Бүлэг: 1979
МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ
2008 оны 12 сарын 31 өдөр
Төрийн ордон, Улаанбаатар хот
САНХҮҮГИЙН ПРОТОКОЛ, ЗЭЭЛИЙН ГЭРЭЭ СОЁРХОН БАТЛАХ ТУХАЙ
1 дүгээр зүйл. Эрдэнэт хотын бохир ус цэвэрлэх байгууламжийн өргөтгөлийн төслийн талаар Монгол Улсын Засгийн газар, Бүгд Найрамдах Франц Улсын Засгийн газар хооронд байгуулсан санхүүгийн протокол, зээлийн гэрээг Засгийн газрын өргөн мэдүүлснээр соёрхон баталсугай.
Хэвлэх
МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА Д.ДЭМБЭРЭЛ

МОНГОЛ  УЛСЫН  ХУУЛЬ

 

2008 оны 12 сарын 31 өдөр                                                                                                                                                                                      Төрийн ордон, Улаанбаатар хот

 

 

САНХҮҮГИЙН ПРОТОКОЛ, ЗЭЭЛИЙН

     ГЭРЭЭ СОЁРХОН БАТЛАХ ТУХАЙ

 

 

            1 дүгээр зүйл. Эрдэнэт хотын бохир ус цэвэрлэх байгууламжийн өргөтгөлийн төслийн талаар Монгол Улсын Засгийн газар, Бүгд Найрамдах Франц Улсын Засгийн газар хооронд байгуулсан санхүүгийн протокол, зээлийн гэрээг Засгийн газрын өргөн мэдүүлснээр соёрхон баталсугай.

 

 

 

 

 

 

 

                       

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                               Д.ДЭМБЭРЭЛ