A

A

A

  • Нүүр
  • Монгол Улсын олон улсын гэрээ
  • КОНВЕНЦИД НЭГДЭН ОРОХ ТУХАЙ /Олон улсын ач холбогдол бүхий ус, намгархаг газар, ялангуяа усны шувууд олноор амьдардаг орчны тухай Конвенц/
Бүлэг: 1979

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

1997 оны 6 дугаар сарын 5-ны өдөр

Улаанбаатар хот

КОНВЕНЦИД НЭГДЭН ОРОХ ТУХАЙ

1 дүгээр зүйл. 1971 оны 2 дугаар сарын 2-ны өдөр Рамсар хотноо гарын үсэг зурсан "Олон улсын ач холбогдол бүхий ус, намгархаг газар, ялангуяа усны шувууд олноор амьдардаг орчны тухай Конвенц"-д Засгийн газрын өргөн мэдүүлсний дагуу нэгдэн орсугай.

Хэвлэх

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА Р.ГОНЧИГДОРЖ