Бүлэг: 1979
МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ
2008 оны 05 сарын 29 өдөр
Төрийн ордон, Улаанбаатар хот
"УЛААНБААТАР ХОТЫН ШИНЭ НИСЭХ
ОНГОЦНЫ БУУДАЛ БАРИХ ТӨСӨЛ"-ИЙН
ЗЭЭЛИЙН ХЭЛЭЛЦЭЭРИЙГ СОЁРХОН
БАТЛАХ ТУХАЙ
1 дүгээр зүйл.Монгол Улсын Засгийн газар, Японы олон улсын хамтын ажиллагааны банк хооронд 2008 оны 5 дугаар сарын 1-нд байгуулсан "Улаанбаатар хотын шинэ нисэх онгоцны буудал барих төсөл"-ийн зээлийн хэлэлцээрийг Засгийн газрын өргөн мэдүүлснээр соёрхон баталсугай.
Хэвлэх
МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА Д.ЛҮНДЭЭЖАНЦАН

МОНГОЛ  УЛСЫН  ХУУЛЬ

 

2008 оны 05 сарын 29 өдөр                                                                                                                                                                                        Төрийн ордон, Улаанбаатар хот

 

 

 “УЛААНБААТАР ХОТЫН ШИНЭ НИСЭХ

ОНГОЦНЫ  БУУДАЛ БАРИХ ТӨСӨЛ”-ИЙН

ЗЭЭЛИЙН ХЭЛЭЛЦЭЭРИЙГ СОЁРХОН

 БАТЛАХ ТУХАЙ

 

             1 дүгээр зүйл.Монгол Улсын Засгийн газар, Японы олон улсын хамтын ажиллагааны банк хооронд 2008 оны 5 дугаар сарын 1-нд байгуулсан  “Улаанбаатар хотын шинэ нисэх онгоцны буудал барих төсөл”-ийн зээлийн хэлэлцээрийг Засгийн газрын өргөн мэдүүлснээр соёрхон баталсугай.

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                Д.ЛҮНДЭЭЖАНЦАН