Хэвлэх DOC Татаж авах

Монгол Улсын 2007 оны төсвийн тухай

хуулийн нэгдүгээр хавсралт
 
УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР САНХҮҮЖҮҮЛЭХ
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭ,
БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН ЖАГСААЛТ
 
/Төсвийн ерөнхийлөн захирагчаар, сая.төг/
 
Төсвийн ерөнхийлөн захирагч
 
Төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн нэр, хүчин чадал, байршил
Хэрэгжүү-
лэх хугацаа
 Төсөвт өртөг
 2007 онд хийх санхүүжилт
1
 
2
3
4
5
I. МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ЕРӨНХИЙ НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА
I.1
Хөрөнгө оруулалт:Орон сууц худалдан авах
2006-2007
         300.0
         150.0
I.2
Тоног төхөөрөмж:УИХ-ын чуулганы танхим, Байнгын хороодын хуралдааны танхимуудын тоног төхөөрөмж, тавилга
2007
         250.0
         250.0
 
Нийт дүн
 
         550.0
         400.0
II. ЦАГААТГАХ АЖЛЫГ УДИРДАН ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ     КОМИССЫН ДАРГА
II.1
Хөрөнгө оруулалт:Улс төрийн талаар хэлмэгдсэн иргэдэд орон сууц, гэр, хашаа байшин худалдан авахад дэмжлэг үзүүлэх
2007
         150.0
         150.0
III. ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ГАЗРЫН ДАРГА
III.1
Тоног төхөрөмж
2007
           90.0
           90.0
IY.ҮНДСЭН ХУУЛИЙН ЦЭЦИЙН ДАРГА
IY.1
Тоног төхөөрөмж
2007
           15.0
           15.0
Y. САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНЫ ДАРГА
Y.1
Тоног төхөөрөмж
2007
           20.0
           20.0
YI. СОНГУУЛИЙН ЕРӨНХИЙ ХОРООНЫ ДАРГА
YI.1
Тоног төхөөрөмж
2007
           40.0
           40.0
YII. МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙ САЙД
YII.1
Тагнуулын ерөнхий газар
 
550.0 
550.0 
YII.1.1
Хөрөнгө оруулалт:Тагнуулын хэлтсийн байр /Дорноговь/
2007
         170.0
         170.0
YII.1.2
Их засвар
2007
         100.0
         100.0
YII.1.3
Тоног төхөөрөмж
2007
         280.0
         280.0
YII.2
Төрийн тусгай хамгаалалтын газар
 
530.0 
530.0 
YII.2.1
Тоног төхөөрөмж
2007
         480.0
         480.0
YII.2.2
Их засвар
2007
           50.0
           50.0
 
YII.3
Төрийн өмчийн хороо
 
20.0
20.0                            
 
YII.3.1
Тоног төхөөрөмж
2007
           20.0
           20.0
 
YII.4
"МОНЦАМЭ" агентлаг
 
20.0 
20.0 
 
YII.4.1
Тоног төхөөрөмж
2007
           20.0
           20.0
 
YII.5
Мэдээлэл, харилцаа, холбоо, технологийн газар
Хөрөнгө оруулалт:
 
48.5 
48.5 
 
YII.5.1
ИТХ-ын дэргэдэх телевизийн нэвтрүүлэх станц суурилуулах /Баян-Өлгий/
2007
           10.0
           10.0
 
YII.5.2
Телевизийн 4 сувгийн нэвтрүүлэг дамжуулах станц суурилуулах  /Булган аймгийн Хутаг-Өндөр сумын Уньт, Хонгор баг, Сэлэнгэ сумын Атар, Сэлэнгэбүрэн баг, Сайхан сумын Сайхан-Овоо баг, Орхон сумын Халиун баг/
2007
           38.5
           38.5
 
 
Нийт дүн
 
      1,168.5
      1,168.5
YIII. МОНГОЛ УЛСЫН ШАДАР САЙД
YIII.1
Стандартчилал, хэмжил зүйн үндэсний төв
 
40.0 
40.0 
YIII.1.1
Их засвар
2007
           20.0
           20.0
YIII.1.2
Тоног төхөөрөмж
2007
           20.0
           20.0
YIII.2
Олон улсын хүүхдийн "Найрамдал" төв
 
180.0 
180.0 
YIII.2.1
Их засвар
2007
           80.0
           80.0
YIII.2.2
Тоног төхөөрөмж
2007
         100.0
         100.0
 
YIII.3
Хүүхэд асран хүмүүжүүлэх төв
 
50.0 
50.0 
 
YIII.3.1
Их засвар
2007
           50.0
           50.0
 
YIII.4
Бүс, орон нутгийн хөгжлийг дэмжих хөрөнгө оруулалт
2007
         750.0
         750.0
 
 
Нийт дүн
 
      1,020.0
      1,020.0
IX. ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХЭРЭГ ЭРХЛЭХ ГАЗРЫН ДАРГА
IX.1
Хөрөнгө оруулалт:
 
      1,381.0
      1,381.0
IX.1.1
Сумын ЗДТГ-ын барилга /Архангай, Өлзийт/
2007
           30.0
           30.0
IX.1.2
Сумын ЗДТГ-ын барилгын зураг төсөл /Баянхонгор, Галуут/
2007
           11.0
           11.0
IX.1.3
Багийн ЗД-ын конторын барилга /Баян-Өлгий, Бугат сум, 3-р баг/
2007
           13.0
           13.0
IX.1.4
Булган хотын гэрэлтүүлэг /Булган/
2007
           10.0
           10.0
IX.1.5
Багийн ЗД-ын конторын барилга  /Дорнод, Хэрлэн сум, 4-р баг/
2007
           20.0
           20.0
 
IX.1.6
Сумын ЗДТГ-ын конторын барилга /Дундговь, Сайнцагаан/
2007
           86.0
           86.0
 
IX.1.7
Сумын ЗДТГ-ын конторын барилга /Завхан, Цэцэн- Уул/
2007
           40.0
           40.0
 
IX.1.8
Сумын ЗДТГ-ын конторын барилгын өргөтгөл, /Завхан, Цагаанхайрхан/
2007
           15.0
           15.0
 
IX.1.9
Сумын ЗДТГ-ын конторын барилга /Өвөрхангай, Уянга/
2007
         250.0
         250.0
 
IX.1.10
Сумын ЗДТГ-ын конторын барилга /Сүхбаатар, Уулбаян/
2007
           25.0
           25.0
 
IX.1.11
Багийн ЗД-ын конторын барилга /Сэлэнгэ, Шаамар/
2007
           50.0
           50.0
 
IX.1.12
Сумын ЗДТГ-ын конторын барилга /Төв, Баянжаргалан/
2007
         120.0
         120.0
 
IX.1.13
Сумын ЗДТГ-ын конторын барилга  /Увс, Өндөрхангай/
2007
           50.0
           50.0
 
IX.1.14
Сумын ЗДТГ-ын конторын барилга /Увс, Малчин/
2007
           50.0
           50.0
 
IX.1.15
Сумын ЗДТГ-ын конторын барилга /Увс,Тэс/
2007
           50.0
           50.0
 
IX.1.16
Сумын ЗДТГ-ын харьяанд хүнсний ногоо боловсруулах үйлдвэр байгуулах /Ховд, Буянт/
2007
           20.0
           20.0
 
IX.1.17
Сумдын ЗДТГ-ын харьяаны зочид буудал, ахуйн үйлчилгээний барилгын өргөтгөл /Ховд, Мянгад/
2007
           30.0
           30.0
 
IX.1.18
Сумын төвийн гэрэлтүүлэг /Дорноговь, Эрдэнэ/
 
2007
           20.0
           20.0
 
IX.1.19
Хотын гэрэлтүүлэг /Дорнод, Чойбалсан/
2007
           25.0
           25.0
 
IX.1.20
Гэр хорооллын гэрэлтүүлэг /Өвөрхангай, Арвайхээр 18 ш/
2007
           28.0
           28.0
 
IX.1.21
Хорооны ЗД-ын контор, цагдаагийн хэсгийн байр /УБ, БЗД, 19-р хороо/
2007
           70.0
           70.0
 
IX.1.22
Гэр хорооллын автобусны зогсоол /Ховд, Жаргалант/
2007
              3.0
              3.0
 
IX.1.23
Гэр хорооллын гэрэлтүүлэг  /Ховд, Жаргалант/
2007
              5.0
              5.0
 
IX.1.24
Аймгийн төвийн гэрэлтүүлэг /Булган/
2007
           30.0
           30.0
 
IX.1.25
Сумын ЗДТГ-ын конторын барилга /Дундговь, Сайнцагаан/
2007
           70.0
           70.0
 
IX.1.26
Ахмадын амралт, чөлөөт цагийн төвийн барилга барих, түүний тохижилт /Дорнод, Хэрлэн сумын 2, 3-р баг/
2007
         100.0
         100.0
 
IX.1.27
Хот тохижилт /Баянхонгор, Баянхонгор/
2007
           30.0
           30.0
 
IX.1.28
Багийн ЗД-ын конторын барилга /Төв, Бүрэн/
2007
           70.0
           70.0
 
IX.1.29
Хотын гэрэлтүүлэг /Төв, Зуунмод/
2007
           60.0
           60.0
 
   IX.2.Их засвар:
 
     978.5
         978.5
 
IX.2.1
Төрийн ордны засвар /Улаанбаатар/
2007
         710.0
         710.0
 
IX.2.2
Сумын ЗДТГ-ын конторын барилгын засвар /Баянхонгор, Эрдэнэцогт/
2007
           12.0
           12.0
 
IX.2.3
Сумын ЗДТГ-ын конторын барилгын засвар /Баянхонгор, Бууцагаан/
2007
           10.0
           10.0
 
IX.2.4
Сумын ЗДТГ-ын конторын барилгын засвар /Баянхонгор, Баянбулаг/
2007
           10.0
           10.0
 
IX.2.5
Сумын ЗДТГ-ын конторын барилгын засвар /Баянхонгор, Гурванбулаг/
2007
           10.0
           10.0
 
IX.2.6
Багийн ЗД-ын конторын барилгын засвар /Баянхонгор, Жаргалант/
2007
              6.5
              6.5
 
IX.2.7
Сумын ЗДТГ-ын конторын барилгын засвар /Баянхонгор, Баянлиг/
2007
              4.0
              4.0
 
IX.2.8
Сумын ЗДТГ-ын конторын барилгын халаалтын засвар /Баянхонгор, Баацагаан/
2007
              5.0
              5.0
 
IX.2.9
Сумын ЗДТГ-ын конторын барилгын халаалтын засвар /Баянхонгор, Хүрээмарал/
2007
           10.0
           10.0
 
IX.2.10
Сумын ЗДТГ-ын конторын барилгын засвар /Баян-Өлгий, Дэлүүн/ 
2007
           15.0
           15.0
 
IX.2.11
Сумын ЗДТГ-ын конторын барилгын засвар /Баян-Өлгий, Толбо/ 
2007
           10.0
           10.0
 
IX.2.12
Сумын ЗДТГ-ын конторын барилгын засвар /Дорноговь, Хөвсгөл/
2007
           16.0
           16.0
 
IX.2.13
Сумын ЗДТГ-ын конторын барилгын засвар /Завхан, Отгон/
2007
           14.0
           14.0
 
IX.2.14
Багуудын ЗД-ын конторын барилгын засвар, тохижилт  /Ховд, Жаргалант/
2007
              6.0
              6.0
 
IX.2.15
Сумын ИТХ, багийн ИНХ-ын танхим, багуудын ЗД-ын конторын засвар, тохижилт /Ховд, Жаргалант/
2007
           10.0
           10.0
 
IX.2.16
Багийн ЗД-ын конторын засвар, улаан булан, эмнэлгийн засвар, /Ховд, Булган сумын Баянсудалт баг/
 
2007
              9.0
              9.0
 
IX.2.17
Сум ЗДТГ, багийн ЗД-ын конторын барилгуудын засвар, конторын тавилга /Хөвсгөл, Жаргалант/
2007
           20.0
           20.0
 
IX.2.18
Сумын ЗДТГ-ын конторын барилгыг нэгдсэн халаалтад холбох /Хөвсгөл, Тосонцэнгэл/
2007
           25.0
           25.0
 
IX.2.19
Сумын ЗДТГ-ын конторын барилгын засвар /Хөвсгөл, Рашаант/
2007
           10.0
           10.0
 
IX.2.20
Багийн төв тохижуулах, аймгийн ЗДТГ-ын техник хэрэгсэл /Увс, Улаангом/
2007
           12.0
           12.0
 
IX.2.21
Орон сууцны гадна фасадны засвар /Дорнод, Хэрлэн сумын 2, 3-р баг/
2007
           14.0
           14.0
 
IX.2.22
Сумын ЗДТГ-ын конторын барилгын засвар /Төв, Алтанбулаг/
2007
           40.0
           40.0
 
  IX.3.Тоног төхөөрөмж:
 
      1,013.0
      1,013.0
 
IX.3.1
Төрийн ордны тоног төхөөрөмж
2007
         650.0
         650.0
 
IX.3.2
7 сумын төсвийн байгууллагуудын тоног төхөөрөмж, компьютер, техник хэрэгсэл /Төв/
2007
           20.0
           20.0
 
IX.3.3
Багийн ЗД-ын тээврийн хэрэгсэл /Баянхонгор, Баянбулаг/
2007
              3.0
              3.0
 
IX.3.4
Багийн ЗД-ын тээврийн хэрэгсэл, /Баянхонгор, Гурванбулаг/
2007
              4.5
              4.5
 
IX.3.5
Сумын ЗДТГ-ын нийтийн тээврийн зориулалттай автобус /Баян-Өлгий, Бугат/
2007
              8.0
              8.0
 
IX.3.6
Сумдын ЗДТГ-ын компьютер, техник хэрэгсэл, /Булган аймаг/
2007
           19.1
           19.1
 
IX.3.7
11 сумын төсвийн байгууллагуудын тоног төхөөрөмж, /тохижилт/, /Завхан/
2007
           50.0
           50.0
 
IX.3.8
9 сумын төсвийн байгууллагын тоног төхөөрөмж, засвар, тохижилт /Төв/
2007
           75.0
           75.0
 
IX.3.9
Компьютер мэдээллийн төвийн компьютер, техник хэрэгсэл /Өмнөговь. Баян-Овоо/
2007
              5.0
              5.0
 
IX.3.10
Хот тохижуулахын парк шинэчлэлт /Ховд/
2007
           25.0
           25.0
 
IX.3.11
Сумын ЗДТГ-т тээврийн хэрэгсэл, компьютер, соёлын төвд хөгжмийн зэмсэг /Хөвсгөл, Жаргалант/
2007
           10.0
           10.0
 
IX.3.12
Багийн Засаг дарга, сумын хүний эмч, хэсгийн төлөөлөгчийн тээврийн хэрэгсэл /Булган, 36 баг, 9 сум/
2007
           97.2
           97.2
 
IX.3.13
Сумдын ЗДТГ-ын компьютер, тоног төхөөрөмж /Булган/
2007
           23.2
           23.2
 
IX.3.14
Сумын ЗДТГ-ын компьютер, тоног төхөөрөмж  /Ховд, Мөст/
2007
              3.0
              3.0
 
IX.3.15
Хог хаягдал, ахуйн үйлчилгээний зориулалттай трактор /Ховд, Манхан/
2007
              5.0
              5.0
 
IX.3.16
Хилийн цэргийн заставын компьютер, техник хэрэгсэл /Ховд/
2007
           10.0
           10.0
 
IX.3.17
Сумын ЗДТГ-ын тээврйин хэрэгсэл /Баянхонгор, Баацагаан/
2007
              5.0
              5.0
 
 
Нийт дүн
 
      3,372.5
      3,372.5
X. ХУУЛЬ ЗҮЙ,
X.1
Цагдаагийн ерөнхий газар
 
3025.0 
1979.0 
ДОТООД
X.1.1
Хөрөнгө оруулалт:
 
      1,769.0
         623.0
ХЭРГИЙН САЙД
X.1.1.1
Аймгийн цагдаагийн хэлтсийн барилга /Завхан/
2006-2007
         270.0
         150.0
 
X.1.1.2
Аймаг, орон нутагт цагдаагийн кабон барих /13 аймаг/
2007
         325.0
         325.0
 
X.1.1.3
ЦЕГ-ын конторын барилгын өргөтгөл /Улаанбаатар/
2007-2008
         750.0
           59.0
 
X.1.1.4
ЦЕГ-ын нэгдсэн архивын барилга /Улаанбаатар/
2007-2008
         400.0
           65.0
 
X.1.1.5
Цагдаагийн кобан барих /Баянхонгор, Заг/
2007
              5.0
              5.0
X.1.1.6
Цагдаагийн кобан барих /Баянхонгор, Жаргалант/
2007
              4.0
              4.0
X.1.1.7
Цагдаагийн кобан барих /Өвөрхангай, Арвайхээр/
2007
           10.0
           10.0
X.1.1.8
Цагдаагийн кобан барих /Баянхонгор, Гурванбулаг/
2007
              5.0
              5.0
X.1.2
Их засвар:
 
75.0
75.0
X.1.2.1
Цагдаагийн академийн гадна дулааны шугам /Улаанбаатар/
2007
24.0
24.0
X.1.2.2
05-р хорооны цэргийн байрны дээвэр, /Улаанбаатар/
2007
5.0
5.0
X.1.2.3
805-р хорооны цэргийн байр, гадна дулааны шугам /Улаанбаатар/
2007
5.0
5.0
X.1.2.4
801-р хорооны хотхоны гадна цахилгааны шугам /Улаанбаатар/
2007
5.0
5.0
X.1.2.5
Хангалт, үйлчилгээний тасгийн складууд /Улаанбаатар/
2007
11.0
11.0
 
X.1.2.6
Хэрэг бүртгэлийн албаны гадна  дулаан, цэвэр, бохир усны шугам /Улаанбаатар/
2007
6.0
6.0
 
X.1.2.7
Цагдаагийн тасгийн барилгын дээвэр /Сэлэнгэ, Зүүнхараа/
2007
4.0
4.0
 
X.1.2.8
Цагдаагийн эрүүлжүүлэх байрны барилга /Хэнтий/
2007
           15.0
           15.0
 
X.1.3
Тоног төхөөрөмж:
 
1281.0
1281.0
 
X.1.3.1
Сумын хэсгийн төлөөлөгчдийн тээврийн хэрэгсэл /Завхан/
2007
           12.0
           12.0
 
X.1.3.2
Сумын хэсгийн төлөөлөгчдийн тээврийн хэрэгсэл /Баянхонгор/
2007
              9.0
              9.0
 
X.1.3.3
Хэргийн газрын үзлэгийн тоног төхөөрөмж
2007
         100.0
         100.0
 
X.1.3.4
Тусгай албаны зэвсэг, техник, сум, хамгаалах хэрэгсэл
2007
      1,160.0
      1,160.0
 
X.2
Хил хамгаалах ерөнхий газар
 
1573.0 
1010.0 
 
X.2.1
Хөрөнгө оруулалт:
 
      1,098.0
         535.0
 
X.2.1.1
Хилчдийн 24 айлын орон сууц /Хөвсгөл, Мөрөн/
 2006-2007
         225.0
         100.0
 
X.2.1.2
0257-р ангийн Улаанчулуутын заставын барилга /Хөвсгөл, Баянзүрх/
 2006-2007
         146.0
           96.0
 
X.2.1.3
0129-р ангийн хүн эмнэлгийн барилга, цэвэр, бохир усны шугам /Дорноговь, Эрдэнэ/
 2006-2008
         258.0
         100.0
 
X.2.1.4
130-р ангийн Ярантын заставын барилга  /Ховд, Үенч/
2007-2008
         189.0
           50.0
 
X.2.1.5
0132-р ангийн 6-р /Цагааннуур/ заставын цэргийн байрны барилга  /Дорнод, Хэрлэн/
2007
           84.0
           84.0
 
X.2.1.6
0257-р ангийн Их ямаатын застав барилга барих /Хөвсгөл, Цэцэрлэг/
2007-2008
         196.0
         105.0
 
X.2.2
Их засвар:
2007
         150.0
         150.0
 
X.2.2.1
0245-р ангийн цэргийн байрны дээвэр /Увс, Улаангом/
2007
           30.0
           30.0
 
X.2.2.2
0108-р ангийн гадна дулааны шугам, тогоо /Дорноговь, Замын-Үүд/
2007
           30.0
           30.0
 
X.2.2.3
0168-р ангийн уурын зуух гадна дулааны шугам /Дорноговь, Сулинхээр/
2007
           30.0
           30.0
 
X.2.2.4
0252-р ангийн штаб цэргийн байр, цэргийн гал зуухны барилгуудын дээвэр /Улаанбаатар, Багануур/
2007
           20.0
           20.0
 
X.2.2.5
0285-р ангийн техникийн албаны барилга, халаалтын тогоо, гадна дулааны шугам /Баян-Өлгий, Цагааннуур/
2007
           40.0
           40.0
 
X.2.3
Тоног төхөөрөмж:Хилийн цэргийн техник хэрэгсэл, холбооны тоног төхөөрөмж
2007
         325.0
         325.0
 
X.3
Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар
 
1734.0 
1710.0 
 
X.3.1
Хөрөнгө оруулалт:
 
      1,639.0
      1,615.0
 
X.3.1.1
Хорих байруудыг хуульд заасан стандарт, шаардлагад нийцүүлэн өөрчлөх
2007
      1,500.0
      1,500.0
 
X.3.1.2
Хөрс хуулалт /Хорих 443, 439, 403, 409, 415,    419-р анги/
2007
           20.0
           20.0
 
X.3.1.3
Ажлын байр бий болгох /Хорих 425, 423, 419,  439-р анги/
2007
           15.0
           15.0
 
X.3.1.4
Хоригдлын байр, гадна хамгаалалтын хашаа
2006-2007
         104.0
           80.0
 
X.3.2
Их засвар:
2007
           45.0
           45.0
 
X.3.3
Тоног төхөөрөмж: Хорих ангийн болон эмнэлгийн техник хэрэгсэл, багаж тоног төхөөрөмж
2007
           50.0
           50.0
 
X.4
Төрийн тусгай албан хаагчдын нэгдсэн эмнэлэг
 
90.0 
90.0 
 
X.4.1
Их засвар:
2007
           30.0
           30.0
 
X.4.2
Тоног төхөөрөмж:   /Томографын аппарат/
2007
           60.0
           60.0
 
X.5
Хууль зүй, дотоод хэргийн яам: Тоног төхөөрөмж:
2007
      2,450.0
      2,450.0
 
 
Нийт дүн
 
      8,972.0
      7,239.0
XI.  ГАДААД ХЭРГИЙН САЙД
XI.1
Хөрөнгө оруулалт:
 
      3,975.7
      2,020.0
XI.1.1
Вена дахь ЭСЯ-нд байр худалдан авах
2006-2007
      1,920.0
      1,120.0
XI.1.2
Анкарад ЭСЯ-ны байр барих
2007-2008
      1,655.7
         500.0
XI.1.3
Польш Улсад ЭСЯ-ны байр худалдан авах
2007
         400.0
         400.0
 
XI.2
Их засвар: Монгол Улсаас гадаад улсад болон гадаад улсаас Монгол Улсад суугаа ЭСЯ, Дипломат төлөөлөгчийн газруудын барилгын их засвар
2007
         520.0
         520.0
 
XI.3
Тоног төхөөрөмж: Гадаад оронд суугаа дипломат төлөөлөгчийн газруудын тавилга, тээврийн хэрэгсэл
 
2007
         300.0
         300.0
 
 
Нийт дүн
 
 4,795.7
 2,840.0
XII. САНГИЙН САЙД
XII.1
Сангийн яам
 
730.0 
730.0 
XII.1.1
Хөрөнгө оруулалт: Төрийн сангийн үйлчилгээний төвийн барилга /Улаанбаатар/
2007
 600.0
         600.0
 
XII.1.2
Их засвар: Яамны барилгын засвар, тохижилт
2007
 100.0
         100.0
 
XII.1.3
Тоног төхөөрөмж
2007
 30.0
           30.0
 
XII.2 
Үндэсний татварын ерөнхий газар
 
 1950.0
1950.0 
 
XII.2.1 
Хөрөнгө оруулалт:
 
 1,700.0
 1,000.0
 
XII.2.1.1  
ҮТЕГ-ын конторын барилга /Улаанбаатар/
2007-2008
 1,400.0
 700.0
 
XII.2.1.2 
Дүүргийн татварын албаны барилга /Улаанбаатар, СБД/
2007
 300.0
         300.0
 
XII.2.2 
Тоног төхөөрөмж:Татварын албадын компьютер, тоног төхөөрөмж
2007
 250.0
         250.0
 
XII.3 
Улсын гаалийн ерөнхий газар
 
5145.0 
5145.0 
 
XII.3.1 
Хөрөнгө оруулалт
 
 4,585.0
 2,710.0
 
XII.3.1.1 
Гаальчдын нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх
2006-2008
 1,200.0
         550.0
 
XII.3.1.2
Нохойн албыг бэхжүүлэх
2006-2008
 75.0
           25.0
 
XII.3.1 .3
УГЕГ-ын конторын барилгын өргөтгөл /Улаанбаатар/                                        
2006-2007
 1,000.0
         500.0
 
XII.3.1 .4
Боомтуудын холбоожуулалт /Хавирга, Ханх, Ульхан, Эрээнцав, Ханги, Баянхошуу, Сүмбэр/
2006-2008
 150.0
           80.0
 
XII.3.1 .5
Боомтын барилга, зам талбай /Зэлтэр/
2006-2007
 400.0
         295.0
 
XII.3.1 .6
Гаалийн албаны мэдээллийн автоматжуулсан системийн хүчин чадлыг бэхжүүлэх
2006-2008
 150.0
           50.0
 
XII.3.1 .7
Боомтын өргөтгөл, зам, талбай /Ховд, Ярант/
2007-2008
 1,200.0
         800.0
 
XII.3.1 .8
Боомтын усан хангамж /Гашуунсухайт, Шивээхүрэн, Сүмбэр, Баянхошуу/
2007
 150.0
         150.0
 
XII.3.1 .9
Боомтын цахилгаан хангамжийг сайжруулах /Тэс, Тэшиг, Ярант, Сүмбэр/
2007
 100.0
         100.0
 
XII.3.1 .10
Боомтын хашаа /Эрээнцав, Хавирга/
2007
 80.0
           80.0
 
XII.3.1 .11
Боомтын зам, талбайн өргөтгөл /Бургастай, Ханх/
2007
 80.0
           80.0
 
XII.3.2
Их засвар
2007
 210.0
         210.0
 
XII.3.3
Тоног төхөөрөмж
2007
 350.0
         350.0
 
XII.4
 Сорьцын улсын хяналтын алба
 
120.0 
120.0 
 
XII.4.1
Их засвар
2007
 15.0
           15.0
 
XII.4.2
Тоног төхөөрөмж
2007
 105.0
         105.0
 
XII.5 
Төсөл арга хэмжээний бэлтгэл хангах
2007
 290.0
         290.0
 
 
Нийт дүн
 
 8,235.0
 5,660.0
XIII. ТҮЛШ, ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ САЙД
XIII.1
Эрчим хүч
 
   35,891.8 
10,672.3 
XIII.1.1
Гадаадын зээл, тусламжийн дотоодын эх үүсвэр
 
 7,879.3
1,752.0 
XIII.1.1.1
Дэлхийн банкны зээлээр хэрэгжүүлэх "Цахилгаан шугам сүлжээний алдагдлыг бууруулах төсөл"-ийн Монголын талын хөрөнгө
2001-2007
      7,319.3
      1,652.0
 
XIII.1.1.2
ХБНГУ-ын тусламжаар хэрэгжүүлэх "Улиастайн шугам  сүлжээний шинэчлэлтийн төсөл"-ийн Монголын талын хөрөнгө
2007-2008
         560.0
         100.0
 
XIII.1.2.
Дулааны цахилгаан станц, дулааны шугам
Дархан хотын дулааны магистраль шугамын шинэчлэлт
2006-2007
      6,500.0
         500.0
 
XIII.1.3
220, 110, 35, 15, 10  кВ-ын цахилгаан дамжуулах шугам, дэд станц
 
19,812.0 
6,987.0 
 
XIII.1.3.1
Өндөр-Улаан-Мөрөнгийн 10 кВ-ын 15 км  цахилгаан дамжуулах шугам, дэд станц /Архангай/
2007
           65.0
           65.0
 
XIII.1.3.2
Цахилгааны шугам сүлжээ шинэчлэх /Баянхонгор, Заг/
2007
           10.0
           10.0
 
XIII.1.3.3
Багт цахилгаан үүсгүүр худалдан авах /Булган, Хутаг-Өндөр, Хантай/
2007
              3.0
              3.0
 
XIII.1.3.4
Хамрын хийдийн олон улсын аялал жуулчлалын цогцолборыг Сайншанд-Зүүнбаянгийн эрчим хүчний шугамтай холбох /Дорноговь/
2007
         176.0
         176.0
 
XIII.1.3.5
Түдэвтэй-Асгат-Баянтэс сумын 10 кВ-ын 105 км цахилгааны шугам, дэд станц /Завхан/
2007
         180.0
         180.0
 
XIII.1.3.6
Сумын төвийн 0.4 кВ-ын цахилгаан дамжуулах шугамын шинэчлэлт /Ховд, Булган/  
2007
           29.0
           29.0
 
XIII.1.3.7
Шинээр баригдсан гэр хороолол болон хүчдэл хүрэлцэхгүй байгаа хэсгүүдэд цахилгаан дамжуулах шугам, дэд станц барих /Орхон, Баян-өндөр/
2007
         158.0
         158.0
 
XIII.1.3.8
Эрчим хүчний хангамжийг сайжруулах /УБ, СХД, 1-6 хороо/
2007
         250.0
         250.0
 
XIII.1.3.9
Өндөрхаан-Баруун-Урт 110 кВ-ын 230 км ЦДАШ, дэд станц. 1х6.3, 1х10 мВа /Сүхбаатар/
2005-2008
      6,500.0
         800.0
 
XIII.1.3.10
Мөрөн -Алаг-Эрдэнэ -Хатгалын 35 кВ-ын 102 км ЦДАШ, дэд станц, 1х2,5 мВа   /Хөвсгөл/
2006-2008
      1,750.0
         550.0
 
XIII.1.3.11
Есөнбулаг-Шарга сумын  35 кВ-ын 79 км ЦДАШ, дэд станц, 1х1,0 мВа  /Говь-Алтай/
2006-2008
      1,185.0
         600.0
 
XIII.1.3.12
Эрчим хүчний төсөл, арга хэмжээний хайгуул, судалгаа, зураг, төсөв боловсруулах
2007
         100.0
         100.0
 
XIII.1.3.13
УБ хотын төвд 35/06 кВ-ын дэд станц, газар доогуурх кабель
2006-2007
         850.0
         750.0
 
XIII.1.3.14
Арвайхээр-Баянтээг-Баянхонгор сумын 110 кВ-ын 207 км ЦДАШ,  дэд станц. 2х6.3  мВА.  /Баянхонгор/
2005-2007
      7,463.2
      2,423.2
 
XIII.1.3.15
Баянжаргалан-Өндөршил сумын 15 кВ-ын ЦДАШ 65 км, дэд станц 1х0,1, 1х0,06  мВа /Дундговь/
2006-2007
         507.8
         407.8
 
XIII.1.3.16
Халзан-Баяндэлгэр сумын 15 кВ-ын 65 км,  ЦДАШ,  дэд станц,  1х0,1, 1х0,06 мВа / Сүхбаатар/
2006-2007
         585.0
         485.0
 
     XIII.1.4.Сэргээгдэх эрчим, хүч
 
1,700.5 
1,433.3 
 
XIII.1.4.1
Сумын ЗДТГ болон ИТХ-ын байрыг сэргээгдэх эрчим хүчээр хангах /Баянхонгор, Заг/
2007
              6.5
              6.5
 
XIII.1.4.2
Салхин цахилгаан станц  70 квт /Өвөрхангай, Богд/
2006-2007
         420.0
         302.8
 
XIII.1.4.3
Салхин цахилгаан станц  80 квт, /Дорноговь, Мандах/
2006-2007
         484.0
         434.0
 
XIII.1.4.4
Салхин цахилгаан станц 70 квт /Өмнөговь, Сэврэй/
2006-2007
         395.0
         345.0
 
XIII.1.4.5
Нар дизель хосолсон цахилгаан станц 30 квт, /Ховд, Цэцэг/
2006-2007
         395.0
         345.0
 
XIII.2
Түлш
 
1,756.0 
1,756.0 
 
XIII.2.1
Нүүрсний хийн цахилгаан станц Говь-Алтай аймгийн Төгрөг сум 200 квт, Увс аймгийн Бөхмөрөн сум 200квт, Баян-Өлгий аймгийн Ногооннуур сумын 10 кВ-ын ЦДШ, дэд станц
2006-2007
      1,100.0
         300.0
 
XIII.2.2
Хийн баллоныг шалгах, баталгаажуулах, туршиж тохируулах төв болон шинжилгээний лабораторийг байгуулах /Улаанбаатар/
2007
         300.0
         300.0
 
XIII.2.3
Нүүрснээс газрын тосны бүтээгдэхүүн гаргах нүүрсний ордуудын судалгаа явуулах, сонголт хийх, утаагүй түлшний үйлдвэрлэлийн ТЭЗҮ, зураг төсөв боловсруулах
2007
         300.0
         300.0
 
XIII.2.4
Багийн төвд нүүрсний хийн бага оврын станц барих /Баян-Өлгий, Ногооннуур, Ховд гол баг/
2007
           56.0
           56.0
 
XIII.2.5
Тоног төхөөрөмж /Уулын аврах ангийн тоног төхөөрөмж/
2007
           15.0
           15.0
 
XIII.3
Түлш, эрчим хүчний яам: Тоног төхөөрөмж
2007
           50.0
           50.0
 
 
Нийт дүн
 
   37,712.8
   11,693.3
 
XIY.1
Хөрөнгө оруулалт:
 
      1,220.0
         500.0
XIY. ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН АСУУДАЛ ЭРХЭЛСЭН САЙД
XIY.1.1
Галын депо, 4 машины гараж /Дундговь/
2006-2007
         300.0
         250.0
XIY.1.2
Үерийн хамгаалалт  /Булган/
2007-2008
         470.0
         150.0
XIY.1.3
Галын депо, 4 машины гараж /Өмнөговь/
2007-2008
         400.0
           50.0
XIY.1.4
Шинээр эхлэх барилга байгууламж, их засварын ажлын судалгаа, зураг төсөл боловсруулах
2007
           30.0
           30.0
 
XIY.1.5
Үерийн хамгаалалт /Хөвсгөл Шинэ-Идэр/
2007
              5.0
             5.0
 
XIY.1.6
Үерийн далангийн засвар, шинэчлэлт /Улаанбаатар, БЗД, 9-р хороо/
 
2007
           15.0
           15.0
 
XIY.2
Их засвар
2007
         100.0
         100.0
 
XIY.3
Тоног төхөөрөмж:
2007
805.0
805.0
 
XIY.3.1
Аврах болон нөөцийн техник хэрэгсэл
2007
         800.0
         800.0
 
XIY.3.2
Моторт завь /Булган, Тэшиг/
2007
              5.0
             5.0
 
 
Нийт дүн
 
      2,125.0
      1,405.0
XY.  УЛСЫН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН АСУУДАЛ ЭРХЭЛСЭН САЙД
XY.1
Хөрөнгө оруулалт:
 
         385.0
         335.0
XY.1.1
Мэргэжлийн хяналтын газрын байр /Сэлэнгэ/
2007
           35.0
           35.0
XY.1.2
Мэргэжлийн хяналтын газрын байр /Хэнтий/
2007
           50.0
           50.0
XY.1.3
Ажлын байр барих /Баян-Өлгий Даян, Хөвсгөл Ханх, Өмнөговь Шивээхүрэн, Сүхбаатар Бичигт/
2007
           50.0
           50.0
XY.1.4
Тэсрэх, дэлбэрэх бодисын лабораторийн байр /Улаанбаатар/
2007-2008
         250.0
         200.0
XY.2
Тоног төхөөрөмж:
2007
         425.0
         425.0
 
Нийт дүн
 
         810.0
         760.0
XYI.   БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ САЙД

XYI.1 

Боловсрол
 
32,953.4 
20,394.6 
XYI.1.1  
Хөрөнгө оруулалт:
 
   27,462.4
   14,312.6
XYI.1.1.1 
Сургуулийн барилга, 640 суудал /Баянхонгор аймгийн Баянхонгор/
2005-2007
         989.0
         460.0
XYI.1.1.2
Сургуулийн барилга, 640 суудал /Өвөрхангай, Арвайхээр/
2005-2007
         894.0
         494.0
XYI.1.1.3
Сургуулийн барилга, 320 суудал, спорт заал /Архангай, Эрдэнэбулган/
2006-2007
         650.0
         590.0
XYI.1.1.4
Сургуулийн өргөтгөл, 12 анги, дотуур байр, 70 ор. /Дорноговь, Замын-Үүд/
2006-2008
         860.0
         710.0
 
XYI.1.1.5
Сургуулийн барилга, 440 суудал, дотуур байр /Өмнөговь, Даланзадгад/
2006-2007
         740.0
         690.0
 
XYI.1.1.6
Сургуулийн барилга, 640 суудал, спорт заал /Увс, Улаангом/
2006-2008
      1,250.0
         850.0
 
XYI.1.1.7
Сургуулийн барилга, 640 суудал, спорт заал /Улаанбаатар, БЗД, Дарь-Эх/
2006-2008
      1,156.0
         380.0
 
XYI.1.1.8
Сургуулийн барилга, 520 суудал, 150 ортой дотуур байр /Ховд, Алтай/
2005-2007
      1,290.0
         890.0
 
XYI.1.1.9
Сургуулийн спорт заал, урлагийн заал, цайны газар дуусгах /Сүхбаатар, Уулбаян/
2006-2007
         240.0
         190.0
 
XYI.1.1.10
Сургуулийн барилгын өргөтгөл, 10 анги, спорт заап /Хэнтий, Өмнөдэлгэр/
2006-2008
         840.0
         575.0
 
XYI.1.1.11
Сургуулийн барилга, 240 суудал /Ховд,  Зэрэг/ /Дэлхийн Зөн -285.8 сая/
2006-2007
         339.8
           54.0
 
XYI.1.1.12
Сургуулийн барилга, 260 суудал /Хэнтий, Дадал, Өвсний үндэс -94 сая/
2004-2007
         378.0
         114.0
 
XYI.1.1.13
Сургуулийн дотуур байр, 100 ор /Булган, Хутаг-Өндөр,  Дэлхийн Зөн -120 сая/
2005-2007
         390.0
         220.0
 
XYI.1.1.14
Спорт заал /Дундговь, Эрдэнэдалай/
2006-2007
         166.9
         126.9
 
XYI.1.1.15
38-р сургуулийн өргөтгөл, спорт заал /Улаанбаатар, БГД/
2006-2007
         237.7
         187.7
 
XYI.1.1.16
Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Булган, Хялганат, Дэлхийн Зөн 96.0 сая/
2006-2007
         340.0
         224.0
 
XYI.1.1.17
Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор, /Улаанбаатар, Багахангай/
2006-2007
         350.0
         160.0
 
XYI.1.1.18
Мэргэжлийн сургалт, үйлдвэрлэлийн төвийг дэмжих хөрөнгө оруулалт
2006-2007
      1,500.0
         500.0
 
XYI.1.1.19
АХБ-ны зээлээр хэрэгжих "Боловсролын салбарын хөгжил хөтөлбөр-2"-ын Монголын талын хөрөнгө
2006-2008
      1,500.0
         300.0
 
XYI.1.1.20
"Дэлхийн зөн" болон ОУБ-н тусламжийн дотоод эх үүсвэр
2006-2008
      2,000.0
         800.0
 
XYI.1.1.21
Япон улсын ЗГ-ын тусламжаар "Сургуулийн барилгын өргөтгөл-3" төслийн Монголын талын хөрөнгө /Улаанбаатар/
2006-2008
         400.0
         200.0
 
XYI.1.1.22
Шинэ барилгын зураг, төсөв
2006-2007
         122.0
           72.0
 
XYI.1.1.23
ХААИС-ын хичээлийн болон дотуур байрны засвар, шинэчлэлт /Улаанбаатар/
2006-2007
         250.0
         150.0
 
XYI.1.1.24
Сургуулийн барилга /Хөвсгөл, Тариалан 240 суудал, Ханх 320 суудал/
2007-2008
         820.0
         120.0
 
XYI.1.1.25
Сургуулийн барилга, 320 суудал. 32-р сургуулийн спорт заал. /Улаанбаатар, ХУД/
2007-2008
         700.0
         100.0
 
XYI.1.1.26
Сургуулийн барилга, 640 суудал /Улаанбаатар, БГД 9-р хороо /
2007-2008
      1,000.0
         100.0
 
XYI.1.1.27
Сургуулийн барилга, 320 суудал. Спорт заал. /Архангай, Цэцэрлэг/
2007-2008
         650.0
         210.0
 

XYI.1.1.28

Аймгийн боловсрол, соёлын газрын барилга /Булган/
2007
         250.0
         250.0
 
XYI.1.1.29
Сургуулийн барилга, 200 суудал /Хэнтий, Жаргалтхаан/
2007-2008
         280.0
         100.0
 
XYI.1.1.30
Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Ховд, Манхан/
2007-2008
         250.0
           60.0
 
XYI.1.1.31
Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Баянхонгор, Баянцагаан/
2007-2008
         280.0
           60.0
 
XYI.1.1.32
Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Говь-Алтай, Баян-Уул/
2007-2008
         200.0
           60.0
 
XYI.1.1.33
Сургуулийн дотуур байр, 100 ор /Увс, Баруунтуруун/
2007-2008
         300.0
           80.0
 
XYI.1.1.34
Сургуулийн спорт заал, 15х24м /Архангай, Жаргалант/
2007-2008
         180.0
           70.0
 
XYI.1.1.35
Сургуулийн спорт заал, 15х24м. /Улаанбаатар, 111-р сургууль, /
2007-2008
         180.0
         100.0
 
XYI.1.1.36
2-р сургуулийн спорт заал /Говьсүмбэр/
2007-2008
         150.0
         100.0
 
XYI.1.1.37
Сургуулийн спорт заал /Увс, Улаангом 4-р сургууль, Түргэн/
2007-2008
         400.0
         100.0
 
XYI.1.1.38
3-р сургуулийн спорт заал / Дорноговь/
2007-2008
         150.0
         100.0
 
XYI.1.1.39
"Дэвшил" сургуулийн спорт заал /Завхан, Улиастай/
2007-2008
         180.0
           70.0
 
XYI.1.1.40
5-р сургуулийн хичээлийн байрны өргөтгөл, спорт заал /Төв/
2007-2008
         280.0
         100.0
 
XYI.1.1.41
МУБИС-ын Багшийн коллежийн оюутны 4-р байрны шинэчлэл /Улаанбаатар, СБД/
2007
         150.0
         150.0
 
XYI.1.1.42
Коллежийн барилгын шинэчлэл /Увс Улаангом/
2007-2008
         300.0
           70.0
 
XYI.1.1.43
Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдэд зориулсан нөхөн сэргээх төв /Улаанбаатар, БЗД, 3-р хороо, 10-р цэцэрлэг, /Английн хүүхдийг ивээх сан-104.0 сая/
2007
         190.0
           86.0
 
XYI.1.1.44
ХААИС-ийн оюутны  дотуур байр /Улаанбаатар, ХУД/
2007-2008
         600.0
         200.0
 
XYI.1.1.45
Цэцэрлэгийн барилга /Архангай, Батцэнгэл/
2007
         100.0
         100.0
 
XYI.1.1.46
Цэцэрлэгийн барилга, 50 ор /Архангай, Өгийнуур/
2007
           70.0
           70.0
 
XYI.1.1.47
Залуучуудын хөгжлийн төв /Баянхонгор/
2007
         100.0
         100.0
 
XYI.1.1.48
Сумын бага сургуулийн барилга /Баян-Өлгий, Өлгий/
2007
           60.0
           60.0
 
XYI.1.1.49
Багшийн коллежийн спорт заал /Баян-Өлгий, Өлгий/
2007
           10.0
           10.0
 
XYI.1.1.50
ЕБС-ын спорт заал дуусгах /Баян-Өлгий/
2007
           50.0
           50.0
 
XYI.1.1.51
Сургуулийн өргөтгөл /Говь-Алтай, Цогт, Баянтоорой баг, Японы "Өвсний үндэс" хөтөлбөрөөс 100.0сая төгрөг/
2007
         200.0
         100.0
 
XYI.1.1.52
Хүүхдийн цэцэрлэг-яслийн цогцолбор, 120 ор /Говьсүмбэр, Сүмбэр/
2007
         162.0
         162.0
 
XYI.1.1.53
Сургуулийн спорт заал /Дундговь, Дэлгэрцогт/
2007
         149.0
         149.0
 

XYI.1.1.54

Сургуулийн спорт заал /Завхан, Эрдэнэхайрхан/
2007
           90.0
           90.0
 
XYI.1.1.55
Цэцэрлэгийн барилга /Завхан, Отгон/
2007
           58.0
           58.0
 
XYI.1.1.56
Сургуулийн гал тогоо  /Өмнөговь, Цогт-Овоо/
2007
           35.0
           35.0
 
XYI.1.1.57
Сургуулийн дотуур байр /Сүхбаатар аймгийн Сүхбаатар, Эрдэнэцагаан, Асгат сум/
2007
         135.0
         135.0
 
XYI.1.1.58
Сургуулийн дотуур байр /Сүхбаатар,  Түвшинширээ, Түмэнцогт/
2007
           45.0
           45.0
 
XYI.1.1.59
Сургуулийн дотуур байр /Сүхбаатар, Баяндэлгэр/
2007
           40.0
           40.0
 
XYI.1.1.60
Цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл /Сэлэнгэ, Мандал, Түнхэл тосгон/
2007
           40.0
           40.0
 

XYI.1.1.61

Сургуулийн барилга /Төв, Жаргалантын Талбулаг/  
2007
           70.0
           70.0
 
XYI.1.1.62
Сургуулийн барилгын өргөтгөл /Хэнтий, Норовлин/
2007
         130.0
         130.0
 
XYI.1.1.63
Цэцэрлэгийн барилга /Улаанбаатар, СБД/
2007
           60.0
           60.0
 
XYI.1.1.64
Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор, /Улаанбаатар, БЗД-ийн 5-р хороо/
2007
           70.0
           70.0
 
XYI.1.1.65
Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Улаанбаатар, БЗД-ийн 13,14-р хороо/
2007
         180.0
         180.0
 
XYI.1.1.66
Цэцэрлэгийн барилга, 60 ор /Улаанбаатар, ЧД, 7, 12-р хороо/
2007
         250.0
         250.0
 
XYI.1.1.67
Сургууль, эмнэлгийн тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар, ЧД/
2007
         150.0
         150.0
 
XYI.1.1.68
Цэцэрлэгийн барилга, 50 ор /Хөвсгөл, Шинэ-Идэр/
2007
           30.0
           30.0
 
XYI.1.1.69
Сургуулийн барилга, 920 суудал /Хэнтий, Өндөрхаан/
2007
         150.0
         150.0
 
XYI.1.1.70
Цэцэрлэгийн өргөтгөл /Хэнтий, Өмнөдэлгэр/
2007
           30.0
           30.0
 
XYI.1.1.71
Сургуулийн спорт заал /Хэнтий.
Жаргалтхаан/
2007
           60.0
           60.0
 
XYI.1.1.72
Цэцэрлэгийн барилга, 60 ор /Улаанбаатар, СХД-ийн 12-16-р хороо/
2007
         150.0
         150.0
 
XYI.1.1.73
Сургууль, цэцэрлэгийн өргөтгөл /Улаанбаатар, ХУД/
2007
           50.0
           50.0
 
XYI.1.1.74
Хүүхдийн цэцэрлэгийн барилга  /Улаанбаатар, БЗД 13-р хороололд /
2007
         150.0
         150.0
 
XYI.1.1.75
Хүүхэд залуучуудыг дэмжих бүтээн байгуулалтын ажил /Улаанбаатар, СХД, 7-11, 21-р хороо/
2007
         150.0
         150.0
 
XYI.1.1.76
Сургуулийн спорт заалны өргөтгөл /Баянхонгор, Богд/
2007
           35.0
           35.0
 
XYI.1.1.77
Нийслэлийн 6-р цэцэрлэгийн өргөтгөл /Улаанбаатар, БЗД/
2007
           55.0
           55.0
 
XYI.1.1.78
Цэцэрлэгийн барилга /Хөвсгөл, Арбулаг/
2007
           75.0
           75.0
 
XYI.1.2
Их засвар
2007
      1,955.0
      1,955.0
 
XYI.1.2.1
Сумдын сургуулийн хичээлийн болон дотуур байр, цэцэрлэг, соёлын төвийн засвар /Архангай аймгий Цахир, Хангай, Чулуут, Булган, Их Тамир/
2007
         185.0
         185.0
 
XYI.1.2.2
Сургуулийн байрны засвар /Архангай, Түвшрүүлэх/  
2007
           80.0
           80.0
 
XYI.1.2.3
Сургуулийн дотуур байрны засвар /Баянхонгор, Эрдэнэцогт/
2007
              5.0
              5.0
 
XYI.1.2.4
Сургуулийн халаалтын шугамын засвар /Баянхонгор, Шинэжинст/
2007
           15.0
           15.0
 
XYI.1.2.5
Сургуулийн дотуур байрны засвар /Баянхонгор, Баян-Өндөр/
2007
              8.0
              8.0
 
XYI.1.2.6
Сургуулийн барилгын засвар /Баянхонгор, Баянцагаан/
2007
           32.0
           32.0
 
XYI.1.2.7
Сургуулийн халаалтын шугамын засвар, /Баянхонгор, Баацагаан/
2007
           16.0
           16.0
 
XYI.1.2.8
Цэцэрлэгийн барилгын засвар /Баянхонгор, Бөмбөгөр/
2007
           14.0
           14.0
 
XYI.1.2.9
Сургуулийн дотуур байрны засвар, өргөтгөл /Баян-Өлгий, Цэнгэл/
2007
           40.0
           40.0
 
XYI.1.2.1 0
Багийн дунд сургуулийн хичээлийн байрны засвар, өргөтгөл /Баян-Өлгий, Улаанхус, Ойгор баг/
2007
           15.0
           15.0
 
XYI.1.2.1 1
Цэцэрлэгийн байрны засвар /Баян-Өлгий, Улаанхус/
2007
           25.0
           25.0
 
XYI.1.2.1 2
Сургуулийн дотуур байрны засвар /Баян-Өлгий, Сагсай/
2007
           40.0
           40.0
 
XYI.1.2.1 3
Цэцэрлэгийн барилгын дуусгал, 25 ор /Булган, Хангал, Цулхар тосгон/
2007
              5.0
              5.0
 
XYI.1.2.1 4
Сургуулийн барилгын засвар /Булган, Баян-Агт/
2007
           10.0
           10.0
 
XYI.1.2.1 5
Сургуулийн спорт заалны засвар /Говь-Алтай, Шарга/
2007
           15.0
           15.0
 
XYI.1.2.1 6
Сургууль, цэцэрлэгийн байрны дээврийн засвар /Дархан-Уул аймгийн Дархан, Шарын гол, Хонгор, Орхон сум/
2007
           20.0
           20.0
 
XYI.1.2.1 7
Сургуулийн барилгын засвар  /Дорноговь, Хөвсгөл/
2007
           39.0
           39.0
 
XYI.1.2.1 8
Цэцэрлэгийн барилгын засвар /Дорнод, Дашбалбар/
2007
           34.0
           34.0
 
XYI.1.2.1 9
Сургуулийн барилгын засвар /Завхан, Сантмаргац/
2007
           40.0
           40.0
 
XYI.1.2.20
Сургуулийн барилга, спорт заалны барилгын халаалтын шугамын засвар /Завхан, Дөрвөлжин/
2007
           18.0
           18.0
 
XYI.1.2.21
Сургуулийн спорт заалны барилгын засвар /Завхан, Цагаанчулуут/
2007
           30.0
           30.0
 
XYI.1.2.22
Сургуулийн дотуур байрны дээврийн засвар /Завхан, Улиастай 1-р сургууль/
2007
           20.0
           20.0
 
XYI.1.2.23
Сургуулийн гал тогооны барилгын засвар, өргөтгөл /Завхан, Улиастай 2-р сургууль/
2007
           15.0
           15.0
 
XYI.1.2.24
Цэцэрлэгийн барилгын засвар /Өвөрхангай, Баянгол/
2007
           25.0
           25.0
 
XYI.1.2.25
Сургуулийн дотуур байрны засвар /Өвөрхангай, Бүрд/
2007
           25.0
           25.0
 
XYI.1.2.26
Сургуулийн барилгын засвар /Өвөрхангай, Тарагт/
2007
           80.0
           80.0
 
XYI.1.2.27
Сургуулийн барилгын засвар /Өвөрхангай, Хужирт/
2007
         110.0
         110.0
 
XYI.1.2.28
Цэцэрлэгийн барилгын засвар /Сэлэнгэ, Зүүнбүрэн/
2007
           75.0
           75.0
 
XYI.1.2.29
Цэцэрлэгийн барилгын засвар /Сэлэнгэ, Хушаат/
2007
           20.0
           20.0
 
XYI.1.2.30
Багийн төвийн байр, сургуулийн дотуур байрны өргөтгөл /Төв, Лүн, Өгөөмөр баг/
2007
           35.0
           35.0
 
XYI.1.2.31
Сургуулийн барилгын дулаан, цэвэр, бохир ус, сантехникийн шугамын  засвар /Төв, Заамар/
2007
           40.0
           40.0
 
XYI.1.2.32
Сургуулийн барилгын их засвар /Төв, Баянхангай/
2007
           20.0
           20.0
 
XYI.1.2.33
Сургуулийн дотуур байрны засвар, 500 метр дулааны шугамын шинэчлэлт /Төв, Аргалант/
2007
           35.0
           35.0
 
XYI.1.2.34
Сургуулийн барилгын засвар /Увс, Зүүнговь/
2007
           36.0
           36.0
 
XYI.1.2.35
Сургуулийн барилга, дотуур байрны засвар /Ховд, Дуут/
2007
           20.0
           20.0
 
XYI.1.2.36
Сургуулийн засвар /Ховд, Ховд/
2007
           81.0
           81.0
 
XYI.1.2.37
Сургуулийн барилгын халаалтын шугамын засвар /Хэнтий, Баянхутаг/
2007
           10.0
           10.0
 
XYI.1.2.38
Улаанбаатар хотын 2-р цэцэрлэгийн засвар
2007
           20.0
           20.0
 
XYI.1.2.39
160-р цэцэрлэгийн урд "Цэцэрлэгт хүрээлэн" байгуулах /Улаанбаатар, СБ дүүрэг, З-р хороо/
2007
           15.0
           15.0
 
XYI.1.2.40
Бага сургуулийн хичээлийн байр /Хөвсгөл, Галт, Зүрх баг/
2007
           15.0
           15.0
 
XYI.1.2.41
Сургуулийн дотуур байр /Дундговь, Өлзийт/
2007
           30.0
           30.0
 
XYI.1.2.42
Сургуулийн спорт заалны дээврийн засвар /Увс, Сагил/
2007
           15.0
           15.0
 
XYI.1.2.43
Сургуулийн барилгын засвар /Увс, Завхан/
2007
           16.0
           16.0
 
XYI.1.2.44
Цэцэрлэгийн барилгын засвар /Хэнтий, Бор-Өндөр хот/
2007
           40.0
           40.0
 
XYI.1.2.45
Цэцэрлэгийн барилгын засвар /Хэнтий, Дэлгэрхаан/
2007
              3.0
              3.0
 
XYI.1.2.46
Цэцэрлэг, соёлын төвийн дээвэр засвар /Хэнтий, Цэнхэрмандал/
2007
           10.0
           10.0
 
XYI.1.2.47
Сургуулийн барилга болон дотуур байрны засвар /Дорнод, Булган/
2007
           20.0
           20.0
 
XYI.1.2.48
Сургуулийн дотуур байрны засвар /Төв, Сүмбэр/
2007
           50.0
           50.0
 
XYI.1.2.49
Сургуулийн барилгын засвар /Ховд, Үенч/
2007
           30.0
           30.0
 
XYI.1.2.50
Сургуулийн барилгын засвар /Ховд, Мөнххайрхан/
2007
           15.0
           15.0
 
XYI.1.2.51
Цэцэрлэгийн барилгын засвар, /Баянхонгор, Шинэжинст/
2007
              5.0
              5.0
 
XYI.1.2.52
Сургуулийн уурын зуухны шинэчлэлт /Хөвсгөл, Арбулаг/
2007
           42.0
           42.0
 
XYI.1.2.53
Сургуулийн халаалтын системийн шинэчлэл /Хөвсгөл, Рашаант/
2007
         110.0
         110.0
 
XYI.1.2.54
Сургуулийн барилгын шинэчлэлт /Сүхбаатар, Халзан/
2007
         100.0
         100.0
 
XYI.1.2.55
Сургуулийн дотуур байрны засвар /Хөвсгөл, Цагаан-Уул/
2007
           66.0
           66.0
 
XYI.1.2.56
Цэцэрлэгийн барилгын засвар /Архангай, Хашаат/
2007
           20.0
           20.0
 
XYI.1.3
Тоног төхөөрөмж
 
      1,636.0
      1,636.0
 
XYI.1.3.1
ЕБС-ийн компьютерийн лаборатори байгуулах
2007
         750.0
         750.0
 
XYI.1.3 .2
Шинээр ашиглалтад орж байгаа сургууль, цэцэрлэг, дотуур байр, спорт заалны тоног төхөөрөмж
2007
         600.0
         600.0
 
XYI.1.3.3
МСҮТ-д шинээр нээгдэх хөгжмийн ангийн хөгжмийн зэмсэг /Баян-Өлгий, Өлгий/
2007
              9.0
              9.0
 
XYI.1.3.4
ЕБС-дын компьютер /Баян-Өлгий, Өлгий/
2007
           10.0
           10.0
 
XYI.1.3.5
ЕБС-дын компьютер /Баян-Өлгий аймгийн Цэнгэл, Улаанхус, Сагсай, Ногооннуур/
2007
           10.0
           10.0
 
XYI.1.3.6
Хөгжим, тоног төхөөрөмж  /Булган аймгийн соёлын төв 9, сургууль 11, цэргийн анги 2/
2007
           26.4
           26.4
 
XYI.1.3.7
Сургуулийг компьютерийн кабинеттай болгох /Дорнод, 5-р сургууль/
2007
           20.0
           20.0
 
XYI.1.3.8
МСҮТ-ийн сургалтын тоног төхөөрөмж /Өвөрхангай, Арвайхээр/
2007
           12.0
           12.0
 
XYI.1.3.9
Сургуульд компьютер, принтер, бусад техник хэрэгсэл / Сэлэнгэ аймгийн Мандал, Баянгол, Ерөө зэрэг сумын 9 сургууль/
2007
              9.0
              9.0
 
XYI.1.3.10
Тоглоом /Сэлэнгэ аймгийн Мандал, Баянгол, Ерөө зэрэг  сумын 6 цэцэрлэг /
2007
              6.0
              6.0
 
XYI.1.3.11
Сургуулийн дотуур байрны тохижилт /Сэлэнгэ, Сайхан сумын Номгон тосгон/
2007
              5.5
              5.5
 
XYI.1.3.12
Сумдын сургуулийн компьютерийн кабинетийн шинэчлэлт /Сэлэнгэ, Сайхан, Орхонтуул, Сант, Зүүнбүрэн, Хушаат, Түшиг, Баруунбүрэн, Орхон/
2007
           29.5
           29.5
 
XYI.1.3.13
Хүүхдийн төвийн засвар, тоног төхөөрөмж /Ховд/
2007
           20.0
           20.0
 
XYI.1.3.14
Цэцэрлэгүүдэд тоног төхөөрөмж /Ховд/
2007
           20.0
           20.0
 
XYI.1.3.15
ЕБС-дын техник хэрэгсэл /Ховд/
2007
           12.0
           12.0
 
XYI.1.3.16
Цэцэрлэгийн сургалтын материаллаг баазыг бэхжүүлэх (Компьютер, тоглоом, самбар, ном), /Улаанбаатар, БГД, 1, 2, 3, 4 дүгээр хороо/
2007
           30.0
           30.0
 
XYI.1.3.17
Цэцэрлэгийн гадна тоглоомын талбайг тохижуулах /Улаанбаатар, БГД, 1, 2, 3, 4 дүгээр хороо/
2007
              5.0
              5.0
 
XYI.1.3.18
Сургуулийн сургалтын материаллаг баазыг бэхжүүлэх 4 сургууль (Компьютер, самбар, ном) /Улаанбаатар, БГД, 1, 2, 3, 4 дүгээр хороо/
2007
           20.0
           20.0
 
XYI.1.3.19
Сургууль, соёлын төвийн иж бүрэн хөгжим, тоног төхөөрөмж /Булган, 9 сум/
2007
           21.6
           21.6
 
XYI.1.3.20
Сургуулийн компьютерийн танхим, тоног төхөөрөмж /Дорнод, Матад/
2007
           10.0
           10.0
 
XYI.1.3.21
Сургуулийн компьютер, тоног төхөөрөмж /Завхан, Улиастай, Отгон, Цагаанхайрхан, Цагаанчулуут, Шилүүстэй/
2007
           10.0
           10.0
 
XYI.1.4
Хөдөө, орон нутгийн боловсролын салбарын барилгын засвар
 
      1,900.0
      1,900.0
 
XYI.2
Соёл
 
6,835.5 
4,999.5 
 

XYI.2.1

Хөрөнгө оруулалт:
 
      5,131.9
      3,295.9
 
XYI.2.1.1
Соёлын төв, 200 суудал /Завхан, Тэс/
2007
         265.9
         209.9
 
XYI.2.1.2
Д.Нацагдоржийн нэрэмжит төв номын сангийн дулааны шугам сүлжээний шинэчлэлт /Улаанбаатар/
2007
         175.0
         125.0
 
XYI.2.1.3
Соёлын төв, 200 суудал /Увс, Зүүнхангай/
2007
         328.0
         268.0
 
XYI.2.1.4
Соёл, спортын төв /Хэнтий, Дэлгэрхаан/
2007
         250.0
           60.0
 
XYI.2.1.5
Соёлын төвийн барилга /Архангай, Өндөр-Улаан/
2007
         250.0
           70.0
 
XYI.2.1.6
Соёлын төв /Увс, Ховд, Хяргас/
2007
         500.0
         120.0
 
XYI.2.1.7
Соёл, спортын төв /Төв, Баян/
2007
         250.0
         150.0
 
XYI.2.1.8
Номын өргөө /Баянхонгор/
2007
           75.0
           75.0
 
XYI.2.1.9
Театрын концертын заал /Дорнод/
2007
         300.0
         180.0
 
XYI.2.1.10
Аймгийн музейн шинэчлэлт /Төв/
2007
           60.0
           60.0
 
XYI.2.1 .11
Аймгийн музей, номын сангийн засвар, цахилгаан, дулааны шугам сүлжээний шинэчлэлт /Хөвсгөл/
2007
         213.0
         213.0
 
XYI.2.1 .12
"Алтай" чуулгын байр /Говь-Алтай/
2007
      1,000.0
         300.0
 
XYI.2.1.13
Аймгийн хөгжимт драмын театрын өргөтгөл /Увс/
2007
         120.0
         120.0
 
XYI.2.1 .14
Монгол угсаатны соёл, урлагийн сургалт, сурталчилгааны төв /Баян-Өлгий, Өлгий/
2007
           30.0
           30.0
 
XYI.2.1.15
Амарбуян хийдийн засвар шинэчлэлт /Баянхонгор, Баян-Өндөр/
2007
           13.0
           13.0
 
XYI.2.1.16
Соёлын төвийн дуусгал /Баянхонгор, Бөмбөгөр/
2007
           40.0
           40.0
 
XYI.2.1.17
Аваргуудын хөшөөний цогцолборыг дуусгах /Булган/
2007
           10.0
           10.0
 
XYI.2.1.18
Соёлын төвийн барилга /Говь-Алтай, Жаргалан/
2007
         110.0
         110.0
 
XYI.2.1.19
Соёл, спортын төвийн барилга /Говь-Алтай, Төгрөг/
2007
         125.0
         125.0
 
XYI.2.1.20
Соёлын төвийн барилга /Говь-Алтай, Бигэр/
2007
         150.0
         150.0
 
XYI.2.1.21
Соёлын төвийн барилга /Дорнод, Баяндун/
2007
         167.0
         167.0
 
XYI.2.1.22
Соёлын төвийн барилга /Өвөрхангай, Төгрөг/
2007
         100.0
         100.0
 
XYI.2.1.23
Соёлын төвийн барилга /Өвөрхангай, Зүүнбаян-Улаан/
2007
           80.0
           80.0
 
XYI.2.1.24
Соёл, спортын төвийн барилга /Өмнөговь, Хүрмэн/
2007
         250.0
         250.0
 
XYI.2.1.25
Соёлын төвийн барилга /Сэлэнгэ, Зүүнхараа/
2007
         100.0
         100.0
 
XYI.2.1.26
Соёлын төвийн барилга /Хэнтий, Баян-Овоо/
2007
           90.0
           90.0
 
XYI.2.1.27
Сумын соёлын төвийн барилга /Дундговь, Хулд/
2007
           60.0
           60.0
 
XYI.2.1.28
Мандалговь хотын залуучуудын соёл, амралтын цэцэрлэгт хзрээлэн /зураг төсөв/ /Дундговь/
2007
           20.0
           20.0
 
XYI.2.2
Тоног төхөөрөмж
2007
         242.0
         242.0
 
XYI.2.2.1
Соёлын төвийн тоног төхөөрөмж /Хэнтий. Батширээт/
2007
              4.0
              4.0
 
XYI.2.2.2
Соёлын төвийн тоног төхөөрөмж /Дорнод, Цагаан овоо/
2007
           30.0
           30.0
 
XYI.2.2.3
Соёлын төвийн тохижилт  /Төв, Дэлгэрхаан/
2007
              3.0
              3.0
 
XYI.2.2.4
Соёлын байгууллагуудын үндэсний хөгжим болон шинээр ашиглалтад орох соёл урлагийн байгууллагуудын тоног төхөөрөмж
2007
         200.0
         200.0
 
XYI.2.2.5
Соёлын төвийн тоног төхөөрөмж /Төв, Баянхангай/
2007
              5.0
              5.0
 
XYI.2.3
Засвар
2007
         844.6
         844.6
 
XYI.2.3.1
Соёлын төвийн халаалт, техник хэрэгсэл, /Баянхонгор, Эрдэнэцогт/
2007
              5.0
              5.0
 
XYI.2.3.2
Соёлын төвийн засвар /Баянхонгор, Бууцагаан/
2007
           30.0
           30.0
 
XYI.2.3.3
Соёлын төвийн засвар /Баянхонгор, Хүрээмарал/
2007
              5.0
              5.0
 
XYI.2.3.4
Соёлын төвийн засвар /Баянхонгор, Гурванбулаг/
2007
              3.0
              3.0
 
XYI.2.3.5
Соёлын төвийн засвар  /Баянхонгор, Галуут/
2007
              3.0
              3.0
 
XYI.2.3.6
Соёлын төвийн засвар /Баянхонгор, Баян-Овоо/
2007
              5.0
              5.0
 
XYI.2.3.7
Соёлын төвийн барилгын дуусгал /Баянхонгор, Өлзийт/
2007
           27.0
           27.0
 
XYI.2.3.8
Соёлын төвийн засвар /Баянхонгор, Шаргалжуут/
2007
           10.0
           10.0
 
XYI.2.3.9
Соёлын төвийн засвар /Баянхонгор, Жинст/
2007
              6.0
              6.0
 
XYI.2.3.10
Соёлын төвийн засвар /Баян-Өлгий, Сагсай/
2007
           10.0
           10.0
 
XYI.2.3.11
Соёлын төвийн дуусгал /Булган, Сэлэнгэ сум, Атар, Тариахтай баг/
2007
           10.0
           10.0
 
XYI.2.3.12
Соёлын төвийн засвар /Булган, Хангал/
2007
              9.0
              9.0
 
XYI.2.3.13
Сумдын соёлын төвийн засвар /Дорнод/
2007
           50.0
           50.0
 
XYI.2.3.14
Соёлын төвийн засвар /Дундговь, Эрдэнэдалай/
2007
           15.0
           15.0
 
XYI.2.3.15
Аймгийн хөгжимт жүжгийн театрын засвар /Завхан/
2007
           33.0
           33.0
 
XYI.2.3.16
Соёлын төвийн засвар /Өвөрхангай, Өлзийт/
2007
           50.0
           50.0
 
XYI.2.3.17
Сумын хүүхэд, залуучуудын мэдээллийн төвийн засвар /Өмнөговь, Номгон/
2007
           35.0
           35.0
 
XYI.2.3.18
Залуучуудын төвийн засвар /Сүхбаатар, Баруун-Урт/
2007
           40.0
           40.0
 
XYI.2.3.19
Соёлын төвийн засвар /Сүхбаатар, Мөнххаан/
2007
           15.0
           15.0
 
XYI.2.3.20
Соёлын төвийн засвар /Сэлэнгэ, Мандал, Хэрх тосгон/
2007
           25.0
           25.0
 
XYI.2.3.21
Соёлын төвийн засвар /Сэлэнгэ, Ерөө сум/
2007
           10.0
           10.0
 
XYI.2.3.22
Соёлын төвийн засвар /Сэлэнгэ, Ерөө сумын Бугант тосгон/
2007
           20.0
           20.0
 
XYI.2.3.23
Соёлын төвийн засвар /Сэлэнгэ, Жавхлант/
2007
           50.0
           50.0
 
XYI.2.3.24
Соёлын төвийн засвар /Төв, Өндөрширээт/
2007
           25.0
           25.0
 
XYI.2.3.25
Соёлын төвийн засвар /Төв, Цээл/
2007
           35.0
           35.0
 
XYI.2.3.26
Соёлын төв болон ЗДТГ-ын байрны засвар /Төв, Эрдэнэсант/
2007
           50.0
           50.0
 
XYI.2.3.27
Багийн болон соёл олон түмний төвийн байрны засвар /Төв, Архуст, Булагтай баг/
2007
              5.0
              5.0
 
XYI.2.3.28
Музейн засвар /Ховд/
2007
              5.0
             5.0
 
XYI.2.3.29
Номын сангийн засвар /Ховд/
2007
           10.0
           10.0
 
XYI.2.3.30
Соёлын төвийн засвар /Ховд, Мөст/
2007
           17.0
           17.0
 
XYI.2.3.31
Соёлын төвийн засвар /Ховд, Цэцэг/
2007
           29.0
           29.0
 
XYI.2.3.32
Хүүхэд, залуучуудын соёл амралтын парк байгуулах /Орхон, Жаргалант/
2007
           25.6
           25.6
 
XYI.2.3.33
"Залуу үе-хөгжил" клубын үйл ажиллагааг дэмжих /Улаанбаатар, СБД/
2007
           10.0
           10.0
 
XYI.2.3.34
Соёлын төвийн өргөтгөл  /Архангай, Хотонт/
2007
           25.0
           25.0
 
XYI.2.3.35
Соёлын төвийн өргөтгөл  /Архангай, Өгийнуур/
2007
           25.0
           25.0
 
XYI.2.3.36
Соёлын төвийн засвар /Булган, Хишиг-Өндөр/
2007
           37.0
           37.0
 
XYI.2.3.37
Соёлын төвийн засвар /Булган, Могод/
2007
           30.0
           30.0
 
XYI.2.3.38
Соёлын төвийн засвар /Увс, Бөхмөрөн/
2007
           15.0
           15.0
 
XYI.2.3.39
Соёлын төвийн засвар /Хэнтий, Дархан/
2007
              2.0
             2.0
 
ХҮI.2.3.40
Гэр музейн засвар /Хэнтий, Дархан/
2007
8.0
8.0
 
XYI.2.3.41
Соёлын төв, ЗДТГ-ын конторын засвар /Дорнод, Халх гол/
2007
           25.0
           25.0
 
XYI.2.4
Хөдөө, орон нутгийн соёлын салбарын барилгын засвар
2007
         617.0
         617.0
 
XYI.3 
Шинжлэх ухаан
 
766.0 
716.0 
 
XYI.3.1 
Хөрөнгө оруулалт: МАА-н хүрээлэнгийн нэгдсэн байрны шинэчлэлт /Улаанбаатар/
2006-2007
         116.0
           66.0
 
XYI.3.2 
Их засвар
 
         150.0
         150.0
 
XYI.3.2.1 
Ургамал газар тариалангийн хүрээлэнгийн дулааны шугамын шинэчлэлт, барилгын засвар /Дархан-Уул, Дархан/
2007
           70.0
           70.0
 
XYI.3.2.2
Уламжлалт анагаахын шинжлэх ухаан, технологи, үйлдвэрлэлийн корпорацийн барилга, сантехникийн шинэчлэлт /Улаанбаатар/
2007
           80.0
           80.0
 
XYI.3.3 
Тоног төхөөрөмж
 
         500.0
         500.0
 
XYI.3.3.1 
Шинжлэх ухааны байгууллагуудын нэгдсэн лаборатори
2007
         100.0
         100.0
 
XYI.3.3.2
Шинжлэх, ухаан, технологийн инкубаторын тоног төхөөрөмж
2007
         400.0
         400.0
 
 
Нийт дүн
 
   40,554.9
   25,519.1
XYII. ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЙД
XYII.1
Хөрөнгө оруулалт:
 
   11,512.2
      6,603.5
 
XYII.1.1
Аймгийн хүүхдийн эмнэлэг, 120 ор /Завхан/
2004-2007
         370.0
           40.0
 
XYII.1.2
Сумын хүн эмнэлгийн барилга, 10 ор /Дундговь, Говь-Угтаал/
2006-2007
         160.0
         100.0
 
XYII.1.3
Аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн өргөтгөл /Өмнөговь/
2006-2007
         550.0
         450.0
 
XYII.1.4
Сумын хүн эмнэлгийн барилга, 10 ор /Сүхбаатар, Халзан/
2006-2007
         160.0
         110.0
 
XYII.1.5
Сумын хүн эмнэлгийн барилга, 10 ор /Ховд, Алтай/
2006-2007
         160.0
         100.0
 
XYII.1.6
Сумын хүн эмнэлгийн барилга, 10 ор /Завхан, Нөмрөг/
2006-2007
         180.0
         130.0
 
XYII.1.7
Төрөх тасаг, хүүхдийн эмнэлэг /Увс, Улаангом/
2006-2007
         450.0
         350.0
 
XYII.1.8
Сумын хүн эмнэлгийн барилга, 10 ор /Увс, Өлгий/
2006-2007
         157.3
           87.3
 
XYII.1.9
Спортын ордон /Өвөрхангай, Арвайхээр/
2006-2007
         680.0
         540.0
 
XYII.1.10
Спортын ордон /Хэнтий, Өндөрхаан/
2005-2007
         560.0
         110.0
 
XYII.1.11
Спортын ордон /Увс, Улаангом/
2005-2007
         975.0
         379.3
 
XYII.1.12
“Эрүүл мэндийн салбарын хөгжил хөтөлбөр-2"-ийн Монголын талын хөрөнгө
2006-2007
      1,150.0
         350.0
 
XYII.1.13
Олимпийн хотхоны инженерийн шугам сүлжээ /Улаанбаатар/
2006-2008
      2,400.0
      1,200.0
 
XYII.1.14
Хүн эмнэлгийн барилга, 10 ор /Баянхонгор, Баацагаан/
2007-2008
         170.0
           70.0
 
XYII.1.15
Хүн эмнэлгийн барилга, 10 ор /Булган, Бугат/
2007-2008
         170.0
           70.0
 
XYII.1.16
Хүн эмнэлгийн барилга, 10 ор, /Төв,
Мөнгөнморьт/
2007
         190.0
         190.0
 
XYII.1.17
Хүн эмнэлгийн барилга, 10 ор /Өмнөговь, Цогт-Овоо/
2007
         190.0
         190.0
 
XYII.1.18
Хүн эмнэлгийн барилга, 20 ор /Дорнод, Баян-Уул/
2007-2008
         230.0
         130.0
 
XYII.1.19
Хүн эмнэлгийн барилга, 10 ор /Сүхбаатар, Уулбаян/
2007-2008
         180.0
           80.0
 
XYII.1.20
Хүн эмнэлгийн барилга, 10 ор /Сэлэнгэ, Бугант тосгон/
2007-2008
         170.0
           60.0
 
XYII.1.21
Хүн эмнэлгийн барилга, 10 ор /Хөвсгөл, Цагааннуур/
2007
         200.0
         200.0
 
XYII.1.22
Хүн эмнэлгийн барилга, 10 ор /Хөвсгөл, Жаргалант/
2007
         180.0
         180.0
 
XYII.1.23
Спортын цогцолбор /Булган/
2007-2008
         693.0
         300.0
 
XYII.1.24
Чийрэгжүүлэх талбай, 12ш /Дархан-Уул, Дархан, Хонгор, Орхон, Шарын гол/
2007
           24.0
           24.0
 
XYII.1.25
Чийрэгжүүлэх талбай /Дорнод, Чойбалсан/
2007
           15.0
           15.0
 
XYII.1.26
Багийн төв, өрхийн эмнэлгийн барилга барих /Өвөрхангай, Арвайхээр/
2007
           36.0
           36.0
 
XYII.1.27
Спорт заал /Сүхбаатар, Халзан/
2007
           40.0
           40.0
 
XYII.1.28
Хүн эмнэлгийн барилга, 10 ор /Сэлэнгэ аймгийн Орхонтуул, Шар Усны баг/
2007
         120.0
         120.0
 
XYII.1.29
Өрхийн эмнэлэг, Увс, Улаангом
2007
           45.0
           45.0
 
XYII.1.30
Эхчүүдийн амрах байр барих /Хөвсгөл, Цэцэрлэг/
2007
           35.0
           35.0
 
XYII.1.31
Мөрөн хотын 6, 9-р хороонд халуун усны барилга, гүний худаг ашиглалтад оруулах /Хөвсгөл/
2007
           55.0
           55.0
 
XYII.1.32
Хүн эмнэлгийн барилгын өргөтгөл /Ховд, Эрдэнэбүрэн/
2007
           50.0
           50.0
 
XYII.1.33
Чийрэгжүүлэх талбай /Улаанбаатар, БГД, 1, 2, 3, 4 дүгээр хороо/
2007
         100.0
         100.0
 
XYII.1.34
Эмчилгээ оношлогооны төвийн барилга, тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар, СБД, 15-р хороо/
2007
         111.9
         111.9
 
XYII.1.35
Өрхийн эмнэлгийн байр /Хөвсгөл, Мөрөн,
7-р баг/
2007
           80.0
           80.0
 
XYII.1.36
Спорт заалын барилга /Хөвсгөл, Төмөрбулаг/
2007
           25.0
           25.0
 
XYII.1.37
Хүн эмнэлгийн барилгын өргөтгөл /Увс, Наранбулаг/
2007
           50.0
           50.0
 
XYII.1.38
Хүн эмнэлгийн барилгын өргөтгөл /Увс,
Тариалан/
2007
           50.0
           50.0
 
XYII.1.39.
Эрүүл мэндийг дэмжих төв /Хөвсгөл, Мөрөн/
2007
         250.0
         250.0
 
XYII.1.40
Өрхийн эмнэлгийн өргөтгөл /Улаанбаатар, ХУД/
2007
           90.0
           90.0
 
XYII.1.41
Багийн эмнэлгийн байр /Дорнод, Хөлөнбуйр/
2007
           10.0
           10.0
 
XYII.2
Хөдөө, орон нутгийн эмнэлгийн барилгын их засвар
2007
      1,210.0
      1,210.0
 
XYII.3
Тоног төхөөрөмж:
 
      2,486.1
      2,486.1
 
XYII.3.1
Гэмтлийн эмнэлэг, Хавдар судлалын төвийн тоног төхөөрөмжийн шинэчлэлт, засвар
2007
      1,000.0
      1,000.0
 
XYII.3.2
Зүрхний бичлэгийн аппарат /сумдад/
2007
           75.0
           75.0
 
XYII.3.3
MRI аппарат суурилуулах
2007
         100.0
         100.0
 
XYII.3.4
Эмнэлгийн нарны зайн эх үүсвэр /97 суманд/
2007
           45.0
           45.0
 
XYII.3.5
Түргэн тусламжийн автомашин,  40 ш
2007
         440.0
         440.0
 
XYII.3.6
Эмнэлгийн шинжилгээний лабораторийн тоног төхөөрөмж /50 суманд/
2007
           40.0
           40.0
 
XYII.3.7
Компьютер томограммын аппарат
2007
         400.0
         400.0
 
XYII.3.8
Эмнэлгийн засвар, цагаан хэрэглэл /Баянхонгор, Эрдэнэцогт/
2007
              5.0
              5.0
 
XYII.3.9
Өрхийн эмнэлгийн тээврийн хэрэгсэл /Баян-Өлгий, Өлгий, 5 баг/
2007
           20.0
           20.0
 
XYII.3.10
Багийн Засаг дарга, хүний эмч, сумын хэсгийн төлөөлөгч, хилийн заставыг унаажуулах / сум 9, баг 36, застав 4/ /Булган/
2007
         102.0
         102.0
 
XYII.3.11
Сумын эмнэлгийн түргэн тусламжийн фургон машин /Өмнөговь, Цогтцэций/
2007
           10.0
           10.0
 
XYII.3.12
Спорт хорооны засвар, тоног төхөөрөмж /Ховд/
2007
           14.0
           14.0
 
XYII.3.13
Өрхийн эмнэлгийн тоног төхөөөрөмж авах /Ховд/
2007
           10.0
           10.0
 
XYII.3.14
Бүсийн оношлогоо, эмчилгээний төвийн тоног төхөөрөмж /Ховд/
2007
              5.0
              5.0
 
XYII.3.15
Өрхийн эмнэлгийн тохижилт үйлчилгээ, материаллаг баазыг бэхжүүлэх /Улаанбаатар, БГД, 1, 2, 3, 4 дүгээр хороо/
2007
           20.0
           20.0
 
XYII.3.16
Хорооны нутаг дэвсгэр дэх эмнэлэг, цагдаа, хороодын тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар, СБД-ийн 10-16-р хороо/
2007
           18.1
           18.1
 
XYII.3.17
Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж /Хэнтий, Хэрлэн/
2007
           10.0
           10.0
 
XYII.3.18
Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар, ХУД/
2007
           60.0
           60.0
 
XYII.3.19
Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар,СХД, 7-11, 21-р хороо/
2007
           50.0
           50.0
 
XYII.3.20
Сумдын эмнэлгийн тоног төхөөрөмж /Төв/
2007
           52.0
           52.0
 
XYII.3.21
Нэгдсэн эмнэлгийн сэхээний тасгийн тоног төхөөрөмж /Завхан, Улиастай/
2007
           10.0
           10.0
 
XYII.4
Эмнэлгийн байгууллагуудын их засвар
 
         546.5
         546.5
 
XYII.4.1
Сумдын эмнэлгийн цэвэр болон хэрэглээний халуун ус, бохир ус, дамжуулах байгууламж /Архангай аймгийн Эрдэнэмандал, Цэцэрлэг, Жаргалант, Хайрхан, Батцэнгэл/
2007
         150.0
         150.0
 
XYII.4.2
Хүн эмнэлгийн барилгын засвар /Баянхонгор, Хүрээмарал/
2007
           15.0
           15.0
 
XYII.4.3
Хүн эмнэлгийн барилгын засвар /Баянхонгор, Баянбулаг/
2007
           10.0
           10.0
 
XYII.4.4
3-багийн эмчийн үзлэгийн өрөө, албан бус боловсролын сургалтын өрөөний зориулалтаар ашиглагдах барилгын засвар /Баянхонгор, Жаргалант/
2007
              3.5
              3.5
 
XYII.4.5
Аймгийн спорт хорооны барилгын засвар /Баянхонгор/
2007
           15.0
           15.0
 
XYII.4.6
Эмнэлгийн барилгын засвар /Баянхонгор, Баянцагаан/
2007
           13.0
           13.0
 
XYII.4.7
“Жансая” өрхийн эмнэлэг, багийн конторын засвар /Баян-Өлгий, Өлгий, 4-р баг/
2007
           10.0
           10.0
 
XYII.4.8
Эмнэлэгийн байрны тохижилт, их засвар /Баян-Өлгий, Ногооннуур/
2007
           14.0
           14.0
 
XYII.4.9
Багийн хүн эмнэлгийн барилгын засвар  /Булган, Сайхан, Сайхан Овоо/
2007
           13.0
           13.0
 
XYII.4.10
Сумын эмнэлгийн цэвэр усны шугамын холболт /Дорноговь, Эрдэнэ/
2007
              7.0
              7.0
 
XYII.4.11
Сумын  хүн эмнэлгийн барилгын засвар /Дорноговь, Хатанбулаг/
2007
           25.0
           25.0
 
XYII.4.12
Сумын хүн эмнэлгийн барилгын засвар /Дорноговь, Улаанбадрах/
2007
           20.0
           20.0
 
XYII.4.13
Сумын хүн эмнэлгийн барилгын засвар /Завхан, Шилүүстэй/
2007
           40.0
           40.0
 
XYII.4.14
Хожуулын голын рашааныг сувиллын газар болгон тохижуулах /Завхан, Тосонцэнгэл/
2007
           30.0
           30.0
 
XYII.4.15
Өрхийн эмнэлгийн халаалт /Завхан, Улиастай, Товцог баг/
2007
              5.0
              5.0
 
XYII.4.16
Спорт заалны засвар /Өвөрхангай,
Хархорин/
2007
           60.0
           60.0
 
XYII.4.17
Сумын эмнэлгийн барилгын засвар, тоног төхөөрөмж, тээврийн хэрэгсэл /Сүхбаатар аймгийн 8 сум/
2007
           45.0
           45.0
 
XYII.4.18
Сумын хүн эмнэлгийн барилгын засвар /Ховд, Дуут/
2007
           50.0
           50.0
 
XYII.4.19
Сумын хүн эмнэлгийн барилгын засвар /Дундговь, Цагаандэлгэр/
2007
              6.0
              6.0
 
XYII.4.20
Сумын хүн эмнэлгийн барилгын засвар /Ховд, Мөнххайрхан/
2007
              5.0
              5.0
 
XYII.4.21
Сумын хүн эмнэлгийн барилгын засвар  /Хөвсгөл, Бүрэнтогтох/
 
2007
           10.0
           10.0
 
 
Нийт дүн
 
   15,754.8
   10,846.1
XYIII. ҮИЛДВЭР, ХУДАЛДААНЫ САЙД
XYIII.1
 Үйлдвэр, худалдааны яам
 
175.4 
175.4 
 

XYIII.1.1

Их засвар
2007
           50.0
           50.0
 
XYIII.1.2
Тоног төхөөрөмж
 
2007
         125.4
         125.4
 
XYIII.2
Хөрөнгө оруулалт: Чөлөөт бүсийн хамгаалалтын хашаа, харуулын байр, /Дорноговь, Замын-Үүд/
2007-2008
      1,950.0
      1,300.0
 
XYIII.3
 Жижиг, дунд үйлдвэрлэл, худалдааг дэмжих
Хөрөнгө оруулалт:
 
 2007
         430.0
         430.0
 
XYIII.3.1
Үндэсний гар урлал, хатгамал үйлдвэрлэх жижиг үйлдвэр байгуулах /Баян-Өлгий аймгийн Алтай, Алтанцөгц, Баяннуур, Булган, Дэлүүн, Толбо/
2007
         120.0
         120.0
 
XYIII.3.2
Эсгий, эсгий эдлэлийн үйлдвэр байгуулах /Сүхбаатар аймгийн Онгон, Мөнххаан/
2007
           65.0
           65.0
 
XYIII.3.3
Сумдад иргэд хувиараа мал аж ахуй, газар тариалан эрхлэх үйл ажиллагааг дэмжих зорилгоор техник, дундын үйлчилгээ, үйлдвэрлэлийн төв байгуулах /Төв аймгийн Баянчандмань, Баянцогт, Борнуур/
2007
         105.0
         105.0
 
XYIII.3.4
Бөөний худалдааны төв эхлүүлэх /Завхан, Баянтэс/
2007
           40.0
           40.0
 
XYIII.3.5
Аймгийн жижиг, дунд үйлдвэрийг дэмжих /Увс/
2007
         100.0
         100.0
 
 
Нийт дүн
 
      2,555.4
      1,905.4
XIX. ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН САЙД
XIX.1
Хөрөнгө оруулалт:
 
      4,389.6
      4,145.6
 
XIX.1.1
Аймгийн ХХААГ-н барилга /Говь-Алтай/
2006-2007
         116.9
           41.9
 
XIX.1.2
Аймгийн ХХААГ-н барилга /Увс/
2006-2007
         156.7
           81.7
 
XIX.1.3
"Тогтвортой амьжиргаа төсөл"-ийн дотоод эх үүсвэр
2006-2007
           48.0
           24.0
 
XIX.1.4
Инженерийн хийцтэй худаг, уст цэгийг шинээр байгуулах
2007
      1,700.0
      1,700.0
 
XIX.1.5
Аймгийн ХХААГ-н барилга /Булган/
2007
         120.0
         120.0
 
XIX.1.6
Аймгийн ХХААГ-н барилга /Архангай/
2007-2008
         120.0
           50.0
 
XIX.1.7
Усалгаатай тариалангийн аж ахуй хөгжүүлэх
2007
      2,000.0
      2,000.0
 
XIX.1.8
Тэжээлийн фондын барилга барих /Баянхонгор, Баянбулаг/
2007
              7.0
              7.0
 
XIX.1.9
Усалгаатай тариалангийн талбай байгуулах /Баян-Өлгий, Буянт 2/
2007
           10.0
           10.0
 
XIX.1.10
Ундны цэвэр усны шинэ худаг гаргах /Дорноговь, Замын-Үүд/
2007
           20.0
           20.0
 
XIX.1.11
Сайншанд суманд ундны цэвэр усны шинэ худаг гаргах /Дорноговь/
2007
           15.0
           15.0
 
XIX.1.12
Батсүмбэр суманд сүү, сүүн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх, боловсруулах цех барих /Төв/
2007
           25.0
           25.0
 
XIX.1.13
Гэр хороололд худаг гаргах /Ховд/
2007
              6.0
             6.0
 
XIX.1.14
ХАА-н бүтээгдэхүүн боловсруулах жижиг үйлдвэр байгуулах /Увс, Завхан /Өмнөговь, Сагил, Тариалан/
2007
           20.0
           20.0
 
XIX.1.15
Мах ногооны төрөлжсөн зоорь /Хэнтий, Өндөрхаан/
2007
           25.0
           25.0
 
XIX.2
Их засвар:
 
         165.5
         165.5
 
XIX.2.1
Худаг засвар /Баянхонгор, Жаргалант/
2007
              8.5
              8.5
 
XIX.2.2
Тэжээлийн агуулахын засвар /Өмнөговь, Баян-Овоо/
2007
              5.0
              5.0
 
XIX.2.3
Багийн төвийн засвар /Ховд аймгийн Булган, Үенч, Алтай, Мөст, Манхан, Мөнххайрхан, Дуут зэрэг сумын 26 баг/
2007
           52.0
           52.0
 
XIX.2.4
Аймгуудын хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын засвар
2007
         100.0
         100.0
 
XIX.3
Инженерийн хийцтэй худаг, уст цэгийн засвар, 21 аймаг, Улаанбаатар
2007
      1,500.0
      1,500.0
 
XIX.4
Тоног төхөөрөмж: Аймгуудын ХХААГ-ын тээврийн хэрэгсэл /15 ш/
2007
         180.0
         180.0
 
 
Нийт дүн
 
      6,235.1
      5,991.1
XX. БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ САЙД
XX.1
Хөрөнгө оруулалт:
2007
         102.0
         102.0
 
XX.1.1
Аймгийн байгаль орчны албаны барилга /Баянхонгор/
2007
           20.0
           20.0
 
XX.1.2
Аймгийн байгаль орчны албаны барилга /Баян-Өлгий/
2007
           20.0
           20.0
 
XX.1.3
Сумын цаг уурын станцын барилга /Ховд, Алтай/
2007
           15.0
           15.0
 
XX.1.4
Сумын цаг уурын станцын барилга /Сэлэнгэ, Зүүнхараа/
2007
              4.0
              4.0
 
XX.1.5
Увс нуурын хамгаалалтын захиргааны барилга
2007
           30.0
           30.0
 
XX.1.6
Түйн голын бургасыг хамгаалах зурвас байгуулах /Баянхонгор/
2007
           13.0
           13.0
 
XX.2
Их засвар:Байгаль, орчны албад, цаг уурын станцын засвар /7 аймаг/
2007
           50.0
           50.0
 
XX.3
Тоног төхөөрөмж: Тусгай хамгаалалттай газар нутаг, байгаль орчны албадын техник хэрэгсэл
2007
         510.0
         510.0
 
 
Нийт дүн
 
         662.0
         662.0
XXI. НИЙГМИЙН
 ХАМГААЛАЛ, ХӨДӨЛМӨРИЙН САЙД
XXI.1
Хөрөнгө оруулалт:
 
         848.0
         848.0
XXI.1.1
Хөдөлмөр, халамж, үйлчилгээний хэлтсийн конторын барилга /Төв, Зуун мод/
2007
         180.0
         180.0
XXI.1.2
Хөдөлмөр, халамж, үйлчилгээний хэлтсийн конторын барилга /Улаанбаатар, БЗД/
2007
         100.0
         100.0
 
XXI.1.3
"Өрх гэр" төсөл хэрэгжүүлэх /Дорнод/
2007
         120.0
         120.0
 
XXI.1.4
Ядуу, нэн ядуу иргэдэд дэмжлэг үзүүлэх /Сүхбаатар 20 гэр /
2007
           15.0
           15.0
 
XXI.1.5
 Ядуу, нэн ядуу иргэдэд дэмжлэг үзүүлэх
/Увс /
2007
          66.0
           66.0
 
XXI.1.6
Ахмадын сувиллыг тохижуулах /Ховд/
2007
              4.0
             4.0
 
XXI.1.7
Ажлын байр нэмэгдүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх /Ховд/
2007
           25.0
           25.0
 
XXI.1.8
Ахмадын байрны засвар /Дархан Уул аймгийн Дархан, Хонгор, Шарын гол, Орхон, Салхит баг/
2007
              9.0
              9.0
 
XXI.1.9
Сумын төвд ахмадын чийрэгжүүлэх танхим байгуулах. /Дундговь аймгийн Цагаандэлгэр, Говь-Угтаал, Баянжаргалан, Өндөршил, Гурвансайхан, Өлзийт, Хулд, Сайнцагаан сум бүрт 8.0 сая төгрөг/
2007
           64.0
           64.0
 
XXI.1.10
Ахмадын амралт, сувиллын төв байгуулах /Хэнтий, Биндэр/
2007
           25.0
           25.0
 
XXI.1.11
Ахмадын амралт, сувиллын төв байгуулах /Хэнтий, Мөрөн/
2007
           25.0
           25.0
 
XXI.1.12
Ахмадын хорооны байр барих /Хэнтий. Бор-Өндөр хот/
2007
           10.0
           10.0
 
XXI.1.13
Ахмадын хорооны байрны засвар /Хэнтий. Дархан/
2007
              3.0
              3.0
 
XXI.1.14
“Гэр хөтөлбөр” хэрэгжүүлэх /Хэнтий/
2007
           40.0
           40.0
 
XXI.1.15
Ахмадын байрны засвар /Улаанбаатар, БГД, 11-р хороо/
2007
           21.0
           21.0
 
XXI.1.16
Ахмад болон нийгмийн эмзэг бүлгийн хүмүүсийг дэмжих /Улаанбаатар, СХД, 7-11, 21-р хороо/
2007
           50.0
           50.0
 
XXI.1.17
Өндөр настан болон орлого багатай иргэдэд орон сууцны барилга барих /Дорнод, Баян-Уул/
2007
           40.0
           40.0
 
XXI.1.18
Ахмадын хорооны тохижилт /Дорнод, Халх гол/
2007
              1.0
              1.0
 
XXI.1.19
“Гэр хөтөлбөр” хэрэгжүүлэх /Баянхонгор/
2007
           50.0
           50.0
 
XXI.2
Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын хөрөнгө оруулалт
2007
      1,612.6
      1,612.6
 
XXI.3
Их засвар
 
         160.0
         160.0
 
XXI.3.1
Хөдөлмөр, халамж, үйлчилгээний хэлтсийн барилгын засвар /Говьсүмбэр/
2007
         120.0
         120.0
 
XXI.3.2
Хөдөлмөр, халамж, үйлчилгээний хэлтсийн барилгын засвар /Улаанбаатар, СБД/
2007
           40.0
           40.0
 
XXI.4
Тоног төхөөрөмж
 
         210.0
         210.0
 
XXI.4.1
Ахмадын чөлөөт танхимыг тохижуулах /Улаанбаатар, СБД, 1-5-р хороо/
2007
           10.0
           10.0
 
XXI.4.2
Ахмадын чөлөөт танхимыг тохижуулах  /Улаанбаатар, СБД 6-9-р хороо/
2007
           10.0
           10.0
 
XXI.4.3
Ахмадын төв тохижуулах /Улаанбаатар, БГД, 15-19-р хороо/
2007
         100.0
         100.0
 
XXI.4.4
Өндөр настан залуучуудын танхим байгуулах /Улаанбаатар, ЧД,  1-6-р хороо/
2007
           10.0
           10.0
 
XXI.4.5
Аймгуудын асрамжийн байгууллагуудын тоног төхөөрөмж
2007
           80.0
           80.0
 
 
Нийт дүн
 
      2,830.6
      2,830.6
XXII. ЗАМ, ТЭЭВЭР,  АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН САЙД
 
 
XXII.1
 Авто зам
 
 
 
XXII.1.1
Гадаад зээлээр хэрэгжих төслийн дотоод эх үүсвэр
 
   28,785.5
      7,614.4
XXII.1.1.1
Тээврийг хөгжүүлэх төслийн барилгын хяналт, сургалт, тоног төхөөрөмж, зөвлөх үйлчилгээний үлдэгдэл хөрөнгө
2005-2007
      1,547.0
         220.4
 
XXII.1.1.2
Дэлхийн банкны зээлээр хэрэгжүүлэх МУ-ын авто замын сүлжээг 2020 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөө /500 км замын ТЭЗҮ/
2006-2007
         100.0
           40.0
 
XXII.1.1.3
АХБ-ны зээлээр хэрэгжүүлэх "Баруун бүс-Алтайн зам" төслийн 650 км замын ТЭЗҮ, зураг төсөл
2007-2007
         171.7
         171.7
 
XXII.1.1.4
Германы KFW банкны зээлээр хэрэгжүүлэх "Бүс нутгийн тээврийн дэд бүтцийг хөгжүүлэх төсөл"
2006-2008
         800.0
         500.0
 
XXII.1.1.5
АХБ-ны зээлээр хэрэгжүүлэх "Авто зам хөгжүүлэх 3 дахь шатны төсөл" /Сайншанд-Замын Үүд/
2006-2008
   12,379.2
      2,485.0
 
XXII.1.1.6
БНСУ-ын зээлээр хэрэгжүүлэх "Авто зам хөгжүүлэх 3 дахь шатны төсөл" /Чоир-Сайншанд /
2006-2008
      6,084.0
         948.0
 
XXII.1.1.7
Япон Улсын буцалтгүй тусламжаар хэрэгжүүлэх Багануур-Хэрлэнгийн гүүр, Мөрөн сум-Өндөрхаан чиглэлийн 58.5 км хатуу хучилттай зам
2005-2008
         800.0
         300.0
 
XXII.1.1.8
БНТурк Улсын буцалтгүй тусламжаар хэрэгжүүлэх Хархорин-Хөшөө цайдам чиглэлийн 46 км хатуу хучилттай зам
2005-2007
         280.0
         214.2
 
XXII.1.1.9
Дэлхийн банкны зээлээр хэрэгжүүлэх Хархорин-Цэцэрлэгийн 46 км хайрган зам
2006-2007
         523.6
         379.6
 
XXII.1.1.10
Кувейтийн сангийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх Эрдэнэт-Булган-Уньт чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам
2004-2007
      6,100.0
      2,355.5
 
XXII.1.2
 Авто замын сүлжээний засвар, арчлалт, үйлдвэрлэлийн бааз, техник, технологийн шинэчлэлт
2007
      7,800.0
      7,020.5
 
XXII.1.3
Дотоодын хөрөнгөөр баригдах зам, гүүр
 
   40,779.8
   15,645.0
 
XXII.1.3.1
Ховдын Булган-Үенч-Ховд чиглэлийн 60 км хатуу хучилттай авто зам
2006-2008
      6,800.0
      2,100.0
 
XXII.1.3.2
Хархорин-Хужиртын 39 км хатуу хучилттай авто зам
2006-2008
      6,630.0
      1,451.8
 
XXII.1.3.3
Хатгал-Жанхай-Тойлогт чиглэлийн 50 км авто зам
2006-2008
      5,000.0
      1,507.5
 
XXII.1.3.4
Өлгий-Цагааннуур чиглэлийн 30 км хатуу хучилттай авто зам
2004-2007
      3,809.8
      2,042.8
 
XXII.1.3.5
Дамдинсүрэнгийн гудамжны хатуу хучилттай авто зам /Улаанбаатар/
2006-2007
      1,800.0
      1,300.0
 
XXII.1.3.6
Цагаан туруутын голын гүүр /Баянхонгор, Галуут/
2007
           42.5
           42.5
 
XXII.1.3.7
Цагаан голын модон гүүр /Баян-Өлгий, Цэнгэл/
2007
           15.0
           15.0
 
XXII.1.3.8
Ховд голын гүүрийн зураг төсөв, ТЭЗҮ /Баян-Өлгий, Улаанхус/
2007
           25.0
           25.0
 
XXII.1.3.9
Булган, Сагсай, Буянт голын тус бүр 25 м урт модон гүүр /Баян-Өлгий, Булган, Алтай, Дэлүүн/
2007
         105.0
         105.0
 
XXII.1.3.10
Сэнхэрийн голын гүүрийн засвар /Ховд, Мөнххайрхан/
2007
              5.0
              5.0
 
XXII.1.3.11
Төв замаас Жаргалант сум хүртэл 600 метр хатуу хучилттай зам барих /Орхон/
2007
           65.5
           65.5
 
XXII.1.3.12
Хорооллын доторхи зам засвар /Улаанбаатар, СБД-ийн 6-9-р хороо/
2007
           60.0
           60.0
 
XXII.1.3.13
0.4 км авто зам шинээр барих  /Улаанбаатар, СБД-ийн 2-р хороо/
2007
           50.0
           50.0
 
XXII.1.3.14
Хорооллын доторхи зам засвар /Улаанбаатар, СБД-ийн 1-5-р хороо/
2007
         100.0
         100.0
 
XXII.1.3.15
Хорооллын доторхи зам засвар /Улаанбаатар, БЗД, 8-р хороо/
2007
           10.0
           10.0
 
XXII.1.3.16
Хорооллын доторхи зам засвар /БГД, 15-19-р хороо/
2007
           80.0
           80.0
 
XXII.1.3.17
Халзангийн давааны зам засвар /Хөвсгөл, Галт/
2007
              8.0
              8.0
 
XXII.1.3.18
Хотын доторхи зам засвар /Дорнод, Чойбалсан/
2007
           20.0
           20.0
 
XXII.1.3.19
Сумын төвийн замын засвар, шинэчлэлт /Сэлэнгэ, Сүхбаатар/
2007
         150.0
         150.0
 
XXII.1.3.20
Сумын төвийн замын засвар /Дархан-Уул, Шарын гол/
2007
         140.0
         140.0
 
XXII.1.3.21
Дархан-Уул аймгийн Орхон сумаас төв зам хүртэлх замын засвар /Дархан-Уул/
2007
           50.0
           50.0
 
XXII.1.3.22
Намирын голын модон гүүр /Увс, Өмнөговь/
2007
           50.0
           50.0
 
XXII.1.3.23
Замын засвар /Хөвсгөл, Галт/
2007
              7.0
             7.0
 
XXII.1.3.24
Гүүр барих ажлыг эхлүүлэх /Хэнтий. Баянмөнх/
2007
           40.0
           40.0
 
XXII.1.3.25
Авто замын гэрэлтүүлэг /Орхон, Баян-Өндөр/
2007
           22.7
           22.7
 
XXII.1.3.26
Үйлчилгээний төв /Орхон, Баян-Өндөр/
2007
           30.0
           30.0
 
XXII.1.3.27
Тээлийн голын 75 у/м төмөр бетон гүүр /Увс, Улаангом/
2005-2007
         388.8
           41.7
 
XXII.1.3.28
Нарийны голын төмөр бетон гүүр /Увс, Тэс/
2006-2008
      2,200.0
         950.0
 
XXII.1.3.29
Буянтын голын 180.5 у/м төмөр бетон гүүр /Завхан/
2004-2007
         667.4
           70.5
 
XXII.1.3.30
Их тэнгэрийн 258 у/м төмөр бетон гүүр /Улаанбаатар/
2007-2008
      4,600.0
      1,500.0
 
 
 "Мянганы зам" төсөл
 
7,808.1 
3,605.1 
 
XXII.1.3.31
Дуутын даваа-Мөрөн сум чиглэлийн 50 км хатуу хучилттай авто зам /Багануур-Өндөрхаан/
2004-2007
      6,368.1
      3,184.4
 
XXII.1.3.32
Дашинчилэнгийн9 км хатуу хучилттай авто зам /Булган/
2005-2007
      1,440.0
         420.6
 
XXII.2 
Тээвэр
 
160.0 
160.0 
 
XXII.2.1 
Хөрөнгө оруулалт: Сэлэнгэ мөрөн дээгүүр гатлага онгоц барих, Булган
2007
           60.0
           60.0
 
XXII.2.2
Тоног төхөөрөмж: Усан тээврийн завь, аврах хэрэгсэл, тоноглол
2007
         100.0
         100.0
 
XXII.3.
Иргэний нисэхийн ерөнхий газар
 
8,730.0 
5,730.0 
 
XXII.3.1
Хөрөнгө оруулалт:
 
      5,200.0
      2,200.0
 
XXII.3.1.1
Хиймэл дагуулын холбооны системийг шинээр байгуулах
2007-2008
      1,000.0
         500.0
 
XXII.3.1.2
Ажиглалтын "Multilateration" системийн туршилт, хэрэгжилт
2007-2010
      3,000.0
         500.0
 
XXII.3.1.3
Автоматжуулалтын системийг шинэчлэх
2007
      1,200.0
      1,200.0
 
XXII.3.2
Тоног төхөөрөмж:Нисэхийн аюулгүй ажиллагааны машин тоног төхөөрөмж, холбоо, техник хэрэгсэл
2007
      3,530.0
      3,530.0
 
 
Нийт дүн
 
   86,255.3
   36,169.9
XXIII. БАРИЛГА,
ХОТ БАЙГУУ-ЛАЛТЫН САЙД
 
XXIII.1
Хөрөнгө оруулалт:
 
   24,765.7
      9,255.2
XXIII.1.1
Нийтийн зориулалттай байшингийн цахилгаан шатыг шинэчлэх /Улаанбаатар/
2006-2008
      1,500.0
         400.0
XXIII.1.2
200 айлын орон сууцны халаалтын шугам, инженерийн сүлжээний засвар /Завхан, Улиастай/
2006-2007
         300.0
         150.0
 
XXIII.1.3
Цэвэр бохир ус, дулааны шугам, гүний усны эх үүсвэрийн шинэчлэлт /Увс, Улаангом/
2006-2007
         300.0
         150.0
 
XXIII.1.4
Бохир усны шугам. 24 км /Улаанбаатар, Налайх/
2006-2009
      5,100.0
         800.0
 
XXIII.1.5
Чулуун-Овоот хорооны /гэр хорооллын/ цэвэр бохир усны шугам /Улаанбаатар, БЗД/
2006-2007
         650.0
         150.0
 
XXIII.1.6
Бохир усны 25 дугаар коллектор, 3.2 км /Улаанбаатар, БГД/
2006-2008
      3,200.0
      1,300.0
 
XXIII.1.7
Цэвэр бохир усны магистраль шугам шинээр барих /Улаанбаатар, 1-р хороолол-Орбит 3.8 км/
2005-2008
      6,200.0
      2,500.0
 
XXIII.1.8
Цэвэр усны шугам, өргөлтийн насосны тоног төхөөрөмжийн шинэчлэлт /Сэлэнгэ, Орхон – Хөтөл 14 км/
2004-2008
      1,110.5
         500.0
 
XXIII.1.9
Ус зөөлрүүлэх төхөөрөмж /102 сум/
2006-2008
      1,020.0
         290.0
 
XXIII.1.10
Цэвэр усны шугам, усан сан /Говьсүмбэр, Чойр 1.7 км/
2006-2007
         180.0
           80.0
 
XXIII.1.11
Цэвэр усны цагираг шугам, усан сан /Говь-Алтай, Есөнбулаг/
2006-2007
         300.0
         150.0
 
XXIII.1.12
Гэр хорооллын орчныг тохижуулах /Улаанбаатар, БЗД. 14-р хороолол/
2006-2007
         300.0
         170.0
 
XXIII.1.13
АХБ-ны зээлээр хэрэгжүүлэх "Орон нутгийн нийтийн аж ахуйг хөгжүүэх төсөл"-ийн  Монголын талын хөрөнгө
2006-2007
         259.0
         101.0
 
XXIII.1.14
 Инженерийн шугам сүлжээг шинэчлэх "Шугам сүлжээ-1" төсөл /Дундговь, Мандалговь/
2007-2009
         532.0
         100.0
 
XXIII.1.15
Аймгийн төвүүдийн орон сууцны инженерийн шугам сүлжээ.
2007-2009
      2,250.0
         850.0
 
XXIII.1.16
Газрын албадын байр худалдан авах  /4 аймаг/
2007
         270.0
         270.0
 
XXIII.1.17
Нийтийн халуун усны барилга /Баян-Өлгий. Өлгий, Хотгор баг/
2007
           10.0
           10.0
 
XXIII.1.18
Ахуйн үйлчилгээ, халуун усны барилга /Дорнод, Хэрлэн, 1-р баг/
2007
           29.0
           29.0
 
XXIII.1.19
7 айлын орон сууц /Өмнөговь, Манлай/
2007
           35.0
           35.0
 
XXIII.1.20
6 айлын орон сууц /Өмнөговь, Баян-Овоо/
2007
           30.0
           30.0
 
XXIII.1.21
4 айлын орон сууц /Өмнөговь, Цогтцэций/
2007
           25.0
           25.0
 
XXIII.1.22
7 айлын орон сууц /Өмнөговь, Ханбогд/
2007
           35.0
           35.0
 
XXIII.1.23
7 айлын орон сууц /Өмнөговь, Ханхонгор/
2007
           35.0
           35.0
 
XXIII.1.24
Төрийн албан хаагчдын орон сууц барихад дэмжлэг үзүүлэх /Увс, Улаангом/
2007
         125.0
         125.0
 
XXIII.1.25
Халуун усны барилга /Хөвсгөл, Мөрөн 6,  9-р хороо /
2007
              9.0
              9.0
 
XXIII.1.26
Гүний худагтай халуун усны барилга /Ховд 2 ш /   
2007
           70.0
           70.0
 
XXIII.1.27
 Буянт голын ус хуваарилах байгууламж дуусгах   /Ховд/ 
2007
           40.0
           40.0
 
XXIII.1.28
Оон сууцны барилгын дээврийн засвар /Орхон, Жаргалант/
2007
           20.7
           20.7
 
XXIII.1.29
Халуун усны барилга /Орхон, Баян-Өндөр, Дэнж баг/
2007
           50.0
           50.0
 
XXIII.1.30
Хороодын усан сан, гүнийн худаг /Улаанбаатар, СБД, 6-9-р хороо/
2007
           15.0
           15.0
 
XXIII.1.31
Хороодын халуун усны барилга /Улаанбаатар, БЗД, 11-р хороо/
2007
           40.0
           40.0
 
XXIII.1.32
Орон сууцанд лифт тавих /Улаанбаатар, БЗД, 16-р хороо, 6 ш/
2007
           60.0
           60.0
 
XXIII.1.33
Халуун усны барилга /Улаанбаатар, БГД, 16-р хороо/
2007
           40.0
           40.0
 
XXIII.1.34
Орон сууц худалдан авах, зээлээр орон сууц барихад дэмжлэг үзүүлэх /Улаанбаатар, ЧД, 2-р хороо/
2007
         200.0
         200.0
 
XXIII.1.35
Замын гэрэлтүүлэг /Орхон, Жаргалант/
2007
           15.5
           15.5
 
XXIII.1.36
Замын гэрэлтүүлэг /Орхон, Баян-Өндөр, Шанд баг, 6.5 км/
2007
           42.0
           42.0
 
XXIII.1.37
Замын гэрэлтүүлэг /Улаанбаатар, СБД/
2007
           30.0
           30.0
 
XXIII.1.38
Усан сан /Дархан Уул, Дархан, 8-р баг/
2007
              3.0
             3.0
 
XXIII.1.39
Сумын цэвэр усны нөөцийн сан /Сэлэнгэ, Баянгол/
2007
           40.0
           40.0
 
XXIII.1.40
Сумын халуун усны барилга, компьютер, тоног төхөөрөмж /Хөвсгөл, Рашаант/
2007
           15.0
           15.0
 
XXIII.1.41
Орон сууцны барилгын засвар /Дархан-Уул, Дархан/
2007
         250.0
         250.0
 
XXIII.1.42
Сумын халуун усны барилга /Баянхонгор аймгийн Баянлиг, Баянговь, Баянцагаан/
2007
           30.0
           30.0
 
XXIII.2
Их засвар:
 
           73.0
           73.0
 
XXIII.2.1
 Халуун усны байрын засвар /Дархан Уул, Орхон/
2007
              4.0
              4.0
 
XXIII.2.2
Бүсийн оношлогоо, эмчилгээний төвийн засвар /Өвөрхангай, Арвайхээр/
2007
           25.0
           25.0
 
XXIII.2.3
Төрийн албан хаагчийн орон сууц /Өвөрхангай, Гучин-Ус/
2007
              9.0
             9.0
 
XXIII.2.4
Ахуйн үйлчилгээний барилгын засвар /Сүхбаатар/
2007
           35.0
           35.0
 
XXIII.3
Тоног төхөөрөмж:
2007
         100.0
         100.0
 
XXIII.3.1
Ундны ус цэнгэгжүүлэх тоног төхөөрөмж, халуун усны барилга /Төв/
2007
           10.0
           10.0
 
XXIII.3.2
Ундны ус зөөвөрлөх автомашин /Хэнтий, Бэрх/
2007
           10.0
           10.0
 
XXIII.3.3
Хог тээврийн автомашин /Хэнтий, Бэрх/
2007
           10.0
           10.0
 
XXIII.3.4
Усны бойлор тавих /Орхон, Говил баг/
2007
           70.0
           70.0
 
 
Нийт дүн
 
   24,938.7
      9,428.2
XXIY.  БАТЛАН ХАМГААЛАХЫН САЙД
 
 
XXIY.1
Хөрөнгө оруулалт:
 
      2,690.0
      1,330.0
XXIY.1.1
Энхийг сахиулах хүчний батальон /Дархан-Уул/
2006-2009
      2,040.0
         680.0
XXIY.1.2
БХИС-ийн  барилгын засвар /Улаанбаатар, БЗД/
2007
         650.0
         650.0
 
XXIY.2
Их засвар:
2007
         220.0
         220.0
 
XXIY.2.1
Цэргийн музейн барилгын засвар /Улаанбаатар, БЗД/
2007
           40.0
           40.0
 
XXIY.2.2
167-р ангийн зэвсэг техникийн агуулахын засвар /Өмнөговь/
2007
         180.0
         180.0
 
XXIY.3
Тоног төхөөрөмж:
 
         150.0
         150.0
 
XXIY.3.1
Энхийг сахиулах газрын техник, тоног төхөөрөмж
2007
         110.0
         110.0
 
XXIY.3.2
089-р ангийн техник оношлогоо, засвар үйлчилгээний газрын тоног төхөөрөмж
2007
           40.0
           40.0
 
 
Нийт дүн
 
      3,060.0
      1,700.0
XXY. УЛСЫН ДЭЭД ШҮҮХИЙН ЕРӨНХИЙ ШҮҮГЧ
 
 
 
XXY.1
Их засвар:Шүүх хуралдааны танхимуудын засвар
2007
           10.0
           10.0
XXY.2
Тоног төхөөрөмж:
 
           13.2
           13.2
XXY.2.1
Улсын дээд шүүхийн архивын тоног төхөөрөмж
2007
           10.0
           10.0
XXY.2.2
Шүүх хуралдааны танхимуудын аудио тоног төхөөрөмж
2007
              3.2
              3.2
 
 
Нийт дүн
 
           23.2
           23.2
XXYI. ШҮҮХИЙН ЕРӨНХИЙ ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА
 
 
 
XXYI.1
Хөрөнгө оруулалт:
 
         580.0
         550.0
XXYI.1.1
Аймгийн шүүхийн барилга /Дорноговь/
2006-2007
         200.0
         170.0
XXYI.1.2
Аймгийн шүүхийн барилга /Говь-Алтай/
2007
         309.2
         309.2
XXYI.1.3
Сум дундын шүүх, прокурорын барилга /Сэлэнгэ, Сайхан/
2007
           70.8
           70.8
 
XXYI.2
Их засвар
2007
           50.0
           50.0
 
XXYI.3
Тоног төхөөрөмж
2007
           80.0
           80.0
 
 
Нийт дүн
 
         710.0
         680.0
XXYII. УЛСЫН ЕРӨНХИЙ ПРОКУРОР
 
 
XXYII.1
Хөрөнгө оруулалт:
 
         370.0
         370.0
XXYII.1.1
Аймгийн шүүх, прокурорын барилга /Дорноговь/
2007
         200.0
         200.0
XXYII.1.2
Аймгийн шүүх, прокурорын барилга /Говь-Алтай/
2007
         140.0
         140.0
 
XXYII.1.3
Сум дундын шүүх, прокурорын барилга /Сэлэнгэ, Сайхан/
2007
           30.0
           30.0
 
XXYII.2
Тоног төхөөрөмж:Прокурорын төв, орон нутгийн байгууллагын компьютер, техник хэрэгсэл /УИХ-ын 54-р тогтоолын дагуу/
2007
         197.5
         197.5
 
 
Нийт дүн
 
         567.5
         567.5
XXYIII. АЙМАГ, НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА
 
 
 
XXYIII.1
Хөрөнгө оруулалт:
 
      6,698.0
      6,468.0
XXYIII.1.1
Хөрсний уснаас хамгаалах барилга, байгууламж барих /Улаанбаатар/
2007
      1,500.0
      1,500.0
XXYIII.1.2
Нийтийн зориулалттай орон сууцны барилгын засвар /Улаанбаатар/
2007
         500.0
         500.0
XXYIII.1.3
Ахмадууд болон төрийн албан хаагчдад зориулан орон сууц барих /Улаанбаатар/
2007
      1,000.0
      1,000.0
 
XXYIII.1.4
Баянзүрх дүүргийн 19-р хорооны 1,2,3,4 -р байрыг дулааны нэгдсэн шугамд холбох /Улаанбаатар/
2007
      1,000.0
      1,000.0
 
XXYIII.1.5
Улаанбаатар хотыг утаагүй болгох төсөл
2007
         120.0
         120.0
 
XXYIII.1.6
Ногооннуурын тохижилт, цэцэрлэгжүүлэлт /Улаанбаатар, ЧД/
2007
           30.0
           30.0
 
XXYIII.1.7
Орон сууцны барилгын засвар /Улаанбаатар, СБД, 1-5-р хороо/
2007
           20.0
           20.0
 
XXYIII.1.8
Хорооллын доторхи замын болон орчны гэрэлтүүлэг /Улаанбаатар, СБД, 1-5-р хороо/
2007
           50.0
           50.0
 
XXYIII.1.9
Орон сууцны барилгын засвар /Улаанбаатар, СБД, 6-9-р хороо/
2007
           20.0
           20.0
 
XXYIII.1.10.
Орон сууцны барилгын засвар /Улаанбаатар, БГД, 1-4-р хороо/
2007
           50.0
           50.0
 
XXYIII.1.11
Байрнуудын тохижилт, засвар, үйлчилгээ, лифт /Улаанбаатар, БГД, 1-4-р хороо, 25 СӨХ /
2007
           25.0
           25.0
 
XXYIII.1.12
Зам засвар, гэрэлтүүлэг, Горькийн гудамжны зам засах /Улаанбаатар, БГД/
2007
         250.0
         250.0
 
XXYIII.1.13
Цэцэрлэгжилт, тохижилт /Улаанбаатар, БГД, 15-19-р хороо/
2007
           30.0
           30.0
 
XXYIII.1.14
СӨХ-ны талбайн тохижилт, /Улаанбаатар,  ЧД, 1-6-р хороо/
2007
           20.0
           20.0
 
XXYIII.1.15
Орон сууцны дулаан болон халуун, хүйтэн усны шугам хоолойн засвар, шинэчлэлт /Улаанбаатар ЧД, 1-6-р хороо/
2007
           20.0
           20.0
 
XXYIII.1.16
Орон сууцны барилгын засвар /Улаанбаатар, СХД 12-16-р хороо/
2007
         100.0
         100.0
 
XXYIII.1.17
Цэвэр, бохир усны шугамын шинэчлэлт, /Улаанбаатар, ЧД/
2007
         100.0
         100.0
 
XXYIII.1.18
Орон сууцны барилгын засвар /Улаанбаатар, ХУД/
2007
           50.0
           50.0
 
XXYIII.1.19
Халуун усны барилга /Улаанбаатар, БЗД, 2-р хороо, 5 ш /
2007
         100.0
         100.0
 
XXYIII.1.20
Гэр хороололд хямд өртөгтэй дулааны шугам сүлжээ бүхий /үлгэр жишээ/ орон сууц барих төсөл хэрэгжүүлэх
2007
         250.0
         250.0
 
XXYIII.1.21
Хорооны барилгын өргөтгөл, халуун усны байр барих /Улаанбаатар, БГД/
2007
           85.0
           85.0
 
XXYIII.1.22
Лифт шинэчлэх /Улаанбаатар, БГД, 13-р хороо, 2 ш/
2007
           70.0
           70.0
  
XXYIII.1.23
Орон сууцны барилгын засвар /Улаанбаатар, БГД 12-р хороо/
2007
           14.0
           14.0
 
XXYIII.1.24
Орон сууцны барилгын засвар /Улаанбаатар, БГД 14-р хороо/
2007
           60.0
           60.0
 
XXYIII.1.25
Нийтийн зориулалттай орон сууцны  хэрэглээний халуун усны шугам татах /Улаанбаатар, Налайх/
2007
           82.0
           82.0
 
XXYIII.1.26
Ахуй үйлчилгээний төв, 2 цэцэрлэг /Улаанбаатар, Налайх, Багануур/
2007
         168.0
         168.0
 
XXYIII.1.27
Аймгийн ЗДТГ-ын конторын барилга /Завхан/
2008
         984.0
         754.0
 
XXYIII.2
Боловсролын байгууллагын их засвар
2007
         600.0
         600.0
 
XXYIII.3
Эмнэлгийн байгууллагын их засвар
2007
         400.0
         400.0
 
 
Нийт дүн
 
      7,698.0
      7,468.0
Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын дүн
 
   260,922.0
   139,664.4