• Нүүр
  • Сайдын тушаал
  • Иргэний болон харуул хамгаалалтын ангилалд хамаарах галт зэвсэг, сумны нэр, төрлийн жагсаалт батлах тухай
Бүлэг: 1979
ХУУЛЬ ЗҮЙН САЙД, БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НОГООН ХӨГЖИЛ, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН САЙД, ЭРҮҮЛ МЭНД, СПОРТЫН САЙД НАРЫН ХАМТАРСАН ТУШААЛ
2015 оны 11 дүгээр сарын 03-ны өдөр
Дугаар А/250/А/379,437
Улаанбаатар хот
Иргэний болон харуул хамгаалалтын ангилалд хамаарах галт зэвсэг, сумны нэр, төрлийн жагсаалт батлах тухай
Галт зэвсгийн тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.2 дахь хэсгийг үндэслэн ТУШААХ нь:
1. Иргэний болон харуул хамгаалалтын ангилалд хамаарах галт зэвсэг, сумны нэр, төрлийн жагсаалтыг хавсралтаар баталсугай.
2. Тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Цагдаагийн ерөнхий газар /тэргүүн комиссар Р.Чингис/-т даалгасугай.
САЙД Д.ДОРЛИГЖАВ
САЙД Н.БАТЦЭРЭГ
САЙД Г.ШИЙЛЭГДАМБА
ХУУЛЬ ЗҮЙН САЙД, БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НОГООН ХӨГЖИЛ,

 АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН САЙД, ЭРҮҮЛ МЭНД, СПОРТЫН

САЙД НАРЫН ХАМТАРСАН ТУШААЛ

2015 оны 11 дүгээр сарын 03-ны өдөр                                        Дугаар А/250/А/379,437                                     Улаанбаатар хот

                                                                                          

Иргэний болон харуул хамгаалалтын ангилалд хамаарах

 галт зэвсэг, сумны нэр, төрлийн жагсаалт батлах тухай

           Галт зэвсгийн тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.2 дахь хэсгийг үндэслэн ТУШААХ нь:

          1. Иргэний болон харуул хамгаалалтын ангилалд хамаарах галт зэвсэг, сумны нэр, төрлийн жагсаалтыг хавсралтаар баталсугай.

         

          2.Тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Цагдаагийн ерөнхий газар /тэргүүн комиссар Р.Чингис/-т даалгасугай.

         

                                       САЙД                                         САЙД                                   САЙД 

                                              Д.ДОРЛИГЖАВ                          Н.БАТЦЭРЭГ                     Г.ШИЙЛЭГДАМБА