• Нүүр
  • Сайдын тушаал
  • ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Жолооч согтууруулах ундаа, мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодис хэрэглэсэн эсэхийг шалгах/
Бүлэг: 1979
МОНГОЛ УЛСЫН ЭРҮҮЛ МЭНД, СПОРТЫН САЙД, ХУУЛЬ ЗҮЙН САЙДЫН ХАМТАРСАН ТУШААЛ
2016 оны 4 дүгээр сарын 25-ны өдөр
Дугаар А/138,А/131
Улаанбаатар хот
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ
Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.3 дахь хэсэгт заасныг үндэслэн ТУШААХ нь:
1. "Жолооч согтууруулах ундаа, мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодис хэрэглэсэн эсэхийг шалгах журам"-ыг хавсралт ёсоор баталсугай.
2. Тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Эрүүл мэндийн яамны Бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар /С.Энхболд/, Хууль зүйн яамны Бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар /Б.Үнэнбат/-т тус тус даалгасугай.
4. Энэ тушаал гарсантай холбогдуулан Хууль зүйн сайдын 1999 оны 73 дугаар тушаалыг хүчингүй болсонд тооцсугай.
ЭРҮҮЛ МЭНД, СПОРТЫН ХУУЛЬ ЗҮЙН САЙД Ц.ОЮУНБААТАР
САЙДЫН ҮҮРЭГ ГҮЙЦЭТГЭГЧ Д.ДОРЛИГЖАВ
МОНГОЛ УЛСЫН ЭРҮҮЛ МЭНД, СПОРТЫН САЙД, ХУУЛЬ ЗҮЙН САЙДЫН ХАМТАРСАН ТУШААЛ
2016 оны 4 дүгээр сарын 25-ны өдөр
Улаанбаатар хот

Дугаар А/138,А/131

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.3 дахь хэсэгт заасныг үндэслэн ТУШААХ нь:

1."Жолооч согтууруулах ундаа, мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодис хэрэглэсэн эсэхийг шалгах журам”-ыг хавсралт ёсоор баталсугай.

2.Тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Эрүүл мэндийн яамны Бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар /С.Энхболд/, Хууль зүйн яамны Бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар /Б.Үнэнбат/-т тус тус даалгасугай.

4.Энэ тушаал гарсантай холбогдуулан Хууль зүйн сайдын 1999 оны 73 дугаар тушаалыг хүчингүй болсонд тооцсугай.

ЭРҮҮЛ МЭНД, СПОРТЫН                                                                       ХУУЛЬ ЗҮЙН САЙД

САЙДЫН ҮҮРЭГ ГҮЙЦЭТГЭГЧ                                                                                                                                                          

                   

Ц.ОЮУНБААТАР                                                                                                     Д.ДОРЛИГЖАВ                     

                            

/ЭМС, ХЗДХС-ын 2021 оны А/506, A/176 дугаар хамтарсан тушаалаар орсон нэмэлт, өөрчлөлтийг тусгав./