• Нүүр
  • Монгол Улсын олон улсын гэрээ
  • АЖИЛЛАХ ХҮЧ ХАРИЛЦАН СОЛИЛЦОХ ТУХАЙ МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗАР, БҮГД НАЙРАМДАХ АРДЧИЛСАН СОЛОНГОС АРД УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗАР ХООРОНДЫН ХЭЛЭЛЦЭЭРИЙГ СОЁРХОН БАТЛАХ ТУХАЙ
Бүлэг: 1979
МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ
2008 оны 05 сарын 16 өдөр
Төрийн ордон, Улаанбаатар хот
АЖИЛЛАХ ХҮЧ ХАРИЛЦАН СОЛИЛЦОХ
ТУХАЙ МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗАР,
БҮГД НАЙРАМДАХ АРДЧИЛСАН СОЛОНГОС
АРД УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗАР ХООРОНДЫН
ХЭЛЭЛЦЭЭРИЙГ СОЁРХОН БАТЛАХ ТУХАЙ
1 дүгээр зүйл. 2007 оны 7 дугаар сарын 20-ны өдөр Улаанбаатар хотноо гарын үсэг зурсан Ажиллах хүч харилцан солилцох тухай Монгол Улсын Засгийн газар, Бүгд Найрамдах Ардчилсан Солонгос Ард Улсын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээрийг Монгол Улсын Засгийн газрын өргөн мэдүүлснээр соёрхон баталсугай.
Хэвлэх
МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА Д.ЛҮНДЭЭЖАНЦАН

МОНГОЛ  УЛСЫН  ХУУЛЬ

 

2008 оны 05 сарын 16 өдөр                                                                                                                                                                                         Төрийн ордон, Улаанбаатар хот

 

 

  АЖИЛЛАХ ХҮЧ ХАРИЛЦАН СОЛИЛЦОХ

  ТУХАЙ МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗАР, 

  БҮГД НАЙРАМДАХ АРДЧИЛСАН СОЛОНГОС

   АРД УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗАР ХООРОНДЫН

 ХЭЛЭЛЦЭЭРИЙГ СОЁРХОН БАТЛАХ ТУХАЙ

 

 

             1 дүгээр зүйл. 2007 оны 7 дугаар сарын 20-ны өдөр Улаанбаатар хотноо гарын үсэг зурсан Ажиллах хүч харилцан солилцох тухай  Монгол Улсын Засгийн газар,  Бүгд Найрамдах Ардчилсан Солонгос Ард Улсын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээрийг Монгол Улсын Засгийн газрын өргөн мэдүүлснээр соёрхон баталсугай.

 

 

 

 

 

 

 

                       

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                              Д.ЛҮНДЭЭЖАНЦАН