A

A

A

Бүлэг: 1979

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Засгийн газрын 2018 оны 277 дугаар тогтоолоор хүчингүй болсонд тооцсон бөгөөд үүнийг 2019-1-1-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө/

1999 оны 6 дугаар сарын 23-ны өдөр

Улаанбаатар хот

Дугаар 104

Озоны үе давхаргыг хамгаалах тухай Венийн Конвенци, Озоны үе давхаргыг задалдаг бодисын тухай Монреалын Протоколд нэгдэн орсон талын хүлээсэн үүргийг биелүүлэх зорилгоор Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь :

"Озон задалдаг бодисыг импортлох, худалдах, ашиглах зөвшөөрөл олгох журам"-ыг хавсралтын ёсоор баталсугай.

Монгол Улсын Ерөнхий сайд Ж.НАРАНЦАЦРАЛТ

Байгаль орчны сайд С.МЭНДСАЙХАН