A

A

A

  • Нүүр
  • Сайдын тушаал
  • ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Ургамал хамгаалах биологийн гаралтай бодисыг турших, бүртгэх/
Бүлэг: 1979

ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН САЙДЫН ТУШААЛ

2016 оны 5 дугаар сарын 02-ны өдөр

Дугаар А-63

Улаанбаатар хот

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

Ургамал хамгааллын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.1.7 дахь заалтыг үндэслэн ТУШААХ нь:

1. "Ургамал хамгаалах биологийн гаралтай бодисыг турших, бүртгэх, тэдгээрийг хэрэглэх, бүртгэлээс хасах, устгах журам" - ыг хавсралтаар баталсугай.

2. Журмыг хууль зүйн яаманд хүргүүлж улсын нэгдсэн бүртгэлд бүртгүүлж арга хэмжээ авахыг Төрийн захиргааны удирдлагын газар (О.Амгаланбаатар)-т даалгасугай.

3. Журмын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Газар тариалангийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар (Ц.Болорчулуун)-т үүрэг болгосугай.

САЙД Р.БУРМАА