A

A

A

  • Нүүр
  • Монгол Улсын хууль
  • ТӨСВИЙН ЗАРИМ ТУСГАЙ ШААРДЛАГЫН ҮЙЛЧЛЭЛИЙГ ТҮР ТҮДГЭЛЗҮҮЛЭХ, МӨРДӨХ ХУГАЦААГ ХОЙШЛУУЛАХ ТУХАЙ ХУУЛЬ ХҮЧИНГҮЙ БОЛСОНД ТООЦОХ ТУХАЙ
Бүлэг: 1979

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2021 оны 07 сарын 07 өдөр

Төрийн ордон, Улаанбаатар хот

ТӨСВИЙН ЗАРИМ ТУСГАЙ ШААРДЛАГЫН ҮЙЛЧЛЭЛИЙГ ТҮР ТҮДГЭЛЗҮҮЛЭХ,МӨРДӨХ ХУГАЦААГ ХОЙШЛУУЛАХ ТУХАЙ ХУУЛЬ ХҮЧИНГҮЙ БОЛСОНД ТООЦОХ ТУХАЙ

1 дүгээр зүйл.2020 оны 8 дугаар сарын 28-ны өдөр баталсан Төсвийн зарим тусгай шаардлагын үйлчлэлийг түр түдгэлзүүлэх, мөрдөх хугацааг хойшлуулах тухай хуулийг хүчингүй болсонд тооцсугай.

Хэвлэх

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА Г.ЗАНДАНШАТАР