A

A

A

  • Нүүр
  • Сайдын тушаал
  • ЖАГСААЛТ БАТЛАХ ТУХАЙ /Мал эмнэлгийн зайлшгүй шаардлагатай эм болон эмнэлгийн хэрэгслийн/
Бүлэг: 1979

ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ, ХӨНГӨН ҮЙЛДВЭРИЙН САЙДЫН ТУШААЛ

2017 оны 04 дүгээр сарын 19-ний өдөр

Дугаар А-50

Улаанбаатар хот

ЖАГСААЛТ БАТЛАХ ТУХАЙ

Монгол Улсын Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.5 дахь хэсгийг үндэслэн ТУШААХ нь:

"Мал эмнэлгийн зайлшгүй шаардлагатай эм болон эмнэлгийн хэрэгслийн жагсаалт"-ыг хавсралтаар баталсугай.

1. Зайлшгүй шаардлагатай эм, эмнэлгийн хэрэгслийн импорт, үйлдвэрлэл, хангамжийн үйл ажиллагаанд зохицуулалт хийж ажиллахыг Мал эмнэлэг, үржлийн газрын газар /П.Ганхуяг/-т, тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Мал аж ахуйн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар /Л.Чой-Иш/-т тус тус үүрэг болгосугай.

2. Энэхүү тушаалыг Хууль, зүй дотоод хэргийн яаманд хүргүүлэн захиргааны хэм хэмжээний актыг улсын бүртгэлд бүртгүүлэх арга хэмжээ авахыг Хуулийн хэлтэс (Б.Батцэцэг)-т даалгасугай.

САЙД П.СЭРГЭЛЭН