Бүлэг: 1979
МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ЗАРЛИГ
2008 оны 6 дугаар сарын 6-ны өдөр Дугаар 170 Улаанбаатар хот
ДАЙНД ОРОЛЦСОН АХМАД НАСТНУУДЫН ТАЛААР АВАХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ
Монгол Улсын Үндсэн хуулийн гучин гуравдугаар зүйлийн 1.3-т заасныг үндэслэн ЗАРЛИГ БОЛГОХ НЬ:
Нэг.Халхын голын байддаанд ялсны 70 жилийн ойг угтан эх орныхоо тусгаар тогтнолын төлөө тэмцэж, 1939 оны Халхын голын байлдаан, 1945 оны чөлөөлөх дайн, улсын баруун хил дээр 1940-1948 онд болсон зэвсэгт тулгаралтанд оролцсон ахмад настнуудын нийгмийн хамгаалал, нийгмийн халамжийг дээшлүүлэх талаар дараахь арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэхийг Засгийн газарт чиглэл болгосугай:
1.Дайнд оролцсон ахмад настанд олгодог тэтгэмжийн хэмжээг нэмэгдүүлж, cap бүр олгох асуудлыг шийдвэрлэх;
2.Ахмад дайчдад орон сууц олгох, эсвэл түүнтэй адилтгах мөнгөн тэтгэмжийг нэг удаа олгох.
МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧ Н.ЭНХБАЯР
МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙ САЙД С.БАЯР

МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ЗАРЛИГ

 

2008 оны 6 дугаар сарын 6-ны өдөр                                                                        Дугаар 170                                                                                         Улаанбаатар хот   

 

 

ДАЙНД ОРОЛЦСОН АХМАД НАСТНУУДЫН ТАЛААР АВАХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ

 

       

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн гучин гуравдугаар зүйлийн 1.3-т заасныг үндэслэн ЗАРЛИГ БОЛГОХ НЬ:

Нэг.Халхын голын байддаанд ялсны 70 жилийн ойг угтан эх орныхоо тусгаар тогтнолын төлөө тэмцэж, 1939 оны Халхын голын байлдаан, 1945 оны чөлөөлөх дайн, улсын баруун хил дээр 1940-1948 онд болсон зэвсэгт тулгаралтанд оролцсон ахмад настнуудын нийгмийн хамгаалал, нийгмийн халамжийг дээшлүүлэх талаар дараахь арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэхийг Засгийн газарт чиглэл болгосугай:

1.Дайнд оролцсон ахмад настанд олгодог тэтгэмжийн хэмжээг нэмэгдүүлж, cap бүр олгох асуудлыг шийдвэрлэх;

2.Ахмад дайчдад орон сууц олгох, эсвэл түүнтэй адилтгах мөнгөн тэтгэмжийг нэг удаа олгох.

 

 

                                                                            МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧ                                    Н.ЭНХБАЯР                         

 

                                                                          МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙ САЙД                                     С.БАЯР