A

A

A

Бүлэг: 1979

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2010 оны 6 дугаар сарын 10-ны өдөр

Улаанбаатар хот

БАРААНЫ ТЭМДГИЙН ХУУЛИЙН ТУХАЙ СИНГАПУРЫН ГЭРЭЭНД НЭГДЭН ОРОХ ТУХАЙ

1 дүгээр зүйл. 2006 оны 3 дугаар сарын 13-наас 28-ны өдрүүдэд Сингапур Улсад хуралдсан Дэлхийн оюуны өмчийн байгууллагын Дипломат бага хурлаас баталсан "Барааны тэмдгийн хуулийн тухай Сингапурын гэрээ"-нд Монгол Улс нэгдэн орсныг Засгийн газрын өргөн мэдүүлснээр соёрхон баталсугай.

Хэвлэх

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА Д.ДЭМБЭРЭЛ