Бүлэг: 1979
МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ
2003 оны 11 дүгээр сарын 07-ны өдөр
Улаанбаатар хот
"УДААН ЗАДАРДАГ ОРГАНИК БОХИРДУУЛАГЧИЙН
ТУХАЙ КОНВЕНЦИ"-Д НЭГДЭН ОРСНЫГ СОЁРХОН
БАТЛАХ ТУХАЙ
1 дүгээр зүйл. Швед Улсын Стокгольм хотноо 2001 оны 5 дугаар сарын 23-ны өдөр батлагдсан "Удаан задардаг органик бохирдуулагчийн тухай Конвенци"-д Монгол Улс нэгдэн орсныг Засгийн газрын өргөн мэдүүлснээр соёрхон баталсугай.
Хэвлэх
МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДЭД ДАРГА Ж.БЯМБАДОРЖ

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

 

2003 оны 11 дүгээр сарын 07-ны өдөр

Улаанбаатар хот

 

 

 

“УДААН ЗАДАРДАГ ОРГАНИК БОХИРДУУЛАГЧИЙН

ТУХАЙ КОНВЕНЦИ”-Д НЭГДЭН ОРСНЫГ СОЁРХОН

БАТЛАХ ТУХАЙ

 

 

            1 дүгээр зүйл. Швед Улсын Стокгольм хотноо 2001 оны 5 дугаар сарын 23-ны өдөр батлагдсан “Удаан задардаг органик бохирдуулагчийн тухай Конвенци”-д Монгол Улс нэгдэн орсныг Засгийн газрын өргөн мэдүүлснээр соёрхон баталсугай.

 

 

 

 

 

 

 

                        МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДЭД ДАРГА                                                Ж.БЯМБАДОРЖ