Бүлэг: 1979
МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ
2005 оны 11 сарын 17 өдөр Төрийн ордон. Улаанбаатар хот
"ХУВИЙН ХЭВШЛИЙГ ДЭМЖИХ ХОЁР
ДАХЬ ТӨСӨЛ"-ИЙН ХӨГЖЛИЙН ЗЭЭЛИЙН
ГЭРЭЭГ СОЁРХОН БАТЛАХ ТУХАЙ
1 дүгээр зүйл. Монгол Улсын Засгийн газар, Олон улсын хөгжлийн ассоциаци хооронд байгуулсан "Хувийн хэвшлийг дэмжих хоёр дахь төсөл"-ийн Хөгжлийн зээлийн гэрээг Монгол Улсын Засгийн газрын өргөн мэдүүлснээр соёрхон баталсугай.
Хэвлэх
МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА Ц.НЯМДОРЖ

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

 

2005  оны  11  сарын 17  өдөр                                                                                                                                                                                   Төрийн ордон. Улаанбаатар хот

 

 

“ХУВИЙН ХЭВШЛИЙГ ДЭМЖИХ  ХОЁР

 ДАХЬ ТӨСӨЛ”-ИЙН ХӨГЖЛИЙН ЗЭЭЛИЙН

ГЭРЭЭГ СОЁРХОН БАТЛАХ ТУХАЙ

 

            1 дүгээр зүйл. Монгол Улсын Засгийн газар, Олон улсын хөгжлийн ассоциаци хооронд байгуулсан “Хувийн хэвшлийг дэмжих хоёр дахь төсөл”-ийн Хөгжлийн зээлийн гэрээг Монгол Улсын Засгийн газрын өргөн мэдүүлснээр соёрхон баталсугай.

 

 

 

 

 

                       

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                             Ц.НЯМДОРЖ