A

A

A

Бүлэг: 1979

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

2016 оны 6 дугаар сарын 20-ны өдөр

Дугаар 339

Улаанбаатар хот

ДҮРЭМ БАТЛАХ ТУХАЙ

Галын аюулгүй байдлын тухай хуулийн 5.2-т заасныг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:

1. "Галын аюулгүй байдлын үндсэн дүрэм"-ийг хавсралт ёсоор баталсугай.

2. Галын аюулгүй байдлын үндсэн дүрмийн биелэлтэд хяналт тавьж ажиллахыг Онцгой байдлын ерөнхий газрын дарга Т.Бадралд үүрэг болгосугай.

Монгол Улсын Ерөнхий сайд Ч.САЙХАНБИЛЭГ

Монгол Улсын Шадар сайд Ц.ОЮУНБААТАР