Бүлэг: 1979
МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ
2019 оны 1 дүгээр сарын 9-ний өдөр
Улаанбаатар хот
Дугаар 4
"МОН-АТОМ" ХХК-ИЙН ТАЛААР АВАХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ
Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэг, 21 дүгээр зүйлийн 2 дахь хэсгийн 3 дахь заалтыг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:
1. "Мон-Атом" ХХК-ийн төрийн эзэмшлийн хувьцаа эзэмшигчийн эрхийг "Эрдэнэс Монгол" ХХК хэрэгжүүлж байхаар тогтоосугай.
2. Энэ тогтоол гарсантай холбогдуулан "Мон-Атом" ХХК-ийн төрийн эзэмшлийн хувьцааг "Эрдэнэс Монгол" ХХК-д холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу шилжүүлэх арга хэмжээ авахыг Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар (Б.Ганбат), "Эрдэнэс Монгол" ХХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл (Г.Баясгалан)-д даалгасугай.
Монгол Улсын Ерөнхий сайд У.ХҮРЭЛСҮХ
Монгол Улсын сайд, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дарга Г.ЗАНДАНШАТАР
МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ
2019 оны 1 дүгээр сарын 9-ний өдөр
Улаанбаатар хот

Дугаар 4

“МОН-АТОМ” ХХК-ИЙН ТАЛААР АВАХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэг, 21 дүгээр зүйлийн 2 дахь хэсгийн 3 дахь заалтыг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:

1. “Мон-Атом” ХХК-ийн төрийн эзэмшлийн хувьцаа эзэмшигчийн эрхийг “Эрдэнэс Монгол” ХХК хэрэгжүүлж байхаар тогтоосугай.

2. Энэ тогтоол гарсантай холбогдуулан “Мон-Атом” ХХК-ийн төрийн эзэмшлийн хувьцааг “Эрдэнэс Монгол” ХХК-д холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу шилжүүлэх арга хэмжээ авахыг Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар (Б.Ганбат), “Эрдэнэс Монгол” ХХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл (Г.Баясгалан)-д даалгасугай.

Монгол Улсын Ерөнхий сайд                                                У.ХҮРЭЛСҮХ

Монгол Улсын сайд,

Засгийн газрын Хэрэг

эрхлэх газрын дарга                                                              Г.ЗАНДАНШАТАР