A

A

A

  • Нүүр
  • Засгийн газрын тогтоол
  • МОНГОЛ УЛСАД 2016-2018 ОНД ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ОЛОН УЛСЫН ТОМООХОН ХУРАЛ, ЧУУЛГАН, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ БАТЛАХ ТУХАЙ
Бүлэг: 1979

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

2016 оны 2 дугаар сарын 29-ний өдөр

Дугаар 124

Улаанбаатар хот

МОНГОЛ УЛСАД 2016-2018 ОНД ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ОЛОН УЛСЫН ТОМООХОН ХУРАЛ, ЧУУЛГАН, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ БАТЛАХ ТУХАЙ

1. Монгол Улсад 2016-2018 онд зохион байгуулах олон улсын томоохон хурал, чуулган, арга хэмжээний жагсаалтыг хавсралт ёсоор баталсугай.

Засгийн газрын тухай хуулийн 30 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасныг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:

2. Энэ тогтоолын 1 дүгээр зүйлд заасан хурал, чуулган, арга хэмжээг зохион байгуулан үйл ажиллагааг нэгдсэн удирдлага, зохицуулалтаар хангаж, хэрэгжилтэд нь хяналт тавих, шаардагдах хөрөнгийг тухайн жилийн улсын төсөвт тусгах болон гадаад, дотоодын хөрөнгө оруулалт, олон улсын байгууллага, сангийн хандив, тусламжаар санхүүжүүлэх арга хэмжээ авч ажиллахыг холбогдох Засгийн газрын гишүүдэд үүрэг болгосугай.

Монгол Улсын Ерөнхий сайд Ч.САЙХАНБИЛЭГ

Гадаад хэргийн сайд Л.ПҮРЭВСҮРЭН