A

A

A

Бүлэг: 1979

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2002 оны 1 дүгээр сарын 10-ны өдөр

Улаанбаатар хот

ГААЛИЙН АЛБАН ТАТВАРААС ЧӨЛӨӨЛӨХ ТУХАЙ

1 дүгээр зүйл.

Хэвлэх

Монгол Улс, Азийн хөгжлийн банкны хооронд байгуулсан зээлийн ¹1700-MON гэрээний дагуу хэрэгжиж байгаа "Авто зам хөгжүүлэх хоёр дахь төсөл"-ийн хүрээнд зээлийн хөрөнгөөр гадаадаас нийлүүлэгдэх зам засвар, арчлалтын машин механизм, тоног төхөөрөмжийг гаалийн албан татвараас чөлөөлсүгэй.

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА С.ТӨМӨР-ОЧИР