Бүлэг: 1979
МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ
2018 оны 10 дугаар сарын 31-ний өдөр
Улаанбаатар хот
Дугаар 337
АЖЛЫН ӨДӨР ШИЛЖҮҮЛЭХ ТУХАЙ
Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 77.3-т заасныг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:
Их Эзэн Чингис хааны өдөр 11 дүгээр сарын 8-ны Пүрэв гарагт тохиож байгааг харгалзан ажил, амралтын өдрийг зохицуулах зорилгоор 11 дүгээр сарын 9-ний Баасан гарагийн ажлын өдрийг 11 дүгээр сарын 17-ны Бямба гарагийн амралтын өдөрт шилжүүлсүгэй.
Монгол Улсын Ерөнхий сайд У.ХҮРЭЛСҮХ
Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд С.ЧИНЗОРИГ
МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ
2018 оны 10 дугаар сарын 31-ний өдөр
Улаанбаатар хот

Дугаар 337

АЖЛЫН ӨДӨР ШИЛЖҮҮЛЭХ ТУХАЙ

Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 77.3-т заасныг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:

Их Эзэн Чингис хааны өдөр 11 дүгээр сарын 8-ны Пүрэв гарагт тохиож байгааг харгалзан ажил, амралтын өдрийг зохицуулах зорилгоор 11 дүгээр сарын 9-ний Баасан гарагийн ажлын өдрийг 11 дүгээр сарын 17-ны Бямба гарагийн амралтын өдөрт шилжүүлсүгэй.

Монгол Улсын Ерөнхий сайд                                                      У.ХҮРЭЛСҮХ

Хөдөлмөр, нийгмийн

хамгааллын сайд                                                                        С.ЧИНЗОРИГ