A

A

A

Бүлэг: 1979

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2019 оны 05 сарын 02 өдөр

Дугаар 41

Төрийн ордон,Улаанбаатар хот

Зарим газар нутгийг улсын тусгай хамгаалалтад авах тухай

Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай хуулийн 25 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийг үндэслэн Монгол Улсын Их Хурлаас ТОГТООХ нь:

1.Байгалийн бүс, бүслүүрийн онцлог хэв шинж, унаган төрх, байгалийн өвөрмөц тогтоц, түүх, соёлын дурсгалыг хадгалах, ховордсон ургамал, амьтныг хамгаалах зорилгоор түүх, соёл, шинжлэх ухаан, танин мэдэхүй, экологийн хувьд онцгой ач холбогдол бүхий зарим газар нутгийг доор дурдсан ангиллаар улсын тусгай хамгаалалтад авсугай:

1/Дарьгангын байгалийн цогцолборт газрын хилийн заагт Сүхбаатар аймгийн Дарьганга сумын нутагт орших Шилийн богд уул, Хөргийн хөндийн байгалийн дурсгалт газрыг хамруулж, ангилал дээшлүүлэн байгалийн цогцолборт газрын ангиллаар;

2/Хөвсгөл аймгийн Цагаан-Уул, Цэцэрлэг, Шинэ-Идэр, Бүрэнтогтох сум, Завхан аймгийн Тэлмэн, Их-Уул сумын нутгийг дамнан орших Тэсийн гол, Булнайн нурууг байгалийн цогцолборт газрын ангиллаар;

3/Дорноговь аймгийн Хөвсгөл сумын нутагт орших Гүн гашууны хоолойг байгалийн нөөц газрын ангиллаар;

4/Дорнод аймгийн Баяндун сумын нутаг дэвсгэрт орших Баяндун уулыг байгалийн нөөц газрын ангиллаар;

5/Дорнод аймгийн Баянтүмэн сумын нутагт орших Халхын таван уулыг байгалийн нөөц газрын ангиллаар;

6/Дорнод аймгийн Матад сумын нутагт орших Мэнэнгийн цагаан хоолойг байгалийн нөөц газрын ангиллаар;

7/Дорнод аймгийн Матад сумын нутагт орших Жаран тогооны тал "А" хэсгийг байгалийн нөөц газрын ангиллаар;

8/Дорнод аймгийн Матад сумын нутагт орших Жаран тогооны тал "Б" хэсгийг байгалийн нөөц газрын ангиллаар;

9/Дорнод аймгийн Халхгол сумын нутагт орших Ташгайн таван нуурыг байгалийн нөөц газрын ангиллаар;

10/Дорнод аймгийн Чойбалсан сумын нутагт орших Хөх нуурыг байгалийн нөөц газрын ангиллаар;

11/Өвөрхангай аймгийн Хархорин, Хужирт, Өлзийт сумын нутгийг дамнан орших Дулаан хайрхан уулыг байгалийн нөөц газрын ангиллаар;

12/Онгон таван булгийн байгалийн нөөц газрын хилийн заагт Сүхбаатар аймгийн Баяндэлгэр, Онгон сумын зарим газар нутгаар өргөтгөн байгалийн нөөц газрын ангиллаар;

13/Сүхбаатар аймгийн Эрдэнэцагаан сумын нутагт орших Зотол хаан уулыг байгалийн нөөц газрын ангиллаар;

14/Ховд аймгийн Дарви, Цэцэг сум, Говь-Алтай аймгийн Тонхил, Дарви сумын нутгийг дамнан орших Сутай хайрхан уулыг байгалийн нөөц газрын ангиллаар;

15/Хэнтий аймгийн Баян-Адарга, Норовлин, Батноров сумын нутагт орших Улз голын эхийг байгалийн нөөц газрын ангиллаар;

16/Хэнтий аймгийн Дэлгэрхаан сумын нутагт орших Дэлгэрхаан уулыг байгалийн нөөц газрын ангиллаар;

17/Дорноговь аймгийн Айраг сумын нутагт орших Цагаан дэлийн агуйг байгалийн дурсгалт газрын ангиллаар.

2.Байгаль орчны тэнцлийг хангах, унаган төрхийг хадгалах, хамгаалах болон байгалийн аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх зорилгоор улсын тусгай хамгаалалттай зарим газар нутгийн хилийн заагийг доор дурдсанаар шинэчлэн тогтоосугай:

1/Говийн их дархан цаазат газрын "Б" хэсгийн хилийн заагт Ховд аймгийн Булган, Үенч, Алтай сум, Говь-Алтай аймгийн Тонхил, Бугат сумын зарим хэсгийг хамруулан уг дархан цаазат газрын хилийн заагийг 1 дүгээр хавсралтаар;

2/Отгонтэнгэрийн дархан цаазат газрын хилийн заагт Завхан аймгийн Отгон сумын зарим хэсгийг хамруулан уг дархан цаазат газрын хилийн заагийг 2 дугаар хавсралтаар;

3/Нөмрөгийн дархан цаазат газрын хилийн заагт Дорнод аймгийн Халхгол сумын зарим хэсгийг хамруулан уг дархан цаазат газрын хилийн заагийг 3 дугаар хавсралтаар;

4/Монгол дагуурын "Б" хэсгийн дархан цаазат газрын хилийн заагт Дорнод аймгийн Гурванзагал, Дашбалбар сумын зарим хэсгийг хамруулан уг дархан цаазат газрын хилийн заагийг 4 дүгээр хавсралтаар;

5/Булган гол-Их Онгогийн байгалийн цогцолборт газрын хилийн заагт Ховд аймгийн Булган, Үенч сумын зарим хэсгийг хамруулан уг байгалийн цогцолборт газрын хилийн заагийг 5 дугаар хавсралтаар.

3.Тэсийн гол, Булнайн нурууны байгалийн цогцолборт газрын хилийн заагийг 6 дугаар, Дарьгангын байгалийн цогцолборт газрын хилийн заагийг 7 дугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.

4.Байгалийн нөөц болон дурсгалт газрын ангиллаар улсын тусгай хамгаалалтад авсан газар нутгийн хилийн заагийг тогтоохыг Монгол Улсын Засгийн газар /У.Хүрэлсүх/-т даалгасугай.

5.Улсын тусгай хамгаалалтад авч байгаа газруудын хамгааллын менежментийг шинээр бүтэц орон тоо, цалингийн санг нэмэгдүүлэхгүйгээр баталсан орон тоо, төсөвт багтаан хэрэгжүүлэхийг Монгол Улсын Засгийн газар /У.Хүрэлсүх/-т даалгасугай.

6.Энэ тогтоолыг баталсантай холбогдуулан "Улсын тусгай хамгаалалттай газрын ангиллыг шинэчлэн тогтоох тухай" Монгол Улсын Их Хурлын 1995 оны 05 дугаар сарын 04-ний өдрийн 26 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралтын "1.Говийн их дархан цаазат газрын хилийн зааг"-ийн "Б" хэсгийг, "6.Нөмрөгийн дархан цаазат газрын хилийн зааг"-ийг, "8.Монгол дагуурын дархан цаазат газрын хилийн зааг"-ийн "Б" хэсгийг, "9.Отгонтэнгэр уулын дархан цаазат газрын хилийн зааг"-ийг, "Зарим газар нутгийг улсын тусгай хамгаалалтад авах болон улсын тусгай хамгаалалттай зарим газар нутгийн хилийн заагийг шинэчлэн тогтоох тухай" Монгол Улсын Их Хурлын 2011 оны 05 дугаар сарын 05-ны өдрийн 18 дугаар тогтоолын 8 дугаар хавсралтыг, "Зарим газар нутгийг улсын тусгай хамгаалалтад авах тухай" Монгол Улсын Их Хурлын 2004 оны 04 дүгээр сарын 29-ний өдрийн 22 дугаар тогтоолыг тус тус хүчингүй болсонд тооцсугай.

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА Г.ЗАНДАНШАТАР