A

A

A

  • Нүүр
  • Сайдын тушаал
  • ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Баяжуулсан хүнс болохыг илэрхийлсэн тэмдэг, тэмдэглэгээний загвар, хэрэглэх/
Бүлэг: 1979

ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ, ХӨНГӨН ҮЙЛДВЭРИЙН САЙДЫН ТУШААЛ

2020 оны 01 дүгээр сарын 30-ны өдөр

Дугаар А-27

Улаанбаатар хот

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

Баяжуулсан хүнсний тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.3.3 дахь заалтыг тус тус үндэслэн ТУШААХ НЬ:

1. "Баяжуулсан хүнс болохыг илэрхийлсэн тэмдэг, тэмдэглэгээний загвар, хэрэглэх журам"-ыг хавсралтаар баталсугай.

2. Журмын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Хүнсний үйлдвэрийн хөгжлийн бодлого зохицуулалтын газар /Т.Гантогтох/, Журмыг улсын бүртгэлд бүртгүүлэх ажлыг хуулийн хэлтэс /Э. Цолмонжаргал/-т тус тус даалгасугай.

САЙД Ч. УЛААН