A

A

A

  • Нүүр
  • Засгийн газрын тогтоол
  • АЖ ҮЙЛДВЭРИЙГ СЭРГЭЭХ, ХӨГЖҮҮЛЭХ БОДЛОГЫГ БАТЛАХ ТУХАЙ (Засгийн газрын 2021 оны 314 дүгээр тогтоолоор хүчингүй болсонд тооцсон)
Бүлэг: 1979

1998 оны 8 дугаар сарын 21-ний өдөр

Дугаар 157

Улаанбаатар хот

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ АЖ ҮЙЛДВЭРИЙГ СЭРГЭЭХ, ХӨГЖҮҮЛЭХ БОДЛОГЫГ БАТЛАХ ТУХАЙ

Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх зорилгоор Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:

1."Аж үйлдвэрийг сэргээх, хөгжүүлэх бодлого"-ыг хавсралтын ёсоор баталсугай.

2.Аж үйлдвэрийг сэргээх, хөгжүүлэх талаар баримтлах бодлогод тусгагдсан зорилтуудыг тухайн жилийн эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн үндсэн чиглэлд тусган хэрэгжүүлэх арга хэмжээ авч ажиллахыг Хөдөө аж ахуй, үйлдвэрийн сайдын үүрэг гүйцэтгэгч Н.Алтанхуяг, Сангийн сайдын үүрэг гүйцэтгэгч Б.Батбаяр нарт даалгасугай.

Монгол Улсын Ерөнхий сайдын үүрэг гүйцэтгэгч Ц.ЭЛБЭГДОРЖ

Хөдөө аж ахуй, үйлдвэрийн сайдын үүрэг гүйцэтгэгч Н.АЛТАНХУЯГ