A

A

A

Бүлэг: 1979

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2008 оны 05 сарын 29 өдөр

Төрийн ордон, Улаанбаатар хот

"УЛААНБААТАР ХОТЫН ШИНЭ НИСЭХ

ОНГОЦНЫ БУУДАЛ БАРИХ ТӨСӨЛ"-ИЙН

ЗЭЭЛИЙН ХЭЛЭЛЦЭЭРИЙГ СОЁРХОН

БАТЛАХ ТУХАЙ

1 дүгээр зүйл.Монгол Улсын Засгийн газар, Японы олон улсын хамтын ажиллагааны банк хооронд 2008 оны 5 дугаар сарын 1-нд байгуулсан "Улаанбаатар хотын шинэ нисэх онгоцны буудал барих төсөл"-ийн зээлийн хэлэлцээрийг Засгийн газрын өргөн мэдүүлснээр соёрхон баталсугай.

Хэвлэх

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА Д.ЛҮНДЭЭЖАНЦАН