• Нүүр
  • Сайдын тушаал
  • “БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖЛЫГ ГҮЙЦЭТГЭСЭН ТЭМДЭГЛЭЛ”-ИЙН ЗАГВАР БАТЛАХ ТУХАЙ
Бүлэг: 1979
МОНГОЛ УЛСЫН ДЭД БҮТЦИЙН ХӨГЖЛИЙН САЙДЫН ТУШААЛ
2000 оны 1 дүгээр сарын 07-ны өдөр
Дугаар 09
Улаанбаатар хот
"БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖЛЫГ ГҮЙЦЭТГЭСЭН ТЭМДЭГЛЭЛ"ИЙН ЗАГВАР БАТЛАХ ТУХАЙ

Барилгын тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.1.2 дахь заалт, Монгол Улсын "Барилгын тухай" хууль, Барилга байгууламжийг ашиглалтанд оруулах дүрмийг мөрдүүлэхтэй холбогдуулан ТУШААХ нь: /БХБС-ын 2021 оны 230 дугаар тушаалаар нэмэлт орсныг тусгав./ 

1. "Барилга угсралтын ажлыг гүйцэтгэсэн тэмдэглэл"-ийн загварыг хавсралтаар баталсугай.
2. "Барилга угсралтын ажлыг гүйцэтгэсэн тэмдэглэл"-ийн загварын мөрдөлтөнд хяналт тавьж ажиллахыг Дэд бүтцийн улсын хяналтын алба /Н.Лхагваа/, Барилга, архитектурын газар /Б.Лхагвасүрэн/-т тус тус даалгасугай.
САЙД Г.БАТХҮҮ
Улсын бүртгэлийн 2000 оны 1 дүгээр сарын 18-ны өдрийн 1522 дугаарт бүртгэв.