A

A

A

Бүлэг: 1979

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2005 оны 10 сарын 27 өдөр

Төрийн ордон. Улаанбаатар хот

АВИЛГАЛЫН ЭСРЭГ НҮБ-ЫН

КОНВЕНЦИЙГ СОЁРХОН БАТЛАХ

ТУХАЙ

1 дүгээр зүйл. Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Ерөнхий Ассамблейн 2003 оны 10 дугаар сарын 31-ний өдрийн 58/4 тоот тогтоолоор баталсан Авилгалын эсрэг НҮБ-ын Конвенцийг Монгол Улсын Засгийн газрын өргөн мэдүүлснээр соёрхон баталсугай.

Хэвлэх

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА Ц.НЯМДОРЖ