A

A

A

Бүлэг: 1979

МОНГОЛ УЛСЫН ДЭЭД ШҮҮХИЙН ТОГТООЛ

2003 оны 4 дүгээр сарын 21-ний өдөр

Дугаар 04

Улаанбаатар хот

                                            ЗЭВСЭГТ ХҮЧНИЙ ТУХАЙ ХУУЛИЙН 6 ДУГААР ЗҮЙЛИЙН "ЗЭВСЭГТ ХҮЧНИЙ БҮТЭЦ" ГЭСЭН ОЙЛГОЛТЫГ ТАЙЛБАРЛАХ ТУХАЙ

Хэвлэх

Шүүхийн тухай Монгол Улсын хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.6.4 дэх заалтыг баримтлан Монгол Улсын Дээд шүүхээс ТОГТООХ нь:

1."Зэвсэгт хүчний тухай Монгол Улсын хууль"-ийн Хоёрдугаар бүлгийн 6 дугаар зүйлийн "Зэвсэгт хүчний бүтэц" гэдэгт мөн зүйлийн 6.2 дахь хэсэгт заасан "тайван цагт ерөнхий зориулалтын, хилийн, дотоодын цэрэг"–ийг хамааруулан ойлгохыг тайлбарласугай.

ЕРӨНХИЙ ШҮҮГЧ Ч.ГАНБАТ
ШҮҮГЧ М.ДАМИРАНСҮРЭН