЦДАШ, 1х0.1, 1х0.16 мВа дэд станц /Завхан/
2007
350.0
350.0
 
IX.1.31.
Цагаанчулуутын 110/15 кВ-ын  1х1.0 мВа дэд станц /Завхан/
2007
860.0
860.0
 
IX.1.32.
Алдархаан-Эрдэнэхайрхан 35 кВ-ын 100 км ЦДАШ, 1х1, 1х0.1, 1х0.16 мВа дэд станц /Завхан/
2007
2,100.0
2,100.0
 
IX.1.33.
Улиастай-Яруу сумын  35 кВ-ын 60 км ЦДАШ, 1х1.0, 1х0.16 мВа дэд станц /Завхан/
2007
1,330.0
1,330.0
 
IX.1.34.
Сайхан-Овоо—Мандал-Овоо 15 кВ-ын 100 км ЦДАШ, 1х0.1, 1х0.16 мВа дэд станц /Өмнөговь/
2007
1,140.0
1,140.0
 
IX.1.35.
Даланзадгад-Номгон сумын 15 кВ-ын 106 км ЦДАШ, 1х0.1, 1х0.16 мВа дэд станц /Өмнөговь/
2007
1,168.0
1,168.0
 
IX.1.36.
Онгон-Дарьганга сумын 15 кВ-ын 61 км ЦДАШ, 1х0.1, 1х0.16 мВа дэд станц /Сүхбаатар/
2007
730.0
730.0
 
IX.1.37.
Хяргас-Баруунтуруун 35 кВ-ын 50 км ЦДАШ, 1х1, 1х0.1, 1х0.16 мВа дэд станц /Увс/
2007
1,200.0
1,200.0
 
IX.1.38.
Хяргас-Зүүнговь сумын 15 кВ-ын 27 км ЦДАШ, 1х0.1, 1х0.16 мВа дэд станц /Увс/
2007
350.0
350.0
 
IX.1.39.
Мянгад-Манхан сумын 110 кВ-ын 121 км ЦДАШ, 1х2, 1х0.1, 1х0.16 мВа дэд станц /Ховд/
2007
4,800.0
4,800.0
 
IX.1.40.
Зэрэг-Дарви 35 кВ-ын 67 км ЦДАШ, 1х1, 1х0.1, 1х0.16 мВа дэд станц /Ховд/
2007
1,850.0
1,850.0
 
IX.1.41.
Манхан-Зэрэг 35 кВ-ын 62 км ЦДАШ, 1х1.5, 1х0.1, 1х0.16 мВа дэд станц /Ховд/
2007
1,700.0
1,700.0
 
IX.1.42.
Манхан-Чандмань 15 кВ-ын 65 км ЦДАШ, 1х0.1, 1х0.16 мВа дэд станц /Ховд/
2007
830.0
830.0
 
IX.1.43.
Арбулаг-Баянзүрх сумын 15 кВ-ын 60 км ЦДАШ, 1х0.16, 1х0.1 мВа дэд станц /Хөвсгөл/
2007-2008
750.0
650.0
 
IX.1.44.
Жаргалант-Галт сумын 10 кВ-ын 59 км ЦДАШ, 1х0.1, 1х0.16 мВа дэд станц /Хөвсгөл/
2007
629.0
629.0
 
IX.1.45.
Тосонцэнгэл-Төмөрбулаг сумын 10 кВ-ын 52 км ЦДАШ, 1х0.1, 1х0.16 мВа дэд станц /Хөвсгөл/
2007
675.0
675.0
 
IX.1.46.
Арбулаг-Цагаан-Уул сумын 35 кВ-ын 100 км ЦДАШ, 1х0.1, 1х0.16 мВа дэд станц /Хөвсгөл/
2007
2,100.0
2,100.0
 
IX.1.47.
Хатгал—Чандмань-Өндөр—
Цагаан-Үүр сумын 35/10 кВ-ын 139 км ЦДАШ, 1х.1, 1х0.63 мВа дэд станц /Хөвсгөл/
2007
2,536.0
2,536.0
 
IX.1.48.
Цагаан-Уул—Могойнгол 35 кВ-ын 69 км ЦДАШ, 1х0.1, 1х0.16 мВа дэд станц /Хөвсгөл/
2007
1,800.0
1,800.0
 
IX.1.49.
Баян-Адарга—Дадал  сумын 15 кВ-ын 79 км ЦДАШ, 1х0.1, 1х0.16 мВа дэд станц /Хэнтий/
2007
840.0
840.0
 
IX.1.50.
Баян-Адарга—Норовлин 15 кВ-ын 83 км ЦДАШ, 1х0.1, 1х0.16 мВа дэд станц /Хэнтий/
2007
880.0
880.0
 
IX.1.51.
Үенчийн УЦС-Алтай сумын 10 кВ-ын 38 км ЦДАШ, 1х0.1, 1х0.16 мВа дэд станц /Ховд/
2007
380.0
380.0
 
IX.1.52.
Оочин тосгон-Тэс 10 кВ-ын 30 км ЦДАШ,  1х0.1, 1х0.16 мВа дэд станц /Увс/
2007
304.0
304.0
 
IX.1.53.
Тэшиг сумын 35 кВ-ын ЦДАШ 10 км, 1х0.16 мВа дэд станц /Булган/
2007
118.0
118.0
 
IX.1.54.
Дөргөний УЦС-Завхан сумын 15 кВ-ын 60 км ЦДАШ, 1х0.25, 1х0.1мВа дэд станц /Увс/
2007
680.0
680.0
 
IX.1.55.
Өлгий-Цагааннуурын 35 кВ-ын 65 км ЦДАШ, 1х1.0, 1х0.25 мВа  дэд станц /Баян-Өлгий/
2007
1,710.0
1,710.0
 
IX.1.56.
Баянхонгор-Бөмбөгөр сумын  35 кВ-ын 83 км ЦДАШ,  2х1.0, 2х0.25 мВа дэд станц /Баянхонгор/
2007
2,200.0
2,200.0
 
IX.1.57.
Баянтээг—Баянбаян-Улаан
 сумын  35 кВ-ын 80 км ЦДАШ, 1х0.4 мВа дэд станц /Өвөрхангай/
2007
1,840.0
1,840.0
 
IX.1.58.
Халзан-Онгон сумын  35 кВ-ын 95 км ЦДАШ, 1х0.63, 1х1, 1х0.16 мВа дэд станц /Сүхбаатар/
2007
1,990.0
1,990.0
 
IX.1.59.
Хайлаастын гэр хорооллын 110/10 кВ,  2х16.0 мВа дэд станц /Улаанбаатар/
2007-2008
2,500.0
700.0
 
IX.1.60.
“Баруун” дэд станцын өргөтгөл 110/10 кВ /Улаанбаатар/
2007-2008
1,500.0
500.0
 
IX.1.61.
Тариалан-Эрдэнэбулган 15 кВ-ын 80 км ЦДАШ, дэд өртөө /Хөвсгөл/
2007-2008
960.0
100.0
 
  IX.2.Сэргээгдэх эрчим хүч
 
34,566.0
18,966.0
 
IX.2.1.
“100 мянган нарны гэр” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх
2007
4,041.0
4,041.0
 
IX.2.2.
Усан цахилгаан станц 200 кВт /Ховд, Мөст/
2007
705.0
705.0
 
IX.2.3.
Нар-Ус хосолсон эх үүсвэр 80 кВт /Баян-Өлгий, Булган/
2007
930.0
930.0
 
IX.2.4.
Нар-Салхи хосолсон эх үүсвэр 150 кВт /Баянхонгор, Баян-Өндөр/
2007
920.0
920.0
 
IX.2.5.
Нар-Салхи хосолсон эх үүсвэр 150 кВт /Баянхонгор, Баянцагаан/
2007
920.0
920.0
 
IX.2.6.
Нар-Салхи хосолсон эх үүсвэр 150 кВт /Баянхонгор, Шинэжинст/
2007
920.0
920.0
 
IX.2.7.
Нар-Салхи хосолсон эх үүсвэр 150 кВт /Говь-Алтай, Цээл/
2007
960.0
960.0
 
IX.2.8.
Салхины эх үүсвэр, 150 кВт /Дорноговь, Хатанбулаг/
2007
890.0
890.0
 
IX.2.9.
Нар-Салхи хосолсон эх үүсвэр 120 кВт /Дорнод, Матад/
2007
890.0
890.0
 
IX.2.10.
Нар-Салхи хосолсон эх үүсвэр 150 кВт /Өмнөговь, Манлай/
2007
910.0
910.0
 
IX.2.11.
Мунгаашийн УЦС, 310 кВт /Хөвсгөл, Улаан-Уул/
2007
1,500.0
1,500.0
 
IX.2.12.
Ховдын Цэцэг, Сүхбаатарын Эрдэнэцагаан, Говь-Алтайн Бугат сумын цахилгаан хангамжийг сайжруулах
2007
1,780.0
1,780.0
 
IX.2.13.
Малчин өрхийг нар, салхины эрчим хүчээр хангах
2007
19,200.0
3,600.0
 
 IX.3. Эрчим хүчний зураг төсөл ТЭЗҮ
 
2,000.0
2,000.0
 
IX.3.1.
Улаанбаатар-Мандалговь-Оюутолгойн 220 кВ-ын ЦДАШ, дэд станцын судалгаа хийх, техник, эдийн засгийн үндэслэл, зураг төсөл боловсруулах
2007
184.0
184.0
 
IX.3.2.
Чаргайтын УЦС-ын техник, эдийн засгийн үндэслэл боловсруулах /20 мВа/
2007
450.0
450.0
 
IX.3.3.
Улиастай-Могойн гол-Мөрөн сумын 110 кВ-ын ЦДАШ, дэд станцын техник, эдийн засгийн үндэслэл боловсруулах
2007
270.0
270.0
 
IX.3.4.
Эрдэнэбүрэнгийн УЦС-ын техник, эдийн засгийн үндэслэл боловсруулах
2007
600.0
600.0
 
IX.3.5.
Улаанбаатар хотын 5 дахь эх үүсвэрийн техник, эдийн засгийн үндэслэл боловсруулах
2007
400.0
400.0
 
IX.3.6.
Улаанбаатар хотын Баянгол, Яармагийн дулааны шугам сүлжээний зураг төсөл
2007
96.0
96.0
 
IX.4.Дулааны станц, дулааны шугам сүлжээ
 
7,450.0
7,450.0
 
IX.4.1.
Дулааны шугамын шинэчлэлт /Төв, Зуунмод/
2007
500.0
500.0
 
IX.4.2.
Налайхын ДС-ын 3 зуухны конвективын багц хоолойг солих, насос шинэчлэх
2007
450.0
450.0
 
IX.4.3.
Дарханы ДЦС-аас Дархан хот хүртэлх дулааны магистраль шугамын шинэчлэлт /Дархан-Уул/
2007
6,500.0
2500.0
 
IX.5.Түлш
 
360.0
360.0
 
IX.5.1.
Нүүрсний хийн технологийн судалгааны лаборатори байгуулах
2007
360.0
360.0
 
Нийт дүн
 
131,929.7
103,673.2
 
Х.БАРИЛГА, ХОТ
   БАЙГУУЛАЛТЫН
   САЙД
Х.1.1.
Нийслэлийн шинэ хорооллын инженерийн шугам сүлжээ барьж байгуулах /Яармагийн дэнж, Баянголын ам/
2007
5,000.0
5,000.0
 
Х.1.2.
Цэвэр усны шугамын шинэчлэлт, 15 км /Төв, Зуунмод/
2007
200.0
200.0
 
Х.1.3.
Бага, дунд орлоготой гэр бүлд зориулсан орон сууцны инженерийн шугам сүлжээ /Улаанбаатар/
2007-2009
3,500.0
1,000.0
 
Х.1.4.
Нийслэлд оюутны хотхон барих ажлын ТЭЗҮ-ийг боловсруулах
2007
800.0
800.0
 
Нийт дүн
 
9,500.0
7,000.0
 
   ХI.1. Авто зам
 
55,609.5
37,252.0
ХI.ЗАМ, ТЭЭВЭР,
    АЯЛАЛ, ЖУУЛЧ-
ХI.1.1.
Авто зам өргөтгөх, ТЭЗҮ боловсруулах
2007
500.0
500.0
    ЛАЛЫН САЙД
ХI.1.2.
Бураатын давааны зам /Баян-Өлгий/
2007
574.0
574.0
 
ХI.1.3.
Туулын голын 240 у/м төмөр бетон гүүр /Улаанбаатар, Горхи/
2007-2008
2,400.0
750.0
 
ХI.1.4.
Эгийн голын төмөр бетон гүүр /Хөвсгөл, Түнэл/
2007-2008
1,200.0
100.0
 
ХI.1.5.
Дашинчилэн-Орхоны гүүр чиглэлийн 109 км хатуу хучилттай зам /Булган/
2007-2008
18,535.5
2,928.0
 
ХI.1.6.
Хашаатын давааны замын барилгын үргэлжлэл /Ховд/
2007
220.0
220.0
 
ХI.1.7.
Алтан голын 18 у/м төмөр бетон гүүр /Дорнод/
2007
180.0
180.0
 
ХI.1.8.
Нийслэлийн авто замын сүлжээний өргөтгөл, шинэчлэлт
2007
4,700.0
4,700.0
 
ХI.1.9.
Шинээр баригдах авто зам, гүүрийн зураг төсөл, хайгуул, судалгаа
2007
1,300.0
1,300.0
 
ХI.1.10.
Хархорин-Цэцэрлэгийн чиглэлийн 74 км хайрган хучилттай замыг хатуу хучилттай болгох
2007
6,660.0
6,660.0
 
ХI.1.11.
Цэцэрлэг-Их тамир-Тосонцэнгэл чиглэлийн 53 км хайрган хучилттай замыг хатуу хучилттай болгох, хоорондох хэсгүүдийг шинээр барьж эхлэх
2007
7,470.0
7,470.0
 
ХI.1.12.
Арвайхээр-Баянхонгор чиглэлийн 23 км хайрган хучилттай замыг хатуу хучилттай болгох
2007
2,070.0
2,070.0
 
ХI.1.13.
Өндөрхаан-Сүмбэр чиглэлийн 50 км хатуу хучилттай авто зам
2007
9,000.0
9,000.0
 
ХI.1.14.
Хөшөө цайдам-Өгийнуур чиглэлийн 10 км хатуу хучилттай авто зам
2007
500.0
500.0
 
ХI.1.15.
Улаанбаатар-Мандалговь-Даланзадгад чиглэлийн ТЭЗҮ, замын эхний хэсгийн зураг
 
2007
300.0
300.0
 
ХI.2.Тээвэр
 
 
 
 
ХI.2.1.
Төмөр замын вокзал барих, төмөр замын сүлжээг өргөтгөх, ТЭЗҮ боловсруулах
2007
500.0
500.0
 
Нийт дүн
 
56,109.5
37,752.0
XII.ХҮНС, ХӨДӨӨ
     АЖ АХУЙН
XII.1.Инженерийн хийцтэй худаг уст цэгийг
       шинээр гаргах
2007
6,000.0
6,000.0
     САЙД
Нийт дүн
 
6,000.0
6,000.0
 
1.Хөрөнгө оруулалт
 
 
 
XIII.БОЛОВСРОЛ,
      СОЁЛ,
Боловсрол: Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвүүдийг дэмжих
2007
500.0
500.0
      ШИНЖЛЭХ
     УХААНЫ САЙД
Соёл: Улсын төв номын сангийн өргөтгөл /Улаанбаатар/
2007
400.0
400.0
 
Нийт дүн
 
900.0
900.0
 
XIV.1.
Хөрөнгө оруулалт: Усны хайгуул, судалгааны ажил
2007
400.0
400.0
XIV.БАЙГАЛЬ
      ОРЧНЫ САЙД
XIV.2.
Тоног төхөөрөмж: Үүлэнд зориудаар нөлөөлж бороо оруулах радар тоног төхөөрөмж
2007
350.0
350.0
 
Дүн
 
750.0
750.0
 
XV.1
Шахмал түлш болон шахмал түлшний зуухны үйлдвэрлэлийг дэмжих
2007
500.0
500.0
XV.НИЙСЛЭЛИЙН
       ЗАСАГ ДАРГА
XV.2.
Нийслэлд шинээр бий болсон гэр хорооллыг цахилгаан эрчим хүчээр хангах, хүчдэлийг сайжруулах
2007
1,400.0
1,400.0
 
Дүн
 
1,900.0
1,900.0
 
НИЙТ ДҮН
 
217,991.0
164,177.0