Бүлэг: 1979
МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ЗАРЛИГ
2017 оны 12 дугаар сарын 06-ны өдөр
Дугаар 78
Төрийн ордон, Улаанбаатар хот
Дүрэмд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай
Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Гучиндөрөвдүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэг, Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсгийг тус тус үндэслэн ЗАРЛИГ БОЛГОХ нь:
Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2006 оны 302 дугаар зарлигаар батлагдсан "Монгол Улсын төрийн шагналын дүрэм"-ийн 3 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийн "жил бүр улс тунхагласны баярыг тохиолдуулан" гэснийг "жил бүрийн ардчилал, хүний эрхийн өдрийг тохиолдуулан" гэж өөрчилсүгэй.
МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧ Х.БАТТУЛГА

МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ЗАРЛИГ

2017 оны 12 дугаар сарын 06-ны өдөр                                                                           Дугаар 78                                                              Төрийн ордон, Улаанбаатар хот

           

Дүрэмд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

            Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Гучиндөрөвдүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэг, Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсгийг тус тус үндэслэн ЗАРЛИГ БОЛГОХ нь:

            Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2006 оны 302 дугаар зарлигаар батлагдсан “Монгол Улсын төрийн шагналын дүрэм”-ийн 3 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийн “жил бүр улс тунхагласны баярыг тохиолдуулан” гэснийг “жил бүрийн ардчилал, хүний эрхийн өдрийг тохиолдуулан” гэж өөрчилсүгэй.

 

 

          МОНГОЛ УЛСЫН                                                     ХАЛТМААГИЙН

ЕРӨНХИЙЛӨГЧ                                                      БАТТУЛГА