Бүлэг: 1979
МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ
2003 оны 04 дүгээр сарын 24-ний өдөр
Улаанбаатар хот
"ОЛОН УЛСЫН ЦАХИЛГААН ХОЛБООНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН
YНДСЭН ДYРЭМ, КОНВЕНЦИ"-Д ОРСОН НЭМЭЛТ,
ӨӨРЧЛӨЛТИЙГ СОЁРХОН БАТЛАХ ТУХАЙ
1 дүгээр зүйл. АНУ-ын Миннеаполис хотноо 1998 оны 11 дүгээр сард хуралдсан Олон улсын цахилгаан холбооны байгууллагын Бүрэн Эрхт төлөөлөгчдийн хурлаас баталсан "Олон улсын цахилгаан холбооны байгууллагын Yндсэн дүрэм, Конвенци"-д орсон нэмэлт, өөрчлөлтийг Монгол Улсын Засгийн газрын өргөн мэдүүлснээр соёрхон баталсугай.
Хэвлэх
МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА С.ТӨМӨР-ОЧИР

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

 

2003 оны 04 дүгээр сарын 24-ний өдөр

Улаанбаатар хот

 

 

 

 

“ОЛОН УЛСЫН ЦАХИЛГААН ХОЛБООНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН

YНДСЭН ДYРЭМ, КОНВЕНЦИ”-Д ОРСОН НЭМЭЛТ,

ӨӨРЧЛӨЛТИЙГ СОЁРХОН БАТЛАХ ТУХАЙ

 

            1 дүгээр зүйл. АНУ-ын Миннеаполис хотноо 1998 оны 11 дүгээр сард хуралдсан Олон улсын цахилгаан холбооны байгууллагын Бүрэн Эрхт төлөөлөгчдийн хурлаас баталсан “Олон улсын цахилгаан холбооны байгууллагын Yндсэн дүрэм, Конвенци”-д орсон нэмэлт, өөрчлөлтийг Монгол Улсын Засгийн газрын өргөн мэдүүлснээр соёрхон баталсугай.

 

 

 

 

 

 

                       

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                               С.ТӨМӨР-ОЧИР