Бүлэг: 1979
МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ
2007 оны 12 сарын 13 өдөр
Төрийн ордон, Улаанбаатар хот
"ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН САЛБАРЫН
ТӨСӨЛ"-ИЙН ЗЭЭЛИЙН ХЭЛЭЛЦЭЭРИЙГ
СОЁРХОН БАТЛАХ ТУХАЙ
1 дүгээр зүйл. Монгол Улсын Засгийн газар, Азийн хөгжлийн банк хооронд 2007 оны 8 дугаар сарын 27-ны өдөр байгуулсан "Хот байгуулалтын салбарын төсөл"-ийн зээлийн хэлэлцээрийг Засгийн газрын өргөн мэдүүлснээр соёрхон баталсугай.
Хэвлэх
МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА Д.ЛҮНДЭЭЖАНЦАН

МОНГОЛ  УЛСЫН  ХУУЛЬ

 

2007 оны 12 сарын 13 өдөр                                                                                                                                                                                         Төрийн ордон, Улаанбаатар хот

 

 

“ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН САЛБАРЫН

ТӨСӨЛ”-ИЙН ЗЭЭЛИЙН ХЭЛЭЛЦЭЭРИЙГ

СОЁРХОН БАТЛАХ ТУХАЙ
 

 

            1 дүгээр зүйл. Монгол Улсын Засгийн газар, Азийн хөгжлийн банк хооронд 2007 оны 8 дугаар сарын 27-ны өдөр байгуулсан “Хот байгуулалтын салбарын төсөл”-ийн зээлийн хэлэлцээрийг Засгийн газрын өргөн мэдүүлснээр соёрхон баталсугай.

 

 

 

 

 

 

                       

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                              Д.ЛҮНДЭЭЖАНЦАН