Бүлэг: 1979
МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ
2015 оны 2 дугаар сарын 2-ны өдөр
Улаанбаатар хот
Дугаар 34
ТӨВ АЗИЙН БҮС НУТГИЙН ЭДИЙН ЗАСГИЙН
ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨРИЙН ТУХАЙ
Засгийн газрын тухай хуулийн 30 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:
Төв Азийн бүс нутгийн эдийн засгийн хамтын ажиллагааны хөтөлбөрт Монгол Улсын Засгийн газрыг Сангийн сайд төлөөлж байхаар тогтоосугай.
Монгол Улсын Ерөнхий сайд Ч.САЙХАНБИЛЭГ
Сангийн сайд Ж.ЭРДЭНЭБАТ
МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ
2015 оны 2 дугаар сарын 2-ны өдөр
Улаанбаатар хот

Дугаар 34

ТӨВ АЗИЙН БҮС НУТГИЙН ЭДИЙН ЗАСГИЙН

ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨРИЙН ТУХАЙ

    

Засгийн газрын тухай хуулийн 30 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:

Төв Азийн бүс нутгийн эдийн засгийн хамтын ажиллагааны хөтөлбөрт Монгол Улсын Засгийн газрыг Сангийн сайд төлөөлж байхаар тогтоосугай.

Монгол Улсын Ерөнхий сайд                                                     Ч.САЙХАНБИЛЭГ

Сангийн сайд                                                                               Ж.ЭРДЭНЭБАТ