A

A

A

Бүлэг: 1979

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

2016 оны 2 дугаар сарын 29-ний өдөр

Дугаар 132

Улаанбаатар хот

ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНЫ ДҮРЭМ БАТЛАХ ТУХАЙ

Эрчим хүчний тухай хуулийн 5.1.2, 8.1, Эрчим хүч хэмнэлтийн тухай хуулийн 8.1-д заасныг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:

1. "Эрчим хүчний зохицуулах хорооны дүрэм"-ийг хавсралт ёсоор шинэчлэн баталсугай. 

/Энэ тогтоолын хавсралтад ЗГ-ын 2017 оны 15-р тогтоолоор өөрчлөлт орсон./

2. Энэ тогтоол гарсантай холбогдуулан "Эрчим хүчний зохицуулах хорооны дүрэм батлах тухай" Засгийн газрын 2012 оны 2 дугаар сарын 15-ны өдрийн 49 дүгээр тогтоолыг хүчингүй болсонд тооцсугай.

Монгол Улсын Ерөнхий сайд Ч.САЙХАНБИЛЭГ

Эрчим хүчний сайд Д.ЗОРИГТ