• Нүүр
  • Монгол Улсын олон улсын гэрээ
  • “ЭХ НЯЛХСЫН ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТӨВИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ САЙЖРУУЛАХ ТӨСӨЛ”-ИЙН ЗЭЭЛИЙН ХЭЛЭЛЦЭЭР СОЁРХОН БАТЛАХ ТУХАЙ /Монгол Улсын Засгийн газар, Итали Улсын Засгийн газар хооронд 2007 оны 11 дүгээр сарын 19-ний өдөр байгуулсан “Эх нялхсын эрдэм шинжилгээний төвийн үйл ажиллагааг сайжруулах төсөл”-ийн зээлийн хэлэлцээр/
Бүлэг: 1979
МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ
2008 оны 05 сарын 08 өдөр
Төрийн ордон, Улаанбаатар хот
"ЭХ НЯЛХСЫН ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ
ТӨВИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ САЙЖРУУЛАХ
ТӨСӨЛ"-ИЙН ЗЭЭЛИЙН ХЭЛЭЛЦЭЭР
СОЁРХОН БАТЛАХ ТУХАЙ
1 дүгээр зүйл. Монгол Улсын Засгийн газар, Итали Улсын Засгийн газар хооронд 2007 оны 11 дүгээр сарын 19-ний өдөр байгуулсан "Эх нялхсын эрдэм шинжилгээний төвийн үйл ажиллагааг сайжруулах төсөл"-ийн зээлийн хэлэлцээрийг Засгийн газрын өргөн мэдүүлснээр соёрхон баталсугай.
Хэвлэх
МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА Д.ЛҮНДЭЭЖАНЦАН

МОНГОЛ  УЛСЫН  ХУУЛЬ

 

2008 оны 05 сарын 08 өдөр                                                                                                                                                                                         Төрийн ордон, Улаанбаатар хот

 

 

“ЭХ НЯЛХСЫН ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ

ТӨВИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ САЙЖРУУЛАХ

ТӨСӨЛ”-ИЙН ЗЭЭЛИЙН ХЭЛЭЛЦЭЭР

СОЁРХОН БАТЛАХ ТУХАЙ

 

1 дүгээр зүйл. Монгол Улсын Засгийн газар, Итали Улсын Засгийн газар хооронд 2007 оны 11 дүгээр сарын 19-ний өдөр байгуулсан “Эх нялхсын эрдэм шинжилгээний төвийн үйл ажиллагааг сайжруулах төсөл”-ийн зээлийн хэлэлцээрийг Засгийн газрын өргөн мэдүүлснээр соёрхон баталсугай.

 

 

 

 

 

 

 

           

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                      Д.ЛҮНДЭЭЖАНЦАН