A

A

A

  • Нүүр
  • Засгийн газрын тогтоол
  • БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН ЗУРАГ ТӨСӨЛ БОЛОВСРУУЛАХ,ЗӨВШИЛЦӨХ, МАГАДЛАЛ ХИЙХ ДҮРЭМ БАТЛАХ ТУХАЙ (Засгийн газрын 2018 оны 204 дүгээр тогтоолоор хүчингүй болсонд тооцсон)
Бүлэг: 1979

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН ЗУРАГ ТӨСӨЛ БОЛОВСРУУЛАХ,ЗӨВШИЛЦӨХ, МАГАДЛАЛ ХИЙХ ДҮРЭМ БАТЛАХ ТУХАЙ (Засгийн газрын 2018 оны 97 дугаар тогтоолоор хүчингүй болсонд тооцсон)

2009 оны 7 дугаар сарын 8-ны өдөр

Улаанбаатар хот

Дугаар 204

Барилгын тухай хуулийн 5.1.6 дахь заалтыг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:

1. Барилга байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах, зөвшилцөх, магадлал хийх дүрмийг хавсралт ёсоор баталсугай./Энэ тогтоолын хавсралтын 7.4 дэх хэсгийг ЗГ-ын 2014 оны 251-р тогтоолоор хүчингүй болсонд тооцсон/

2. Барилга байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах, зөвшилцөх, магадлал хийх дүрмийн хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Зам, тээвэр, барилга, хот байгуулалтын сайд Х.Баттулга, аймаг, нийслэлийн Засаг дарга нарт үүрэг болгосугай.

Монгол Улсын Ерөнхий сайд С.БАЯР

Зам,тээвэр,барилга,хот